1990 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1-1990
 SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MANGAHIS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 3-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P1,200.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA “OVERTIME PAY” NINA GNG. ERLINDA VALLEJO AT GNG. ISABELITA ALINSOD PAWANG MGA “LICENSE INSPECTOR”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 4-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P2,440.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA “SALARY DIFFERENTIAL” NI GNG.CHONA MAGSINO NA DAHILAN SA PAGSASAALANG-ALANG NG JOINT COMMISSION AY NAPAGTIBAY ANG BAGONG TUNGKULING “BUDGETING ASSISTANT”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 5-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P50,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MGA “AIR CONDITIONING UNIT” PARA SA MGA PAMBAYANG TANGGAPAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 6-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NGATITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P48,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PANGKALAHATANG PAGPAPA-AYOS NG SASAKYAN NG PUNONG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 7-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT NG HALAGANG (P140,000.00) NA NAKALAAN SA PANGKALAHATANG PONDONG (GENERAL FUND) NAKATALAGA SA “3% AID TO HOSPITAL” SA PONDONG INPRASTRAKTURA (INFRA FUND) UPANG ITUSTOS SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 8-1990
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT
 

ORDINANCE NO. 9-1990
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 10-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT NG HALAGANG (P6,160.00) MULA SA PALAANG 3% HOSPITAL AID UPANG MULING ILAAN SA GASTUSIN NG PAGPAPAILAW SA LABING-ANIM (16) NA POSTE SA MGA SUMUSUNOD NA LUGAL/ BAHAGI NG PAMAYANAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 11-1990
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG PUZON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 12-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA “SUPPLEMENTAL BUDGET “UPANG MATUGUNAN ANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN BATAY SA ISINASAAD SA SUMUSUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 13-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG KARAGDAGANG BADYET (SUPPLEMENTAL BUDGET) NA NAGKAKAHALAGA NG (P62,059.68) PARA SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 14-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG (P76,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 19-1990
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 20-1990
SA MUNGKAHI NI KAG.PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 22-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PALAANG ISANG DAAN ANIMNAPUNG WALONG DAAN AT APANAPUT WALONG PISO AT SIYAMNAPU'T SIYAM NA SEN-(14 TIMOS CRI6O9848,099) PARA SA RETIREMENT GRATUITY NI AMADOR PERALTA NA MANGGAGALING SA ANUMANG PONDANG MAILALAAN AT ANG PAGBABAYAD DALA NG KAKULANGANG PINANSIYAL, AY MABABATAY SA KAKAYAHAN NG KABANG-YAMAN NG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 23-1990
KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG HALAGANG LABINDALAWANG LIBONG PISO (P12,000.00) UPANG ILAAN SA ISANG INFORMATION DISSEMINATION NA MAY KINALAMAN SA DRUG ADDICTION AT KUDETA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 25-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PALAANG AAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT LIMAMPU'T DALAWANG LIBONG PTISO (1152, 000.00) PARA SA GENERAL FUND AT SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) SP. INFRASTRUCTURE FUND PARA SA CASH GIFT O PABUYA SA MGA PINUNO AT KAWANI, KABILANG NA ANG MGA KASWAL, NG PAMAHALAANG BAYAN BATAY SA MGA TADHANAIN NG R.A. 6686 NA BINIGYANG IMPLEMENTASYON NG LOCAL BUDGET CIRCULAR NO. 36 NA MAY PETSANG DISYEMBRE 14, 1988 AT IBABATAY SA TALAANG MAY TANDANG "H".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 26-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PALAANG PITONG EO LIBONG PISO (P7,000.00) NA MANGGAGALING SA PONDONG PAGPAPAUNLAD NG SPORTS PARA ITUSTOS SA IKA-15 TAONG O B0 0 LETA SA PISTA 190 NA MAGKATUWANG NA ITINATAGUYOD NG PAMAHALAANG BAYAN, TABUYO CLUB AT BANTAYAN JAYCEES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 27-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PALAANG (P225,000.00) PARA   SA MGA PANGANGAILANGAN NG MGA TANGGAPAN NG PAMAHALAANG SA BAYAN AT SERBISYO GAYA NG 
NAKALAGAY SA TANDANG "I".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 28-1990
SA MUNGKAHI NI KAG.TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 29-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG (P285,839.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA. SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 30-1990
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PEREZ.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 31-1990
SA MUNGKAHI NI DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.GIRONELLA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 32-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG KARAGDAGANG PALAAN NA NAGKAKAHALAGA NG (P20,000.00) PASS AS SUWELDE NG MGA KASWAI SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG TAGATAYA NA NAGSASA-GAITS NG PEST-TAXMAPPING.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 33-1990
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 34-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P16,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 35-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P30,000.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG ISANG GAMIT NG MAKINANG DIESEL (SURPLUS DIESEL ENGINE) UPANG MAILAGAY SA DATING TRAK NG BASURA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 36-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG (P235,013.65) UPANG IUKOL SA DESIGN SERVICE & CONSTRUCTION SUPERVISION SERVICES NG PAMILIHANG BAYAN “OUT OF THE INITIAL RELEASE OF THE LOAN FROM THE WORLD BANK” PARA SA NABANGGIT DING PROYEKTO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 37-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG (P1,080.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MGA BOTA NG MGA KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA NA NAKATALAGA SA PANGANGASIWA NG DALOY NG TRAPIKO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 38-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P1,500.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA PROYEKTO:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 39-1990
SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 40-1990
SA MUNGKAHI NINA KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. PUZON AT KAG. GIRONELLA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 41-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P51,174.92) UPANG IUKOL SA “TERMINAL LEAVE” NG NAGRETIRANG KAWANING NI G. ILDEFENSE ALMODOVAR, JR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 42-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P37,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 43-1990
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MANGAHIS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 44-1990
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 45-1990
SA MUNGKAHI NI PANG.PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PEREZ.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 46-1990
SA MUNGKAHI NI KAG.PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG.MARCELO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 47-1990
SA MUNGKAHI NI PANG.PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 48-1990
SA MUNGKAHI NI PANG.PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 49-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P20,000.00) UPANG IUKOL SA KARAGDAGANG GASTUSIN NG PAGPAPAGAWA NG TRAK NG BASURA NA MAGMUMULA SA BALANSENG DI PA NAILALAAN NOONG IKA 31 NG DISYEMBRE 1989.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 50-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAN NG HALAGANG (P19,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 51-1990
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P500.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN SA PAGLILIBING NG NAMAYAPANG KAGAWAD NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY.
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock