1988 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.GABAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-1988

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NGATITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU’T WALONG LIBONG PISO MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA TIG-LIMANG DAANG PISO IPAGKAKALOOB SA MGA KAWANI AT PINUNO NG PAMAHALAANG BAYAN BILANG PAMASKONG HANDOG AT PITONG LIBONG PISO SA INFRASTRUCTURE FUND.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 2-1988

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN BABASANTA NA PINANGALAWAHAN AT BUONG PAGKAKAISANG PINAGTIBAY NG LAHAT NG MGA KAGAWAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-1988

KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAOS PUSONG PASASALAMAT KAY KGG. NEREO JOAQUIN KINATAWAN NG UNANG DISTRITO NG LAGUNA SA KANYANG PAGREREKOMENDA NG PAGHIRANG SA MGA PANSAMANTALANG MANUNUPARANG PINUNO NG BAYAN SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATADHANA NG PAGPAPANIBAGONG TATAG NG MGA PALAGIANG LUPON NG SANGGUNIANG BAYAN AT ANG PAGTATALAGA NG MGA BARANGAY NA NASASAKUPAN NG BAWA’T KAGAWAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-1988

IPINASAYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN AT NGAYON NGA AY IPINASAYA NA ITAKDA ANG PANGKARANIWANG PULONG NG SANGGUNIANG BAYAN TUWING UNA AT IKATLONG MIYERKOLES NG BUWAN SA GANAP NA IKA 9:30 NG UMAGA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBAWI SA PINAGTIBAY NA KAHILINGAN NG PAMAMAHINGA SA TUNGKULIN NI G. CATALINO SANTOS KATULONG NA PAMBAYANG INGAT YAMAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-1988

IPINAPASIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN NA MAGTIBAY NG ISANG KAUTUSANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1988

IPINASISYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA SA PAMAMAGITAN NG KINALABAAN NG PAGHAHATI NG KAPULUNGAN AT NGAYON NGA AY IPINASIYA NA PAGTIBAYIN AT KILALANIN ANG KAPASIYAHAN BLG. 1-88.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1988 (2)

SA MUNGKAHI NI KAG. GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAGAY NG ISANG “SUGGESTION BOX” SA BUKANA NG UNANG PALAPAG NG GUSALING PAMPAMAHALAAN NA NAGSISILBI SA MGA MAMAMAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1988 (2)

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. TAPANGCO AT KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBUBUO NG IBANG “TASK FORCE COMMITTEE” NA TUTUNGKOL SA GAWAING PAGBABARANGAY NG MGA ALINTUNTUNIN AT PATAKARANG TUTUPADIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG MARUBDOB NA PAKIKIRAMAY SA KASAMANG KAG. MANGAHIS AT SA MGA KAANAK NIYA DAHILAN SA PAGYAO NG KANIYANG KAPATID.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKI-ISA SA KALUNGKUTAN SA KASAMANG KAG. TAPANGCO AT SA MGA KAANAK NIYA SA PAGYAO NG KANIYANG BIYENAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1988

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN NG PAGLIKHA NG TUNGKULING PAMBAYANG INHENYERO UPANG MAPASAMA SA BALANGKAS NG MGA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-1988

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA NA HILINGIN SA UNITED STATES ASSISTANCE TO INTERNATIONAL DEVELOPMENT NA MAPAGKALOOBAN ANG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA NG SASAKYANG MAGAGAMIT AT MGA GAMIT NG KASANGKAPANG TYPEWRITERS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAMAMAHALA NG PAMAHALAANG BAYAN SA DARATING NA PISTA NG BAYAN SA IKA 30 NG ABRIL 1988 AT ANG PAGBUBUO NG ISANG LUPON MULA SA MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN UPANG SIYANG PAMAHALAANG ANG PAGDIRIWANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-A-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-UUTOS SA MAY ARI NG “ROLLING BURGER STAND” SA DAANG F. GOMEZ SA HARAPAN NG SIMBAHANG KATOLIKO NA ALISIN ANG KANILANG PITAK SA LOOB NG TATLUMPUNG ARAW MATAPOS MATANGGAP ANG KAPASIYAHANG ITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG ISINULIT NA KAPASIYAHAN BLG. 004-88 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO MALIBAN SA TALATA BLG. 5 NA NAGSASAAD NG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATADHANA NG MGA PANUNTUNANG TUTUPDIN SA PAGKAKALOOB NG KARAPATAN AT KASUNDUAN SA MGA PITAK SA PAMILIHANG BAYAN NA TUTUGON SA SUMUSUNOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBUBUO NG ISANG LUPON NA SIYANG MAG-AARAL NG TAMANG HALAGA NG UPA SA MGA PITAK AYON SA INTINATADHANA NG MGA KASALUKUYANG MGA BATAS NA BUBUUIN NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA SINAG-AYUNAN NG LAHAT NG MGA KAGAWAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-A-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. MANGAHIS NA PINANGALAWAHAN NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. TIONGCO AT KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-1988

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING NA NATIONAL MEAT COMMISSION SA PAMAMAGITAN NG “NATIONAL MEAT AND CONTROL OFFICER SA MAPAHINTULUTANG MAILIPATANG KASALUKUYANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1988

IPINASIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN NA BUUIN ANG ISANG LUPONG SIYANG UUGIT NG MGA PANUNTUNANG DAPAT SUNDIN NG MGA MAGTITINDA SA PAMILIHANG BAYAN NA PAGKAKALOOBAN NG MGA KARAPATAN NA BUBUUIN NG LAHAT NG TAGAPANGULO AT KAGAWAD NG MGA SUMUSUNOD NA LUPON:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1988

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNUMBAYAN NA MAKIPAG-UGNAYAN SA HUMAN SETTLEMENTS REGULATORY COMMISSION MAY KINALAMAN SA PAGPAPATUPAD NG MGA PROBISYON NG PD 957 AT BP 220.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. TIONGCO AT KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-1988

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN NA SULATAN NI PAMBAYANG INHENYERO SI GNG. ERLINDA FLORES NG J.B VILLAGE BARANGAY TAGAPO HINGGIL SA LABAG SA BATAS NITONG PAGPAPAGAWA NG GUSALI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NG BUONG KAPULUNGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-1988

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA “PHILIPPINE AMUSEMENT AND GAMES CORPORATION” NA MABIGYAN ANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA NG ISANG TRAK NG BASURA (DUMP TRUCK).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-1988

ANG KAPASIYAHANG NA HUMIHILING KAY BRIG GEN BENJAMIN DIZON “REGIONAL COMMANDER” SA PAMAMAGITAN NI LT COL EDGAR B. AGLIPAY “PROVINCIAL COMMANDER” NA MABIGAYAN ANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA NG ISANG “PATROL JEEP”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-1988

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ AT KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG MALIUGOD NA PAGBATI KAY P/ CAPT ERASTO SANCHEZ AT SA LAHAT NG MGA KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA DAHILAN SA PAGKAKAHIRANG SA HIMPILAN NG PULISYA NG SANTA ROSA BILANG PINAKAMAHUSAY NA HIMPILAN NG PULISYA SA LALAWIGAN NG LAGUNA PARA SA BUWANG NG HULYO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-1988

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. TAPANGCO AT KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-1988

ANG KAPASIYAHANG NAGPAPAHAYAG NG MALUWAG SA KALOOBANG PAGLAHOK/PAGSALI SA MINUTE (INFRASTRUCTURE UTILITIES AND ENGINEERING PROGRAM).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPAHINTULOT KAY PUNUMBAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMALOOB/PUMASOK SA ISANG KASUNRLUAN SA SINUMANG KONTRATISTA UPANG MAIPAGAWA ANG ILANG PAGAWAING BAYAN NA IPINALOOB SA ISANG "PUBLIC BIDDINING" NA GINANAP NOONG IKA-5 NS SETYEMBRE, 1988 ALINSUNON SA ITINATADHAN NG BATAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-1988

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING SA PANGULONG CORAZON C. AQUINO NA KATUSTUSAN NA PAMAHALAANG NASYONAL ANG NAKATAKDANG HALALANG PAMBARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALAMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALAMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-1988

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA NA ANG LUPANG PAG-AARI NG VHS CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORPORATION NA MAY PAGKAKAKILANLANG TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-1988

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1988

IPINASISIYA, SA IKAUUNLAD NG PAMAYANAN NG SANTA ROSA, LAGUNA, TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA NA PAGTIBAYIN ANG KAHILINGANG COCACOLA BOTTLERS PHILIPPINES, INC. NA ANG LUPAIN NA PAGTATAYUAN NG KANILANG PLANTA NA MAY PAGKAKAKILANLANG TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNUMBAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA SINUMANG KONTRATISTANG ITINADHANA UPANG MAISAKATUPARAN ANG PANUKALANG PAGSASAAYOS NG DAANG ZAVALLA AT DAANG F. GOMEZ NA PUMAILALIM SA ISANG SUBASTANG GINANAP SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NI PUNUMBAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAIPAGAWA ANG PANUKALANG PAGPAPAAYOS NG DAANG F. GOMEZ AT DAANG ZAVALLA BATAY SA MGA ITINATADHANA NG “ACCOUNTING AND AUDITING PROCEDURE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1988

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPA-ABOT NG TAOS-PUSO AT MARUBROB NA PAKIKIRAMAY SA PAMILYA AT KAANAK NI YUMAONG PFC LUCIANO N CATINDIG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-1988

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PAMILYA AT KAANAK NI PFC LUCIANO N. CATINDIG NA MAPAHINTULUTANG MADALA AT MAIBUROL ANG YUMAONG KAGAWAD SA BAHAY PAMAHALAAN.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock