1997 RESOLUTIONS PAGE 3

RESOLUTION NO. 163-1997 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA SA DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES, SANGAY NG SANTA ROSA BILANG SIYANG BANGKONG LAGAKAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 164-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT PAGPAPAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA LUMAGDA SA KASUNDUAN NG PAG-UTANG NG MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA SA DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (LOAN AGREEMENT WITH DBP FOR THE OFFICIALS AND EMPLOYEES) .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 165-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PROGRAMANG "TAPAT MO LINIS MO" SA BUONG BAYAN NG SANTA ROSA .

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 166-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASAISANTABI SA PETISYONG ISINULIT NG MGA NAGSISIPAGHANAPBUHAY SA SANTA ROSA COLISEUM NA HUMIHILING NA PAHINTULUTAN ANG PAGDAR.A;OS NG SPECIAL SABONG SA BUWAN NG SETYEMBRE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 167-1997

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA LAND BANK NA MAGING BANGKONG LAGAKAN (DEPOSITORY BANK) DIN NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 168-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA ATASAN ANG LAHAT NG PUNONG- BARANGAY SA BAYANG SANTA ROSA NA MAGKAROON 0 MAGPAGAWA NG SARI-SARILING TRAILER O PANG~HAKOT NG BASURA ANG BAWA'T BARANGAY UPANG DAGLIANG MAAGAP ANG PAGSASAAYOS NG BASORA PARA MAPANGALAGAAN ANG KALUSUGAN NG PAMAYANAN.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 169-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG- BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 170-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NG MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY CAINGIN NA PUMAPAKSA SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 171-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBABALIK SA KAPASIYAHAN BLG. 012 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGTATALAGA NG PANGALANG DAANG GERVACIO ALGABRE SA DAAN NG ALINSOD COMPOUND AT ANG PAGPAPAYO NA BAGUHIN ANG KAPASIYAHAN SAPAGKA'T ANG KAPANGYARIHAN NG PAGPAPANGALAN SA MGA DAAN AY SA SANGGUNIANG BAYAN SA REKOMENDASYON NG SANGGUNIANG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 172-1997

KAPASIYAHAN NG MASIDHING HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA IPAGAWA ANG PAMBAYANG KATAYAN NG HAYOP AT PANATILIHIN ANG OPERASYON NITO HABANG ITO AY IPINAPAAYOS SA LALONG MADALING PANAHON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 173-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG CANOSSA SCHOOL NA MAIPATTIPAD ANG PAGPAPAGAWA NG KARAGDAGANG GUSALING PAMPAARALAN SA LUPAI NG NASASAKUPAN NG KANILANG PAARALAN, MATAPOS ANG PAG-AARAL AT PAGMUMUNGKAHI NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 174-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF OPEN CANAL@ ZERAMYR SUBD., BGY. MACABLING, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 175-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG DALAWANG LIBO TATLONG DAANG PISO (P2,300.00) MULA SA PONDONG "STREET LIGHTS" AY MAGAMIT SA PAGPAPAILAW NG MGA SURNUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 176-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGBABAGO NG PINAGTIBAY NA PLANO NG SUBDIBISYON (ALTERATION OF APPROVED SUBDIVISION PLAN) NG VILLA SUSANA SUBDIVISION NA PAG-AARI AT PINAUUNLAD NG HIDALGO LAND DEVELOPMENT CORPORATION NA NAGPANUKALA NA MALIITAN ANG SUKAT NG MGA LOTE SA SUBDIBISYON UPANG MAGING ABET KAYA ANG HALAGA NG MGA NAGHAHANGAD NA MAMAMAHAY ALINSUNOD SA MGA PLANE AT DOKUMENTONG ISINULIT SA KAPULUNGAN NG HUMIHILING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 177-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY SA PAMAMAGITAN NI ACTING GENERAL MANAGER CARLOS C. TOMBOC NA MABIGYAN PA NG PALUGIT NA TATLUMPUNG (30) ARAW ANG PAMAHALAANG BAYAN, SIMULA SA PETSA NG PAGPUPULONG NA ITO, UPANG MAKAPAGSULIT NG MGA KADAHILANAN KUNG BAKIT HINDI NARARAPAT NA IPASARA ANG PAMBAYANG KATAYAN (MUNICIPAL SLAUGHTERHOUSE).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 178-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NANAWAGAN SA PUNONG-BAYAN NA ATASAN ANG MGA KINAUUKULANG AHENSIYA NG PAMAHALAANG BAYAN NA INSPEKSIYUNIN/SUKATIN/PAG-ARALAN ANG NATITIRANG LUPA (OPEN SPACE) SA TABI NG CENTRAL SCHOOL III NA KUNG TAWAGIN AY "PLAYGROUND" UPANG ITO AY MAGAWANG !SANG PARKE NA MAY MGA HALAMAN/BULAKLAK AT MGA DAMONG LUNTIAN AT UPUAN UPANG MAGING ISANG PASYALAN/PAHINGAHAN/LARUAN NG ATING KABABAYAN LALONGLALO NA ANG BATANG MAG-AARAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 179-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NANAWAGAN SA PUNONG-BAYAN NA ATASAN ANG MGA KINAUUKULANG AHENSIYA NG PAMAHALAANG BAYAN NA PUNTAHAN/TINGYAN/PAG-ARALAN ANG NAGSISIKIP NA DAANAN SA LOOB NG ATING PAMILIHANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 180-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NANAWAGAN SA PUNONG-BAYAN NA BIGYAN NG PANSIN AT ATASAN ANG MGA KINAUUKULANG AHENSIYA NG PAMAHALAANG BAYAN NA MAKIPAG-UGNAYAN SA FIRE DEPARTMENT NA KUNG MAAARI AY MALINIS SA PAMAMAGITAN NG PAG-BOMBA NG TUBIG ANG LAHAT NG BARADONG DRAINAGE CANAL SA LOOB NG ATING PAMILIHANG BAYAN KASAMA NA ANG PAG-BOBOMBA DIN NG SAHIG (FLOORING) NG LUGAR NA MAG-IISDA AT MAGKAKARNE KAHIT MAN LAMANG DALAWANG BESES KADA BUWAN AT KUNG GAGAWIN ITO SA HAPON O PAGABI DAHIL HALOS AY WALA NG TAO SA LOOB NG PAMILIHANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 181-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NA NAGSASAAD NG
SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 182-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA ASAWA, MGA ANAK, MGA APO AT KAMAG-ANAK NG YUMAONG DATING KONSEHAL CONSTANCIO C. ALIGNAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 183-1997

IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PARNARNAGITAN NG ISANG RNUNGKAHING PINANGALAWAHAN NA KILALANIN ANG BICOL ASSOCIATION OF SANTA ROSA, INC. BILANG LEHITIRNONG SARNAHANG HINDI PARNPARNAHALAAN (NON-GOVERNMENT ORGANIZATION) BILANG ANG SARNAHAN AY NAKATUGON SA ITINATADHANA NG ART. 64 (B) RULE XXX (IRR OF BP 7160).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 184-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA OKTUBRE 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 AT 31 NG TAONG 1997.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 185-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAYO AT NAGPAPA-ALALA SA PINUNO NG HIMPILAN NG PULISYA NA WALA PANG ANUMANG KAPASIYAHAN 0 KAUTUSANG PINAGTITIBAY ANG SANGGUNIANG BAY AN UPANG MAGPATUPAD NG PAGBABAGO NG DALOY NG TRAPIKO SA ALINMANG LANSANGAN SA BAYAN NG SANTA ROSA LALO ' T HIGIT ANG MGA DAAN SA BARANGAY BALIBAGO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 186-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS KAY P/CINSP ERIBERTO PAGLINAWAN, PINUNO NG HIMPILAN NG PULISYA NA IPATIGIL ANG
PAGPAPATUPAD NG ANUMANG "TRAFFIC RE-ROUTING" AT IPAALIS ANG LAHAT NG TRAFFIC SIGNS PANSAMANTALANG HINDI PA NAGPAPATIBAY ANG SANGGUNIANG BAYAN NG ANUMANG KAPASIYAHAN O KAUTUSAN NA MAGIGING SALIGAN NG PAGPAPATUPAD NITO .

  VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 187-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA MAHAL NA PUNONG- LALAWIGAN JOSE D. LINA NA MABIGYANG PANSIN ANG PAGSASA-AYOS NG SERBISYO NG PATUBIG SA SANTA ROSA, LAGUNA NA NASASAILALIM NG PANGANGASIWA NG SANTA ROSA-CABUYAO WATERWORKS .

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 188-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG PINUNONG PANGKALUSUGAN SA PAMAMAGITAN NG PUNONG-BAYAN NA MAIPA-WATER ANALYSIS ANG TUBIG NA DUMADALOY SA TUBO NA PINANGANGASIWAAN NG SANTA ROSA-CABUYAO WATERWORKS NA KILALA SA TAGURING NAWASA DAHILAN SA KALAWANGING TUBIG NA DUMADALOY.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 189-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA PUNONG-LALAWIGAN JOSE D. LINA, JR . NA ATASAN ANG TAGAPAMANIHALA NG SANTA ROSA-CABUYAO WATER DISTRICT NA MAKADALO SA PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN SA IKA-15 NG OKTUBRE, 1997 UPANG MAKAPANAYAM NG KAPULUNGAN HINGGIL SA SERBISYO NG PATUBIG SA SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 190-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG KAHILINGANG "CLEARANCE" NG UMENOYA JAPANESE RESTAURANT UPANG MAIPAGAWA/MAIPA-AYOS ANG GUSALI NG ESTABLISIMYENTONG HUMIHILING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 191-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KURNIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED IMPROVEMENT OF DRAINAGE CANAL@ LUCERO ST., BGY. MALUSAK, SANTA ROSA, LAGUNA”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 192-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT NG KAPASIYAHANG BARANGAY BLG. 11 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PULONG SANTA CRUZ SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN PARA SA KAUKULANG PAG-AATAS SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG PINUNONG PANGKALUSUGAN NA MAGSAGAWA NG PAGSUSURI NG TUBIG SA MGA ESTABLISIMYENTONG PINAPAKSA NG KAPASIYAHANG BARANGAY BLG. 11.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 193-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGMUMUNGKAHI AT HUMIHILING SA HIMPILAN NG PULISYA NA MAGSAGAWA NG MALAWAKANG KAMPANYA PARA SA PAGPAPATUPAD NG PUBLIC OBSTRUCTION LAW NA NAGTATADHANA NG PAGBABAWAL NA GAWING PARADAHAN O MATAGALANG HIMPILAN ANG GILID NG MGA DAANG PANLALAWIGAN AT PANGNASYONAL LALONG HIGIT SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 194-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA ATASAN ANG KINAUUKULANG AHENSIYA NG PAMAHALAANG BAYAN NA INSPEKSIYUNIN, PUNTAHAN AT PAG-ARALAN ANG PAGLALAGAY NG CYCLONE FENCE SA MGA SUMUSUNOD NA LUGAR: SA BARANGAY TAGAPO, CAINGIN AT BALIBAGO SA BUKANA NG ILOG ILAT UPANG MAIWASAN ANG PAGHUHULOG NG DUMI AT BASURA SA MGA NABANGGIT NA LUGAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 195-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA PUNONG-BAYAN NA ANG "REALIGNMENT OF FUNDS " SA HALAGANG P500, OOO. OO NA PANUKALANG GAMITIN "TO DEVELOP THE RIGHT- OF-WAY DONATED BY CELLO PHIL. AND LAND BANK OF THE PHILS. FOR THE INTERCONNECTION, OF MALITLIT BARANGAY ROAD AND SAN LORENZO SUBDIVISION" AY ITALAGANG GASTUSIN NA LAMANG SA PAGPAPAGAWA/PAG-AAYOS NG MALITLIT BARANGAY ROAD PATUNGONG BAYAN NG CABUYAO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 196-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT KAY KAG. BUSTAMANTE NA MAKIPAG-UGNAYAN SA LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY HINGGIL SA KAPASIYAHAN NG AHENSIYA SA PINAGTIBAY NA KAPASIYAHAN BLG. 177-'97.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 197-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF BASKETBALL BENCHES/FABRICATION OF CYCLONE FENCE@ BGY . DITA, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 198-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAATASAN ANG PAMBAYANG INHINYERO NA IPATIGIL ANG KASALUKUYANG PAGPAPAUNLAD AT KONSTRUKSIYON NG GUSALI SA LUPANG DATING PAG-AARI NG TANYAG AT MATATAGPUAN SA LIKOD NG SILANGAN TEXTILE SA BARANGAY MALITLIT SA DAHILANG ITO AY WALANG PAGPAPATIBAY NG
SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 199-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEAIANCE" NG RIOFIL CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF RHEA PHARMACEUTICAL CORPORATION", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA HUMAN SETTLEMENTS NA MASUSING NAG-ARAL NG PANUKALANG PROYEKTO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 200-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES MAY KINALAMAN SA KARAGDAGANG KASUNDUAN NG PAG-UTANG (SUPPL EMENTAL LOAN AGREEMENT) NG SANTA ROSA PRIMARY MULTI-PURPOSE COOPERATIVE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 201-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES MAY KINALAMAN SA KARAGDAGANG KASUNDUAN NG PAG-UTANG (SUPPLEMENTAL LOAN AGREEMENT) NG MACABLING MULTI-PURPOSE COOPERATIVE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 202-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PURNASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG RNAISAKATUPARAN ANG "CONSTIUCTION OF MULTI-PURPOSE BLDG., @ MARIQUITA PUEBLO SUBD., BGY. DILA, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 203-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PAMBAYANG TAGA-TAYA NA MABIGYAN LAMANG NG SIPI RIG TAX DECL ARATION NG LOTE BLG. 1924-D, 2073, AT "PORTION OF LOT NO. 2169 AT 2261” ANG SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 204-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG RHINELAND REALTY AND DEVELOPMENT PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF COMMERCIAL BUILDING (CINEMA PLAZA- MALL) SA SANTA ROSA COMMERCIAL COMPLEX, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 205-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG" PARA SA IKA-1, 6, 7, 8, 13, 14 , 15, 20, 21 , 22, 27, 28 AT 29 TAONG 1997 .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 206-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF GASOLINE STATION" NG PILIPINAS SHELL PETROLEUM CORPORATION SA BARANGAY MACABLING, SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA HUMAN SETTLEMENTS NA MASUSING NAG-ARAL NG PANUKALANG PROYEKTO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 207-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG 0 CLEARANCE" NG INDUSTRIAL BUILDERS AND DEVELOPERS CORPORATION UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" PARA SA PANUKALANG PROYEKTONG RIVER RAPID RAFT RIDE SA ENCHANTED KINGDOM.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 208-1997

IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PANSAMANTALANG PAGSASAISANTABI SA PAGPAPATUPAD SA KAPASIYAHAN BLG. 198-'97, MATAPOS ANG PAGHILING NG MGA KINATAWAN NG TAGAPAGPAUNLAD NA NANGAKONG ISASAAYOS ANG LAHAT NG MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO SA LALONG MADALING PANAHON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 209-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN SA PAMAMAGITAN NG LUPON PARA SA PAMBAYANG KATAHIMIKAN AT KAAYUSAN NA MAATASAN ANG HIMPILAN NG PULISYA NA ISAAYOS ANG PARADAHAN NG TRICYCLE SA LOOB NG PAMILIHANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 210-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG KAHILINGAN NG MGA NANINIRAHAN SA GOLDEN CITY SUBDIVISION SA ELECTION
REGISTRAR, COMELEC, TANGGAPAN NG SANTA ROSA NA MAGKAROON NG PRESINTONG HALALAN SA NABANGGIT NA SUBDIBISYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 211-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 212-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG KAHILINGANG "CLEARANCE" NG ADAMSON & ADAMSON, INC. PARA SA PAGKAKALOOB NG KAUKULANG PAHINTULOT SA PAGTATAYO NG GUSALI (BUILDING PERMIT) MATAPOS MAISULIT ANG MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO.

  VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 213-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BARANGAY BLG. 4-'97 NA ISINULIT NG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD NG PAGKAKALOOB NG PERMIT SA BAWA'T TINDAHAN NA ITATAYO SA LOOB NG LIBINGANG BAYAN NG SANTA ROSA SA DARATING NA ARAW NG MGA PATAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 214-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA ISAGAWA ANG MADALIANG PAGSASA-AYOS NG GUSALING KATAYAN NG HAYOP SA PAMILIHANG BAYAN AT HUMINGI NG PAGPAPAYO HINGGIL SA TAMANG PAGSASA-AYOS NITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 215-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGSASAISANTABI AT PAGTANGGI SA KAHILINGAN NI MAYOR IGNACIO R. BUNYE NA
MAPAGKALOOBAN NG DEVELOPMENT PERMIT ANG PAMAYANANG PAGLILIPATAN NG 217 PAMILYA MULA SA ISANG PARSELA NG LUPAIN SA CUPANG, MUNTINLUPA AT DEVELOPMENT PERMIT PARA SA NABANGGIT NA PROYEKTONG PANG-RESIDENSIYAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 216-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE'' PARA SA PROYEKTONG ''CONSTRUCTION OF RCBC-SANTA ROSA, LAGUNA BRANCH" PARA SA PAGKAKALOOB NG KAUKULANG PAHINTULOT SA PAGTATAYO NG GUSALI (BUIL DING PERMIT) MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 217-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA ATASAN ANG PAMBAYANG INHINYERO NA IPATIGIL ANG ISINASAGAWANG GUSALI NG PHILTEL SA DAHILANG WALANG MGA KAUKULANG PAHINTULOT ANG PAGPAPAUNLAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 218-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA SANTA ROSA MUNICIPAL COOPERATIVE DEVELOPMENT COUNCIL NA BINUO SA PAMAMAGITAN NG PINAGTIBAY NA EXECUTIVE ORDER NO. 2, SERIES OF 1997, MULA SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 219-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHI LINGAN NI PUNONG-BARANGAY MARCELO TANGONAN NG BARANGAY LABAS NA MAITAYO ANG ISANG GUSALI SA OPEN SPACE NG OLYMPIA SUBDIVISI ON, KUNG SAAN ANG LUMANG GUSALI NG GINAGAMIT NA DAY CARE CENTER AY BUBUWAGIN UPANG TAYUAN NG BAGONG GUSALI NA ANG PONDO AY MANGGAGALING SA PAMAHALAANG PANGNASYONAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 220-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 221-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGAWAING "CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BLDG. , @ MARIQUITA PUEBLO SUBD., BGY. DITA, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 222-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA ATING PUNONG BAYAN NA MAGBUO NG ISANG "TASK FORCE" AT MALAWAKANG KAMPANYA UPANG MALAMAN NG BUONG SAMBAYANAN NG SANTA ROSA, LAGUNA ANG TUNGKOL SA EPEKTO NG EL NINO PHENOMENON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 223-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PURNASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 224-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN A NG "CONCRETING OF SUBDIVISION APPROACHES ALONG TATLONGHARI ST., BGY. MARKET AREA, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 225-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA ATING PUNONG-BAYAN NA MAGBUO NG ISANG "SPECIAL COMMITTEE" UPANG PAMAHALAAN ANG MALAWAKANG PANANALIKSIK AT MASUSING PAG-AARAL UPANG MAKILALA AT IPAKILALA SA ATING MGA KABABAYANG TAGA-SANTA ROSA ANG MGA DATING KILALANG BAYANI AT ANG MAITUTURING NATING NGAYON MGA MAKABAGONG BAYANI NG ATING BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 226-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NI G. MARCELINO DICTADO NA MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG" PARA SA IKA-4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 AT 27 NG DISYEMBRE, TAONG 1997.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 227-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA AGARANG MAIPAHANDA SA PAMBAYANG INHINYERO ANG PROGRAMA PARA SA PAGPAPA-AYOS NG GUSALI NG PAMBAYANG KATAYAN  PARA SA MADALIANG PAGPAPAGAWA NITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 228-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA PROYEKTONG "INTERIOR RENOVATION OF FAR EAST BANK & TRUST COMPANY, BALIBAGO, SANTA ROSA BRANCH" PARA SA PAGKAKALOOB NG KAUKULANG PAHINTULOT SA PAGTATAYO NG GUSALI (BUILDING PERMIT) MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 229-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF A TWO STOREY BUILDING OF VILLACORTA DENTAL LABORATORY" UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 230-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 231-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG SUMUSUNOD NA KAPASIYAHAN AY MAPALIMBAG SA WIKANG BANYAGA INGLES PARA SA MAS MADALING PANG-UNAWA NG KINAUUKULANG PAGKAKALOOBAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 232-1997

A RESOLUTION EXPRESSING GRATITUDE OF THE PEOPLE OF SANTA ROSA, LAGUNA, TO Mr. KURAJI MURAKAMI, CHAIRMAN OF THE PHILIPPINE SUPPORT ASSOCIATION AND THE CITY GOVERNMENT OF SHIMIZU, SHIZUOKA, JAPAN, FOR THE DONATION OF ONE (1) GARBAGE COMPACTOR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 233-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG WECHEM FACTORY UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT PARA SA PAGSASAAYOS NG GUSALI NG PABRIKA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 235-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAATASAN ANG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO NA MABISITA AT MASUKAT ANG LAGAY NG LUPAING KINATITIRIKAN NG BAHAY NG MGA DIUMANO'Y S QUATTERS SA LUPANG NASASAKOP NG ST. ROSE VILLAGE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 236-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG RNGA SURNUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 237-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 238-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAATASAN ANG MGA PINUNO NG TANGGAPAN NA MAG-ARAL AT MAGSALIKSIK NG ANUMANG MAAARING PAGBATAYAN O KUNG ANUMAN ANG MAAARING MAIPAGKALOOB SA MGA KAWANI NA KATUMBAS NG ISANG (1) BUWANG SAHOD NGAYONG KAPASKUHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 239-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAAYONG PAGLILIWAT NG "NATIONAL POWER CORPORATION'S PROPOSED SAN PASCUAL COGENERATION ASSOCIATED AND COMPLEMENTARY TRANSMISSION PROJECT" PARA SA KAUKULANG PAGPAPATIBAY NG MGA AHENSIYANG KINAUUKULAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 240-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA PROYEKTONG "FIVE STOREY BUILDING" SA BARANGAY BALIBAGO NG RCA REALTY DEVELOPMENT CORPORATION UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 241-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA PROYEKTONG "COMMERCIAL BUILDING" NI G. PABLO ALDANA SA BARANGAY TAGAPO UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 242-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG "REALIGNMENT" NG LAHAT NG "SAVINGS AT ACCOUNTS PAYABLE-HAZARD PAY" NG PERSONAL SERVICES SA LAHAT NG MGA KAGAWARAN PARA SA BONUS NG MGA OPISYAL AT KAWANI NG  PAMAHALAANG BAYAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T APAT NA LIBO SIYAM NA RAAN AT DALAWAMPU'T PITONG PISO (P2,664,927.00) .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 243-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SMART COMPANY NA MAKAPAGTAYO NG "CELL SITE" SA BARANGAY DON JOSE , MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA KOMUNIKASYON AT TRANSPORTASYON MATAPOS MAISAGAWA ANG KAUKULANG PAGDINIG NG NABANGGIT NA LUPON UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" ANG PROYEKTO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 244-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA IPATUPAD ANG ITINATADHANA NG KAPASIYAHAN BLG. 168-'97.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 245-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHI NTULOT NA ANG PAMAHALAANG BAYAN AY BUMILI NG DALAWAMPUNG (20) PISTOL CAL.9 MM PARA SA EKSKLUSIBONG GAMIT NG MGA KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 246-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG- BAYAN UPANG MAISA KATUPARAN ANG "CONCRETING OF MUN. ROAD@ ESPIRITU SUBD., BGY. POOC, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 247-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NI G. MARCELINO DICTADO NG SANTA ROSA COLISEUM UPANG MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA IKA-1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 AT 31 NG ENERO, TAONG 1998.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 248-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RNGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA NAGSASAAD NG SURNUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 249-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 37-'97 NA ISINULIT NG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD NG PAGBABAKOD NG TATLONG (3) KANTARILLA SA TATLONG (3) PUROK NG BGY. DILA , SANTA ROSA, LAGUNA, PUROK 1, PUROK II AT PUROK V, NA CYCLONE WIRE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 250-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAWALANG-BISA AT NAGBABALIK SA KAPASIYAHAN BLG. 38 NG BARANGAY DILA NA NAGTATADHANA NG BAYAD O FILLING FEE PARA SA "REKLAMO O COMPLAINT NA IDUDULOT SA BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 4 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock