1997 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 03-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN SA LAHAT  NG DAAN NG LIMPO COMPOUND BILANG PAG-AARI NA NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA LUMAGDA SA KASULATAN NG PAGKAKALOOB (DEED OF DONATION) PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG PAGTANGGAP NG PAG-ARI NG MGA DAAN NG LIMPO COMPOUND.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN SA LAHAT NG DAAN NG ALINSOD COMPOND BILANG PAG-AARI NA NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA LUMAGDA SA KASULATAN NG PAGKAKALOOB (DEED OF DONATION) PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG PAGTANGGAP NG PAG-AARI NG MGA DAAN NG ALINSOD COMPOUND.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG BARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY LABAS TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-1997

ANG KAPASIYAHAN NA LUMILIKHA SA TUNGKULING MANPOWER DEVELOPMENT ASSISTANT- BILANG KAPALIT NG TUNGKULING VOCATIONAL INSTRUCTOR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY S A KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM UPANG MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA PEBRERO 1, 6, 7 , 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27 AT 28 NG TAONG 1997 .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1997

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA TAGAPO MULTI-PURPOSE COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KWNIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED TILEWORKS/ COMFORT ROOM @ 2ND FLOOR OF AYALA MEMORIAL BLDG., MUNICIPAL ITY OF SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG ANGKOP NA KASUUTAN NG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN NA DITO’Y ITINATADHANANG - BARONG TAGALOG, POLO BARONG O "LONG SLEEVES POLO SHIRT WITH NECKTIE", TUWING PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "REHABILITATION/ RENOVATION OF MATERNITY CLINIC FOR THE USE OF NON-FORMAL EDUCATION TRAINING CENTER, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBI BIGAY PAHINTULOT SA PUNONG- BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING NG PAHINTULOT (CLEARANCE) SA DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS & HIGHWAYS , DISTRICT OFFICE, SANTA CRUZ, LAGUNA NA MAIPAGAWA AT MAGASTUSAN NG PAMAHALAANG BAYAN ANG PAGSESEMENTO AT PAGLULUWANG NG BAHAGI NG LUMANG PAMBANSANG LANSANGAN NA NASASAKOP NG BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA "DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS & HIGHWAYS", DISTRICT OFFICE, SANTA CRUZ, LAGUNA NA MABIGYAN NG PANGUNAHING ATENSIYON ANG PAGAWAINGPAGPAPALUWANG NG PAMBANSANG LANSANGAN SA NASASAKUPAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 20-1997

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING NG PAGSASAALANG-ALANG PARA SA KATUPARAN NG KAPASIYAHAN BLG. 29-96, MAY KINALAMAN SA PAGSASA-AYOS NG LUMANG PAMBANSANG LANSANGAN NA SIYANG LABASAN NG MGA  SASAKYAN NA NAGMUMULA SA BARANGAY MALITLIT NA NAGIGING SANHI NG PANGANIB SA MGA MOTORISTA.

 VIEW DOCUMENT  

RESOLUTION NO. 21-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALUSAK NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT   

RESOLUTION NO. 22-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1997

ANG KAPASIYAHAN NA LUMILIKHA NG TUNGKULING "DRIVER" NA MAPAPASANIB SA BALANGKAS NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG PINUNONG PANGKALUSUGAN.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 24-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA KAY KAGAWAD ARTURO M. TIONGCO, BILANG KINATAWAN NG SANGGUNIANG BAYAN SA PEOPLE'S LAW ENFORCEMENT BEARD, ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG BATAS PAMBANSA 7160 NA LALENG KILALA BILANG "LOCAL GOVERNMENT CODE".

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 25-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA BESA, COLISEUM NA MAKAPAGDAES NG SPECIAL SABENG PARA SA MARSO 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 AT 29 TAONG 1997.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 26-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA "RESOLUTION NO. 01 AT 02-97” NA PINAGTIBAY NG "MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL" NA. NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY NG “ANNUAL INVESTMENT OF THE 20% DEVELOPMENT FUND FOR CY 1997" NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG ''K".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LAHAT NG PUNONG-BARANGAY NG SANTA ROSA SA PAMAMAGITAN NG TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NA MAG-ULAT AT ISULIT ANG LISTAHAN NG MGA BATANG WALANG BAKUNA SA TIGDAS AT MGA PASYENTENG HINIHINALANG MAY DENGUE, H-FEVER O ANUMANG URI NG KARAMDAMAN SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG MANGGAGAMOT SA LALONG MADALING PANAHON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PAMAMAGITAN NG TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN SA PAMBAYANG MANGGAGAMOT DR. SOLEDAD ROSANNA C. CUNANAN SA PAMAMAGITAN NG KANYANG MGA SANIDAD NA TAPUSIN NA ANG MALAON NG GINAGAWANG WATER SAMPLING (WATER ANALYSIS) SA BUONG SANTA ROSA AT IULAT, ISULIT ANG RESULTA NG WATER SAMPLING KALAKIP ANG REKOMENDASYON SA KOMITE NG PAMBAYANG KALUSUGAN AT KALINISAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "DEVELOPMENT PERMIT" NG LAS CASAS SOCIAL HOUSING PROJECTS, INC. PARA SA PROYEKTONG "VERACRUZ HOMES".

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 30-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT  

RESOLUTION NO. 31-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN :

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPALIT NG TITULO NG TUNGKULIN LEGISLATIVE AIDE UPANG MAGING "lEGISLATIVE STAFF EMPLOYEE I".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NA MAATASAN ANG PAMBAYANG TAGAYTAYA NA MAGSAGAWA NG PAGSASALIKSIK HINGGIL SA "ROAD-RIGHT-OF-WAY" SA PAG-ITAN NG DATING PABRIKA NG OIL REFINARY (SILANGAN TEXTILE) AT KASALUKUYANG DINARAANAN NG MGA SASAKYAN PATUNGO O PAPASOK NG SAN LORENZO MULA SA BARANGAY MALITLIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-1997

ANG KAPASIYAHAN  NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG LIMANG LIBONG PISO (P5,000.00) MULA SA SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT AY MAGAMIT BILANG TULONG-PANANALAPI SA TOUR OF CALABARZON NA GAGANAPIN SA IKA-2 HANGGANG 4 NG MAYO, 1997 SA PAMAMATNUGOT NG LUCENA JAYCEES, INC.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA MAHAL NA PUNONG-LALAWIGAN JOSE D. LINA NA MAIPAAYOS ANG DAANG PANLALAWIGAN SA NASASAKOP NG BARANGAY DITA PATUNGO O PAPASOK NG BARANGAY MALITLIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG PANLALAWIGANG INHINYE; O NA MASUKAT ANG KAHABAAN NG PANLALAWIGANG LANSANGAN SA NASASAKOP NG BARANGAY DITA PATUNGO O PAPASOK NG BARANGAY MALITLIT UPANG MAGING BATAYAN NG TAMANG SUKAT NG DAAN AT SIDEWALK NITO.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 39-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 6-‘97 NA ISINULIT NG BARANGAY MALUSAK NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY NG BUWANANG PABUYA (MONTHLY ALLOWANCE) KAY BB. MA. TERESA R. SAN JOSE BILANG UTILITY WOMAN NG BGY. II-MALUSAK.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAIPATUPAD SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA ANG REPUBLIC ACT 8171 ASIN LAW. (An act promoting Salt Iodinization Nationwide).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAMBAYANG AKAWNTANT "TO CASH ADVANCE THE AMOUNT OF TWO MILLION EIGHT HUNDRED PESOS (P2,800,000 .00) OUT OF THE RETAINED EARNINGS OF THE GENERAL FUND TO SUPPORT THE FUNDING REQUIREMENT FOR THE CONSTRUCTION OF 2-STOREY, SIX CLASSROOM BUILDING AT THE SANTA ROSA CENTRAL I. "

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PROGRAMA NG PAMAHALAAN PARA SA KAPALIGIRAN AT KALUSUGAN SA PAMAMAGITAN NG PAGKAKALOOB NG LIBRENG PUNONG KILALANG "NYMPH TREE" SA MGA MAMAMAYAN SA DAHIL ANG NABANGGIT NA PUNO AY MABISANG PANLABAN SA LAMOK AT IBA PANG INSEKTO.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 43-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG- BAYAN NA MABIGYAN NG FINANCIAL SUPPORTS, BENEFITS AT INCENTIVES ANG COMMUNITY VOLUNTEER HEALTH WORKER NG SANTA ROSA AYON SA POLICY STATEMENT NG DEPARTMENT OF HEALTH.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 44-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA MANGYARING MAKIPAG-UGNAYAN SA MAY-ARI NG HONORVILLE SUBDIVISION PARA SA POSIBLENG PAGDAAN NG MGA SASAKYAN SA KANILANG SUBDIBISYON NA MAGIGING MALAKING TULONG SA PAGLUTAS NG SULIRANIN SA TRAPIKO.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 45-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA MULING MABUKSAN ANG PANGKARANIWANG PULONG NG LOCAL HEALTH BOARD.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 46-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1997

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA AT NAGPUPURI KAY ALEJANDRO ESPIRITU, SA KANYANG PAGWAWAGI SA STRAA AT PAGIGING KINATAWAN NG IKA-4 NA REHIYON SA PALARONG PAMBANSA SA LARANGAN NG CHESS.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 48-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAOS-PUSONG PASASALAMAT SA BUTIHING KINATAWAN NG UNANG DISTRITO NG LALAWIGAN NG LAGUNA, KAGALANG-GALANG NEREO R. JOAQUIN SA PAGKAKALOOB NG AMBULANSIYA SA BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 49-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA KAY PANG PUNONG-BAYAN JOSE B. CATINDIG, JR. UPANG SIYANG MAGING TAGAPANGULO NG LUPON PARA SA PISTANG BAYAN 97.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P20,000.00) MULA SA PONDONG “SPERTS & YEUTH DEVELOPMENT" AY MAGAMIT BILANG TULONG-PANANALAPI SA PAGLAHOK NI ALEJANDRO G. ESPIRITU BILANG KINATAWAN NG IKA-4 NA REHIYON SA PALARONG PAMBANSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "DEVELOPMENT PERMIT" NG TRAM REALTY & DEVELOPMENT CORPORATION" PARA SA PROYEKTONG SANTA ROSA TOWN CENTER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM UPANG MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG" PARA SA ABRIL 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 AT 26 NG TAONG 1997.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P20,000.00) MULA SA PONDONG SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT AY MAGAMIT AT MAITUSTOS SA PAGLAHOK NI G. LEONARDO BASIBAS, TANGING TAGA-SANTA ROSA AT TANGING KINATAWAN NG LALAWIGAN NG LAGUNA, .SA 1997 MARLBORO TOUR OF THE PHILIPPINES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1997

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA SANTA ROSA CREDIT COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 56-1997

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA KASUNDUAN SA PAG-UTANG (LOAN AGREEMENT) NG SANTA ROSA CREDIT COOPERATIVE.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 57-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN PARA SA PAGDARAOS NG ISANG PRO-AM TOURNAMENT SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA KIKILALANING MANO-MANO PRO BOXING SA IKA-28 NG ABRIL, 1997 BILANG ISA SA MGA PROGRAMANG PANOORIN SA PAGDIRIWANG NG PISTANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-1997

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES NA MAHILIHG NA MAIPAGAWA NG PAMAHALAANG BAYAN ANG ROAD-RIGHT-OF- WAY PATUNGO SA PHA~E I-C NG SAN LORENZO SOUTH AT ANG PAGHILING NG PAHINTULOT O "CLEARANCE" SA PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NA MAIPAGAWA NG PAMAHALAANG BAYAN ANG NABANGGIT NA DAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT NG KAPASIYAHAN BLG. 04 NG BARANGAY CAINGIN SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN PARA SA KANYANG PAGSASAALANG-ALANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SIBULO CONSTRUCTION DEVELOPMENT CORPORATION NA MAPALITAN NG PANGALAN AT PAGKAKAKILANLAN ANG PAMAHAYANG (SUBDIVISION) NA KASALUKUYANG PINAUUNLAD NA DATING CAMIA HOMES MATATAGPUAN SA BARANGAY NG TAGAPO UPANG MAGING AT KILALANING ROSEWOOD HOMES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-1997

ANG KAPASIYAHANG KUMIKILALA AT NAGPAPATIBAY SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG PAGDARAOS NG ISANG PRO-AM TOURNAMENT SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA KIKILALANING MANO-MANO PRO BOXING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA AT PAGKILALA SA RUTA O BIYAHENG DITA-MALITLIT-SAN LORENZO PHASE 1-C AT ANG PAGSASANIB NITO SA TALAAN NG MGA PINAGTIBAY NA RUTA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-1997

ANG KAPASIYAHAN NA PORMAL NA NAGPAPATIBAY SA KABUUANG PROGRAMA NG "TAX MAPPING" NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1997

ANG KAPASIYAHANG NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA (CONFIRMATION) SA KAPASIYAHAN BLG . 38-'64 BILANG NAGING SALIGAN NG PAGLIKHA SA BARANGAY DON JOSE AT ANG HANGGANAN NITO .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA SA IKA-13 HANGGANG IKA-20 NG ABRIL, 1997 BILANG "JAYCEE WEEK" .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-1997

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT 

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock