1995 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 1-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 2-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 3-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LURNAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF DAY CARE, BGY. DITA, SANTA ROSA, LAGUNA" .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 4-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG ANIM NA LIBO ANIM NA RAAN AT LIMAMPUNG PISO (P6,650.00) MULA SA PONDONG "SPORTS DEVELOPMENT" AY MAGAMIT BILANG TULONG SA MGA KABABAYANG LALAHOK SA 1995 INTER-TOWN CHESS CHAMPIONSHIP".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 5-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG LABING LIMANG LIBONG PISO (P15,000. 00) MULA SA PONDONG PANG KULTURAL AY MAGAMIT SA PAGDIRIWANG NG 50 TAONG ANIBERSARYO NG PAGLAYA NG BAYANG SANTA ROSA SA KAMAY NG MGA DAYUHAN NA GAGANAPIN SA IKA-6 NG PEBRERO, 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 6-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGDIRIWANG NG IKA-6 NG PEBRERO, 1995 BILANG IKA-50 ANIBERSARYO NG PAGLAYA NG BAYANG SANTA ROSA SA MGA KAMAY NG MGA DAYUHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 7-1995

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA SOCIO-NEGOCIO CREDIT COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 8-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG CATAQUIZ & SONS REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION NA MAGAMIT ANG DAAN NG ROSAFLOR SUBDIVISION (DAANG CHRYSANTHEMUM, ORCHIDS, SUNFLOWER AT CATTLEYA) NA PAWANG NAIPAGKALOOB NA ANG PAMAMAHALA AT PAG-AARI SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA UPANG MAGING DAAN PAPASOK AT PALABAS SA VILLA ROSARIO SUBDIVISION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 9-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG INILAAN PARA SA PAGPAPAGAWA NG "DETACHMENT HEADQUARTERS" SA "INDUSTRIAL AREA" NG SANTA ROSA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) SA KAHILINGAN NG PNP PROVINCIAL DIRECTOR AY MAILIWAT SA PAGBILI NG ISANG (1) YUNIT NA MOTORSIKLO KASAMA ANG "BLINKER, SIRENA AT TWO-WAY RADIO TRANCEIVER" SA KAHILINGAN NAMAN NI P/SUPT VICTOR C. SIGNEY, CALABARZON TASK FORCE COMMANDER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA PEBRERO 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 AT 25 NG TAONG 1995.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 12-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ALTERATION PERMIT AT DEVELOPMENT PERMIT NG BAYSHOREVILLE NA INIHAIN NG FEDICON CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORPORATION MATAPOS MAIHAIN NG HUMIHILING ANG LAHAT NG MGA KATIBAYAN AT MGA DOKUMENTONG KINAKAILANGAN UPANG MAPAGTIBAY ANG KAHILINGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION NA MAPAYAGANG MAKAPAGTAYO (establish) MAKAPAGHANAP-BUHAY (operate) AT MAPAMAHALAAN (maintain) ANG ISANG "WIRE/WIRELESS MULTI-CHANNEL TELEVISION SYSTEM" SA BAYAN NG SANTA ROSA, ANG CENTRAL CATV, Inc.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT (RE-ALIGNMENT) NG HALAGANG DALAWANG MILYON WALONG DAAN AT WALUMPUNG LIBONG PISO (P2,880,000.00) NA NATIRA SA CY 1994 CAPITAL OUTLAY UPANG MAPA-UKOL SA IBA'T-IBANG PROYEKTO AT PAGAWAIN SA MGA BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG TATLONG LIBONG PISO (P3,000.00) MULA SA PONDONG "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT" AY MAIPAGKALOOB BILANG TULONG PANANALAPI SA DALAWAMPU'T LIMANG (25) MANANAKBONG TAGA-SANTA ROSA NA LALAHOK SA PUMA MARATHON NA GAGANAPIN SA LUNGSOD NG MAYNILA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG PAMBARANGAY NA ISINULIT NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTANGGAP SA MGA DAAN NG ROSA SUBDIVISION NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MACABLING AT ANG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ANUMANG KASULATAN PARA SA PAGLILIPAT NG PAGMAMAY-ARI NG MGA NABANGGIT NA DAAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTANGGAP SA MGA DAAN NG ROSEVILLE SUBDI VISION NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DITA AT ANG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ANUMANG KASULATAN PARA SA PAGLILIPAT NG PAGMAMAY-ARI NG MGA NABANGGIT NA DAAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTANGGAP SA "OPEN SPACE" NG MARIQUITA PUEBLO SUBDIVISION t PHASE II NA NAKAPALOOB SA TCT NO. 104480, AT MAY KABUUANG SUKAT NA ISANG LIBO APATNARAAN AT TATLUMPU'T ISANG KUWADRADONG PARISUKAT (1,431 sq.m.) AT ANG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ANUMANG KASULATAN PARA SA PAGLILIPAT NG PAGMAMAY-ARI NG MGA NABANGGIT NA DAAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTANGGAP SA MGA DAAN AT "OPEN SPACE" NG OLYMPIA PARK SUBDIVISION, PHASE III, NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LABAS, AT ANG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ANUMANG KASULATAN PARA SA PAGLILIPAT NG PAGMAMAY-ARI NG MGA NABANGGIT NA DAAN SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 22-'95 NA ISINULIT NG BARANGAY DITA NA NAGSASAAD NG PAGTATALAGA KAY BB. MERLITA BATITIS BILANG BAGONG KALIHIM NG SANGGUNIANG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA "DEVELOPMENT PERMIT" NG MESALAND URBAN RESIDENTIAL SUBDIVISION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSUSUSOG SA "SALARY GRADE" NG POSISYONG MEDICAL OFFICER IV, AYTEM BLG. 2 NG BALANGKAS NG MGA TAUHAN AT TUNGKULIN NG PAMAHALAANG BAYAN NA DITO AY BINABAGO MULA SA "SALARY GRADE 20N AY BINABAGO AT ITINATADHANANG "SALARY GRADE 22", NA MAY KATUMBAS NA SAHOD ALINSUNOD SA TALAAN NG PASAHOD MULA SA DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG AT NAGPAPATIBAY NA ANG SEKTOR NG KABABAIHAN, SEKTOR NG INDUSTRIYA AT SEKTOR NG AGRIKULTURA/PANSAKAHAN AY MAPABILANG SA REPRESENTASYON SA KAPULUNGAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAG-AATAS SA TIOSEJO REALTY & DEVELOPMENT CORPORATION NA PANSAMANTALANG IPATIGIL ANG PAGPAPAUNLAD NG LAGAY NG LUPANG MATATAGPUAN SA BARANGAY IBABA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1995

IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA, AT NGAYON NGA AY IPINASIYA, MATAPOS ANG MASUSING PAG-AARAL, ANG PAGPAPATIBAY SA MGA SUMUSUNOD NA KAPASIYAHAN NG BARANGAY:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA HIMPILAN NG PULISYA NA SIYASATIN AT IPASARA ANG LAHAT NG SA KASALUKUYAN AY NAGPAPAUPA NG MGA VIDEO/ FAMILY COMPUTER GAMES SA BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA "DEVELOPMENT PERMIT" NG EMPIRE EAST LAND HOLDINGS, Inc.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGTANGGAP NG DAAN (ROADS) HiNGYA (ALLEYS) AT BAKANTENG LOTE (OPEN SPACE) NG ZAVALLA VILLAGE III AT ANG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONGBAYAN NA LUMAGDA SA KASULATAN NG PAGTANGGAP.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA MARSO 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 , 25, 30 AT 31 NG TAONG 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-1995

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA CONCER) (ED WOMEN OF SAN LORENSO SOUTH, Inc. BILANG !SANG LEHITIMONG SAMAHAN SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALUSAK NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA "DEVELOPMENT PERMIT" NG CAMIA SUBDIVISION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANGGUNIANG KABATAAN NG BARANGAY CAINGIN NA MAGTAGUYOD NG "TWO (2) COCK DERBY" SA DARATING NA MARSO 29, 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG APAT NA LIBONG PISO (P4,000.00) MULA SA PONDONG "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT" AY MAGAMIT BILANG TULONG PANANALAPI SA MGA KABABAYANG KABATAANG KASAPI NG SANTA ROSA RUNNING CLUB NA MAGSISILAHOK SA MANILA INTERNATIONAL MARATHON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHIRANG KAY KAG. ARTURO M. TIONGCO BILANG SIYANG MAGING TAGAPANGULO (CHAIRMAN) NG LUPONG TAGAPAMAHALA SA PISTANG BAYAN 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG TATLUMPU'T APAT NA LIBONG PISO (P34, 000.00) MULA SA PONDONG "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT" AY MAGAMIT SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTANGGAP SA MGA DAAN NG DON JOSE ZAVALLA SUBDIVISION na MATATAGPUAN SA BARANGAY POOK AT ANG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ANUMANG KASULATAN PARA SA PAGLILIPAT NG PAGMAMAY-ARI NG MGA NABANGGIT NA DAAN SA PAMAHALAANG· BAYAN NG STA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHAYAG NA ANG KAPULUNGAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA ROSA AY WALANG ANUMANG PAGTUTOL SA PANUKALANG PAGPAPAUNLAD NG "CANLUBANG PROJECT" (A JOINT VENTURE BETWEEN THE YULO FAMILIES AND THE AYALA INC.)

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA LUMAGDA SA ISANG "MEMORANDUM OF AGREEMENT" KASAMA ANG NATIONAL FOOD AUTHORITY PARA SA PRIBELEHIYONG PAGBILI NG BIGAS NG UTANG SA PAGKAKATAONG MAYROONG MGA SAKUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 30-'95 NA ISINULIT NG BARANGAY IBABA NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG KARAGDAGANG PONDO PARA SA PAGPAPAGAWA NG "WAITING SHED" NA KUKUNIN SA 20% NG DEV'T PLAN PARA SA TAONG 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN NG PAG-UTANG NA NILAGDAAN NG KINATAWAN NG SAMAHANG SOCIO-NEGOCIO CREDIT COOPERATIVE NG BARANGAY IBABA, SANTA ROSA, LAGUNA AT PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES MAY KINALAMAN SA PROGRAMA NG PAMAHALAANG BAYAN SA PANGKABUHAYAN (LIVELIHOOD PROGRAM).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN NG PAG-UTANG NA NILAGDAAN NG KINATAWAN NG MOTHER'S DEVELOPMENT MULTI-PURPOSE COOPERATIVE NG BARANGAY APLAYA, SANTA ROSA, LAGUNA AT PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES MAY KINALAMAN SA PROGRAMA NG PAMAHALAANG BAYAN SA PANGKABUHAYAN (LIVELIHOOD PROGRAM).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN NG PAG-UTANG NA NILAGDAAN NG KINATAWAN NG MACABLING MULTI-PURPOSE COOPERATIVE NG BARANGAY MACABLING, SANTA ROSA, LAGUNA AT PUNONG- BAYAN ROBERTO R. GONZALES MAY KINALAMAN SA PROGRAMA NG PAMAHALAANG BAYAN SA PANGKABUHAYAN (LIVELIHOOD PROGRAM) .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY DITA NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1995

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA AT NAGPAPATIBAY SA KASULATAN NG PAGPAPAUBAYA (WAIVER) NA ISINULIT NINA MARCIA NA LAPINID AT PABLO MARTIN PARA SA LUPANG DOMINYO NA KANILANG TINATANGKILIK.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA "DEVELOPMENT PERMIT" NG MESALAND URBAN RESIDENTIAL SUBDIVISION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) MULA SA PONDONG "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT" AY MAGAMIT UPANG IPAMBILI/IPAGPAGAWA NG "ANTI-DRUG ABUSE MATERIALS" BILANG PAGHAHANDA SA PAGSASAKATUPARAN NG CITIZEN DRUGWATCH FOUNDATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG TATLUMPU'T ISANG LIBO DALAWANG DAANG PISO (P31,200.00) MULA SA "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT FUND" AY MAGAMIT SA "SANTA ROSA INTER-BARANGAY CHESS TOURNAMENT" NA MAGSISIMULA SA IKA- 23 NG ABRIL, 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA ABRIL 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 AT 29 NG TAONG 1995.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGMUMUNGKAHI AT HUMIHILING SA MAHAL NA PUNONG-LALAWIGAN RESTITUTO LUNA NA MAHIRANG SI G. HENRY BARRIGA BILANG KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN KAPALIT NG NAGBITIW SA TUNGKULING SI KAGAWAD ERIC T. PUZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGMUMUNGKAH! AT HUMIHILING SA MAHAL NA PUNONG-LALAWIGAN RESTITUTO LUNA NA MAHIRANG SI Bb. ALICIA LAZAGA BILANG KAGAWAO NG SANGGUNIANG BAYAN KAPALIT NG NAGBITIW SA TUNGKULING SI KAGAWAD JOSE B. CATINDIG, Jr.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA TIOSEJO DEVELOPMENT CORPORATION NA ITIGIL ANG ANUMANG PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENTS) NA ISINASAGAWA SA KASUDLONG NG SANTA ROSA DE LIMA SA BARANGAY IBABA, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1995

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA EXTRA ORDINARY DEVELOPMENT CORPORATION NA AYUSIN AT BAYARAN ANG PINSALANG NAIDULOT NG PAGKAGIBA NG PADER NG GOLDEN CITY NA NAGDULOT NG PINSALA SA ARI-ARIAN NI GNG. SABINA RAMIREZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-1995

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA "DEVELOPMENT PERMIT" NG MESALAND URBAN RESIDENTIAL SUBDIVISION.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock