1991 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 1-1991

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA PAMAMAGITAN NG MAHAL NA PUNONG-LALAWIGAN FELICISIMO T. SAN LUIS NA SUSUGAN ANG PROGRAMANG INIHANDA NG PANLALAWIGANG PAMAHALAAN PARA SA PAGSASA-AYOS NG TULAY NA NAG-UUGNAY SA BAYAN NG CABUYAO AT SANTA ROSA NA SA HALIP NITO ANG TULAY AY MAIPAGAWANG MAS MALUYANG NA MAGKAKASYA ANG DALAWANG MACKASALUBONG NA SASAKYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 2-1991

ANG KAPSIYAHAN BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P200,000,00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPATUPAD NG “CONTINGENCY PLAN” NG PAMAHALAANG BAYAN SA KAWALANG KATIYAKANG PANGYAYARING IDUDULOT NG KRISIS SA GITNANG SILANGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 3-1991

ANG KAPASIYAHAN LUMILIKHAN NG TUNGKULING KATULONG NA INHINYERO (ASSISTANT ENGINEER) UPANG MAPASANIB SA BALANGKAS NG MGA KAWAI AT PINUNO NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 4-1991

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGHILING NG PAHINTULOT NA MAKAPAGHIRANG NG KATULONG NA INHINYERO SA ILALIM NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO (AUTHORITY TO FILL THE POSITION OF ASSISTANT ENGINEER IN THE OFFICE OF THE MUNICIPAL ENGINEER) SA KAGAWARAN NG PAMAHALAAANG PAMPOOK AT NG JOINT COMMISSION ON LOCAL GOVERNMENT PERSONNEL ADMINISTRATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 5-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.08-90 NG BARANGAY LABAS NA TUMUTUKOY SA PAGLILIWAT NG GUGULING HALAGA BUHAT SA BARANGAY ADMINISTRATIVE FUND NA MAY KAPASIYAHAN BLG. 02.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 6-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN PARA SA “CONSULTANCY SERVICE” UPANG MAIPATPAD ANG PAGPAPAGAWA NG ISANG AMPHI THEATRE SA LIWASANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 7-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN NG PAGPAPAGAWA SA SINUMANG KONTRATISTANG ITATALAGA SA PAMAMAGITAN NG ISANG BUKAS NA SUBASTA UPANG MASAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN :

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 8-1991

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINAGALAWAHAN ANG PAGPAPAABOT NG TAOS PUSONG PASASALAMAT SA PANGASIWAAN NG COCA-COLA BOTTLERS PHILS. INC. SA PAMAMAGITAN NI G. JESUS F. CELDRAN, EXECUTIVE VICE PRESIDENT & NATIONAL OPERATIONS DIRECTOR SA PAGKAKALOOB NA MULI NG ISANG “IZUSU CHASSIS KB 20443” UPANG MAGAMIT NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 9-1991

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN ANG PAGPAPAABOT NG MARUBDOB AT TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY SA PAMILYANG NAULILA NG YUMAONG KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA NG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA NA SI PFC VICTORINO C. MUYA NA NAMAYAPA NOONG IKA-9 NG ENERO 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1991

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHINGA PINAGALAWAHAN ANG PAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG MERIDIAN GROUP INTERNATIONAL MATAPOS MAISULIT ANG MGA KINAKAILANGANG PAPELES NA ANG LUPAING PAGKAKAKILANLANG TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGTATALAGA NG LINGGO NG KIWANIS (KIWANIS WEEK) TUWING IKA-20 HANGGANG IKA-26 NG ENERO NG BAWA’T TAON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-1991

IPINASISIYA TULAD NG DITO’T GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN ANG PAGTATALAGO KAY KAG.RESTITUTO C. ALMODOVAR NA MAGING TAGAPANGULO NG LUPONG MAMAMAHALA SA PISTANG BAYAN PARA SA TAONG 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPAABOT NG MARUBDOB AT TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NI KORONEL JOSE A. ARMBULO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1991

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY INHINYERO FEDERICO GASPAR, INHINYERONG PAMPUROK DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS NA ANG SALAPING NAKALAAN SA PAGTATAMBAK NG BARANGAY ROADS NG BARANGAY MALITLIT MULA SA KAGAWARAN NG REFORMANG PANSAKAHA AT MAPALIPAT-GAMIT PARA SA PAGSESEMENTO NG NABANGGIT NA DAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA NG PAGSASAKATUPARAN AT PAGPAPATUPAD NG PD 1802, SEK. 4 AT BATAS PAMBANSA 337, SEK.147 NA NAGTATADHANA NA ANG LAHAT NG “SPECIAL COCKFIGHT/SABAONG NA GAGANAPIN AY KINAKAILANGANG MAY KAUKULANG PAGTITIBAY/PAGLILIWAT NG PUNONG BAYAN SA PAHINTULOT AT PAGSANG-AYON NG SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1991

ANG KAPASIYAHANG KUMIKILALA SA PAGTATALAGA KAY KAGAWAD ADELO T. PEREZ BILANG TAGAPANGULO NG SANTA ROSA CONSUMER COMPLAINT ACTION GROUP.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA BARANGAY BALIBAGO NA TUMUTUGON SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBANGAY BLG.III-91 NG BARANGAY PULONG STA. CRUZ NA NAGTITIBAY NA MAGLAAN NG HALAGANG KATUMBAS NG MGA KAGAMITAN TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPA-ABOT NG PAPURI AT PAGKILALA SA MAHUSAY, MABISA, MATIYAGA AT BUONG HUSAY NA PAGTUPAD SA TUNGKULIN NI P/CPL LOLITA CUYOS AT ANG BUONG PANGKAT NG NAMAMAHALA SA TRAPIKO SA ILALIM NG HIMPILAN NG PULISYA NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-1991

ANG KAPASIYAHAN NAGTITIBAY SA BAGONG “TOWN PLAN” NG SANTA ROSA LAGUNA AT ANG PAGLILIWAT NITO SA “REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL” PARA RIN SA KANILANG PAGTITIBAY AT KAUKULANG PAGLILIWAT SA HOUSE AND LAND USE REGULATORY BOARD PARA SA KANILANG PAAYONG HAKABANGIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING KAY MGGL. BIENVENIDO LECTURA PANREHIYONG DIREKTOR POSTAL SERVICES, SAN PABLO CITY NA MAKALIKHA AT MAKAPAGTALAGA NG LIMA PANG TAGAPAGHATID NG SULAT SA TANGGAPAN NG PAHATIRANG SULAT NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-1991

ANG KAPASIYAHANG KUMIKILALA AT NAGPAPAABOT NG TAOS PUSONG PASASALAMAT SA MAHAL NA KINATAWAN NEREO R. JOAQUIN NA SA PAMAMAGITAN NIYA AY NAPAGTIBAY ANG PALAANG P1.2 MILYON UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA NG ISANG MULTI-PURPOSE COMPLEX SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1991

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG MAGALANG NA PAGLILIWAT NG KAHILINGAN NG PUNONG BARANGAY NG BARANGAY DILA NA SI GNG.LUCIA MANE SA KAGALANG-GALANG FELICISIMO T. SAN LUIS UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPA-AYOS NG LUBAK-LUBAK NA LANSANGAN SA KANILANG BARANGAY NA NASASAKOP NG DAANG PANG-NASYONAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY NG PAGPAPAHINTULOT KAY BB. MERCEDES COSE NA MUKAHA ANG KABUUANG HALAGA NG KANYANG TERMINAL LEAVE NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA LIBO DALAWANG DAAN AT PITUMPU’T LIMANG LIBO (P4,275.00) BILANG SIYA AY NAKAPAGLINGKOD SA PAMAHALAAN BILANG SENIOR CLERK SA TANGGAPAN NG PUNONG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY BALIBAGO NA TUMUTUGON SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHAN PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG BLG.1-91 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGTITIBAY NG PAGTANGGAP SA PAGBIBITIW SA TUNGKULIN NI G. VICTOR VIZANO BILANG KALIHIM NG BARANGAY. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-1991

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN ANG PAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG R.M. TIOSEJO REALTY INC. MATAPOS MAISULIT ANG MGA KINAKAILANGANG PAPELES NA ANG LUPIANG MAY PAGKAKAKINLANLANG TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGSUSUSOG SA KAPASIYAHAN BLG.4 TAONG 1988 SA PAMAMAGITAN NG PAGDARAGDAG NG ISANG LUPONG TATAWAGING “COMMITTEE ON ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPSAIYAHANG PAMBARANGAY BLG.02-91.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA ISINULIT NA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NG BARANGAY DON JOSE NA TUMUTUNGKOL SA SUMUSUNDO:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1991

ANG KAPSIYAHANG NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY G. RENATO G. MALABANAN NANUNGKULANG PRIVATE SECRETARY NG PUNONG BAYAN NA TANGGAPIN ANG KANYANG TERMINAL PAY NA NAGKAKAHALAGA NG P9,000.00.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-1991

ANG KAPASIYAHAN NAGPAPA-ABOT NG TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI KAY DATING PANGALAWANG PUNONG BAYAN PABLO S. BABASANTA AT MGA KAANAK DAHILAN SA PAGYAO NG KANYANG AMANG SI APOLONIO BABASANTA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING KAY KGG. BENJAMIN T. LEONG KALIHIM NG KAGAWARAN NG REPORMANG PANSAKAHAN SA PAMAMAGITAN NI KGG. WILFREDO R. LEANO PANREHIYONG DIREKTOR NA MAPANATILI SI G. ISABELO QUISMUNDO BILANG MUNICIPAL AGRARIAN REFORM OFFICER AT G. APOLONIO CREENCIO AGRARAIN REFORM TECHNOLOGIST NA NAKATALAGA SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1991

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY KGG. ROBERTO BALAO, NANUNUPARANG GENERAL MANAGER NG NATIONAL HOUSING AUTHORITY NA MASIYASAT ANG DIUMANO’Y PAGPAPAKILALA NG FOLKWAYS REALTY ACQUSITION INC. NA SILA AY KINATAWAN NG PRESIDENTIAL COMMISSION ON URBAN POOR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-1991

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING SA KAGAWARAN NG KALUSUGAN (DOH) NA MAPABALIK NA MULI SA DATING PAMAMARAAN ANG PAMAMAHAGI NG GAMIT NA NARARAPAT NA MAPAGBIGAY SA MGA RURAL HEALTH UNITS GAYUNDIN ANG KAHILINGANG MADAGDAGAN ANG IPINAMAMAHAGING GAMOT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY DON JOSE NA TUMUTUGON SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 07-91 NG BARANGAY MALITLIT NA MAGLABAS NG HALAGANG P2,812.50 UPANG IUKOL SA PAGSASA-AYOS AT PAGPAPAGAWA NG KANAL SA ESKINITA O HANGYA NA NASASAKUPAN NG PUROK III KANLURAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 04-91 NG BARANGAY TAGAPO NA HUMIHILING NG TULONG SA MAHAL NA GOBERNADOR SAN LUIS NA MAIPAAYOS ANG PANGAGALANG SA BAHA AT PADALUYAN NG TUBIG SA MAGKABILANG PANIG NG DAANG PANLALAWIGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-1991

 ANG KAPASIYAHANG KUMIKILALA SA PAGTANGGAP NG PUNONG BAYAN SA DONASYONG SALAPI NG AYALA LAND UPANG MAISAKATUPARAN ANG PANUKALANG PAGPAPAGAWA NG GUSALING MULTI-PURPOSE SA LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAAN NA TINAGURIANG PLAZA GALINTANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAMBAYANG INGAT YAMAN NA MAKAPAGBUKAS NG ISANG “TIME DEPOSIT” SA PHILIPPINE NATIONAL BANK SANGAY NG BINAN LAGUNA UPANG MAILAGAK ANG SALAPING KALOOB NG AYALA LAND SA BAYAN NG SANTA ROSA UPANG MAIPAGPAGAWA NG ISANG GUSALING “MULTI-PURPOSE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA NG AMPHI-THEATRE SA LIWASNG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAN NI KAG.PUZON

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NG PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA NG AMPHITHEATRE SA LIWASANG BAYAN NA NAKAPALOOB DIN ANG KASUNDUAN NG “CONSULTANCY” AT EARTHSCAPE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-1991

ANG KAPASIYAHAN NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN AT PAHINTULOT SA PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA SINUMANG “CONSULTANT” NA MAPIPILI SA PAMAMAGITAN NG ISANG GUSALING MULTI-PURPOSE SA TINAGURING PLAZA GALINTANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 07 NG BARANGAY LABAS NA NAGTITIBAY NG PAGPAPALIT NG KALIHIM PAMBARANGAY AT HINIRANG SI RESURECCION CAPUNAN NA MAGING KAPALIT NI G. RANDY HUMARANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1991

ANG KAPISAYAHAN NAGTITIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BARANGAY MALITLIT NA TUMUTUGON SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-1991

ANG KAPASIYAHAN NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG. 5 TAONG 1991 NG BARANGAY IBABA NA HUMIHILING SA SANGGUNIANG BAYAN NG KARAGDAGANG HALAGA UPANG MATAPOS ANG PAGPAPAGAWA NG DAY CARE CENTER NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-1991

SA MUNGKAHI NI KAG.ALMODOVAR NA PINAGALAWAHAN NINA KAG.LAZAGA AT. KAG. GIRONELLA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-1991

SA MUNGKAHI NI KAG.TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-1991

SA MUNGKAHI NI KAG.ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG.MANGAHIS

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 6-91 NG BARANGAY IBABA NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG PONDONG LAAN SA PAGPAPAUNLAD NG BARANGAY (MULA SA 10% RPTS) SA PAGPAPAGAWA NG BARANGAY MARKET.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 10-91 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA SANGGUNIANG BAYAN NA MAPAGKALOOBAN NG BOLA AT VOLLEYBALL NET SAPAGKAT MAGDARAOS NG INTER PUROK VOLLEYBALL TOURNAMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 09-91 NG BARANGAY LABAS NA NAGTITIBAY NA ANG KAUKULANG HALAGA NA GAGAMITIN SA PAGSASAAYOS NG BARANGAY HALL AY BAWASIN NA LAMANG SA 40% DEVELOPMENT FUND.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-1991

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-1991

SA MUNGKAHI NI KAG.ENTENA NA PINANGALAWAHAN RESOLUTION NO. 419-91 NI KAG.GIRONELLA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-1991

IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGTITIBAY SA INIHANDANG “PRO-POOR INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN 1991” NG SANTA ROSA LAGUNA BATAY SA EXECTIVE ORDER NO. 370 NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG “B”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1991

SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1991

ANG KAPASIYAHAN HUMIHILING SA PHILIPPINE GAMEFOWL COMMISSION NA PAHINTULUTANG MAGING TAGAPAKINABANG ANG ALINMANG SAMAHANG NA SA BAYAN NG SANTA ROSA NG MGA “SPECIAL SABONG” NA IDARAOS SA SANTA ROSA COLISEUM.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1991

SA MUNGKAHI NI KAG.PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG.ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG.07-91 NG BARANGAY APLAYA NA HUMIHILING NG KAUKULANG PAGLILIWAT SA BUREAU OF LAND.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-1991

ANG KAPASIYAHANG NAGPAPAHAYAG NG PAGPAPAWALANG-BISA SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BLG. 1-91 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGTITIBAY SA PAGBABAWAL SA PAGBABAKOD NG MGA BAKANTENG LUPAIN.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock