1993 ORDINANCES PAGE 2

ORDINANCE NO. 71-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 72-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P2,337,171.96) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 73-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGAWALAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 74-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P65,300.00) NA MAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED BALANCE OF SUPPLEMENTAL BUDGET #2" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 75-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 76-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 77-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAWALANG -BISA SA KAUTUSANG BAYAN BLG.LXXI-93.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 78-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 79-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 80-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. DE GUZMAN NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 81-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BUSTAMANTE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 82-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BUSTAMANTE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 83-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 86-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 87-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P26,000.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 88-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 89-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 90-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BUSTAMANTE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 91-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. DIA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 92-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 93-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P576,721.17) UPANG IUKOL SA INCENTIVA BONUS NG LAHAT NG MGA KAWANI AT PINUNO NG TANGGAPAN SA PAMAHALAANG BAYAN NA KATUMBAS NG ISANG BUWANG SAHOD NG BAWA'T KINAUUKULAN.

 VIEW DOCUMENT 

ORDINANCE NO. 94-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON  NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 95-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE  NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 96-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 97-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P181,214.68) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 98-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

1

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock