1995 RESOLUTION PAGE 2

RESOLUTION NO. 71-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAWALANG-BISA SA KAUTUSAN NG PUNONG-BAYAN NA MAY PETSA IKA-27 NG MARSO, 1995 SA SANDALING MAISULIT ANG "ENVIRONMENTAL COMPLIANCE CERTIFICATE" NG LIMANG (5) PALAPAG NA GUSALI NG SAINT JAMES HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TAGAPAMAHALA NG PHILIPPINE LONG DISTANCE COMPANY, SANGAY NG CALAMBA, CALAMBA, LAGUNA NA MAPADALI ANG PAGPAPAKABIT NG SERBISYO NG TELEPONO SA TIRAHAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN (Municipal Treasurer) NA SI GNG. LAURA A. SY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIL!NGAN NG JACINTO & JACINTO CPA's NA MAGAMIT ANG BAHAGI NG DAAN NG VILLA SANTA ROSA SUBDIVISION (humigit-kumulang na 50 metro) NA ANG KROKIS AY GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "I-1" NA NASASA PAG-AARI NA NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA UPANG MAGING DAAN PAPASOK AT PALABAS NG LOTE BLG. 4, AT NAKAPALOOB SA TCT NO. 200940.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG HIDALG LAND DEVELOPMENT CORPORATION NG DEVELOPMENT PERMIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-A-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SHAKEY'S NA MAKAPAGBUKAS SILA NG SANGAY SA BARANGAY BALIBAGO ALINSUNOD SA MGA TADHANAING ISINASAAD NG KAPASIYAHANG ITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT SA PAARALANG ELEMENTARYA NG SANTA ROSA SENTRAL I NA MAKAPAGTAYO NG KARAGDAGANG GUSALING PAMPAARALAN SA LUPAING MAY SUKAT NA ISANGDAAN ANIMNAPU'T WALONG METRONG PARISUKAT NA BAHAGI NG LOTE BLG. 271 NA PAG-AARI NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI KAY G. ZOSIMO CESAR N.SUIZA, NAKATALAGANG COMELEC REGISTRAR NG SANTA ROSA, LAGUNA AT ANG LAHAT NG KAWANI SA KANYANG TANGGAPAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 77-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI KAY POLICE CHIEF INSPECTOR RODRIGO T LAJATO, POLICE INSPECTOR ARTEMIO M.
GOMEZ , Jr. AT SA LAHAT NG KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA (PNP).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI SA LAHAT NG MGA PUNONGGURO AT MGA GURO NA NANUNGKULAN BILANG MGA POLL CHAIRMEN AT POLL CLERKS NOONG NAKARAANG HALALANG GINANAP NOONG IKA-8 NG MAYO , 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA BALANGKAS NG MGA TUNGKULIN (PLANTILLA OF PERSONNEL) PARA SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPSITAL NA INILALAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "L".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-1995

ANG KAPASIYAHAN NA TUMATAWAG NG PANSIN SA I.C. DIZON REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION SANHI NG PAGLABAG SA ITINATADHANA NG SEC. 18, R.A. 7279, S. 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 81-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA HULYO 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 AT 29 NG TAONG 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 82-1995

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING SA HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD SA PAMAMAGITAN NI KGG. DIONISIO C. DE LA SERNA, PRESIDENTIAL ADVISER ON HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AND HLRB CHAIRMAN NA MAPADALI ANG PAGPAPADALA NG SIPI NG PINAGTIBAY NA "COMPREHENSIVE TOWN PLAN" AT "ZONING ORDINANCE" NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

  VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 83-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA "DEVELOPMENT PERMIT" NG ALFONSO HOMES SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 84-1995

A RESOLUTION APPROVING THE DEVELOPMENT PERMIT OF THE PROPERTIES OF PARITY HOLDINGS, et.al.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG LABING SIYAM NA LIBO WALONG DAANG PISO (P19,800.00) MULA SA PONDONG SPORTS DEVELOPMENT AY MAGAMIT SA PAGLAHOK NG KARATEDO-SANTA ROSA SA "FIRST REGIONAL CHAMPIONSHIP SA LEGASPI CITY SA KATAPUSAN NG BUWAN NG HUNYO, 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 86-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHAN BLG. 172-T95 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO NA NAGPAPATIBAY NG PAGREREKOMENDA KAY G. RODOLFO L. PARALA BILANG SIYANG NAHIRANG NA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BARANGAY NA PINAGPASIYAHAN AT PINAG- "TIBAY NOONG IKA-5 RIG HUNYO, 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 87-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS, SANTA CRUZ, LAGUNA NA MAAYOS/ MAASPALTUHAN ANG BALIBAGO-TAGAYTAY NATIONAL HIGHWAY SIMULA SA PABRIKA NG TOYOTA HANGGANG LAGUNA TECHNOPARK.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 88-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG FIL-ESTATE MANAGEMENT INC. NG "DEVELOPMENT PERMIT".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 89-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI SA PARISH PASTORAL COUNCIL FOR RESPONSIBLE VOTING (PPCRV) .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 90-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 91-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA MANILA ELECTRIC COMPANY (MERALCO) NA PAGBUKURIN O GAWING DALAWA ANG "TRANSFORMER" NA SUMASAKOP SA PUROK I (BARANGAY APLAYA) AT PUROK I (BARANGAY CAINGIN).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 92-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAG-AALIS NG TUNGKULING BOOKBINDER II SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN AT ANG PAGLIKHA NG BAGONG TUNGKULING "LEGISLATIVE STAFF OFFICER I " SA NABANGGIT DING TANGGAPAN BILANG PAGBABAGO AT SUSOG SA BALANGKAS NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 93-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PANGALAWANG PUNONG-BAYAN JOSE B. CATINDIG, JR. NA LUMAGDA SA LAHAT NG TRANSAKSIYON NG GASTUSIN NG TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN SA RPB-PNB, SANGAY NG SANTA ROSA O SA ALINMANG BANGKONG LAGAKAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 94-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PANSARILING ALITUNTUNIN NG SANGGUNIANG BAYAN (INTERNAL RULES) NG SANTA ROSA, LAGUNA NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "O".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 95-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHIRANG KAY KAGAWAD ARTURO M. TIONGCO UPANG MAGING KINATAWAN NG SANGGUNIANG BAYAN/PAMAHALAANG BAYAN SA MUNICIPAL FEDERATION OF SENIOR CITIZEN, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 96-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 97-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD :

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 98-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG AFP-RSBS NA MABAGO ANG PINAGTIBAY NG PLANO NG SUBDIBISYON (ALTERATION OF APPROVED DEVELOPMENT PLAN) ALINSUNOD SA MGA ISINULIT NG PLANO NG PAGBABAGO SA MAYROONG HUMIGIT-KUMULANG NA APATNAPU'T ANIM (46) LOTE PARA SA KAPAKINABANGAN AT KAAYUSAN NG NABANGGIT NA PAMAYANAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 99-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG PAGBABAGO NG PINAGTIBAY NA PLANO NG PAGPAPAUNLAD (ALTERATION OF APPROVED DEVELOPMENT PLAN) NG GREENFIEL D DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA KANILANG PROYEKTONG SANTA ROSA SILVERCREEK ALINSUNOD SA MGA ISINULIT NA PLANE AT DOKUMENTO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 100-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA "DEPUTIZED ZONING ADMINISTRATOR" NA GAWING PATAKARAN NA ATASAN ANG LAHAT NG HUMIHILING NG "DEVELOPMENT PERMIT" NA BIGYAN NG SIPI NG LAHAT NG PLANO ANG PAMBAYANG INHINYERO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-1995

ANG KAPASIYAHANG NAGMUMUNGKAHI SA PAMBAYANG TANGGAPAN NG PANSAKAHAN NA MAGSAGAWA NG MALAWAKANG PAGBABAKUNA NG ASO SA BAYANG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA "DEPARTMENT OF TOURISM" NG TULONG PANANALAPI PARA SA MGA PROYEKTONG PAGAWAING PANLIPUNAN (SOCIAL INFRASTRUCTURE) ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG PTA BOARD RESOLUTION NO . 8-14-E NA MAY PETSA IKA-14 NG AGOSTO, 1992 at PTA BOARD RESOLUTION NO. 034-93 NA MAY PETSA IKA-8 NG ENERO, 1992.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 05-'95 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY SINALHAN NA NAGMUMUNGKAHI NG PAGBIBIGAY NG TULONG SA PAMILYANG NAULILA NG KASAMAHANG SI KGG. KAGAWAD ANGEL LESCANO NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG LIBONG PISO (PS,000.00) NA KUKUNIN SA PONDO NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 104-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PONONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN :

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 105-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 03-'95 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY LABAS NA HUMIHILING KAY CONGRESSMAN NER JOAQUIN NA MAIPAGAWA ANG MULTI-PURPOSE BARANGAY HALL NG BARANGAY LABAS SA PAKIKIPAGTULUNGAN NI KONSEHAL RAMON AING LIJAUCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING NG PAGLILINAW KAY KGG. SALVADOR M. ENRIQUEZ, Jr., KALIHIM NG DEPARTMENT OF BUDGET
AND MANAGEMENT HINGGIL SA TADHANAIN NG NAT!ONAL BUDGET CIRCULAR NO. 442 NA MAY PETSA. IKA-29 NG MARSO 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 108-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBABALIK SA SANGGUNIANG BARANGAY NG SANTO DOMINGO NG KAPA.SIYAHAN BLG. 05-' 95 KASAMA ANG PAGPAPAYONG ISAGAWA MUNA ANG MGA KINAKAILANGANG ITINATADHANA NG ART. 34 AT 3.5, RULE VI NG IMPLEMENTING RULES AND REGULATION& NG LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSASAISANTABI SA KAHILINGAN NG STRAC JEEPNEY TRANSPORT SERVICE COOPERATIVE NA MAKAPAGLAGAY NG PANIBAGONG TERMINAL NG BIYAHENG BALIBAGO -ALABANG-BALIBAGO SA NASASAKUPAN NG BABANGAY DILA AT BALIBAGO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LAND TRANSPORTATION FRANCHISING BOARD NA BAGO MAGKALOOB NG MGA PAGPAPATIBAY SA MGA KAHILINGANG "CERTIFICATE OF" PUBLIC CONVENIENCE TO OPERATE PUJ SERVICE" SA ALINMANG SAMAHAN PANGKAT AY GAWING "PRE-REQUISITE" ANG PAGPAPATIBAY NG PAMPAMAHALAANG PAMPOOK (LOCAL GOVERNMENT UNIT) NA NAKASASAKOP SA RUTANG HINIHILING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULET SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNTLUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNET NA PAGAWAIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 112-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT SA H.M. CATV, INC. NA MAKAPAGTATAG, AT MAPAMAHALAAN ANG PAGSESERBISYO NG “CABLE TELEVISION SYSTEM" SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA AT ANG KAUKULANG PAGLILIWAT NITO SA NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION PARA SA KANILANG KAUKULANG PAGPAPATIBAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA AGOSTO 3, 4, 5, 10, 11,12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 NG TAONG 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHANG BARANGAY BLG. 34 NG BARANGAY IBABA NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY NG PAGTATAYO NG KONKRETONG ARKO SA BUKANA AT BAGO PUMASOK ANG BARANGAY ILBABA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATILAAY SA KAPASIYAHANG BARANGAY BLG. 07 NG BARANGAY.SINALHAN NA NAGSASAAA NG PAGMUMUNGKAHING ANG HINDI MAGAGAMIT NA PONDO PARA SA PAGPAPAREPAIR O PAGPAPAKUMPUNI NG MGA SIRANG DAAN O TULAY NA NAGKAKAHALAGANG P10,000.00 AY ILIWAT AT ILAAN PARA SA NAULILANG PAMILYA NI KGG. KAGAWAI ANGEL LESCANE AT PARA SA PAGPAPAGAWA NG ISANG BARANGAY MARKER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 116-1995

ANG KAPASTIAHAN NA NARPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG BARANGAY NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGL!LIWAT SA "DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS", SANTA CRUZ, LAGUNA NG KAPASIYAHAN BIG. 19 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA HUMIHILING NA MAIPAAYOS ANG NASIRANG "RIP-RAP" SA GILID NG ILOG SA SITIO IRAQ ,BARANGAY MACABLING, SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 118-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 119-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA ANG HALAGANG TATLUMPU'T TATLONG LIBONG PISO (P33,000.00) MULA SA NAKALAAN SA SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT AY MAPAHINTULUTANG MAGAMIT PARA SA NAKATAKDANG BISIKLETA SA PISTA '95 NA GAGANAPIN SA IKA-27 NG AGOSTO, 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 120-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 185 NG SANGGUNIANG BARANGAY BALIBAGO NA HUMIHILING SA SANGGUNIANG BAYAN NG PAHINTULOT UPANG PANSAMANTALANG MAGAMIT ANG DAANG JOSE ALINSOD BILANG PANSAMANTALANG PUWESTO NG MGA NAGSISIPAGTINDA SA PAMILIHAN NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBABALIK SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BLG. 027 NG BARANGAY BALIBAGO KASAMA ANG PAGPAPAYONG ANG TUNGKULIN NG BARANGAY AY HILINGIN LAMANG SA SANGGUNIANG BAYAN ANG PAGPAPATIBAY NG PAGBABAWAL NG PAGPAPARADA AT PAGHIMPIL NG MGA SASAKYAN SA DAAN NG LEYCO SUBDIVISION SA DAHILANG ANG NABANGGIT NA DAAN AY KLASIPIKADONG DAANG PAMBAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 122-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIBAY PAPURI SA HIMPILAN NG PAMATAY SUNOO NG SANTA ROSA, LAGUNA (SANTA ROSA FIRE STATION) SA PAMUMUNO NI MUNICIPAL FIRE MARSHAL INSPECTOR ROGELIO L. ANG SA PAGKAKAHIRANG BILANG "BEST MUNICIPAL FIRE STATION OF THE YEAR 199.5" SA IKA-4 NA REHIYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 123-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG SAMPUNG LIBONG PIS0 (P10,000.00) MULA SA PALAAN NG SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT AY MAGAMIT UPANG IUKEL SA "PNP MAYER'S CUP SHOOTING CEMPETITIM".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 124-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA PAMBAYANG PINUNONG PANGKALUSUGAN NA MAGSAGAWA ANG MGA SANIDAD NG BAYAN NG "WATER ANALYSIS" NG TUBIG NA NAGMUMULA SA MGA POSO SA BUONG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 125-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG BUONG KALUGURAN AT MAALAB NA PAGTANGGAP SA KANYANG KAMAHALAN PINAKAPIPITAGANG FRANCISCO C. SAN DIEGO DD BILANG OBISPO NG DIYOSESIS NG SAN PABLO, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 126-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGBABAGO NG PLANO NG SUBDIBISYON (ALTERATION OF APPROVED SUBDIVISION PLAN) NG ZAVALLA VILLAGE III ALINSUNOD SA MGA ISINULIT NA PAPELES AT BINAGONG PLANO NG THE J. ZAVALLA TRADING CORPORATION NA NAGPAPALIWANAG NG SUMUSUNOD NA PAGBABAGO:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 127-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA SETYEMBRE 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, AT 30 NG TAONG 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 128-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY KANLURAN NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 129-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG LABINGLIMANG LIBONG PISO (P15,000.00) MULA SA PALAANG SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT AY MAGAMIT SA MGA GASTUSIN AT MGA GANTIMPALA SA PROGRAMANG "KALINISAN AT KAGANDAHAN SA SIKAP NG KABATAAN".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-1995

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILAIA SA EL NINO MULTI-PURPOSE COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 131-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG KAY GNG. MARCELINA HEMEDEZ, KASALUKUYANG PAMPUREK NA TAGAPANGASIWA, DECS, BILANG KAGAWAI NG PROJECT MANAGEMENT COMMITTEE, NA KINATAWAN NG SEKTER NG EDUKASYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 132-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASAISANTABI PETISYON NG ILANG MAMAMAYAN HINGGIL SA PAGHAHANAPBUHAY NI GE WILSON DE
MESA NG "FUNERAL DISPLAY CENTER" SA RIZ.U. BLVD., SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 133-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT NG KAHILINGAN NG DESERT FOX TRANSPORT CORPORATION SA LAND TRANSPORTATION FRANCHISING REGULATORY BOARD UPANG PAAYONG MAHAKBANGAN ANG PAGKAKALOOB NG LINYANG SANTA ROSA, LAGUNA. METRO MANILA. " SANTA ROSA, LAGUNA SA NABANGGIT NA .SERBLSYONG PANG-TRANSPORlTASYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 134-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSASAISANTABI/ PAGBABALIK SA KAUTUSAN BLG. 01 -'95 NG SANGGUNlANG BARANGAY NG BARANGAY APLAYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 135-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBABALIK SA KAUTUSANG BARANGAY BLG. 02-195 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG APLAYA KASAMA AN& PAGPAPAYENG LAGYAN NG “PENAL CLAUSE" O TADHANAIN NG PARUSA SA LALAILAG AT LAGYAN NG PROBISYEN NAGPAPALIWANAG SA ILANG TERMINE TULAD NG "GARALLE" AT IBA PA SA IKALILIWANAG NG KAUTUSAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 136-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA ALSGRO INIDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION NA TUMALIMA SA ITINATADHANA NG KAPASITAHAN BLG. 94-‘94.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 137-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 188-T95 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG PAGBILI NG ISANG (1 SET OF TEOLS) GAMIT PARA EA PAGKUKUMPUNI NG SASAKYAN NG BARANGAY. ITO AY KUKUHANIN SA "REPAIR OF EQUIPMENTS/VEHICLE” BARANGAY BUDGET 1,5.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 138-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 13-''5 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG HALAGANG P4,OOO.OO BILANG TULONG PINANSIYAL SA MGA NAULILA NI BARANGAY TANOD HUGO CUEVAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 139-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS KAY DR. QUIEMA NA TUPDIN ANG MGA PAGPAPAYO NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG KAWSUGAN MAY KINALAMAN SA PETISYON NG MGA NANINIRAHAN SA KARATIG NG KANYANG MANUKAN SA BARANGAY MALITLIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 140-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHANG BARANGAY NG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 141-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHANG BARANGAY NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHANG BARANGAY NG BARANGAY BALIBAGE NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD;

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-A-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATADHANA NA ANG IKA-2 HANGGANG 6 NG OKTUBRE AY MAGING SCOUTING WEEK NGAYONG TAONG 1995 AT SA MGA SUSUNOD PANG TAON AY MAGING OPISYAL ANG PAGDIRIWANG NG LINGGONG ITO PARA SA IKAUUNLAD NG ISKAUTING SA PAMAYANAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 143-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG TUNGKULING ''RECORDS OFFICER I" AT TATLONG ( 3) "CLERK" UPANG ISANIB SA BALANGKAS NG TUNGKULIN AT KAWANI NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 144-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA TALAAN NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 145-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG LAGAY NA LUPANG MAY SUKAT NA ISANG DAAN TATLUMPU'T DALAWANG KUWADRADONG PARISUKAT SA LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAAN AT MAY LOTE BLG. 271 AY MAGAMIT AT MAPAGTAYUAN NG ISANG GUSALING "MULTI-PURPOSE" PARA SA SEKTOR NG KABABAIHAN SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 146-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA OKTUBRE 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 AT 28 NG TAONG 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 147-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NI PUNONGBARANGAY LUZVIMINDA LIJAUCO NA MAPAGKALOOBAN PA NG SAMPUNG (10) ARAW NA PALUGIT BAGO ISULIT ANG PINANUMPAANG KASAGUTAN SA KASO ADMINISTRAT!BONG ISINAMPA LABAN SA KANYA NG ST. JOHN HOMEOWNER'S ASSOCIATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 148-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPAGKALOOBAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P25,000.00) ANG MGA NAULILA NG MGA NASAWI SA TINAGURIANG "PAYUMO MASSACRE", MULA SA PONDONG "MAYOR'S DISCRETIONARY FUND".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 149-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPA-ABOT NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NG NASAWING SI GNG. NANCY IBARDALOZA-PAYUMO AT TATLO NIYANG ANAK NA SINA JOHN ANTON, MARIA ANGELA AT JOANNA ROSE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 150-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA MAGSAGAWA AT MANGUNA SA PROGRAMANG PANGINGILAK NG TULONG PANANALAPI PARA SA TRAHEDYANG "PAYUMO MASSACRE".

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock