1993 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 1-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA KAGALANG-GALANG RAFAEL ALUNAN , KALHIM NG KAGAWARAN NG INTERYON AT PAMAHALAANG LOCAL NA MABIGYAN NG KARAGDAGANG 30 "ARMALITE RIFLE M-16 WITH ONE (1) BASIC LOAD OF AMMUNITION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 3-1993

SAPAGKA'T ANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA AY MAYROON SA KASALUKUYAN NA HUMIGIT-KUMULANG NA 100,000 POPULASYON , NAGLALAKIHANG SUBDIBISYON , BUKOD  PA SA PAGDAGSA NG NAGLALAKIHANG PABRIKANG PANG-INDUSTRIYA :

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 4-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT NG KASO ADMINISTRATIBI BLG.01-92 SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES SA PAGREREKOMENDA NA BIGYAN NG ATAS NG PANSAMANTALANG PAGPIGIL SA PANUNUNGKULAN (PRENVENTIVE SUSPENSION ) SI PUNONG -BARANGAY BIEVENIDO TAN NG BARANGAY BALIBAGO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 5-1993

TINALAKAY DIN NG KAPULUNGAN ANG KAHILINGAN NI G. PADILLA NA MAKAPAGLAGAY AT MAKAPAGTAYO NG ISANG CABLE/SATELLITE TELEVISION SA BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 6-1993

NG GASTUSING LABING DALAWANG LIBONG PISO (P12,000.00) MULA SA PONDONG PANG-ISPORT BILANG GASTUSIN SA NABANGGIT NA PALIGSAHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 7-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITBAY NG PAGHILING SA KAGAWARAN NG KALUSUGAN (DEPARTMENT OF HEALTH) NA SI MGGT.ROLANDO POBLETE KASALUKUYANG NANUNUNGKULANG RURAL HEALTH PHYSICIAN CATEGORY II NG SANTA ROSA LAGUNA AY MAPALIPAT AT MAGING PAMAYANG PINUNO (BE DEVOLVED) SA BAYANG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 8-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-TAAS SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN NA MAGSAGAWA NG PAGSISIYASAT SA KATUMPAKAN NG MGA TIMBANGAN (TO CALIBRATE) SA PAMILIHANG BAYAN .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 9-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BLG.016-T92 NG BARANGAY SANTA CRUZ NA NAGSASAAD NA ANG HALAGANG P5.00 AT KARAGDAGANG 25% BATAY SA KAUKULANG BAYAD NG MGA IBA'T-IBANG URI NG HANAPBUHAY ANG IPAPATAW SA PAGPAPATUNAY NG KATAUHAN AT KAURIAN NG HANAPBUHAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BLG.016-T92 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NA ANG HALAGANG P5.00 AT KARAGDAGANG 25% BATAY SA KAUKULANG BAYAD NG MGA IBA'T-IBANG URI NG HANAPBUHAY ANG IPAPATAW SA PAGPAPATUNAY NG KATAUHAN AT KAURIAN NG HANAPBUHAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1993

SA MUNGKAHI NI KAG.BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BLG.004 NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NA ANG HALAGANG P5.00 AT KARAGDAGANG 25% BATAY SA KAUKULANG BAYAD NG MGA IBA'T-IBANG URI NG HANAPBUHAY ANG IPAPATAW SA PAGPAPATUNAY NG KATAUHAN AT KAURIAN NG HANAP-BUHAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPA-ABOT NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NI DATING PUNONG-BAYAN GERVACIO A. DE GUZMAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBABAGONG-BALANGKAS (REORGANIZATION) NG MGA TUNGKULIN , PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA AT ANG PAG-TATALAGA KAY KAGAWAD JOSE B. CATINDIG,  JR. BILANG KINATAWANG NG SANGGUNIANG BAYAN SA LUPON NG PAGBABALANGKAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGHILING SA KGG. ROY ALMORO KINATAWAN NG UNANG PUROK NG LALAWIGAN NG LAGUNA NA MAISAALANG-ALANG ANG PAGPAPALUWANG NG PAMBANSANG BANSANGAN SA NASASAKUPAN NG BARANGAY BALIBAGO MULA SA BANGKO NG UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN HANGGAN SA BANGKO RURAL NG LOS BANOS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA PABRERO 1, 2, 3, 8 ,9 ,10 , 15, 16 ,17 ,22, 23, AT 24 ,1993.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BLG.004 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NA ANG HALAGANG P5.00 AT KARAGDAGANG 25% BATAY SA KAUKULANG BAYAD NG MGA IBA'T-IBANG URI NG HANAPBUHAY ANG IPAPATAW SA PAGPAPATUNAY NG KATAUHAN AT KAURIAN NG HANAP-BUHAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAPASIYAHAN AT KAUTUSANG ISINULIT NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-A-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT NG PETISYON NG MGA KAGAWAD NG IBABA YOUTH 0RGANIZATI0N AT IBA PANG SAMAHAN SA BARANGAY IBABA BARANGAY IBABA NA HUMIHILING NG PAGPAPAAYOS NG PADALUYANG-TUBIG SA KAHABAAN NG DAAN NG NABANGGIT NA BARANGAY NA MAY URING DAANG PANLALAWIGAN SANHI NG MGA KADAHILANANG NAKASAAD SA KANILANG KAHILINGAN/PETISYON NA INILALAKIP DITO AT NILAGYAN NG YANDANG "B".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG.BAYAN REBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA KASUNDUAN PARA MAISA-KATUPARAN ANG PAGSASAGAWA NG "ARCHITECTURAL & ENGINEERING SERVICES FOR THE DESIGN OF THE SANTA ROSA MULTI-PURPOSE . TRAINIGG CENTER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIRAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA KASUNDUAN PARA MAISA-KATUPARAN ANG PAGSASAGAWA NG "ARCHITECTURAL & ENGINEERING SERVICES FOR THE DESIGN OF THE SANTA ROSA MULTI-PURPOSE TRAINIGG CENTER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1993
IPINAALAM NG KALIHIM KAY PANG. PUNONG-BAYAN DICTADO NA NAGHAIN NG ISANG SUMBONG SI PUNONG BARANGAY TAN LABAN KAY KAG.NICOLAS RIVERA SANHI DIUMANO NG KANYANG PAGSISINUNGALING SA PINANUMPAANG SALYSAY MAY KINALAMAN SA KASO ADMINISTRATIBONG ISINAMPA LABAN SA PUNONG-BARANGAY PAGPILIT SA TESTIGO,PAGSIRA AT PAGYURAK SA MAGANDANG PANGALAN , KARANGALAN AT INTEGRIDAD NG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY BALIBAGO.
 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-1993
ANG KAPASTYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGPAPATUPAD NG PAGPO-PPOSSO AT PAGTITIBAY NG LAHAT NG PLANO NG SUBDTBTSYON/ PAMAHAYAN NG SANGGUNIANG BAYAN SG SANTA ROSA, LAGUNA ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG BATAS PAMBANSA 7160 AT ANG PAGTATALAGA NG PAMAMARAAN (WCHANTSM) NTTO. 
 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-1993
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES MUNICIPALITY OF SANTA ROSA PROVINCE OF LAGUNA -39- OFFICE OF THE SANCGUNTANC BAYAN BILANG PAGHAHANDA SA PAGLALAGAY NG ISANG PAMBA-YANG AKIATAN AY IMINUNGKAHI NI KAG. PUZON NA MAGKAROON NG ISANG LUPON NA SIYANG MAG-AARAL UPANG MAGING KAPAKI-PAKINABANG ANG AKLAT AN AT ANG MGA AKIAT NA ILALAMAN DITO. PINAGPASIYAHAN NG KAPULUNGAN NA SIYA, SI KAG. PUZON, ANG HIRANGING TAGAPANGULO NG LUPONG MAG-AARAL.
 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-1993
ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA MARSO 1, 2, 3, 4 CS 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 AT 31, 1993.
 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-1993
KAPASIYAHAN BLG. 27.193 SA MUNGKAHI NI KAG. DIA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. MARCELO)  ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA MGA KAUTUSANG PAMBARANGAY NA NG BARANGAY DITA:  KAUTUSANG BARANGAY BLG. 01-'93 W NA NAGTATALO DA NG HALAGANG R'5.00 AT KARAGDAGANG 25% BATAY SA KAUKULANG BAYAD NG MGA T-IBANG URI NG HANAPBUHAY ANG IPAPATAW SA PAGPAPA-TUNAY NG KATAUHAN AT KAURIAN NG HANAPBUHAY KAUTUSANG BARANGAY BLG. 02-0 93 . NA NAGTATAKDA NRR HALAGANG 525.00 SA LAHAT NG NANINIRAHAN SA BARANGAY NA KUKUHA NG BARANGAY CLEATANCE.

 VIEW DOCUMENT
RESOLUTION NO. 28-1993
ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAUTUSAN BIG. 01, 93 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY TAGAPO NA ANG HALAGANG 2'5.00 AT KARAGDAGANG 25% BATAY SA KAUKULANG BAYAD NG MGA IBA'T-IBANG URI RIG HANAPBUHAY ANG IPAPA-TAW SA PAGPAPATUNAY NG KATAUHAN AT KAURIAN RIP, HANAP-BUHAY, PAGPAPATUNAYS SEDULA AT BARANGAY CLEARANCE SA INGAT-YAMAN NG BARANGAY MAGBABAYAD.
 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-1993
KAPASIYADAN BLG. 29-'93 (SA MUNGKAHI NI KAG. LIJAUCO NA SINANG-AYUNAN NG LAHAT MALIBAN KAY KAG. CATINDIG NA DI-LUMAHOK) ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG KASO ADMINISTRATIBO BLG. 92-41) SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN PARA SA KANYANG KAUKULANG PAG-AARAL AT HAKBANGIN.
 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-1993
ANG KAPASTYAHAN NA HUMIHILING SA PAMAHALAANG NASYONAL NG TULONG SA KAALAMANG TEKNIKO AT PANANALAPI SA PAMAMAGITAN NG PANLALAWIGANG PAMAHALAAN AT LOCAL WATER UTILI- TIES ADMINISTRATION PARA SA PANUKALANG PAMBAYANG PROYEKTO SIT PAGPAPATUBIG (ESTABLISHMENT OF A MUNICIPAL P-3 WATER SUPPLY PROJECT).
 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAMBAYANG INGAT-YAMAN NA MAI-"TIME DEPOSIT" ANG SALAPING DI-NAGAGAMIT NG PAMAHALAANG BAYAN AT IBA PANG SALAPI SA KABANG BAYAN NA NASA "TRUST FUND ACCOUNT". 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKA-TUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN;

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGKILALA AT PAGSUPORTA SA PRESIDENTIAL PROCLAMATION NO. 46 AT PROGRAMA NITONG "CEASEFIRE FOR CHILDREN: SUPPORT NATIONAL IMMUNIZATION PROGRAM.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY NG PAGBIBIGAY NG LABING LIMANG-ARAW-(15 DAYS) NA PALUGIT KAY KAGAWAD NICOLAS RIVERA NA MAISULIT ANG KANYANG PINANUMPAANG SAGOT SA SUMBONG NA ISINULIT NI PUNONG-BARANGAY BIENVENIDO TAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHTNTULOT SA SAMAHANG AFTER SIX NA ISAGAWA ANG PROYEKTONG PAGLALAGAY NG MGA MAPA NG MGA DAAN SA BAYAN NG SANTA ROSA ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA TALAAN AT KROKIS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA ABRIL 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 AT 28, NG TAONG 1993.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1993

ANG KAPASTYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA KAGALANG-GALANG nA SENADOR GLORIA MACAPAGAL NG TULONG PANANALAPING NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYONG PISO (P5 M) upang mAISAKATUPARAN ANG PAGLILIPAT AT PAGPAPAGAWA NG "SLAUGHTERHOUSE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES MATAPOS ANG ISANG BUKAS NA SUBASTA PARA SA KASUNDUAN NG "CONSULTANCY SERVICES MANAGEMENT & SUPERVISION FOR CONSTRUCTION OF PUBLIC MARKET PHASE II.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG FIL-ESTATE DEVELOPMENT, INC. NA MASUSUGAN AND "ZONING ORDINANCE OF 1981" UPANG MAGING LAHATANG GAMIT PAMAHAYAN (RESIDENTIAL USE) ANG KANILANG PAG-AARI NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-1993

SAPAGKA'T, ANG KARAMIHAN SA MGA KARATIG NG LUPAING PINAPAKSA AY LUPANG RESIDENSIYAL AT MAGIGING KAPAKINABANG SA PAMAYANAN KUNG MAGIGING GAMIT PAMAHAYAN/RESIDENSIYAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1993

ANG KAPASTYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BIG. 04-'93 RIG SANGGUNIANG BARANGAY NG DITA NA NAGSASAAD NG PAGKILALA AT PAGGAMIT NG LOGO BILANG OPISYAL NA SAGISAG NG BARANGAY.

  VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 12.193 NG SANGGU-NIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY MALITLIT NA NAGAASAAD NG PAGHILING SA PUNONG-BAYAN NA PAGKALOOBAN NG 2 PESO ARTESIANO BILANG PAMBAYANG PROYEKTO SA BAWAT'T BARANGAY,

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1993

ANG KAPASTYAHAN NA NAGTITIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA MAYO, 3, 49 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 249 25, 26 AT 31, NG TAONG 1993.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1993

A RESOLUTION OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF SANTA ROSA LAGUNA PHILIPPINES EXTENDING AN INVITATION TO THE CITY OF SANTA ROSA , CALIFORNIA , USA, TO BECOME A SISTER CITY AND INVITING THE PEOPLE OF THE CITY SANTA ROSA , CALIFORNIA,USA TO PARTICIPATE IN SAID PROGRAM.

 VIEW DOCUMENT
RESOLUTION NO. 54-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHAN NIG, 02-'93 NS BARANGAY DITA NA HUMIHILING SA SANGGUNIANG BAYAN NA ANG HEALTH CENTER NA MULA SA "COUNTRYSIDE DEVELOPMENT FUND”  NI CONG. ALMORO NA DAPAT SANA AY SA BRGY. BALIBAGO 0 ITATAYO AY SA ISANANG PANIG NG BAKURAN NG PAARALANG, ELEMENTARYA NG DITA MAITAYO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHAN BLG.02-93 NG BARANGAY DITA NA HUMIHILING SA SANGGUNIANG BAYAN NA ANG HEALTH CENTER NA MULA SA "COUNTRYSIDE DEVELOPMENT FUND" NI CONG.ALMORO NA DAPAT SANA AY SA BRGY. BALIBAGO ITATAYO AY SA ISANG PANIG NG BAKURAN NG PAARALANG ELEMENTARYA NG DITA NAITAYO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-A-1993

MATAPOS PA ANG PAGPAPALITAN NG PAGPAPALIWANAG AY BINASA NG KALIHIM SA ISINULIT NA PAHAYAG NG PAGKAKAISA NA NILAGDAAN NG MGA KASAPI SA IBA'T-IBANG SAMAHAT AT MAMAMAYANG TAGA SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TALALAAN NG MGA TUNGKULIN , TAUHAN AT PASAHOD (PLANTILLA OF POSITION ALLOCATIONS PERSONNEL AND SALARY) ALINSUNOD SA ISINULIT NA "REORGANIZATION PLAN".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA PANUKALANG PANGANAGSIWA NG DALOY NG TRAPIKO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY ASST.MUNICIPAL TREASURER LAURA A. SY NA LUMAGDA SA LAHAT NG MAHAHALAGANG PAPELES , PAGLALAGAK NG SALAPI AT PAGLALABAS NITO SA BANGKO PANSAMANTALANG HINDI PA NAPAPAGTIBAY ANG PAGHIRANG NG PAMBAYANG INGAT YAMAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1993

SA MUNGKAHI NI KAG.CATINDIG NA PINANGALAWAHAN NI KAG.MARCELO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAABOT NG PASASALAMAT SA MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG KABATAAN SA LAHAT NG BARANGAY SA BANTAYAN JAYCEES , SA KIWANIS CLUB OF SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBUBUO NG "OFFICE OF SENIOR CITIZENS AFFAIR" SA BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-1993

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA IPAGKAIT NA ANG PAGKAKALOOB NG PAHINTULOT SA PAGHAHANAPBUHAY.(BUSINESS/MAYOR'S PERMIT) SA TRITRAN TER-MINAL SA BARANGAY BALIBAGO SA TAONG 19940. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MEMORANDUM OF AGREEMENT NA NILAGDAAN NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES PARA SA PAGLILIPAT NG MGA KAWANI AT TUNGKULIN (DEVOLUTION) NG KAGAWARAN NG PANSAKAHAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA ALINSUNOD SA KASUNDUANG NAKALAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "E-1".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MEMORANDUM OF AGREEMENT NA NILAGDAAN NI PUNONG BAYAN ROBERTO R. GONZALES PARA SA PAGLILIPAT NG MGA KAWANI AT TUNGKULIN (DEVOLUTION) NG KAGAWARAN NG PANSAKAHAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA ALINSUNOD SA KASUNDUANG NAKALAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "E-2".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSASAISANTABI NG MGA KAHILINGAN NG NAGKAKAISANG MAMAMAYANG NG SANTA ROSA MAY KINALAMAN SA PINAGTIBAY NA ZONING ORDINANCE OF 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.08 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGSASAAD NG PAGTANGGAP NG SANGGUNIANG BARANGAY  NG PULONG SANTA CRUZ SA DONASYON NG BAHAGI NG LUPANG NAGSISILBING "ROAD-RIGHT-OF-WAY NA MATATAGPUAN SA SITIO ARATAN BRGY.PULONG SANTA CRUZ MULA SA MAY-ARI NITO NA SI G. ANTONIO MALALUAN AT RAMONA PERFANIA AT ANG PAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONG BARANGAY CORNELIO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-1993

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA MAITALA ANG SUMUSUNOD NA KAPASIYAHAN SA WIKANG BANYAGA O SA INGLES PARA SA MADALIANG PAGKAKAUNAWAAN NG MGA TERMINONG GINAMIT.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock