1990 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 1-1990

ANG KAPASIYAHAN NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PANLALAWIGANG INHINYERO NG NAKALAKIP NA LIHAM SA “ISANG NAGMAMALASAKIT” PARA SA KANILANG PAGSASAALANG-ALANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 2-1990

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA PAGDARAOS NG PANGMAMAYANG PAGPUPULONG SA MGA BARANGAY NA NASASAKOP NG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 3-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 4-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPA-ABOT NG TAOS PUSONG PASASALAMAT KAY G. EDUARDO BASCON NA NAGMAGANGANG-LOOB NAGBIGAY NG SIRENA SA SASAKYANG PAMPATRULYA NG HIMPILLAN NG PULISYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 5-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. GIRONELLA AT KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 6-1990

IPINASISIYA SA IKAUUNLAD NG PAMAYANANG SANTA ROSA LAGUNA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG DAYSTAR HOLDINGS CORPORATION NA KINAKATAWAN NG PANGULONG SI G. DOMINGO QUE NA ANG LUPAING MAY PAGKAKAKILANLANG TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 7-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG. 08-90 NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY DILA NA NAGTITIBAY NG PANUKALANG PAGDARAOS NG ISANG “PRE-VALENTINE PARTY” SA IKA 10 NG PEBRERO 1990 BILANG “FUND RAISING” NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 8-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. MANGAHIS NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1990

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING NG PAGTITIBAY KAY KALIHIM FLORENCIO ABAD NG KAGAWARAN NG REPORMANG PANSAKAHAN UPANG MAPALIPAT CAMIT ANG NAKATALAGANG PONDONG P6.85M SA “GRAVELLING OF 4.0 KM. ROAD OF BARANGAY MALITLIT” SA “CEMENTING OF 2.7 KM. ROAD OF BARANGAY MALITLIT”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-1990

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY NG PAGPAPAABOT NG MARUBDOB AT TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY SA KGG.ROBERTO R. GONZALES AT MGA NAULILA NI G. OLIVER R. GONZALES NA YUMAO NOONG IKA 5 NG PEBRERO 1990.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGSUSUSOG SA KAPASIYAHAN BLG. 112-89 NA TUMUTUNGKOL SA PAGLILIWAT NG MGA PANUKALANG PAGAWAING BAYAN SA TANGGAPAN NG PANLALAWIGANG LUPONG PANG KAUNLARAN PARA SA KANILANG PAGSASAALANG-ALANG AT PAGLILIWAT SA PANREHIYONG LUPONG PANGAKAUNLARAN AT MGA KINAUUKULANG AHENSIYANG PAMPAMAHALAAN/ PAMPRIBADO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1990

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING NG TULONG PANANALAPI/PANUSTOS NA NAGKAKAHALAGA NG P193,000.00 SA DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS SA PAMAMAGITAN NI INHINYERO FEDERICO GASPAR INHINYERONG PAMPUROK UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGSESEMENTO NG DAANG LUCERO PASILANGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-1990

ANG KAPASIYAHAN NA MAGALANG NA NAGSUSULIT NG KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG. 07 NA PINAGTIBAY NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY TAGAPO SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA PAMAMAGITAN NG MAHAL NA PUNONG-LALAWIGAN FELICISIMO T. SAN LUIS NA HUMIHILING NA ANG KANAL SA DAANG PANLALAWIGANG NASASAKOP NG BARANGAY TAGAPO AY MAIPA-AYOS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHAN PAMBARANGAY BLG. 0 19-B-90 NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGTITIBAY NG PANUKALANG PAGLALAGAY NG “FIESTA STICKERS” BILANG “FUND RAISING” SA PAGDIRIWANG NG KAPISTAHAN NG NABANGGIT NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1990

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING SA INHINYERONG PAMPOOK INHINYERO FEDERICO GASPAR NG DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS NA MAGAMIT NG MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE ANG DAANG TAO NG KAHABAAN NG PAMBANSANG LANSANGAN SA NASASAKUPAN NG SANTA ROSA LAGUNA AT GAYUNDIN AY MAIPAPATAG/MAIPAAYOS ANG NABANGGIT NA DAANG TAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA NG DAANG LUCERO SILANGAN NA NASASAKOP NG BARANGAY NG MALUSAK.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-1990

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING NG PAGTITIBAY NG TULONG PANANALAPING NAGKAKAHALAGA NG P70 MILYONG PISO SA MAHAL NA KALIHIM GUILLERMO N. CARAGUE NG DEPARTMENT OF BUDGET ANG MANAGAMENT UPANG MAISAKATUPARAN ANG NAKALAKIP NA PAGAWAING BAYAN NA NILAGYAN NG TANDANG “D”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-1990

ANG KAPASIYAHAN NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.09-90 NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY DILA NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG P5,000.00 SALAPING MULA SA KAMAHAL-MAHALANG PANGULO CORAZON C. AQUINO UPANG ITUSTOS SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-1990

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. ENTENA AT KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY MALITLIT NA TUMUTUNGKOL SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-1990

ANG KAPASIYAHANG NAGPAPAHAYAG AT PAGPAPA-ABOT NG TAOS PUSONG PASASALAMAT SA TAGAPO EDUCATIONAL FOUNDATION DAHILAN SA PAGHAHANDOG NG ISANG TANSONG PANANDANG KUNG SAAN INIUKIT ANG TALAAN NG MGA NAGING PINUNONG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA SIMULA NG ANG BAYAN AY ITATAG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-1990

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN ANG PAGTITIBAY SA KAHILINGAN NI LOURDES S. CATAQUIZ NA ANG LUPAING MAY PAGKAKAKILANLANG TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-1990

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA KASUNDUANG PINASOK NG PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAIPATUPAD ANG PAGAWAING BAYANG PAGSESEMENTO NG DAANG LUCERO PA-SILANGAN NA ANG PAGGAGAWAD NG KASUNDUAN NG PAGGAWA AY SUMASAILALIM SA ISANG BUKAS NA SUBASTA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG BARANGAY NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY BALIBAGO NA TUMUTUNGKOL SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 11-90 NA ISINULIT NG BARANGAY TAGAPO NA NAGSASAAD NG PAGTITIBAY NG PAGKUHA NG SALAPING NAGKAKAHALAGANG P3,000.00 UPANG MAGAMIT SA PAGPAPALINIS NG KANAL NA KUKUNIN SA PONDO NG BARANGAY NG 10%  NG 40% SA INFRAASTRUCTURE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN/KAUTUSANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BRGY.MALITLIT NA NAGSASAAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.06-89 NA ISINULIT NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHILING NA ANG PONDONG LAAN PARA SA BRGY. ADMINISTRATION FUND AY MAILAAN SA:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 6-90 NG BRGY. MALUSAK NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG HALAGANG P5,000.00 UPANG IUKOL SA:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG/KAUTUSANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BRGY.KANLURAN NA NAGSASAAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1990

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING NG PAGSASAALANG-ALANG NG MAHAL NA KINATAWAN NEREO R. JOAQUIN UPANG MAPAGLAANAN NG SALAPI NG PAMBANSANG PAMAHALAAN ANG PAGBILI NG LOTE BLG. 859-C NA PAG-AARI NI GNG. ENRICA SAN JOSE VDA. DE FERRER UPANG MAPAGLIPATAN NG PAARALAN NG BARANGAY SINALHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA “LOGO” NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO NA NILAGYAN NG TANDANG “E” NA MAGING OPISYAL NA “LOGO” KAKATAWAN SA PAGIDIRIWANG NG IKA 100 ANIBERSARYO NG PAGKAKATATAG NG BANDA SA SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-1990

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LAHAT NG SAMAHANG PANGMADLA NA MAPALIMBAG ANG OPISYAL NA “LOGO” NA KUMAKATAWAN SA PAGIDIRIWANG NG BAYAN SA IKA 100 TAONG PAGKAKATATAG NG BANDA SA SANTA ROSA:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NG BARANGAY APLAYA BLG. 1-90 NA NAGSASAAD NG PAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG P5,000.00 TULONG MULA SA PANGULONG CORAZON AQUINO UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-1990

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NG PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAIPAGAWA ANG DAANG LUCERO PASILANGAN NA NAGKAKAHALAGA NG P130,250.00 NA ANG PAGKAKA LOOB NG KARAPATAN SA KONTRATISTA AY SUMAILALIM SA ISANG BUKAS NA SUBASTA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1990

SA MUNGKAHI NI KAG.PUZON NA PINAGALAWAHAN NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 3-90 SA SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY TAGAPO NA TUMUTUNGKOL SA PAGTITIBAY NG PAGHINGI NG TULONG SA SANGGUNIANG BAYAN NG TROPEYO PARA SA MAGWAWAGI SA INTER PUROK BASKETBALL LEAGUE TAURNAMENT 90 NA GAGANAPIN NGAYON BUWAN NG ABRIL 1990.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 02-90 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY LABAS NA NAGTITIBAY NA MAILABAS ANG HALAGANG P5,000.00 BUHAT SA BRGY. ADMINISTRATIVE FUND UPANG IUKOL SA:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-1990

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING SA HIMPILAN NG PULISYA SA PAMAMAGITAN NG PINUNO NG HMPILAN NA MANGYARING MAGSULIT NG TALAAN/ULAT NG MGA “WARRANT OF ARREST” NA TINATANGGAP AT ISINISILBI SA TANGGAPAN NG PUNONG BAYAN AT TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN DALAWANG BESES ISANG BUWAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-1990

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA MGA SINULIT NA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY MACABLING NA TUMUTUGON SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINAGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 25-90 NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG PAGTITIBAY NG PAGLALAGAY NG (BOUNDARY MARKER) HANGGANANG PANANDA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGTUTOL SA INIHAING KAHILINGAN NI GREG PENA NG PAGPAPANIBAGONG/GAMIT NG LUPAING MAY SUKAT NA 1,350,000 METRO KUWADRADO SA BARANGAY MALITLIT SANTA ROSA LAGUNA AT INILALARAWAN SA OCT/TCT NO. IRC/ESTATE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA SUMUSUNOD NG KAPASIYAHANG/KAUTUSANG BARANGAY NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG ISINULIT SA SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGSASANIB NG TUNGKULING PINAGTIBAY NG JOINT COMMISSION ON LOCAL GOVERNMENT PERSONNEL ADMINISTRATION SA BALANGKAS NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPSIYAHAN BLG.2,1990 NG PAMBAYANG LUPONG PANGKAUNLARAN NA HUMIHILING SA INTER-AGENCY COMMITTEE, NATIONAL AID TO LOCAL GOVERNMENT UNITS NA PAGTIBAYIN ANG MGA PAGAWAING IMINUMUNGKAHI NG PAMBAYANG LUPON. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-1990

ANG KAPASIYAHAN NA LUMILIKHA NG PAMBARANGAY NA SANGGUNIANG PAMPALAKASAN (BRGY. SPORTS COUNCLI) SA LAHAT NG BARANGAY NA NASASAKUPAN NG SANTA ROSA LAGUNA NA MAGIGING KABALIKAT NG PAMBAYANG PAMPALAKASAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1990

ANG KAPASIYAHAN NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG. 29-90 NA NAGSASAAD NG PAGPAPASALAMAT KAY KAG. ALICIA C. LAZAGA NG SANGGUNIANG BAYAN HINGGIL SA MALAKING TULONG NA IPINAGKALOOB SA PROYEKTO NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY BALIBAGO NA TUMATALAKAY SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MAGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY MALITLIT NA TUMUTUNGKOL SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BRGY.DITA NA TUMUTUNGKOL SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1990

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASYA NA ANG LUPANG PAG-AARI AT NASASA NGALAM NG LABRADOR DEVELOPMENT CORPORATION NA MAY PAGKAKAKILANLANG TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-1990

ANG KAPASIYAHAN NG NAGTITIBAY SA PAGLALAKIP SA “ANTI POLLUTION ORDINANCE” SA SALITANG INGLES SA KATITIKAN NG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-1990

ANG KAPASIYAHANG NAGPAPAHAYAG NG HANGARIN AT LAYUNIN NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA NA LUMAHOK SA “REAL PROPERT TAX ADMINISTRATION PROGRAM” NG KAGAWARAN NG PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-1990

ANG KAPASIYAHANG NAGPAPAABOT NG TAOS PUSONG PASASALAMAT SA PAMUNUAN AT MGA KAGAWAD NG SAMAHAN NG MGA TUBONG SANTA ROSA LAGUNA SA KATIMUGANG LOS ANGELES , CALIFORNIA SA PAGKALOOB SA PAMAHALAANG BAYAN NG MGA GAMIT PANGGAMUTAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-1990

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA MGA SUMUSUNOD NA KAUTUSAN/KAPASIYAHANG NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY MALITLIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 14-90 NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY KANLURAN NA NAGTITIBAY NA MAG PALINIS AT MAGPAAYOS NG KANAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1990

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1990

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN SA KGG. ROBERTO R. GONZALES PUNONG BAYAN NA PUMASOK SA KASUNDUAN SA BUREAU OF LOCAL GOVERNMENT FINANCE DEPARTMENT OF FINANCE HINGGIL SA MINUTE II FRINGE RPTA PROJECT ALINSUNOD SA ITINATADHAN NG MGA BATAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-1990

SA MUNGKAHI NI KAG.PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock