1992 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P410,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGSUSUSOG SA TRAFFIC CODE OF 1988 PARA SA MAS MABISA AT MAAYOS NA DALOY NG TRAPIKO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 3-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P555,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 5-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 7-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 8-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. ALMODOVAR AT KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 9-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P1,345,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 10-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. ENTEN NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 11-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P10,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG MGA "TRAFFIC SIGNS" NA MAGMUMULA SA PALAGANG NAKALAAN PARA SA PEACE AND ORDER COUNCIL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 13-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG  (P110,000.00) MULA SA " SURPLUS OF 1991 BUDGET" UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG BASKETBALL NG BARANGAY BALIBAGO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 17-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA "KAUTUSANG BAYAN BLG.IV-92 AT NAGTATADHANA NG PAGSASANIB NG REGIONAL TRIAL COURT ASSISTING JUDGE SA TALAAN NG TATANGGAP NG " ALLOWANCE " NA NAGKAKAHALAGA NG P1,000.00 BUWAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 18-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 19-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P19,000.00) MULA SA KABANG BAYAN IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 20-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 21-1992

AN ORDINANCE IMPOSING A COMMUNITY RAX AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 23-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 24-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 25-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P60,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG TRAK NA NAGHAHAKOT NG BASURA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 26-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PAMBUAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 28-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. ALODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 29-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG (P20,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA GASOLINANG GAMIT NG HIMPILAN NG PULISYA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 30-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LAZAGA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 31-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. MANGAHIS AT KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 34-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P18,122.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA:

 VIEW DOCUMENT 

ORDINANCE NO. 35-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 38-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 39-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG MGA PANUNTUNANG NARARAPAT TUPDIN SA PAGPAPATAKBO NG SABUNGAN AT PAGKAKALOOB DITO NG PAHINTULOT SA PAGDADAOS NG SPECIAL SABONG PINTAKASI.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 40-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPATAW NG BUWIS SA MGA MANANAYANG NANALO SA MGA PASABONG SA MAY PAHINTULOT NA SABUNGAN SA SANTA ROSA LAGUNAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 42-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 43-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 44-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 45-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA TUNANG BADYET PARA SA 1992 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG (P135,956.35) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 46-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1992 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG (P153,000.22) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 47-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. DIA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 48-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 49-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DIA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 50-A-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG MAHIGPIT NA PAGPAPATUPAD SA BATAS PAMBANSA 825 NA NAGSASAAD NG PAGBABAWAL NG PAGTATAPON NG BASURA SA ANUMANG LUGAL TULAD NG ILOG,LAWA,DAGAT,DAAN,KALYE AT ALINMANG LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 51-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPATUPAD SA TADHANAIN NG "ARTICLE 243 SITUS OF THE TAX" NG "RULES AND REGULATIONS IMPLEMENTING THE LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1992 O ANG REPUBLIC ACT NO. 7160.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 52-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN  BLG. XX-90 O ANG TINAGURIANG "ANTI-POLLUTION ORDINANCE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 53-1992

YAYAMANG MATAPOS ANG MASUSING PAGTATALAKAYAN AT PAGPAPALITAN NG KURU-KURO AY NAPAGMUNING NARARAPAT NA SUSUGAN MULI ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. LII-92 NA SIYA RING NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. XX-90 AY:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 54-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PAMBUAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 56-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. LIJAUCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BUSTAMANTE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 57-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 59-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG MGA TADHANAING PAPALOOB SA KASUNDUAN NG PAG-UPA SA MGA PITAK SA PAMILIHAN BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 60-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 61-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. CATINDIG.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 62-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGSUSUSOG SA PAMAMAGITAN NG PAGDARAGDAG NG TADHANAIN NG KAUTUSANG BAYAN BLG. XXXVIII-92 ARTIKULO II PANGKAT 5 NA DITO'Y DARAGDAGAN NG TADHANAING:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 63-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. DIA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 64-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 65-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 66-A-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 71-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 72-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 73-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 74-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. LIJAUCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock