1992 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 1-1992

ANG KAPASIYAHANG NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHUNTULOT SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN NA MANGOLEKTA / SUMINGIL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 2-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA / PAGPAPASEMENTO NG PAMBUAN ALLEY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 3-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSUSUSOG SA KAPASIYAHAN BLG. 4-88 NA NAGTATADHANA NG MGA TAGAPANGULO NG MGA LUPON NG SANGGUNIANG BAYAN AT ANG TALAAN NG MGA BARANGAY NA KANILANG PAMAMAHALAAN KAKATAWANIN NA ANG PAGBABAGO AY INILALAKIP DITO AT NILALAGYAN NG TANDANG "A".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 4-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA SAMAHANG SIX NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAKAPAGPAGAWA NG ISANG HINTAYANG SASAKYAN (WAITING SHED) SA MAY PANULUKAN NG LUPAIN NG PAARALANG SENTRAL TINATAWAG NA BIWA-BANG GALINTANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 5-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NG PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG MAGSASA-AYOS AT PAGSESEMENTO SA PAMBUAN ALLEY NA ANG KONTRASTISTANG LUMAGDA SA KASUNDUAN AY SIYANG NAGWAGI SA ISANG BUKAS NA SUBASTA NA ISINAGAW NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 6-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG PINTAKASI SA IKA 13 ,14,15,20,21,27,28,29 NG ENERO 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 7-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA R.M. TIOSEJO REALTY INC. SA PAMAMAGITAN NI G. REYNALDO RACHO PANGALAWANG PANGULO NG KAHILINGAN NG MGA PAMILYANG NANINIRAHAN SA LUPANG KANILANG PAG-AARI AT ANG PAGHILING NG KAPULUNGANG ITO NA MABIGYAN NG PAGSASAALANG-ALANG SA NABANGGIT NA KAHILINGAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "A".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 8-1992

IPINASISIYA TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN ANG PAGTITIBAY SA KAHILINGAN NI G. ROGELIO ANTONIO LIM-ACO JR.MATAPOS MAISULAT ANG MGA KINAKAILANGANG PAPELES NA ANG LUPAING MAY PAGKAKAKILANLANG TULAD NG SUMUSUNOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 8-A-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGTATALAGA SA TAONG 1992 BILANG PAGDIRIWANG NG IKA-200 TAONG ANIBERSARYO NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 9-1992

ANG KAPASIYAHAN A NAGTITIBAY SA PAABIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN A MALAGDAAN AT MATANGGAP ANG 6,000 METRONG PARISUKAT NA LUPAIN NA IBINIBIGAY NA RCA REALTY CORPORATION AT NG PAMILYA MANABAT SA PAMAHALAANG BAYAN ALINSUNOD SA TADHANAIN NG KAPASIYAHANG NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA NAGKAKALOOB NA MAGAMIT ANG DAAN NG PAMBAYANG LIBINGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG MGA KAPASIYAHANG BARAGAY NA ISINULIT NG BARANGAY KANLURAN NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1992

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPAWALANG BISA SA KAPASTYAHANG PAMBARANGAY BLG. 11-'91 RIG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD NG PAGGAMIT NG HALAGANG 5.00000 MULA SA 40% LAAN SA PAGAWAIN UPANG LUKOL AS PER DIEM NG SANGRUNIANG BARANGAY SA DAHILANG ANG NABANGGIT NA GASTUSIN AY NARARAPAT NA KUNIN EA 60% BADYET NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG MGA KAPASIYAHANG BARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY DITA NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAPASIYAHAN PAMBARANGAY BLG.22-A-91 NA BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGKAKALOOB SA SANGGUNIANG BARANGAY ANG PAMAMAHALA NG "OPEN SPACE" NG ROSA SUBD. AT BILANG PAGPAPATUNAY AY NILAGDAAN AT IBINIGAY NA SA SANGGUNING BARANGAY ANG DEED OF DONATION KAYA'T NAPAGPASIYAHANG MAGING KINATAWAN SI PUNONG BARANGAY CARDAMA SA ANUMANG TRANSAKSIYON KAUGNAY NG PAGLILIWAT NG MACABLING BASKETBALL COURT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1992

ANG KAPASIYAHAN NAG-AATAS KAY GNG. PURITA RELLERA, MAY-ARI NG GOLDEN SHOES INTERNANTIONAL MANUFACTURING NA TUPARIN ANG MGA TADHANAING ISINASAAD SA ISANG AGREEMENT NA NILAGDAAN NIYA NG KANILANG MANANANGGOL MGA KINATAWAN NG MANGGAGAW SA HARAPAN NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAG-AATAS SA HIMPILAN NG PULISYA NA HUWAG PAHINTULUTAN ANG MAY-ARI NG GOLDEN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAHINTULOT KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA KASUNDUAN SA SINUMANG KONTRATISTANG MANANALO SA ISANG BUKAS NA SUBASTA UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA NG ANONUEVO ST.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA MAKAPAGBIGAY NG KARAGDAGANG "WORK ODERS" UPANG MATAPOS ANG PAGPAPAGAWA NG AMPHITHEATRE. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG/PINTAKASI SA IKA - 3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25 AT 26 NG PEBRERO 1992 ALINSOD SA ITINATADHANA NG R.A. 7160 ANG TINAGURIANG BAGONG LOCAL GOVERNMENT CODE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-1992

ANG KAPASIYAHAN HUMIHILING KAY G. ERNESTO BOLIVAR COMMUNITY ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES OFFICER NA MAKAPAGTALAGA NG ISANG AGRIMENSOR/TAGASUKAT UPANG MASUKAT AT MAIPAHANDA ANG TAMANG SUKAT NG LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAAN NA TINAGURIAN PLAZA GALINTANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-1992

ANG KAUTUSAN BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGSASANIB NG HALAGANG DALAWANGDAAN TATLUPU'T LIMANG LIBO TATLONG DAAN PISO (P235,300.00) SA SUPPLEMENTAL BUDGET PARA SA BUWAN NG PEBRERO 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-A-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT NA MAGAMIT ANG HALAGANG LABING APAT NA LIBONG ISANG DAAN ANIMNAPU'T WALONG PISO (P14,168.00) MULA SA PALAAN NG ELECTION RESERVE UPANG IUKOL SA SAHOD NG PITONG (7) KAWANING PANAMANTALANG ITINALAGA SA TANGGAPAN NG COMELEC REGISTRAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NG PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA NG ANONUEVO ST..

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPAHINTULOT KING GANG. ERLINDA VALLEJO AT ISABELITA ALINSOD NA TUMANGGAP NG OVERTIME PAY NA NAG-KAKAHALAGA NG DALAWANG LIMO SIYAM NA RAAN AT SIYAININAPU’ T DALMANG P150 AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P2,992,20) MULA SA PONDONG NAKALAAN PARA SA GANITONG GASTUSIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG / PINTAKASI SA IKA 2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30 AT 31 NG MARSO 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-1992

ANG KAPASTYAHANG NAGTITIBAY NG PAGBOBUO NG SELECTION BOARD NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-1992

ANG KAPASTYAHANG NAGTITIBAY NG PAGBOBUO NG SELECTION BOARD NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-1992

IPINASISIYA TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN ANG PAGTATALAGA SA TUNGKULING REGISTRY OFFICER BILANG PINUNO NG TANGGAPAN NA TATAGURIANG MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN SA PUNONG BAYAN SANTA ROSA LAGUNA NA MAGPADALA NG TALAAN NG MGA PALIKANTE O MGA NAGHAHANGAD NA MAKAPAGHANAP-BUHAY AT MAGING KAWANI / MANGGAGAWA SA MGA PABRIKA/KOMPANYA SA BAYAN NG BINAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-1992

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.LAZAGA 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG AFTER SIX CLUB NA ANG PANUKALA NILANG IPAGAWANG WAITING SHED SA PLAZA GALINTANG AY MAIPAGAWA NA LAMANG SA BAGONG DIVERSION ROAD NA NASASA-KOP NG BARANGAY TAGAPO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG BARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1992

ANG KAPASTYAHAN NA NAGTITIBAY SA PAGSASANIB NG TUNGKULING "MUNICIPAL BUDGET OFFICER" AT ANG KATUMBAS NA SAHOD AT BENEPISYO NA NAKATALA SA IBABAN NITO SA BALANGKAS NG MGA KAWANI AT PINUNO NG PAMAHALAANG BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA MAIPATUPAD ANG PAGPAPAGAWA /TAGSASAAYOS NG KABUUAN NG LIWASANG BAYAN (PHASE I & II) ALINSUNOD SA PINAGTIBAY NA PLANO. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN  ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN AT MAISAGAWA ANG PROGRAMANG PAGPAPATUBIG PARA SA KABUUAN NG PAMILIHANG BAYAN NA SASAILALIM SA ISANG BUKAS NA SUBASTA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA PAGHIRANG NI PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES KAY G. FULGENCIO G. CAMTECIANO BILANG PAMBAYANG TAGAPANGASIWA (MUNICIPAL ADMINISTRATOR) NG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA NA MAY ANTAS AT SAHOD  TULAD NG SA PINUNO NG TANGGAPAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING KAY G. POCIANO MATIBAG ELECTION REGISTRAR NA MAHIGPIT NA IPATUPAD NITO ANG MGA KAPASIYAHAN PINAGTITIBAY NG COMMISSION ON ELECTIONS AT MGA TADHANAIN NG OMNIVUS ELECTIONS CODE .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-1992

ANG KAPASIYAHANG NAGREREKOMENDA KAY. MGGT. ADORA ALIBUDBUD BILANG RURAL HEALTH PHYSICIAN NG SANTA ROSA LAGUNA KAPALIT NG NAGRETIRONG SI MGGT. JUANITA ADATO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO AT PAMBAYANG PINUNONG TAGAPLANO AT TAGAPAG-UGNAY NA MAIDAOS AT MAITALAGA ANG BUKAS NA SUBASTA PARA SA PAGPAPAGAWA AT IBA PANG GASTUSIN NG PAGPAPA-AYOS NG LIWASANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG TUMITIYAK AT NAGTATAKDA NG PAGKAKAROON NG SEKTOR NG KABABAIHAN NG MANGGAGAWA AT SEKTO NG PAMBAYAN MAMAMAYANG MAHIHIRAP (URBAN POOR).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES SA KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN: 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA SANTA ROSA, COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG/PINTAKASI SA IKA,-69 ,7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 AT 29 NG ABRILI 1992 ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG R,A. 7160 ANG TINAGURIANG BAGONG LOCAL GOVERNMENT CODE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-1992

ANG KAPASIYARAN NA NAGTITIBAY NG PAGTATALAGA NG MAGIGING TAWIRAN NG TAO SA MGA. PANGUNAHING LANSANGAN NG BAYAN TULAD NG SA TAPATAN NG NG PAARALANG CENTRAL I AT LIWASANG BAYAN; TAPATAN STA. ROSA POLYCLINIC AT GUSALI NG STA. ROSA EDUCATIONAL INSTITUTION AT TAPATAN NG PAARALANG CENTRAL II AT PAMILI-HANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPAHAYAG AT PAGTITIBAY NG PAGKAKAROON NG SEKTOR NG KABABAIHAN (WOMEN) PANSAKAHAN (AGRICULTURAL) AT PANGKAT NG MGA MAHIHIRAP (URBAN POOR) SA BAYAN NG SANTA ROSA NA NANGANGAILANGAN NG PAGKATAWAN SA SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-A-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA SUMUSUNOD NA KAPASIYAHANG/KAUTUSANG PAMBARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-1992

ANG KAPSIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA KASUNDUAN SA SINUMANG KONTRATISTANG MAGWAWAGI SA ISANG BUKAS NA SUBASTA UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGPAPAGAWA NG WAITING SHED SA BARANGAY TAGAPO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-A-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPSPAHINTULOT NA MAILAKIP AT MAPA-LIMBAG ANG KAUTUSANG NAGTITIBAY SA PAGTATALA NG SINGILIN SA "COMMUNITY TAX" SA WIKANG BANYAGA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1992

ANG KAPASTYAHAN NA NAGTITIBAY SA PAGAUSUAOG SA KAPASIYAHAN BLG. 3-'92 NA NAGSASAAD NG PAGLIKHA NG TUNGKULING ASSISTANT MUNICIPAL ENGINEER; NA SA PAMAMAGITAN NG DITO’Y GINAGAWANG PAGSUSUSOG AT PAGBABAGO MULA SA TUNGKULING ASSISTANT MUNICIPAL ENGINEER AY PINAGAWANG ENGTNIMR IV, NA MAY KATULAD NA "ITEM NUMBER" AT KATULAD NA ANTAS (GRADE) AT SAHOD (SALARY).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-1992

IPINASISIYA TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGSUSUSOG SA KAPASIYAHAN BLG.40-92 AT DITO'Y PINAGPAPAPASIYAHAN ANG PAGTITIBAY NG PAGPAPAHAYAG AT PAGKAKAROON NG MGA SEKTOR NA NARARAPAT NA MAGKAROON NG KINATAWAN SA KAPULUNGAN NG SANGGUNIANG BAYAN NA KABIBILANGAN .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY BLG.001-92 NG BARANGAY MACABLING NA MAGLAAN / MAGLABAS NG HALAGANG P4,500.00 BILANG KAUKULANG PER DIEM/ ALLOWANCES NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1992

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT  NG PAGSASAALANG-ALANG AT PAGTITIBAY SA PANUKALANG PAGKAKALOOB NG "ALLOWANCE" SA MGA PAMBAYANG GIRO NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG PINASOK NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAIPATUPAD NG PAGPAPAGAWA NG WAITING SHED SA BARANGAY TAGAPO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG BAYAN ROBERTO R.. GONZALES UPANG LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN BILANG PAKIKIPAGKASUNDUAN SA MERALCO UPANG MAISAKATUPARAN ANG "MALITLIT ELECTRIFICATION PROJECT" NA PINAGLAANAN NG PAMAHALAANG BAYAN AT NAGKAKANALAGA NG P234,560.00.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPAHINTULOT SA LUPONG NAMAMAHALA SA PAGDIRIWANG NG IKA-200 TAON NG BAYAN NG SANTA ROSA NA MAKAKUHA AT MAKAGAMIT NG HALAGANG APATNAPUNG LIBONG PISO P40.000.00 UPANG MAGAING PANGAUNAHING PANGGASTOS SA PAGDIRIWANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHAN / KAUTUSANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHAN PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY DILA NNA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASTYAHAN, KAUTUSANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY APLAYA NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1992

ANG KAPASIYAHAN  NA NAGTITIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BLG. 02-92 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGLALAAN NG PONDO PARA SA PANAHONG MULA IKA-1 NG ENERO 1992 HANGAGANG IKA-30 NG MARSO , 1992 UPANG IUKOL SA HONORARIA NG MGA BARANGAY OPISYAL SA HALAGANG P19,200.00.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITITBAY SA MGA KAPASIYAHAN/KAUTUSANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-1992

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PINUNO NG COMMUNITY ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES NA MAKAPAGTALAGA NG AGRIMENSOR/ TAGASUKAT MULA SA KANILANG TANGGAPAN UPANG MASUKAT ANTONIO B. DICTADO PANGALAWANG PUNONG-BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-1992

ANG KAPASIYAHAN TO NG PAGPAPAHINTULOT SA PAGGASTOS NG HALAGANG ISANG LIBO LIMANG DAANG PISO (P1,500.00) MULCT SA PONDONG PANG "COMMEMORATIVE EVENTS" UPANG IUKOL SA PAG-UPA NG SOUND SYSTEM NA GAGARNITIN SA PAGDIRIWANG NG ARAW NG KAPANGANAKAN NI GAT. JOSE RIZAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1992

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING SA KAGALANG-GALANG JOSE DE JESUS, KALIHIM NG DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS NA MASTYASAT ANG IPINAGAWA NG PAMAHALAANG DAANG BALIBAGO-TAGAYTAY. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA SUMUSUNOD NA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1992

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN WALUMPU'T ANIM NA LIBO AT APAT NA PISO (P286,004.00) MULA SA KABANG BAYAN AT MATAPOS MAISULIT ANG KATIBAYAN NA MAYROONG SAPAT NA SALAPING MAARING ILAAN ANG PAMBAYANG INGAT-YAMAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1992

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA SUMUSUNOD NA KAPASIYAHAN/KAUTUSANG PAMBARNGA NA ISINULIT NG BARANGAY TAGAPO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock