1994 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 1-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "REPAIR OF MUNICIPAL ROAD, ZERAMYR SUBD., BARANGAY  CABLING, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 2-1994

ANG KAPASIYAHANG NAGBIBIGAY PAPURI SA MGA KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA SA PANGUNGUNA NG PINUNO NG TRAFFIC DIVISION NA SI SP03 LOLITA A CUYOS at MGA KASAMANG SP03 FRANCISCO G TARDEO, SP02 MARIO I DICHOSO at TA RUBEN T SOLITA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 3-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BABANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 5-1994

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA PAMAMAGITAN NG KAGAIANG-GAIANG NA PUNONG-LALAWIGAN RESTITUTO LUNA NA MAHIRANG NA MULI ANG TATLONG (3) "MIDWIFE" NA NAKATALAGA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA AT MAPALAANAN NG KAUKULA NG SAHOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 6-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA PEBRERO 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 AT 28 NG TAONG 1994.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 7-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGTATALAGA KINA PUNONG-BAYAN ANTONIO B. DICTADO AT PAMBAYANG INGAT-YAMAN LAURA A. SY BILANG MGA PINONG BAYAN NA LALAGDA SA AMUMANG TRANSAKSIYON AT PAKIKIPAGUGNAYAN SA LAGAKANG BAYAN NA PNB REPUBLIC PLANTERS BANK, SANGAY NG SANTA ROSA, SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 8-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA KASUNDUAN PARA SA PAGSESEMENTO NG DAANG DR. ZAVALLA ST., KANLURAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 9-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT SA PAGLILIPAT (RE-ALIGNMENT) NG HALAGANG P4,570.00 NA PONDONG NAKALAAN PA SA PHASE ING PUBLIC MARKET UPANG MAGAMIT PARA SA GASTUSIN NG PAGAWAING BAYAN PHASE II-PUBLIC MARKET.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 130-T94 NA ISINULIT NG BARANGAY BALIBAGO ANG PAGTATAYO NG R.I.C.C. (RURAL IMPROVEMENT CHILD CENTER) UPANG LUBOS NA MAKATULONG SA PAGPAPAUNLAD NG KARUNUNGAN SA MGA MUNTING BATANG NAGNANAIS MAGSIPAG-ARAL AT PINAGPASIYAHAN AT SA NGAYO'Y PINAGTITIBAY ANG PAGBIBIGAY KARAPATAN SA PUNONG BARANGAY, BIENVENIDO M. TAN UPANG LUMAGDA SA KASUNDUAN NG PAGTATAYO SA NANALONG KONTRATISTA (MILLETSKI ENTERPRISES AND CONT RACTOR) NGAYONG IKA-02 NG ENERO, 1994.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATATAG NG "CITIZEN TRAFFIC ENFORCEMENr GROUP" (CITEG) NA TUTUNGKOL SA GAWAING KUSANG-LOOB NA PAGTULONG SA MGA AHENSIYA NG PAMAHAUAN SA PAGPAPATUPAD NG BATAS TRAPIKO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-A-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NG PAGKUHA NG HALAGANG LIMANG LIBO APAT NA RAANG PISO (F5,400.00) MULA SA PONDONG NAKALAAN SA SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT UPANG IUKOL SA TULONG PANANALAPI NG PAMAHALAANG BAYAN SA MGA KABATAANG LALAHOK SA PUMA MARATHON NA IDARAOS SA KAMAYNILAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA PAMBAYANG INHINYERO NA IPATIGIL ANG ANUMANG ISINASAGAWANG PAGPAPA-UNLAD NG CONSOLE SUBDIVISION AT ATASAN ANG NABANGGIT NA SUBDIBISYON NA TUPARIN ANG PINAGKASUNDUANG PAG-AALIS NG ITINABONG LUPA SA 20 METRONG NASASAKUPAN NG PADALUYANG TUBIG NA GINAGAMIT NG MGA MAGSASAKA SA KARATIG NA LUPAIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-A-1994

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA MOTHER'S DEVELOPMENT MULTI-PURPOSE COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA INAHAING  PAGBABAGO NG PLANO NG SUBDIVISION (ALTENTION OF SUBDIVISION PLAN ) NG CIUDAD GRANDE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLILIPAT NG HALAGANG WALONG DAAN WALUMPONG LIBONG PISO (P880,000.00) MULA SA “CONTINUING APPROPRIATION FROM CY 1993 CAPITAL OUTLAY FOR BUILDING AND STRUCTURES” NA NAGKAKAHALAGA NG P2,083,641.18 UPANG IUKOL SA SUMSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PAGPAPATIBAY NG "LOAN APPLICATION" NG MOTHER'S DEVELOPMENT MULTI-PURPOSE COOPERATIVE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1994

IPINASISITA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA, MATAPOS MAPAG-ARALAN AT MATALAKAY ANG KAHILINGAN NI GNG. CONSOLACION MARCOS NG CONSOLE SUBDIYISIEN NA PANSAMANTALANG ISA-ISANTABI ANG PAGPAPATUPAD SA KAPASIYAHAN BLG. 12-‘94 AT SA HALIP AY IPAUBAYA SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN ANG PAMAMAGITAN SA SULIRANIN NG MGA MAGSASAKA NG NABANGGIT NA SUBDIBISYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONCRETING OF MUNICIPAL ROAD O DR. ZAYALLA ST., BGY. KANLURAN, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA KASUNDUAN UPANG MAISAUTUPARAN ANG MGA PROYEKTONG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYALLANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY MALITLIT NA NAASASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-1994

ANG KAPASIYAHAN NA IroMIHILING SA DEPARMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT NA MAISAMA ANG MGA PAMBAYANG KAWANI SA MGA TUMATANGGAP NI BENEPISYO ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG R.A. 7305  ANG TINAGURIANG MAGNA CARTA OF PUBLIC HEALTH WORKERS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGKAKALOOB NG "DEVELOPMENT PERMIT" SA GREENFIELDS DEVELOPMENT CORPOBATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGBABAGO NG PLANO NO SUBDIBISYON (ALTERATION OF SUBDIVIEION PLAN) NG PROGRESSIVE VILLAGE I.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGKAKALOOB NG DEVELOPMENT PERMIT SA PROGRESSIVE HOMES, INC. PARA SA PAGPAPAUNLAD NG PROGRESSIVE VILLAGE II SA BARANGA? TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG- BAYAN NA PUMASOK SA KASUNDUAN UPANG IPATUPAD ANG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGBABAGO NG PLANO NG SUBDIBISYON (ALTERATIEN EF SUBDIVIEIEN PLAN) NG J. ZAVALLA VILLAGE III.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGKAKALOOB NG DEVEROPMENT PERMIT SA EXTRA ORDINARY DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PAGPAPAUNLAD NG GOLDEN CITY-SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ANNUAL INVESTMENT PROGRAM FOR CY 1994 NG BAYAN NG SANTA ROSA ALINSUNOD SA TALAANG INILIWAT NG "MULNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-1994

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA SAROSAPRODA BILANG SIYANG SAMAHAN NG MGA PAMPASAHERONG JEEPNEY NA MAGSISILBI SA BIYAHE O RUTANG BALIBAGO ALABANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG DAlAWANG LIBO LIMANG DAAN (P2,500.00) MULA SA PALAAN PARA SA SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT AY MAGAMIT AT MAIBIGAY TULONG SA SANTA ROSA KARATE CLUB BILANG SILA ANG DELEGADO SA ISANG PALIGSAHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAWALANG-SAYSAY SA SUMBONG NA INIHARAP NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO LABAN SA KASAMANG KAGAWAD NICOLAS RIVERA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1994

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIRILING NG PAGSASAALANG-ALANG SA PINAGTIBAY NA KAPASIYAHAN BLG. 31-A NG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 131-T94 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO NA NAGSASAAD NG PAGTATAKDA NA ANG IKA-22 NG PEBRERO, 1994 AY PISTA NI SAN PEDRO-PATRON NG BARANGAY BALIBAGO. (FUND RAISING).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1994

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA HOUSING AND LAND USE REGUIATORY BOARD SA PAMAMAGITAN NI G. FRANCISCO L. DAGNALAN NA MAPADALI ANG KAPASIYAHAN SA HLURB CASE NO. REM-A-1196 (FRUTO TAGUMPAY A. REYES, versus-ST. AGATA HOMES SUBDIVISION).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-1994

IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGSUSUSOG SA KAPASIYAHAN BLG. 150-'93 SA PAMAMAGITAN NG PAGBABAGO SA SEKSIYON 4 NA NAGSASAAD NA ANG AMNESTIYA AY HANGGANG KATAPUSAN LAMANG NG PEBRERO, 1994 AT SA HALIP AY ANG PAGPAPALUGIT NA ANG AMNESTIYA AY MAGIGING HANGGANG KATAPUSAN NG MARSO, 1994.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY GNG. ROWENA GONZALES, ASSISTANT MUNICIPAL TREASURER NA LUMAGDA SA LAHAT NG DOKUMENTO NG KINAKAILANGAN SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN PATI NA RIN ANG LUMAGDA SA MGA TRANSAKSIYON SA BANGKONG LAGAKAN NG PAMAHALAANG BAYAN SA PANAHON NA ANG PAMBAYANG INGAT-YAMAN AY HINDI MAKAKAGANAP NG TUNGKULIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA MAKIPAG-UGNAYAN AT MAKIPAG-TRANSAKSIYON SA ALINMANG AHENSIYA O INSTITUSYON NA MAGKAKALOOB NG PAGPAPA-UTANG SA PAMAHALAANG BAYAN UPANG MAILIPAT AT MAIPAGAWA ANG BAGO AT MODERNONG PAMBAYANG PATAYAN NG HAYOP.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-1994

IPINASISIYA, TULAD NG DITO 'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGTATALAGA KAY KAG. ERIC
T. PUZON BILANG TAGAPANGULO NG PANGANGASIWA NG PISTANG BAYAN PARA SA TAONG 1994 AT ANG PAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA KANYA NA PUMILI NG MGA KAGAWAD AT MAGIGING TAGAPANGULO NG BAWAT LUPONG GAGANAP.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA KASUNDUAN UPANG MAISAKA TUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN;

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1994

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONGGAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 1 AT 2 , PAGAARI NINA MARTTES R. DICTADO, MARICEL R. DICTADO, MARILYN DICTADO AT MARIE GRACE DICTADO AY BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT-KOMERSIYAL/ RESIDENSIYAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 02-'94 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALUSAK NA NAGSASAAD NA MAGLAAN NG HALAGANG P94,000.00 PERANG HINDI NA GAMIT NG TAONG 1993, SA MGA PAGAWAI.NG PANGKAUDLARAN NG BARANGAY NA NGAYON AY IPAGPAPATULOY SA PROYEKTONG PAGSESEMENTO NG DAANG TAO (SIDEWALK CONCRETING) NG KALYE P. GOMEZ AT P. VALLEJO NA GUSTONG IPAGPATULOY SA TAONG ITO, NA ANG NASABING PROYEKTO AY NAUMPISAHAN NA NGUNIT KINAPOS NG PERANG NAKALAAN KUNG KAYAT HINDI NATAPOS ANG PAGSISIMENTO SA MGA KALYE. NAGPASIYA ANG SANGGUNIANG BARANGAY NA GAMITIN ANG NATIRANG PERA PARA SA TAONG 1993, UPANG MAIPAGPATULOY ANG NASABING PROYEKTO, SA PAGPAPALUWANG NG MGA KALYE NA DINADAANAN O NILALAKARAN NG MGA TAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK AT LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAIPATUPAD ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA ABRIL 4, 5, 6, 11,12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26 AT 27 NG TAONG 1994.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGFAPA-ABOT NG TAOS PUSONG pAGBATI AT PAGKIIAIA SA PAGTATAPOS NI 2nd LIUTENANT MONTANO B. AIMODOVAR SA PHILIPPINE MILITARY ACADEMY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1994

ANG KAPASIYAHANG KUMIKIIALA SA ROTC-HUNTERS GUERILIA UNIT, SANTA ROSA POST BILANG PANGKAT NA NAKIPAGLABAN PARA SA KALAYAAN NG INANG BAYAN NOONG IKAIAWANG PANDAIGDIG NA DIGMAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT SA PAMBAYANG KALIHIM NA ITALA ANG SUMUSUNOD NA KAPASIYAHAN SA WIKANG BANYAGA;

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-1994

A RESOLUTION REQUESTING THB JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) TO DONATE TWO (2) UNITS OF MODERN GARBAGE/ DUMP TRUCKS TO THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1994

A RESOLUTION REQUESTING MIYAKAWA ENTERPRISES, INCORPORATED OF TOKYO, JAPAN THROUGH THE DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT TO DONATE ONE (1) UNIT NISSAN AD-VAN TO THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY KANLURAN NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG SALAPI MULA SA KABANG NAYON UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NA NAPAPALOOB SA BADYET NG 1993;

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 52-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG PAGBABAGO NG PLANO (ALTERATION OF SUBDIYISION PLAN) NG SANTA ROSA VILLAGE, PAG-AARI NG IAGUNA PROPERTIES HOLDINGS, INC.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKI LALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONCRETING OF MUNICIPAL ROAD AT LEYCO SUBD., BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 57-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT SA MGA KALAHOK MULA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA SA INTER-PROVINCIAL CHESS TOURNAMENT NA GAGANAPIN SA KALIBO, AKLAN, NA TANGGAPIN ANG HALAGANG LABINGLIMANG LIBONG PISO (P15,000.00) BILANG PANGTUSTOS NA MAGMUMULA SA PALAAN NG SPORTS & YOUTH DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT KAY G. LEONARDO BASIBAS, TANGING TAGA-SANTA ROSA, LAGUNA NA KALAHOK SA TOUR OF THE PHILIPPINES '94 NA TANGGAPIN ANG TULONG PANANALAPING NAGKAKAHALAGA NG LABING LIMANG LIBONG PISO (P15,OOO.OO) NA MAGMUMULA SA PALAAN PARA SA SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-1994

ANG KAPASIYAHAN NA HUHIHILING SA MAHAL NA KINATAWAN ROY M. ALMORO NA ANG HAIAGANG P5 MILYON MULA SA P20 MILYON
SA 1994 APPROPRIATION ACT AY MAGAMIT UPANG MAIPASEMENTO ANG HUMIGIT-KUMULANG NA 850 METRONG DAAN SA PAMBANSANG
LANSANGAN-BALIBAGO-TAGAYTAY ROAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1994

ANG KAPASIYAHAN NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONCRETING OF MUN. ROAD, LEYCO .SUBD., BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG TATLONG LIBONG PISO (3,000.00) MULA SA PALAAN NG "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT" AY MAITULONG AT MAIPAGKALOOB SA MGA TAGAPANGASIWA NG "TOUR OF CALABARZON-PART II".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 6-T-194 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG PULONG STA. CRUZ NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN SA LAHAT NG KAGAWAD NG SANGGUNIANG BARANGAY KALIHIM AT INGAT-YAMAN NA KAKANDIDATO UPANG MANGASIWA; GUMANAP NG TUNGKULIN AT RESPONSIBILIDAD BILANG KOMITE DE FESTEJOS.

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 63-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BARANGAY BLG. 01-T. 1994 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG DILA NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MAMUMUHUNAN, KAPITALISTA AT MGA MANGANGALAKAL SA NASASAKUPAN NG BARANGAY DILA NA MAKIPAG-UGNAYAN AT HUMINGI NG "CLEARANCE" SA SANGGUNIANG BARANGAY BAGO
KUMUHA NG MGA PERMIT SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 64-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKAKALOOB NG ISANG ( 1) BUWANG PALUGIT NA MAGSISUMULA NA MAGTAPAPOS SA IKA-
13 NG MAYO, 1994, SA MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE NA DATI NG NAMAMASADA UPANG MAKAKUHA NG PRANGKESA O LINYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NG MGA ALITUNTUNIN SA PAGKAKALOOB NG KARAPATAN SA PAMAMAHALA NG "CARNIVAL RIDES" AT MGA PALARO SA MGA DARATING NA PISTANG BAYAN SIMULA SA TAONG 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1994

IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING
PINANGALAWAHAN AT SA DAHILANG WALANG IBA PANG KUWALIPIKADONG LUMAHOK SA "BIDDING" NA IPAGKALOOB (AWARD)
ANG PAMAMAHALA NG "CARNIVAL RIDES" O PERYA AT IBA PANG PALARO KAY G. FRANCISCO ALMIRA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA MAGAMIT NG TAX MAPPING PROJECT, TANGGAPAN NG PAMBAYANG TAGATAYA ANG HALAGANG P124,117.50 MULA SA GENERAL FUND, NA MULING IBABALIK SA KABANG BAYAN MATAPOS MAILABAS ANG NATITIRANG PONDO NG PROYEKTO MULA SA KAGAWARAN NG PANANALAPI (DEPARTMENT OF FINANCE).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA SA LIWASANG BAYAN, ARKO NG BAYAN, POOK TANIMAN NG BARANGAY DITA ( ROTONDA) AT
POOK TANIMAN NG BARANGAY TAGAPO (ROTONDA) BILANG NGA "LAND MARK AREA" NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1994

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY G. NEREO FACUNDO NG NEPA Q MART INDUSTRIES NA MAPAGKALOOBAN ANG PAMAHALMNG
BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA SA PAMAMAGITAN NG PAMBAYANG TANGGAPANG PANSAKAHAN NG MGA BINHI O PUNLANG KAWAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-1994

ANG KAPISIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA SA IKA-17 HANGGANG IKA-24 NG ABRIL BILANG "JAYCEE WEEK".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 71-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA MAYO 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 AT 31 NG TAONG 1994.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA DEVELOPMENT PERMIT NG DON PABLO SUBDIVISION, ISANG PAMAHAYANG MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO SA PAMAMAHALA AT PAGPAPAUNLAD NG I. C. DIZON REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION , MATAPOS NA MASURI ANG MGA ISINULIT NA PANGSUPORTANG PAPELES AT MGA PLANO NG PAMAHAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 132-T94 NA ISINULIT NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGBIHIGAY PAHINTULOT/KARAPATAN SA ACTING PUNONG-BARANGAY NICOLAS P. RIVERA, SR. AT INGAT-YAMAN NA MAKAPAGPASOK AT LABAS NG SALAPI SA LAND BANK OF THE PHILS., (CALAMBA BRANCH) SA PAMAMAGITAN NG KANILANG SARILING LAGDA NA PINAGTIBAY NOONG IKA-03 NG ABRIL, 1994.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-A-1994

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA SANTA ROSA PRIMARY MULTI-PURPOSE COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG
KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT SA PAMBAYANG KALIHIM NA ITALA ANG SUMUSUNED NA KAPASIYAHAN SA WIKANG BANYAGA SA DAHILANG MAS MADALING MAUUNAWAAN NG MGA MAMUMUHUNAN NA KADALASA'Y BINUBUE NG MGA DAYUHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-1994

A RESOLUTION REQUESTING BANKS, INDUSTRIES/FACTORIES, MANUFACTURING COMPANIES AND OTHER ESTABLISHMENTS LOCATED IN
THIS MUNICIPALITY TO PAY THEIR INTERNAL REVENUE TAXES IN SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTA R. GONZALES UPANG LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "INSTALLATION OF WATER SUPPLY AT THE PUBLIC MARKET".

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 77-1994

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA COMMUNITY ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES OFFICE (CENRO) NA MASUKAT ANG DAANG JOSE ALINSOD SA BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-1994

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "RE-INSTALLATI0N OF WATER SUPPLY LINE @ PUBLIC MARKET, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock