1992 RESOLUTIONS PAGE 2

RESOLUTION NO. 71-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PANLOOB NA MGA ALITUNTUNIN NG PAMAMARAAN (INTERNAL RULES) PARA SA SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA PANLOOB NA MGA ALITUNTUNIN NG PAMAMARAAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA SA PAMAMAGITAN NG PAGDARAGDAG NG LUPON PARA SA PANTAONG KARAPATAN O HUMAN RIGHTS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA PAGTATALAGA SA TUNGKULING ASSISTANT CIVIL REGISTRAR BILANG KATULONG NA PINUNO NG TANGGAPAN (ASSISTANT DEPARTMENT HEAD) SA TANGGAPAN NG MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR ATMMAY ANTAS NA 22 (SALARY GRADE 22).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES AT SA LUPON PARA SA ENVIRONMENT AND ECOLOGICAL DEVELOPMENT NA MAKIPAG-UGNAYAN SA IBA'T-IBANG AHENSIYA PAMPAMAHALAAN MAN O PRIBADO TUNGO SA ISANG PAG-AARAL SA PANGANGALAGA NG TUBIG AT PATUBIG SA BANYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPA-ABOT NP TAOS-PUSO AT MARUBDOB NA PAKIKIRAMAY SA NAMILYA AT LAHAT NG NAULILA NI KAGAWAD EDUARDO BATIQUIN NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY KANLURAN NA NANGYARINP SUMAKABLLANG BUHAY AT NAPAROON NA SA SINAPUPUNAN NA LUMIKHA NOONG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 77-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA TECHINCAL DESCRIPTION NG BARANGAY ROAD SA BARNGAY PULONG SANTA CRUZ ALINSUNOD SA PAGSUSUKAT AT PAGHAHANDA NG PAGKAKAKINLANLAN NG BUREAU OF LANDS TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG /PINTAKASI PARA SA AGOSTO 3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26, NG TAONG 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG KARAGDAGAN PAGSASAAYOS NG MULTI-PURPOSE BUILDING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG BARANGAY NA ISINULIT NG SANGGUNINAGN PAMBARANGAY NG BALIBAGO AT NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 81-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.004-92 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NA MAGLAAN /MAGLABAS NG HALAGANG P2,500.00 BILANG KAUKULANG PAMBAYAD SA SUWELDO NG MGA UPAHANG MAGLILINIS NG MGA KANAL AT MAGTATABAS NG DAMO AT IBA PANG PAGKAKAGASTUSAN NA NAUUKOL SA NABANGGIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 82-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.04-T92 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BARANGAY KANLURAN NA NAGHIHIRANG KAY ERNESTO ALCANTARA BILANG BAGONG KALIHIM NG SANGGUNIANG BARANGAY NG KANLURAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 83-1992

IPINASIYA TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN ANG PAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION PHIL.INC.MATAPOS MAISULIT ANG MGA MAHAHALAGA AT KINAKAILANGANG PAPELES NA ANG LUPAING PAGKAKAKILANLANG TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 84-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA NG KARAGDAGANG PAGAWAIN SA PAGAWAING MULTI-PURPOSE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-1992

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LAHAT NG PAGAWAAN/PABRIKA AT ANUMANG ESTABLISIMIYENTO SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA NA MAGSULIT SA SANGGUNIANG BAYAN NG TALAAN NG MGA KAWANI AT ,MGA MANGGAGAWA KASAMA ANG KANILANG MGA TIRAHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 86-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.04-92 NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY DITA AT KAUKULANG PAGLILIWAT NITO SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INIHINYERO NG NABANGGIT NA KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGHILING NG PAGPAPATAYO NG ISANG "WAITING SHED" NA ILALAGAY SA ROTONDA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 87-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHAN BARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 88-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PALILIWAT SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG.08-92 NG BARNGAY DILA SA TAGAPANGULO/TAGAPAMAHALA NG PAGHILING SA SAN LORENZO SOUTH SUBD. NG PAGDODONASYON NG ISANG EKTARYA(1 HECTARE) LUPA SA BARANGAY DILA PARA SA MGA GUSALING PAMBARANGAY ATGUSALING PANG EDUKASYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 89-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG KAPASIYAHAN PAMBARANGAY BLG. 06-92 NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY APLAYA SA PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA NAGSASAAD NG PAGHINGI NG TULONG SA SANGGUNIANG BAYAN NA KOLEKTAHIN NG TRUCK NG PAMHALAANG BAYAN ANG MGA BASURA NG BAYBAY APLAYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 90-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA ORDINANSA BLG.06-92 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BARANGAY DON JOSE NA NAGTITIBAY NA MAGLABAS NG HALAGANG P8,000.00 UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MGA OFFICE SUPPLIES NG PUNONG BARANGAY AT KALIHIM.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 91-1992

IPINASISIYA TULAD NG DITO GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYAN NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHI PINANGALAWAHAN ANG PAGTITIBAY SA KAHILINGAN NI GNG.TERESITA BAYNOSA ADATO MATAPOS MAISULIT ANG MGA KINAKAILANGAN PAPELES NA ANG LUPAING MAY PAGKAKAKILANLANG TULD NG SUMUSNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 92-1992

ANG KAPASTYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA KAGALANG-GALANG ROY S. ALMORO, KINATAWAN NG UNANG PUPOK NG LALAWIGAN NG LAGUNA NA MAKAPAGPANUKALA AT MAGMUNGKAHI SA KONGRESO NG ISANG BATAS NA MAGTATATADHANANG ANG "GARBAGE DISPOSAL SYSTEM" AY MAGINO BAHAGT NG "ZONTNO ORDTNANCE" NG LAHAT NG BAYAN. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 93-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGLIKHA NG TUNGKULING "MUNICIPAL ACCOUNTANT" AT ANG PAGSASANIB NITO SA TALAAN AT BALANGKAS NG MGA TUNGKULIN SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 94-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES PARA SA PAG-UPA NG LUPANG MAPAGLALAGAKAN NG BASURA NA HINAHAKOT NG PAMBAYANG SASAKYANG TAGAKALAP NG BASURA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 95-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA LAGUNA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG" PINTAKASI PARA SA AGOSTO 31 SETYEMBRE 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29 AT 30 NG TAONG 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 96-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA SUMUSUNOD NA KAPASIYAHANG/KAUTUSANG PAMBARANGAY NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 97-1992

ANG KAPASIYAHAN BLG.084-T92 NG BARANGAY BALIBAGO NA IPINASIYA NA PAGTIBAYIN ANG MUNGKAHING KAOASIYAHAN BLG.01-T92 NG MGA KASAPI NG BARANGAY DEVELOPMENT COUNCIL AT SANGUNIANG BARANGAY PARA SA MGA KRITERIA NA GAGAMITIN SA PAGPILI SA GAGAWING PAGLALAGAY NG DALAWANG KARAGDAGANG KAGAWAD SA SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 98-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGTUTOL NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA SA PANUKALANG PROGRAMA NG KAGAWARAN NG KAPALIGIRAN AT LIKAS NA YAMAN , KAGAWRAN NG PAGAWAING BAYAN AT LANSANGAN  AT LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY NA PIGILIN ANG PAGDALOY NG TUBIG SA LAWA NG LAGUNA ALINSUNOD SA TINAGURIANG "FLUSHING PROGRAM".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 99-1992

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG.ROY ALMORO KINATAWAN NG UNANG PUROK NG LALAWIGAN NG LAGUNA NA MAISAALANG-ALANG ANG PAGTITIBAY NG ISANG BATAS NA NAGTATADHANA NA WALANG MAAARING MAPAGTIBAY NA PAGPAPANIBAGONG GAMIT NG LUPAIN SAMPUNG TAON MATAPOS MAPAGPATIBAY ANG KANI-KANILANG ZONING ORDINANCE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 100-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.05-92 NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY DITA AT KAUKULANG PAGLILIWAT NITO SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INIHINYERO NG NABANGGIT NA KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA SANGGUNIANG BAYAN NA BIGYAN LINAW ANG TUNAY NA SUKAT NG BARANGAY ROAD NA MATATAGPUAN SA SITIO BALAGBAG NA SAKOP NG BARANGAY DITA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-1992

KAPASIYAHAN NAGTITIBAY NG PAGHILING SA MGA BAHAY-KALAKAL, KOMPANYANG INDUSTRIYAL AT MGA SAMAHANG PANGKABUTIHANGMADLA NA MAKAPAGPAGAWA NG “BILLBOARD” NA NAGPAPAHAYAG AT NAGLALAMAN NG MGA MENSAHE O PANGUNGUSAP NA MAKAPAGBIGAY ARAL AT MABUTING PANUNTUNAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-1992

ANG KAPASIYAHAN NAGTITIBAY NG PAGHILING SA KAGAWARAN NG PAGAWAIN AT LANGSANGAN SA PAMAMAGITAN NI KGG.ROY ALMORO, KINATAWAN NG UNANG PUROK NG LAGUNA NA MAIPAGAWA AT MAPALAPARAN ANG OLD NATIONAL HIGHWAY NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.11-92 NG SANGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY MALITLIT NA MAGLABAAS NG HALAGANG P6,500.00 NA NAKALAGAK SA BANGKO NG LAND BANK OF THE PHIL.MULA SA NATITIRANG PONDONG GALING SA IRA NA IPINAGKALOOB SA BRGY.MALITLIT UPANG GUGULIN SA PAGPAPAAYOS O REPAIRS NG SILID LUTUAN NG BRGY.HALL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 104-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG BARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY KANLURAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 105-1992

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. NA PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA IPAGKAIT ANG PAGBIBIGAY NG PAHINTULOT SA PAGHAHANAPBUHAY ANG CHEMICAL ALLOY CORPORATION SAPAGKAT ITO AY LUMALABAG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. XX-90.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT NG KAHILINGAN NG ROYAL CABLEVISION CORPORATION SA NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION PARA SA KATIBAYAN NG PAGPAPAHINTULOT NG PAGGAGAWA, PAGPAPANATILI AT PAGHAHANAPBUHAY/PAGPAPATAKBO NG ISANG “CABLE TELEVISION” SA BAYAN NG SANTA ROSA LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA KASUNDUAN UPANG MAPAILAWAN ANG “VIEWING DECK” SA LIWASANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 108-1992

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY POL SUPT MARCELO NAVARRO JR. PROVINCIAL DIRECTOR / POLICE SUPERINTENDENT NA MAPABALIK NA SA SANTA ROSA PNP STATION ANG LAHAT NG MGA KAGAWAD NG HIMPILAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPAABOT NG MARUBDOB NA PAKIKIRAMAY SA PAMILYA AT NAULILA NG NAMAYAPANG SI ERWIN ARISTORENAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-1992

ANG KAPASIAYAHA NA NAG-AATAS SA EXTAR ORDINARY DEVELOPMENT CORPORATION, TAGAPAG-UNLAD NG GOLDEN CITY SUBD.NA PAULARIN AT IPAAYOS ANG DAANAN SA BLK. 78 AT BLK. 63 PHASE II NG NABANGGIT NA PAMAHAYAN SA BARANGAY DILA SANTA ROSA LAGUNA YAYAMANG ANG IBA PANG DAANAN AY KANILA ANG IPINAGAWA ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG P.D. 957.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGAWAING PAGPAPAILAW SA “VIEWING DECK”SA ISINAAYOS NA LIWASANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 112-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA PANUKALANG “MEMORANDUM OF AGREEMENT”NA LALAGDAAN NG PAMAHALAANG BAYAN AT NG “HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD” NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKAN ITO AT NILAGYAN NG TANDANG “O” MAY KINALAMAN SA PAGLILIPAT SA PAMAHALANG BAYAN NG MGA TUNGKULIN AT PAMAMAHALA NG TUNGKULING IPINATUTUPAD NG HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD ALINASUNOD SA ITINATADHANA NG REPUBLIC ACT NO. 7160.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN AT PAHINTULOT SA KGG.ROBERTO R. GONZALES PUNONG BAYAN NA LUMAGDA SA KASUNDUAN O “MEMORANDUM AGREEMENT” MAY KINALAMAN SA PAGLILIPAT NG MGA TUNGKULIN NG HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT SA PUNONG BAYAN NG KAPASIYAHANG BARANGAY BLG.09-92 NG BARANGAY APLAYA NA NAGHAHAIN NG PANGALAN NG IPAPALIT NA KAGAWAD NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY KAY DATING KAGAWAD ZOSIMO BARRINUEVO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASULATAN NG PAKIKIPAGKASUNDO SA MGA DALUBHASA NG UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES, LOS BANOS MAY KINALAMAN SA MGA PAG-AARAL, PAGSASALIKSIK AT PAGPAPAYO SA MGA BAGAY UKOL SA PAGPAPA-UNLAD NG EKOLOHIYA AT KAPALIGIRAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 116-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG “SPECIAL SABONG” PINTAKSI PARA SA OKTUBRE 5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27 AT 28 NG TAONG 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-1992

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA MGA KINAUUKULAN NA ILAGAY ANG CLASSIFICATION NG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA BATAY SA “AVERAGE INCOME” NG HULING APAT NA TAON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-A-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGSASAISANTABI NG ISINULIT NA TAUNANG BADYET PARA SA  1992 NG BARANGAY DITA ALINSUNOD SA MGA PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG PINUNO NG BADYET GAYA NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-B-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGSASANTABI NG ISINULIT NA TAUNANG BADYET PARA SA 1992 NG BARANGAY KANLURAN ALINSUNOD SA MGA PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG PINUNO NG BADYET GAYA NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-K-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA “REGIONAL FIRE MARSHALL” BUREAU OF FIRE PROTECTION CAMP VICENTE LIM CANLUBANG LAGUNA NA MULING ITALAGANG PINUNO NG HIMPILAN NG PAMATAY SUNOG NG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA SI SARHENTO FELICITO ESPINOSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 118-1992

ANG KAPASIYAHAN NAGPAPAHAYAG NG MAHIGPIT NA PAGTUTOL SA PETISYON NG NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION NG H.M. CATV, INC NA HUMIHILING UPANG BIGYAN NG KARAPATAN MAGKABIT AT MANGALAGA NG CABLE TELEVISION SYSTEM SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 120-1992

ANG KAPASIYAHAN MAGPAGAWA AT MAGLAGAY NG “COMMUNITY BULLETIN BOARD” SA O MGA HAYAG NA LUGAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHAN BARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY MALITLIT:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-A-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY PAHINTULOT SA PUNONG BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAIPAGAWA ANG PANGALAWANG PALAPAG NG LUMANG GUSALI NG PAMAHALANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 122-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA PAGHIRANG KAY GNG.NELIA CARVAJAL BILANG “MUNICIPAL ACCOUNTANT” NG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 123-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN AT PAHINTULOT SA PAMBAYANG INGAT YAMAN DOMINGO M. LADUB NA MAKAPAGBUKAS NG ISANG “TIME DEPOSIT” NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA SA LAND BANK OF THE PHILPPINES CALAMBA BRANCH CALAMBA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 124-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN PAMPAMAHALAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 125-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA KAGALANG-GALANG ROY ALMORO KINATAWAN NG UNANG PUROK NG LALAWIGAN NG LAGUNA NA MATULUNGANG MAIPAGAWA ANG MGA PADALUYANGTUBUG SA PAMBANSANG LASANGANG SINASAKOP NG BARANGAY BALIBAGO SIMULA SA TAPAT NG MZ TRADING HANGGANG SA BARANGAY DILA SA TAPAT NG TAHANAN NI DR. TEODORO ALPASAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 126-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA MAY-ARI NG LOTE BLG.1195 BARANGAY BALIBAGO NA SI G. PEDRO PEDROSO BILANG “ROAD OF RIGHT OF WAY “.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 127-1992

ANG KAPASIYAHAN SA PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAGDAROS NG SPECIAL SABONG / PINTAKASI SA IKA-19 NG NOBYEMBRE 1992 NA GAGANAPIN SA SANTA ROSA COLISEUM NA ANG MAGIGING TAGAPAKINABANG AY ANG MGA PAMILYA NG MGA KAGAWAD NG LAGUNA PNP COMMAND.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 128-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG “SPECIAL SABONG” PARA SA NOBYEMBRE 2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24, AT 25 NG TAONG 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA PANEHIYONG DIREKTOR OSMUNDO G. UMALI NG KAGAWARAN NG RENTAS INTERNAS SAN PABLO CITY NA MAPABALIK NA MULI SA TANGGAPANG PAMBAYAN NG KAWANIHAN NG RENTAS INTERNAS ANG PAGBABAYAD NG “COMMON CARRIER TAX”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 131-1992

MAGSULIT SA SANGGUNIANG BAYAN NG BUWANANG ULAT SA KALALAGAYA NG BAYAN HINGGIL SA KAAYUSAN AT KATAHIMIKAN NA ISUSULIT TUWING UNANG MIYERKOLES NG BUWAN O UNANG PAG-PUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN SA BAWA’T BUWAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 132-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG MGA KAPASIYAHAN ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 133-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY SINALHAN NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 134-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPAABOT NG TAUS-PUSO AT MARUBDOB NA PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NI DATING PANGALAWANG PUNONG BAYAN RUFINO G. LICMO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 135-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG “LANDSCAPE GARDENING “NG LIWASANG BAYAN SA LUGAL KUNG SAAN MATA-TAGPUAN ANG “VIEWING DECK”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 136-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG PROYEKTONG SYNTHETIC ADOVE AND CEMENT PLASTER FINISHES NG MULTI-PURPOSE BUILDING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 137-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA PHILIPPINE HISTORICAL COMMISSION NA MAGLAGAY/MAGTAKDA NG MAKASAYSAYANG PANANDA SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 138-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO NA MAGSAGAWA NG PAG-AARAL PAGSUSUKAT AT PAGTATASA NG GASTUSIN PARA SA PANUKALANG PAGBUBKAS NA MULI BILANG DAANAN NG SASAKYAN NG DAANG JOSE ALINSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 139-1992

ANG KAPASIYAHN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA KAGAWARAN NG PAGAWAING BAYAN AT LANSANGAN SA PAMAMAGITAN NG KAGALANG-GALANG NA KINATAWAN ROY ALMORO NA MAIPASE-MENTO ANG BALIBAGO-PULONG SANTA CRUZ OVERPASS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 140-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA EXTRA ORDINARY DEVELOPMENT CORPORATION NA MAKALATAN NG GRABA AT MAPATAG ANG HANGYA “ALLEY” SA BLOCK 78 AT 63.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 141-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBUBUO NG CITIZEN’S EVALUATION COMMITTEE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-1992

ANG KAPASIYAHAN NA LUMILIKHA NG TUNGKULING “MARKET SUPERVISOR III” AT PAGTITIBAY NG PAGSASANIB NITO SA BALANGKAS NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI NG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 143-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT NG KAPASIYAHAN BLG.10,S 1992 NG SAMAHAN NG MGA MAGULANG AT GURO AT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY SINALHAN SA KGG. NA KINATAWAN NG UNANG PUROK NG LAGUNA ROY ALMORO NA NAGSASAAD NG PAGHILING NA MAPALAANAN NG HUMIGIT-KUMULANG SA ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) NA ANG KAPASIYAHANG PINAPAKSA AY GINAGWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG “R”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 144-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG PROYEKTONG SYNTHETIC ADOVE AND CEMENT PLASTER FINISHES NG GUSALING MULTI-PURPOSE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 145-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPA-ABOT NG MARUBDOB NA PAKIKIRAMAY SA KABIYAK AT MGA NAULILA NI DATING PUNONG BARANGAY POTENCIANO ALMODOVAR NG BARANGAY APLAYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 147-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAGDARAOS NG SPECIAL SABONG / PINTAKASI SA IKA-10 NG DISYEMBRE 1992 NA GAGANAPIN SA SANTA ROSA COLISEUM NA ANG MAGIGING TAGAPAKINABANG AY ANG MGA PAMILYA NG MGA KAGAWAD NG 4TH REGIONAL COMMUNITY DEFENSE UNIT, RECOM. PA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 148-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG “SPECIAL SABONG” PARA SA DISYEMBRE 1,2,3,7,8,9,14,15,16,21,22,23 AT 28 TAONG 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 150-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIPAT NG “COMBO ACCOUNT” NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA MULA SA PHILIPPINE NATIONAL BANK BINAN BRANCH AY MAPALAGAK SA ALINMANG BANGKONG LAGAKAN NA MATATAGPUAN SA BAYAN NG SANTA ROSA NA MAGIGING KARAPAT-DAPAT AT PAGTITIBAYIN NG KAGAWARAN NG PANANALAPI AT PANLALAWIGANG INGAT YAMAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 151-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 066-T92 NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY BALIBAGO AT KAUKULANG PAGLILIWAT NITO SA TANGGAPAN NG MUNICIPAL ELECTRICIAN NG NABANGGIT NA KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA SANGGUNIANG BAYAN NA MAGLAAN NG PONDO PARA SA PAGLALAGAY NG KARAGDAGANG ILAW SA POSTE (2).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 152-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAINTURA AT ARCHITECTURAL FINISHING ANG AMPHI-THEATRE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 153-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHAN BLG. 11 NG BARANGAY KANLIURAN NA NAGSASAAD NG PAGTULONG AT PAGSUPORTA SA SAMAHANG KABATAAN NG KANLURAN SA PAGREREHISTRO NG MGA KABATAANG BARANGAY PARA KOMANDIDATO AT MAKABOTO SA NALALAPIT NA HALALAN NA GAGANAPIN SA DISYEMBRE 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 154-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 095 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NA ANG HALAGANG ISANG DAAN LIMAMPUNG LIBONG PISO (P150,000.00) PARA SA “REPAIR” NG HEALTH CENTER AY ILAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 155-1992

ANG KAPASIYAHAN NA ANGTITIBAY NG PAGHILING SA PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE COMPANY NA NAISAALANG-ALANG ANG MADALIANG SISTEMANG “MANILA DIRECT LINE” ANG SERBISYO AT LINYA NG TELEPONO SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 156-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN LG.004-92 NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG ANG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING AY HUMIHINGI NG TULONG KAY VICE GOVERNOR AT ACTING GOVERNOR RESTING LUNA NA MAIPAGAWA ANG OPEN CANAL SA BARANGAY MACABLING STA.ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 157-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGSUPORTA SA SAINT ANTHONY SCHOOL OF BINAN NA KINAKATAWAN NG PANGULONG SI G. FELIMON C. CONCEPCION SA PANUKALANG PAGBUBUKAS NG KURSONG PANGKOLEHIYO UPANG MAKAPAGLINGKOD SA MAMA-MAYAN NG BINAN AT KARATIG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 158-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA ENERO 4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26 AT 27 NG TAONG 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 159-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAhINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO P. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MATSAKATUPAPAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 161-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHAN ISINULIT NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 162-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NG PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAIPATUPAD ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

1 2

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock