1991 RESOLUTIONS PAGE 2

 

RESOLUTION NO. 71-1991

SA MUNGKAHI NI KAG.PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG.ENTENA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NG PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES SA KONTRASTISTANG JBC ENTERPRISES UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA AT PAGSASA-AYOS NG PAMILIHANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY NG PAGHILING SA KGG. WILFREDO LEANO PANREHIYONG DIREKTOR NG KAGAWARAN NG REPORMANG PANSAKAHAN NA MAKAPAGTALAGA NG ISANG MUNICIPAL AGRARIAN REFORM OFFICER NA TANGING TUTUNGKOL SA SULIRANING PANLUPAIN AT PANSAKAHAN SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA PAMAMAGITAN NG KAGALANG-GALANG NA PUNONG LALAWIGAN FELICISIMO T. SAN LUIS NG PAGSASAALANG-ALANG SA KAHILINGAN NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY LABAS SA PAMAMAGITAN NG KAPASIYAHANG BARANGAY BLG. 12 AT 13 TAONG 1991 NA INILALAKIP AT NAGSASAAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 77-1991

ANG KAPASIYAHN NA NAGTITIBAY SA SUMUSUNOD NA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHAN NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-A-1991

SA MUNGKAHI NI KAG.ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAGBABAYAD NG HONORARIUM SA MGA NAMAMAHALA SA INTER BARANGAY CHESS TOURNAMENT NA ITINATAGUYOD NG PAMAHALAANG BAYAN SIMULA IKA 4 NG AGOSTO HANGGANG SA BUWAN NG SETYEMBRE 1991 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG LIBO WALONGDAAN AT APATNAPUNG PISO (P 3,840.00) MULA SA PALAAN NG SPROTS AND YOUTH DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 81-1991

SA MAUNGKAHI NI KAG.ALMODOVAR NA PINAGALAWAHAN NI KAG.TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 82-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NA ANG HALAGANG DALAWANG LIBO ISANG DAAN AT WALUMPUNG PISO (P2,180.00) MULA SA KABUUANG PALAAN PARA SA BISIKLETA SA PISTA 91 AY IUKOL SA SALAPING GANTIMPALA NG PALIGSAHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 83-1991

ANG KAPASIYAHAN HUMIHILING SA KAGALANG-GALANG NA DIREKTOR PANGREHIYON, REHIYON IV , HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD NA MATULUNGAN ANG MGA NANINIRAHAN SA CONSOLE VILLAGE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 84-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA PAMUNUAN/BUMUBUO SA PEOPLE’S LAW ENFORCEMENT BOARD NG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA NA BINUBUO NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG. 8-91 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGTITIBAY NG PANGINGILAK NG PONDO UPANG IUKOL SA UNIPORME NG BARANGAY TANOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 86-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 87-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA MGA ISINULIT NA KAPASIYAHAN NG BARANGAY DON JOSE NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 88-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LAZAGA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 90-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGPAPAHINTULOT NG PAGBIBIGYA NG SALAPING GANTIMPALA SA MGA NAGWAGI SA PALIGSAHAN NG CHESS NA NILAHUKAN NG BAWAT BARANGAY NA MAGMUMULA SA PONDONG NAKALAAN SA PAGPAPAUNLAD NG KABATAAN AT PALAKASAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 91-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 92-1991

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING NG “ADDITIONAL INTERNAL REVENUE ALLOTMENT” ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG PRESIDENTIAL DECREE NO. 1741.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 93-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGDARAOS NG “SPECIAL SABONG/PINTAKASI” SA SANTA ROSA COLISEUM NA IKA – 4,5,6,11, 12,13,18,19,20,25,26 AT 27 NG NOBYEMBRE 1991 AT ANG KAUKULANG PAGLILIWAT SA PHILIPPINE GAMEFOWL COMMISSION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 94-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA KASUNDUAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 95-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG. 09-91 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY-ALAM SA SANGGUNIANG BAYAN NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 96-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPA-ABOT NG MARUBDOB AT TAOS PUSO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 97-1991

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA AT NAGTITIBAY SA KASUNDUANG PINASOK NG PUNONG BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 98-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PAINANGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 99-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 100-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NI G. MARCELINO DICTADO MAY-ARI NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG “SPECIAL SABONG” SA IKA 2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,26,30,31 NG DISYEMBRE 1991 AT ANG KAUKULANG PAGLILIWAT NITO SA PHILIPPINE GAMEFOWL COMMISSION PARA SA KANILANG PAGSASAALANG-ALANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-1991

ANG KAPASIYAHANG MAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY G. SANTIAGO JARON DATING KAWANI NG PAMAHALAAN NA MAKUHA AT MATANGGAP ANG KANYANG TERMINAL LEAVE NA NAGKAKAHALAGA NG P12,114.60.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-1991

ANG KAPASIYAHA NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA SINUMANG KONTRATISTANG NARARAPAT AT MAGWAWAGI SA ISANG BUKAS NA PAGPUPULONG UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPASESEMENTO SA DAAN NG OLYMPIA SUBD. PHASE I.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NG PAG-UPA NG TANGGAPAN NG MGA TAX MAPPER SA GOV. F. GOMEZ ST. GUSALING PAG-AARI NI G. MARIO C. ZAVALLA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 104-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 105-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK AT NILAGDAAN NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG SUMUSUNOD NA PAGAWING BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. MANGAHIS NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ENTENA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NA ISINULIT NA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG. 57-T91 ANG BARANGAY BALIBAGO NA NAGPAPAHAYAG NG PASASALAMAT SA SAMAHANG KAPATIRAN DAHILAN SA PAGKAKALOOB NG FLAG POLE AT BISIKLETA SA BARANGAY BALIBAGO.

VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 108-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. MANGAHIS NA PINAGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA KASUNDUAN SA SINUMANG KARAPAT-DAPAT NA KONTRATISTA UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA RCA REALTY & DEVELOPMENT CORPORAT ON NA MAKAPAGTAYO/MAKAPAGPAUNLAD NG ISANG PRIBADONG LIBINGAN (MEMORIAL PARK).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-1991

ANG KAPASIYAHAN NA SUMUSUPORTA SA SENATE BILL NO. NA TUMUTUNGKOL SA “TOTAL LOG BAN”.

 VIEW DOCUMENT

1

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock