1985 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 33-1985

ANG KAPASIYAHAN NAGPAPATIBAY NA ANG HI-WAY SUBDIVISION, MATATAGPUAN SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA, PAG-AARI NG J.M. GARCIA DEVELOPMENT COMPANY ISANG BAKASANG MAY KARAPATANG NAAAYON SA BATAS NA MAGBILI NG LOTE SA PAMAMAGITAN NG PAGKATAWAN NG MAY-ARI AY NAG-AALOK NG MAY MAGANDANG HANGARIN NG PAGMAMAY-ARI NG LAHAT NG BAKANTENG LOTE AT KALSADA SA NABANGGIT NU "SUBDIVISION" SA PAMAMAGITAN NG DEED OF DONATION AY BUONG PUSONG TINATANGGAP AT SINASANG-AYUNAN NG SANGGUNIANG BAYAN PAGKATAPOS NA MATANTO NA LAHAT NG MGA PAPELES AT KAILANGAN AY NGAYON SA BATAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1985

ISANG KAPASIYAHAN NG PAGHILING NA ANG KASALUKUYANG PINUNO NG HlMPILAN NG PULISYA SA BAYANG ITO AY MAPALITAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1985

ISANG KAPASIYAHAN NG PAGHILING NA ANG KASALUKUYANG PINUNO NG HlMPILAN NG PULISYA SA BAYANG ITO AY MAPALITAN.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock