1989 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU’T LIMANG LIBO (P35,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG MATUGUNAN ANG MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITBAY NG PAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. IV-88 NA TUMUTUNGKOL SA PAG-BABA NG SINGILIN/BUWIS NA IPINAPATAW SA PAGPAPASABONG SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA NA TUTUGON SA SUMUSUNOD.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 3-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN AT DALAWANG LIBO LABING SIYAM NA PISO AT SIYAMNAPU' T APAT NA SENTIMO (P302,019.914) PARA SA GENERAL FUND AT HALAGANG SAMPUNG LIBONG 13150 (P10,000.00) PARA SA INFRASTRUCTURE FUND UPANG MATUGUNAN ANG MGA GASTUSING NAKAPALOOB SA NAKALAKIP NA SUPPLEMENTAL BUDGET.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 4-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG DAAN LABING ISANG PISO (P811.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG LUKOL SA TERMINAL LEAVE NI G. CESAR BASBAS DATING KAWANI NG PAMA-HALAANG BAYAN. BUONG PAGKAKAISANG PINAGTIBAY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 5-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN APATNAPU'T APAT NA LIBO, PITONG DAAN PITUMPIPT SIYAM NA PISO AT ANIM NA PU'T ANIM NA SENTIMO (P144,779.66) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA PAKINABANG NI GNG. ARCADIA S. BANATICLA, NAMAHINGANG PAMBAYANG INGAT-YAMAN NA TUTUGON SA SUMUSUNOD NA TALAAN;
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 6-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAN NG HALAGANG LABINTATLONG LIBONG PISO (P13,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 7-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBO PITONG DAAN AT ANIMNAPU’T APAT NA PISO (P50,764.00) MULA SA SUMOBRA AT DI PA NAILALAANG SALAPI NG KABAYANG BAYAN SA TAONG 1988 UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 8-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P150,172.00) PARA SA GASTUSIN NG MGA PAMBAYANG PAARALAN (LOCAL SCHOOL BOARD) NG SANTA ROSA LAGUNA BATAY SA ITINATADHANA NG KAPASIYAHAN BLG. 01-89 NG PAMBAYANG LUPON NG MGA PAARALAN NA MAY PETSA IKA-18 NG ENERO ,1989 NA NAAAYON SA SUMUSUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 9-1989
SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PUZON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 10-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGSUSUSOG SA SEK. 5A (11) AT SEK 5A (12) NG REVISED REVENUE CODE NG BAYAN NG SANTA ROSA NA TUTUGON SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 11-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO ANIM NA RAANG PISO (10,600.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 12-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG LIBONG PISO (5,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 13-1989
SA MUNGKAHI NI KAG.PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PUZON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 15-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P1,000.00) UPANG IUKOL SA ARAWANG SAHOD NI G. ANDRES CARVAJAL SA LOOB NG ISANG BUWAN NA MAPATALAGA SA PAMILIHANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 16-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 17-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG “SUPPLEMENTAL BUDGET” BATAY SA NAKALAKIP NA TALAANG GINAGAWANG BAHAGI NG KAUSTUSANG ITO NA NILALAGAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 18-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGSUSUSOG SA MGA SUMUSUNOD NA SINGILIN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 20-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA PAGLALAAN NG HALAGANG (P45,064.00) NA MAGMUMULA SA PAGLILIWAT NG PALAAN SA ILANG AYTEM SA TAUNANG PALAAN BATAY SA SUMUSUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 22-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT (REVERSION) AT PAGPAPANIBAGONG PALAAN (RE-APPROPRIATION) NG MGA SALAPING NAKAUKOL SA SUMUSUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 23-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 24-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P17,927.95) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE NI DATING KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN PABLO BASBAS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 25-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 26-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P15,000.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 27-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG KAPASIYAHAN BLG. 02 NG PAMBAYANG LUPON NG MGA PAARALAN (LOCAL SCHOOL BOARD) NA NAGTITIBAY NG KARAGDAGANG PALAANG NAGKAKAHALAGA (P 196,000.00) NA MAKIKITA SA TALAANG NAKALAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG “S”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 28-1989
ANG KAUTUSANG BAYAB NA NAGTITIBAY NG PAGLALAN NG HALAGANG (P5,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGPAPAILAW SA MGA POSTE SA ILANG BAHAGI NG BAYAN TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 29-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT AT PAGPAPANIBAGONG-PALAAN NG MGA SALAPI MULA SA KABANG BAYAN NA TUMUTUGON SA SUMUSUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 30-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY BB. BEATRIZ LAYOSA KAWANING NAGBITIW SA TUNGKULIN BILANG “LICENSE INSPECTOR” NA MAKUHA ANG KANYANG “TERMINAL LEAVE” NA NAGKAKAHALAGA NG (P9,883.05) MULA SA TAUNANG PALAAN PARA SA 1989.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 31-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P7,000.00) MULA SA KABAYANG-BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPA-ILAW NG LIWASANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 33-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG (P3,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA KARAGDAGANG GASTUSIN SA PAGBILI NG ISANG GAMIT NA “TYPEWRITER” PARA SA LICENSE AND PERMITS UNITS SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 34-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P5,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGPAPALAGANAP NG BALITA AT IMPORMASYONG PAMPAMAHALAAN (INFORMATION DISSEMINATION).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 35-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P6,000.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG ISANG SOUND.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 36-1989
SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 38-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NAGTITIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG (P7,000.00) NA IUUKOL SA GASTUSIN NA TAUNANG BISIKLETA SA PISTA AY KANIN SA SALAPING NAKALAAN SA PAGPAPAUNLAD NG PALARO AT PALAKASAN (SPORTS DEVELOPMENT).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 39-1989
SA MUNGKAHI NI KAG.PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 40-1989
SA MUNGKAHI NIKAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. ALMODOVAR AT KAG. GIRONELLA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 41-1989
SA MUNGKAHI NIKAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. ALMODOVAR AT KAG. GIRONELLA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 42-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGSASAISANTABI AT PAGPAPAWALANG BISA SA KAUTUSANG PAMBARANGAY NG BARANGAY IBABA NA TUMUTUNGKOL SA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 43-1989
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 44-1989
SA MUNGKAHI NI KAG. MANGAHIS NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ENTENA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 46-1989
SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 47-1989
SA MUNGKAHI NI KAG. MANGAHIS NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 48-1989
SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 49-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P3,500.00) UPANG IUKOL SA PANUSTOS PAGLALAKBAY (TRAVELLING ALLOWANCE) NG MGA KAWANI NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 50-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ. 
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 52-1989
SA MUNGKAHI NI KAG.TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. PUZON AT KAG. TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 53-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P60,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPA-AYOS NG GAMIT NG DUMP TRUCK NA IPINAGKALOOB NG DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS SA PAMAHALAANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 54-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P2,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPA-AYOS NG SASAKYANG PICK-UP (ISUZU) NA PAG-AARI NG PAMAHALAANG BAYAN AT KASALUKUYANG GINAGAMIT NG HIMPILAN NG PULISYA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 55-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 56-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 57-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 58-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P532,862.72) UPANG IUKOL SA PONDONG PANUSTOS SA “SALARY DIFFERENTIALS” “STATUTORY OBLIGATION” AT “BUDGETARY REQUIREMENTS” NG MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN BILANG PAGTUPAD SA MGA ITINATADAHANA NG REPUBLIC ACT NO. 6758 NA PINAGTIBAY AT IPINATUPAD NG JOINT COMMISSION SA PAMAMAGITAN NG SIRKULAR BLG. 36 AT 37 NA MAY PETSA IKA-30 NG SETYEMBRE 1989 NA TUTUGON SA MGA SUMUSUNOD NA PATAKARAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 59-1989
SA MUNGKAHI NI KAG.PUZON NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. GIRONELA AT KAG. DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 61-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAN NG HALAGANG (P4,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SAHOD NG TATLONG TRAFFIC AIDES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 62-1989
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT AT PAGPAPANIBAGONG -PALAAN NG PONDONG BAYAN ALINSUNOD SA SUMUSUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 63-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 64-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 65-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 66-1989
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock