1997 RESOLUTIONS PAGES 2

 

RESOLUTION NO. 71-1997

KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. PUNONG,BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA MADAGDAGAN NG APAT NA MINI DUMP TRUCK ANG TANGGAPAN NG PAMBAYANG KALUSUGAN AT KALINISAN UPANG MABAWASAN ANG LUMALALANG PROBLEMA SA BASORA SA BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG PITUMPUNG LIBONG PISO (P70,000.00) MULA SA PALAAN NG YOUTH & SPORTS DEVELOPMENT AT CULTURAL FUNDS AY MAGAMIT SA MGA GAWAING PANG PISTANG BAYAN '97.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 08-'97 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALUSAK NA NAGSASAAD NA MAGLAAN NG SAPAT NA HALAGA O PONDO PARA SA PAG-IINSTALA AT PAGPAPAKABIT NG "COMMUNICATION BASE" SA BARANGAY AT PAGSASAAYOS MULI NG BUMAGSAK AT NASIRANG "AERIAL ANTENNA" SA BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA  SUMUSUNOD PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA SA APATNAPU'T WALONG METRONG PARISUKAT (48 SQ.M.) LUPAING BAHAGI NG LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAAN SA AMIHAN SUBDIVISION SA BARANGAY TAGAPO UPANG MAGAMIT NA DAANAN (ROAD-RIGHT-OF-WAY) SA IBANG BAHAGI NG BAHAYAN SA BARANGAY TAGAPO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG PAGBATI AT PAGPURI KAY ALEJANDRO G. ESPIRITU, MAG-AARAL AT NAGTAPOS NG ELEMENTARYA SA PAARALANG CENTRAL I, SA PAGWAWAGI NIYA NG IKALAWANG GANTIMPALA SA PALIGSAHAN NG LARONG CHESS SA PALARONG PAMBANSA.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 77-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "ADDITIONAL WORKS @ MOTORPOOL, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 78-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM UPANG MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG" PARA SA HUNYO 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 AT 28 NG TAONG 1997.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA HILINGIN SA LAHAT NG BARANGAY ELECTIVE OFFICIAL AT MGA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN AT IBANG SEKTOR NG PAMAHALAAN NA MAKIISA AT LUMAHOK SA ISASAGAWANG BAYANIHAN SA KALINISAN SA BAWA'T BARANGAY NG BAYANG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-A-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA LUMAGDA SA KASULATAN NG PAGTANGGAP MAY KINALAMAN SA PAGKAKALOOB NI G. KURAJI MURAKAMI "CHAIRMAN OF THE MURAKAMI REAL ESTATE CO." NG ISANG "GARBAGE COMPACTOR" SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 81-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONCRETING OF MUN. ROAD@ DONA ROSINA SUBD., BGY. TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 82-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN" NG HACIENDA STA. ELENA.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 83-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA RHINELAND REALTY & DEVELOPMENT CORPORATION NA MAKAPAGTAYO NG GUSALING KATAYAN NG HAYOP (SLAUGHTERHOUSE) SA SANTA ROSA COMMERCIAL COMPLEX.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 84-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA MAPALAANAN ANG GASTUSIN NG PAGBILI NG ISA PANG GAMIT NA "AUTOCLAVE" PARA SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL UPANG SIYANG MAGING KAHALILING GAMIT SA MGA SANDALING ANG KAISAISANG "AUTOCLAVE" AY MASIRA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA "DEED OF DONATION" NA NILAGDAAN NI PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES MAY KINALAMAN SA PAGKAKALOOB NI G. KURAJI MURAKAMI, "CHAIRMAN OF THE MURAKAMI REAL ESTATE COMPANY" NG ISANG "GARBAGE COMPACTOR" SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 86-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NI PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 87-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA TAGAPANGASIWA NG RETIREMENT AND SEPARATION BENEFITS SYSTEM (RSBS) NA TUMALIMA SA ITINATADHANA NG KAPASIYAHAN BLG. 114, SERIES OF 1996 SAMPUNG ARAW MATAPOS MATANGGAP ANG SIPI NG KAPASIYAHANG ITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 88-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA TAGAPANGASIWA NG SAN LORENZO DEVELOPMENT CORPORATION NA ITIGIL ANG PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT) NA KASALUKUYANG ISINASAGAWA SA LOTE BLG. 1938 (nasa ngalan ng COBASUISSE CO.) BAHAGI NG SAN LORENZO SOUTH SUBDIVISION, PHASE I-ANNEX.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 89-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD NA IPAGKAIT ANG PAGKAKALOOB 0 KUNG MAYROON MAN AY BAWIIN ANG LICENSE TO SELL NG SAN LORENZO SOUTH SUBDIVISION, PHASE I-ANNEX, LOTE BLG. 1938 , PINAUUNLAD NG SAN LORENZO DEVELOPMENT CORPORATION.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 90-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG SUMUSUNOD NA KAPASIYAHAN AY MAPATALA SA WIKANG BANYAGA UPANG MADALING MAINTINDIHAN NG KINAUUKULAN HINIHILINGAN.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 91-1997

RESOLUTION EXPRESSING INTEREST AND COMMITMENT TO THE CALA PHASE I SOLID WASTE MANAGEMENT PROJECT TO BE IMPLEMENTED UNDER THE SOLID WASTE ECOLOGICAL ENHANCEMENT PROGRAM OF THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES.

 VIEW DOCUMENT  

RESOLUTION NO. 92-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA LUMAGDA SA KASUNDUAN, KASAMA ANG KINAUUKULANG AHENSIYANG PANGNASYONAL AT IBANG PAMAHALAANG BAYAN PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG LAYUNIN NG CAVITE- LAGUNA URBAN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (CALA) PROJECT PHASE I .

 VIEW DOCUMENT  

RESOLUTION NO. 93-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPAGYARIHAN KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA LUMAGDA SA KASUNDUAN KASAMA ANG KINAUUKULANG AHENSIYANG PANGNASYONAL AT IBANG PAMAHALAANG BAYAN PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG LAYUNIN NG CAVITE-LAGUNA URBAN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (CALA) PROJECT PHASE I.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 94-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA IPAHIMPIL ANG AMBULANSIYA NG PAMAHALAANG BAYAN SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL PANSAMANTALANG HINDI PA NATATAPOS ANG GINAGAWANG "MOTORPOOL".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 96-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES MAY KINALAMAN SA KARAGDAGANG KASUNDUAN NG PAG-UTANG (SUPPLEMENTAL LOAN AGREEMENT) NG MALUSAK CREDIT COOPERATIVE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 97-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES MAY KINALAMAN SA KASUNDUAN SA PAG-UTANG (LOAN AGREEMENT) NG TAGAPO COMMUNITY MULTI-PURPOSE COOPERATIVE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 98-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAIPA-AYOS ANG LAHAT NG DEPEKTIBO O NASIRA NG PAMPUBLIKONG POSO ALINSUNOD SA ISINULIT NA WATER ANALYSIS AT REKOMENDASYON NG LUPON NG PAMBAYANG KALUSUGAN AT KALINISAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 99-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PANLALAWIGAN TANGGAPANG PANGKALUSUGAN (PROVINCIAL HEALTH OFFICE) NA MAPAHINTULUTAN SI ENGINEER CANTIL NA MAGING TAGAPAGSANAY (Resource Speaker) SA BAYAN NG SANTA ROSA MAY KINALAMAN SA "CHLORINIZATION" NG TUBIG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 100-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TAGAPANGASIWA NG LAGUNA WATERWORKS, CABUYAO AGENCY NA MAAYOS ANG LAHAT NG DEPEKTIBONG LINYA NG PATUBIG SA BARANGAY IBABA, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASAISANTABI AT TUMATANGGI SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA VETERANS POST NA MAPAHINTULUTANG MAGAMIT ANG BAHAGI NG LOTE BLG. 271 UPANG MAPATAYUAN NG KANILANG GUSALING TANGGAPAN ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG KAUTUSANG BAYAN BLG. 338-'96.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED CONSTRUCTION OF TRAINING CENTER, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONCRETING OF BGY. ROAD @ TIONGCO SUBD., SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 105-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA MAITALAGA ANG "GARBAGE TRUCK" SA NAKATAKDANG ARAW NG "BAYANIHAN SA KALINISAN".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPALAANAN ANG PAGBILI NG KATAMTAMANG DAMI NG "HIGH-GRADE FIBERGLASS SANITARY TRASH CAN AT SWING WASTE RECEPTACLE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG PULONG SANTA CRUZ NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 108-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBABAGONG TATAG SA "PERSONNEL/ PROMOTIONS BOARDHNG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

  VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 3-'97 NA ISINULIT NG BARANGAY SINALHAN NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY NG AUTHORIZATION SA PUNONG-BARANGAY RICARDO SIGUE, SR. AT SA INGAT-YAMAN REYNALDO AZOMBRA BILANG OPISYAL NA TAGALAGDA SA BANKO (OFFICIAL BANK SIGNATORIES) SA ILALAGAK NA SALAPI O ANUMANG TRANSAKSIYON OPISYAL NA NAUUKOL SA PANANALAPI NG BGY. SINALHAN SA DEV'T. BANK OF THE PHILS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA INULILA NI MANGGAGAMOT SALOME CARPENA-TOBIAS NA NAMAYAPA NOONG IKA-15 NG HUNYO, 1997 .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 112-1997

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA MGA BARANGAY HEALTH WORKERS NA ANG TALAAN AY ISINULIT NI MGGT. SOLEDAD ROSANNA C. CUNANAN, MUNICIPAL HEALTH OFFICER AT GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "NG".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG TUNGKULING "LEGISLATIVE STAFF OFFICER I", UPANG MAPASANIB AT MAGING BAHAGI NG BALANGKAS AT TALAAN NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI NG TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSUSULIT KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NG PROGRAMANG OPERATION- SAGIP-ILOG PARA SA KANYANG PAGPAPATIBAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM UPANG MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG" PARA SA HULYO 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 AT 31 NG TAONG 1997.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 116-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPALAANAN NG HALAGANG LIMAMPU'T APAT NA LIBONG PISO (P54,000.00) ANG PROGRAMANG BAYANIHAN SA KALINISAN UPANG MAITUSTOS SA MGA BIGLAANG GASTUSIN SA PAGSASAKATUPARAN NG NABANGGIT NA PROGRAMA.

  VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAITALAGA BILANG GAMITSASAKYAN SA LIBRENG GAMUTAN, ANG ISANG SASAKYAN NG PAMAHALAANG BAYAN TULAD NG TAMARAW FX NA NAKATALAGA SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG TAGATAYA TUWING HUWEBES, SA GANAP NA IKA-5 NG HAPON.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 118-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 119-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 27-'97 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGSASAAD NA MAGTALAGA NG KARAGDAGANG DRIVER NG MGA SASAKYANG PAMBARANGAY SA KATAUHAN NI G. GUILLERMO GONZALES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 120-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NANANAWAGAN SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN HINGGIL SA MALIMIT NA PAGLIBAN NG MGA KAWANI AT PINUNO NG TANGGAPAN SA PAGTUPAD NG TUNGKULIN NG WALANG MGA KAUKULANG PAHI NTULOT AT ANG PAGHILING DIN SA PUNONG- BAYAN NA MAPAYUHAN ANG MGA KAWANI AT PINUNONG-TANGGAPAN NA MAGKAROON NG DEDIKASYON AT MALASAKIT SA PANUNUNGKULANG.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 122-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA SA SESYON NG SANGGUNIANG BAYAN NA ANG UNA AT IKATLONG MIYERKOLES NG BUWAN AY IDAOS SA UMAGA AT ANG IKALAWA AT IKAAPAT AY SA GABI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 123-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PURNASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG RNAISAKATUPARAN ANG RNGA SURNUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 124-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONCRETING OF BGY. ROAD@ TIONGCO SUBD., BGY. TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 125-1997

ANG KAPASIYAHAN  NA NAGPAPATIBAY NG PAGHIRANG KAY BB. AGRIPINA ONG-IKO, TAGAMASID PAMPUROK, BILANG KAGAWAD NG "PROJECT MANAGEMENT COMMITTEE" SA SEKTOR NG EDUKASYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 126-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BARANGAY KANLURAN NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 127-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 6-'97 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BARANGAY SINALHAN NA HUMIHILING SA KGG . BISE GOB. TERESITA "NING-NING" LAZARO NG 11 PIRASONG CHELECO NG SANGGUNIANG BARANGAY AT 28 CHELECO NG BARANGAY TANOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 128-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG TUNGKULING "LEGISLATIVE STAFF ASSISTANT III", UPANG MAPASANIB AT MAGING BAHAGI NG BALANGKAS AT TALAAN NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI NG TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 129-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONCRETING OF MUNICIPAL ROAD@ DONA ROSINA SUBD., BGY. TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM UPANG MAKAPAGDAOS NG REGULAR NA SABONG PARA SA IKA-1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 AT 30 NG AGOSTO, 1997.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 131-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA ISINULIT NA KAPASIYAHAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALUSAK NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 132-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA ISINULIT NA KAPASIYAHAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 133-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA ISINULIT NA KAPASIYAHAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALITLIT NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 134-1997

A RESOLUTION RECOMMENDING TO HIS EXCELLENCY FIDEL V. RAM0S PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES THE APPOINTMENT OF HONORABLE JUDGE RODRIGO V. COSICO AS ASSOCIATE JUSTICE OF THE COURT OF APPEAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 135-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG MATAAS NA PAGPAPARANGAL AT PAGBATI KINA ANTHONY JEFFERSON ATIENZA AT MARC ANTHONY SALUD, MAG-AARAL NG HOLY ROSARY ACADEMY KASAMA ANG KANILANG MGA TAGASANAY NA SI GNG . LOURDES LUCINO AT BB. NANCY NARCO SA PAGWAWAGI SA PAMBANSANG PALIGSAHAN NG TALINO NA KILALA BILANG "BATTLE OF THE BRAINS".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 136-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT NA MAITAYO ANG GUSALI NA GAGAMITING BARANGAY HALL AT BARANGAY HEALTH CENTER NG BARANGAY IBABA SA BAHAGI NG OPEN SPACE NG AMBROCIA SUBDIVISION, BARANGAY IBABA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 137-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGBABAGO NG PINAGTIBAY NA PLANO NG SUBDIBISYON (ALTERATION OF APPROVED SUBDIVISION PLAN) NG ANROS SUBDIVISION NA PAG-AARI AT PINAUUNLAD NG ANROS REALTY DEVELOPMENT CORPORATION NA NAGPANUKALA NA MALIITAN ANG SUKAT NG MGA LOTE SA SUBDIBISYON UPANG MAGING ABOT KAYA ANG HALAGA NG MGA NAGHAHANGAD NA MAMAMAHAY ALINSUNOD SA MGA PLANO AT DOKUMENTONG ISINULIT SA KAPULUNGAN NG HUMIHILING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 138-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 001-'97 NA ISINULIT NG BARANGAY KANLURAN NA NAGSASAAD NA MAGKAROON NG PONDO PARA SA PAGKUKUMPUNI NG PATROL JEEP NA INIWANG SIRA NG NAKARAANG ADMINISTRASYON NA NAGKAKAHALAGA NG P15,000.00 NA MANGGAGALING SA PONDO NG BARANGAY KANLURAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 139-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NI G. ARMANDO COLOMA, MAY-ARI NG LOT 9, BLOCK 1, MARIQUITA PUEBLO SUBDIVISION, PHASE I, NA MAITAYO ANG PANUKALANG "STORAGE/OFFICE" SA NABANGGIT NA PITAK NG LUPA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 140-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 141-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGMUMUNGKAHI SA PUNONG-BAYAN NA MAGTALAGA NG "CONSUMER WELFARE OFFICER" NA SIYANG MAMAMAHALA NG OPERASYON NG CONSUMER WELFARE OFFICE, ANG PAMAMAHALA NG PAGSASAGAWA AT PAG- AARAL NG MGA GAWAIN NG TANGGAPAN PARA SA MAAYOS NA PANGANGALAGA AT PAGBIBIGAY PROTEKSIYON SA MGA MAMIMILI .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAIKABIT SA LALONG MADALING PANAHON ANG TIMBANGAN NG BAYAN SA PAMILIHANG BAYAN UPANG SIYANG MAGING GABAY NG MGA MAMIMILI.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 143-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P20,000.00) NA MAGMUMULA SA "GRANTS AND AID-OFFICE OF THE MAYOR" AY MAGAMIT UPANG IBILI SA KAHILINGAN NG ISANG (1) UNIT NA VHP RADIO TRANSMITTER NG BARANGAY NG APLAYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 144-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA ISINULIT NA KAPASIYAHANG BARANGAY NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 145-1997

ANG KAPASIYAHAN NA IIUMIHILING NG PAHINTULOT (CLEARANCE) SA TANGGAPAN NG PANLALAWIGANG INHINYERO NA MAIPAGAWA /MAIPASEMENTO NG PAMAHALMNG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA ANG PANLALAWIGANG DAAN NA NASASAKOP NG BAYAN (SANTA ROSA ARCH TO THE ROAD FRONTING THE BUILDING OF THE MUNICIPAL AGRICULTURE) .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 146-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING NG PAHINTULOT (CLEARANCE) SA DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS NA MAIPAGAWA NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA ANG BAHAGI NG DAANG PANGNASYONAL NA NASASAKUPAN NG BAYAN (WIDENING/IMPROVEMENT OF NATIONAL ROAD-GOLDEN CITY SUBDIVISION, BARANGAY DILA).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 147-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 148-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN :

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 149-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG APATNAPUNG LIBONG PISO (P40,000.00) MULA SA DISCRETIONARY FUND NG PUNONG-BAYAN AY MAGAMIT UPANG MAI-ARKILA NG SASAKYANG GAGAMITIN NG MGA MAG-AARAL SA MGA PAARALAN SA SANTA ROSA UPANG MASAKSIHAN ANG PAGLAHOK NG MGA TAGA-SANTA ROSANG NAGSIPAGWAGI SA PAMBANSANG PALIGSAHAN NG TALINO SA ASEAN BATTLE OF THE BRAINS NA GAGANAPIN SA KAMAYNILAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 150-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) NA MAGMUMULA SA OUTREACH PROGRAM AY MAGAMIT BILANG GASTUSIN SA PROGRAMANG "WELL BABY CONTEST" SA PAGTATAGUYOD NG PAMAHALAANG BAYAN AT NG KIWANIS CLUB OF SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 151-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPAHINTULUTAN NA MAGAMIT NG PHILIPPINE BAND OF MERCY ANG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL UPANG MAPAGDAUSAN NG GAMUTAN O OPERASYON SA MGA KARAMDAMAN SA MATA AT ANG PAGHILING NA MAPATANTUAN NG PUNONG-BAYAN ANG DIREKTOR NG PAGAMUTAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 152-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPAGTUUNAN NG PANSIN SA LALONG MADALING PANAHON ANG PAGBILI NG APAT (4) NA KARAGDAGANG YUNIT NG MINI-DUMP TRUCK PARA SA EPISYENTENG PAGHAHAKOT NG BASURA SA BUONG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 153-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPALAANAN NG SAPAT NA HALAGA ANG PROGRAMANG PAGSASAAYOS NG MGA DEPEKTIBONG POSO SA BUONG BAYAN KAUGNAY NG ULAT NG TANGGAPANG PANGKALUSUGAN NA HINDI NA LIGTAS ANG I NUMIN NG MGA MAMAMAYAN NA NAGIGING SANHI NG IBA'T-IBANG SAKIT.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 154-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA ISINULIT NA KAPASIYAHANG BARANGAY NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 155-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA ANG HALAGANG APATNAPU'T DALAWANG LIBO DALAWANG DAAN AT APATNAPUNG PISO (P42,240.00) NA MAGMUMULA SA PONDONG SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT AY MAGAMIT SA GASTUSIN NG BISIKLETA SA PISTA '97.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 156-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 157-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG TATLONG DAAN APAT NA LIBO ANIM NA RAANG PISO (P304,600.00) MULA SA PONDONG "FLOOD CONTROL" AY MAGAMIT NA PANUSTOS SA PROGRAMANG SAVE SANTA ROSA RIVER NA ILULUNSAD SA IKA-13 NG AGOSTO AT IPATUTUPAD SIRNULA IKA-19 HANGGANG IKA-23 NG AGOSTO, 1997.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 158-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN AT KAUTUSANG BARANGAY NA ISINULIT PARA SA KAUKULANG PAG-AARAL NG SANGGUNIANG BAYAN TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 159-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA SUMUSUNOD NA KAPASIYAHAN AT KAUTUSANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA TUMUTUGON SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 160-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA LUMAGDA SA KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG PROYEKTONG "IMPROVEMENT OF DRAINAGE CANAL AT LUCERO ST., BARANGAY MALUSAK" .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 161-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 162-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG PERPETUAL HELP MEDICAL CENTER, DEPARTMENT OF REHABILITATION MEDICINE, SANTA ROSA COMMUNI TY-BASED REHABILITATION NA MAPAGKALOOBAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG APAT (4) NA "MATTRESSES" AT TATLONG (3) "CEILING FANS" UPANG MAGAMIT SA KANILANG GUSALING PANSAMANTALANG GINAGAMIT SA KARATIG NG RURAL HEALTH CENTER.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock