1993 ORDINANCES

ORDINANCES NO. 1-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DIA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAG-AATAS SA LAHAT NG NAGHAHANAPBUHAY AT HUMAHAWAK NG PANINDA O PAGGAWA NG PAGKAIN NA SUMAILALIM SA "X-RAY" BAGO PAHINTULUTANG MAKAPAG-HANAPBUHAY.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 3-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BUSTAMANTE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 4-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 5-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 6-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGKAKALOOB NG PAMPASIGLANG GANTIMPALA SA MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG (P350,000.00).

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 7-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P100.000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGLILIKAS NG ISKUWATER SA LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAAN AT NASASAKOP NG PAMILIHANG BAYAN SA LOTE BLG. BUDGET".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 8-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 9-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P10,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPASUKAT BARANGAY ROAD NA MATATAGPUAN SA SITIO BALAGBAG BARANGAY DITA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 10-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 11-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P700.000.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG ISANG SASAKYAN PARA SA TANGGAPAN NG PUNONG BAYAN AT ANG KAUKULANG GASTUSIN PARA SA "INSURANCE" NITO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 12-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG ORAS NG PAGTIGIL SA PAMILIHANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 13-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P5,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPASUKAT NG ISANG BANGYA O ALLEY SA BARANGAY APLAYA NA NAGLALAGOS PATUGONG LAWA NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 15-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 16-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P5,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGSUSUKAT NG LUPANG KARATIG NG ILOG BUNGO AT NASASA LIKOD NG RURAL BANK OF SANTA ROSA LAGUNA PARA SA PAGKIKILANLAN NG PAGMAMAY-ARI NITO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 17-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGTATAKDA NG "CURFEW" O PAGBABAWAL NG PANANATILI SA LABAS NG TAHANAN NG MGA MAMAMAYANG MAY EDAD (17) TAON HANGGANG (10) TAON SIMULA SA IKA-10 NG GABI HANGGANG IKA-4 NG UMAGA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 18-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P18,624.00) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE NI DATING PUNONG BAYAN CESAR E. NEPOMUCENO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 19-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 20-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 21-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1993 NG BGY. IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG (P245,330.50) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 22-1993

SA MUNGKAHI NI KAG.PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 23-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1993 BGY. DITA NA NAGKAKAHALAGA NG (P642,093.46) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 24-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 25-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P7,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPASUKAT NG "EXISTING CREEK BETWEEN BARANGAY APLAYA AND MARKET AREA (CIUDAD GRANDE).

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 26-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 27-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. DIA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 28-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1993 BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG (P503,486.15) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 29-1993

SA MUNGKAHI NI KAG BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 30-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. DE GUZMAN NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 30-A-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 30-B-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. LIJAUCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 33-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKAKALOOB NG TULONG PANANALAPI NA NAGKAKAHALAGA NG (P20,000.00) KAY G. RAUL LANTICAN , TUBONG SANTA ROSA LAGUNA AT KILALANG KOMPOSITOR PARA SA KANYANG GRADUATION RECITAL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 34-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BUSTAMANTE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 35-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P20,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN SA BANDA PARA SA PAGDIRIWANG NG PISTANG BAYAN SA IKA 30 NG ABRIL 1993.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 36-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P86,395.00) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA PAMBAYANG GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 37-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P89,000.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 38-1993
SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 39-1993
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSOG SA HALAGA NG SINGILIN NG KURYENTE SA PAMILIHANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 40-1993
ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN PARA SA “CONSULTANCY SERVICES FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT AND SUPERVISION – SANTA ROSA PUBLIC MARKET – PHASE II.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 41-1993
ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA KAGALANG-GALANG NA SENADOR GLORIA MACAPAGAL NG TULONG PANANALAPING NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYNG PISO (P5 M) UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGLILIPAT AT PAGPAPAGAWA NG “SLAUGHTERHOUSE”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 42-1993
ANG KAUTUSANG NA NAGTITIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1993 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN DALAWAMPU’T ANIM NA LIBO, WALONG DAANG SIYAMNAPU’T DALAWANG PISO AT TATLONG SENTIMO (P426,892.03) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 43-1993
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPTIBAY SA “REVISED BUDGET OF 1993” NA NAGKAKAHALAGA NG APATNAPU’T TATLONG MILYON, APAT NA RAAN DALAWAMPUNG LIBO AT ISANG DAAN AT APATNAPU’T TATLONG PISO AT PITUMPU’T ANIM NA SENTIMO (P43,420,143.76).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 44-1993
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P60,000.00) MULA SA ANUMANG PONDONG MAAARING ILAAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 45-1993
ANG KAUTUSANG NA NAGTITIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1993 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN LIMAMPU’T TATLONG LIBO, APAT NA RAAN AT DALAWAMPU’T TATLONG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P253,423.40) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 46-1993
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO WALONG DAANG PISO (P10,800.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG 18 BANDILANG PILIPINO PARA SA MGA BARANGAY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 47-1993
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUNG LIBONG PISO (P30,000.00) UPANG IUKOL SA “SUPPLIES, MATERIALS, TRAVELLING AND HONORARIUM” UPANG MAISAKATUPARAN ANG “CODIFICATION OF ORDINANCES AND RESOLUTION”, NG SANGGUNIANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 48-1993
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PANUNTUNANG TUTUPDIN NG NAMAMASADANG PEDICAB SA BAYAN NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 49-1993
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA LIBONG PISO (P6,000/00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG DALAWANG KINATAWAN NG TANGGAPAN NG PANLALAWIGANG TAGA-USIG (PROVINCIAL PROSECUTOR’S OFFICE) SA KANILANG PAGDALO SA “5TH ANNUAL CONVENTION AND SEMINAR” MA GAGANAPIN SA MANILA HOTEL SA IKA-2 AT 3 NG HULYO, 1993.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 50-1993
ANG KAUTUSANG NA NAGTITIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1993 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN ANIMNAPU’T APAT NA LIBO DALAWANG DAAN SIYAMNAPU’T TATLONG PISO AT PITUMPU’T PITONG SENTIMO (P364,293.77) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 51-1993
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU’T TATLONG LIBO ISANG DAAN AT TATLUMPUNG PISO (P63.130.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGBILI NG ANIM (6) NA ARMAS NA MAY KALIBRE 38, MODELONG 200P UPANG MAGAMIT NG MGA KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 52-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 53-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P1,000,000.00) MULA SA KABANG BAYAN AT SA PONDONG "DEVELOPMENT FUND" UPANG IUKOL NA PANIMULANG PONDO SA PROYEKTONG "MUNICIPAL LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROGRAM".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 54-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. XXVIII-87 AT KAUTUSANG BAYAN BLG. XXXVI- 88 NA NAGTATADHANA NG SINGILIN SA BUWIS SA LAHAT NG PAMPASAHERONG TRYSIKEL SA BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 55-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANAGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 56-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 57-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (60,000.00) MULA SA ANUMANG PONDONG MAARING MAGAMIT UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 58-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P2,500.00) MULA SA ANUMANG PONDONG MAGAMIT O MALILIWAT UPANG IUKOL SA PAGPAPASUKAT NG BARANGAY ROAD SA BARANGAY MALITLIT, SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 59-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 60-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. II TAONG 1992 NA NAGPATIBAY SA "TRAFFIC CODE" NG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 61-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. CATINDIG.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 62-1993

ANG KAUTUSANG BAYN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P267,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 63-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. DIA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 64-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 65-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P160,000.00) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 66-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P66,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 67-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 68-1993

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG MGA SUMUSUNOD NA SUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. II-92 ANG TINAGUARIANG TRAFFIC CODE NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 69-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 70-1993

SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock