1991 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1-1991
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT AT PAGPAPANIBAGONG PALAAN UPAN TUGUNAN ANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN BATAY SA SUMSUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2-1991
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG (P200,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPATUPAD NG “CONTINGENCY PLAN” NG PAMAHALAANG BAYAN SA KAWALANG KATIYAKANG PANGYAYARING IDUDULOT NG KRISIS SA GITNANG SILANGAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 3-1991
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. XXXVIII- 90 AT NAGTATADHANA NG SUMUSUNOD NA PAGBABAGO SA PAGLALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 4-1991
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 5-1991
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA NG HALAGANG (20,261.95) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUOUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 6-1991
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR AT KAG. MARCELO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 7-1991
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR AT KAG. MARCELO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 8-1991
SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 9-1991
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P21,493.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 10-1991
SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ENTENA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 11-1991
SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 12-1991
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P38,866.02) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 14-1991
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG “SUPPLEMENTAL BUDGET” UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA PAMBAYANG GAWAIN TULAD NG ISINASAAD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 15-1991
SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 16-1991
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P4,292.50) UPANG IUKOL SA PAGPAPAILAW NG LABING PITONG POSTE SA IBA’T IBANG BARANGAY BATAY SA SUMUSUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 17-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 18-1991

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 19-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 20-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P11,500.00) SA ILALIM NG GENERAL FUND UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG SASAKYAN NG TANGGAPAN NG PUNONG BAYAN BATAY SA SUMUSUNOD NA TALAAN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 21-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P20,300.00) "INFRA FUND" UPANG IUKOL SA PAGPAPAAYOS/PAGPAPAWA NG ISUZU TRUCK BATAY SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT 

ORDINANCE NO. 22-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P30,000.00) UPANG IUKOL SA "ACCOUNTABLE FORMS" NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 23-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P30,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPA-AYOS NG ISANG UNIT NA MIGHTY MITE NA KALOOB NG DPWH SA BAYAN NG SANTA ROSA,LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 24-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P30,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG MGA STIKER NG PAMPASAHERONG TRYSIKEL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 25-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIPAT NG HALAGANG (P150,000.00) MULA SA "CONTINUING APPROPRIATION" UPANG MAGING KARAGDAGANG GASTUSIN PARA SA PAGPAPAGAWA NG AMPI-THEATRE SA LIWASANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 26-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLILIWAT AT PAGPAPANIBAGONG-PALAAN NG PONDO PARA SA LICENSE AND PERMIT DIVISION BATAY SA SUMUSUNOD NA TALAAN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 27-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P27,000.00) UPANG IUKOL SA HONORARIUM NI G. MOMOY CARDEMAS BILANG RESEARCHER NG PAMAHALAANG BAYAN BILANG PAGHAHANDA SA PAGDIRIWANG NG IKA-200 TAON NG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 30-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P60,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG DUMP TRUCK NA NAGMULA SA AYALA LAND, NA MANGGAGALING SA 1991 UNAPPRORIATED BALANCE NG GENERAL FUND AT ILILIWAT SA INFRA FUND.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 32-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA SUMUSUNOD NA SUPPLEMENTAL BUDGET UPANG MATUGUNAN ANG PANGANGAILANGAN NG PAMAHALAANG BAYAN TULAD NG NAKATALA:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 35-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG (P15,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPASUKAT NG HANGYA SA BARANGAY CAINGIN PATAY NA KALSADA SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ AT HANGYA SA BARANGAY DILA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 36-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG (P36,840.00) UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG GASTUSIN NG 4 NA ITATALAGANG ARAWANG KAWANI PARA SA MAGSISILBING BAGONG PAG-AARING TRAK NG BASURA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 38-1991

SA MUNGKAHI NI PANG . PUNONG BAYAN DICTADO NA PINAGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 39-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG (P137,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 40-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P16,000.00) UPANG IUKOL SA STIKERS NG MGA TRAYSIKEL NA NAMAMASAHERO SA BAYAN NG SANTA ROSA. 

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 41-1991

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVWE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 42-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 43-1991

SA MUNGKAHI NI KAG.PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 44-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGLILIWAT NG HALAGANG (P21,400.00) UPANG IUKOL SA:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 45-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 46-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 47-1991

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 48-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG " SUPPLEMENTAL BUDGET" UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA PAMBAYANG GAWAIN TULAD NG ISINASAAD SA IBABA:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 49-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG (P135,000.00) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 50-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P35,000.00) UPANG IUKOL SA "PROTECTIVE SERVICES" NG TANGGAPAN NG PUNONG BAYAN AYON SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 51-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P116,000.00) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 52-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG SALAPI MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN: 

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 53-1991

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 54-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P10,000.00) UPANG IUKOL SA "TRAVELLING EXPENSES" NG MGA SUMUSUNOD NA TANGGAPAN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 55-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT AT PAGPAPANIBAGONG PALAAN NG PONDONG PAMBAYAN UPANG MATUNGUNAN ANG MGA GASTUSIN TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 57-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG SUPPLEMENTAL BUDGET NA NAGSASAAD AT NAGTATALA NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 59-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG SALAPI UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN AT TALAAN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 60-1991

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 61-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P15,000.00) UPANG IUKOL SA "MAINTENANCE OF MUNICIPAL BUILDING".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 62-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P5,000.00) UPANG UKOL SA TRAVELLING EXPENSES NG BUDGET OFFICER SA PAGDALO SA ISANG PAGSASANAY NA IDARAOS SA BACOLOD CITY.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 63-1991

SA MUNGKAHI NI KAG.PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 64-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG SALAPI UPANG ITUGON SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 66-1991

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 67-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 68-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 69-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG (P205,159.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 70-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 71-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG SALAPI MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 72-1991

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA "SUPPLEMENTAL BUDGET" BATAY SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 73-1991

SA MUNGKAHI NI PANG. PUNONG BAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock