1998 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF MULTI PURPOSE STAGE & ROSEVILLE SUBD, BGY. DITA, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONCRETING OF MUN. ROAD@ ESPIRITU SUBD. , BGY. POOC, SANTA ROSA , LAGUNA" .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG P329,250.00 MULA SA PONDONG "GARBAGE DUMPING SERVICES/REFUSE MANAGEMENT-OFFICE OF THE MAYOR" AY MAGAMIT UPANG ITUSTOS SA GASTUSIN NG BARANGAY BALIBAGO SA GARBAGE DUMPING SERVICES AND MANAGEMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG TRITECH CONSTRUCTION PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF STEAM REFORMER PLANT FOUNDATION" SA CIGI COMPOUND UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI G. MARCELINO D. GOMEZ PARA SA PROYEKTONG "8-DOOR APARTMENT" SA BARANGAY SINALHAN UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG VETERANS FEDERATION OF THE PHILIPPINES, SANTA ROSA POST NA MAGAMIT ANG KALAHATING BAHAGI NG GUSALI NG DATI AT HINDI NA GINAGAMIT NA MATERNITY CLINIC UPANG MAGING TANGGAPAN NG SAMAHANG HUMIHILING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 017-'97 NA ISINULIT NG BARANGAY MALITLIT NA HUMIHILING SA MGA BUMUBUO NG SANGGUNIANG BAYAN SA PANGUNGUNA NG PUNONG-BAYAN ROBERTO R. GONZALES, NA HUMIHINGI NG PERMISO NA BAGUHIN ANG UPUAN NG BASKETBALL COURT DAHILAN SA ITO AY TATAYUAN NG BARANGAY HALL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PROGRAMANG LIBRENG "MEDICAL CHECK-UP" PARA SA MGA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA AT KAWANI NG PAMAHALAANG PANGNASYONAL NA NAKATALAGA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PURNASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG RNGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILI NGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA IKA-5, 6, 7, 12, 13 , 14, 19, 20, 21, 26, 27 AT 28 NG PEBRERO 1998.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG BARANGAY NA ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NA~SASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) MULA SA "GRANTS & AIDS OFFICE OF THE MAYOR" AY MAIPAGKALOOB SA PAMILYANG NASUNUGAN SA BARANGAY DITA NOONG IKA-24 NG DISYEMBRE, 1997 NA IKINASAWI NI G. MAGTANGGOL PAGKALIWANGGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG WALONG LIBONG PISO (P8,000.00) MULA SA PONDONG SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT AY MAGAMIT BILANG TULONG PANUSTOS SA PAGLAHOK NI G. JOSEPH MAGABO SA 1998 PHIL. OPEN INTERNATIONAL TOURNAMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG DALAWANG DAAN LIMAMPUNG METRONG PARISUKAT (250 SQ.RN.) PARSELA NG LUPAIN, BAHAGI NG LOTE BLG. 271, PAG-AARI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA PARA SA EKSLUSIBONG GAMIT NG SANTA ROSA BUREAU OF FIRE PROTECTION STATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-1998

ANG KAPASIYAHA NA HUMIHILING AT NANAWAGAN SA PUNONG-BAYAN UPANG MAGSAGAWA NG PUSUPUSANG KAMPANYA UPANG MAIPAALAM AT MAIPABATID SA ATING MGA KABABAYAN ANG KAHALAGAHAN NG PAGSASABIT NG ATING BANDILA SA BAWAT TANGGAPAN NG ATING PAMAHALAAN, PAARALAN PRIBADO PUBLIKO, MGA TAHANAN, SASAKYANA ARAW HJLNGGANG SA DUMATING ANG ARAW NG PAGDIRIWANG NG IKA-100 TAON NG KALAYAAN NG BANSANG PILIPINAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONST. OF MULTIPURPOSE STAGE @ ROSEVILLE SUBD. , BGY. DITA, SANTA ROSA,LAGUNA”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASI YAHAN BLG . 001-T98 NA ISINULIT NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGTATAKDA NA ANG BARANGAY AY MAGKAROON NG " FUND RAISING" UPANG MAKALIKOM NG HALAGANG GUGUL IN SA ARAW NG KAPI STAHAN NG MAHAL NA PATRON SAN PEDRO SA IKA- 22 NG PEBRERO, 1998 .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BARANGAY MARKET AREA NA MAPAHINTULUTAN NA MAGAMIT ANG BAHAGI NG "OPEN SPACE" NG ZERAMYR SUBDIVISION UPANG MAPAGTAYUAN NG GUSALING KALOOB NI KINATAWAN NEREO JOAQUIN NA GAGAMITING DAY CARE/MULTI-PURPOSE BUILDING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG- ATAS SA HIMPILAN NG PULISYA NA MAGSAGAWA NG PANIBAGONG PAG-AARAL PARA SA MAS EPEKTIBONG "TRAFFIC PLAN" AT ISULIT SA SANGGUNIANG BAYAN SA LOOB NG SAMPUNG (10) ARAW PARA SA KAUKULANG PAGPAPASIYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA (CREATE)  NG TUNGKULING "ACCOUNTANT II" AT "ACCOUNTING CLERK II" UPANG MAGING BAHAGI NG TALAAN AT BALANGKAS NG MGA TUNGKULIN SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG AKAWNTANT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA "ANNUAL INVESTMENT PROGRAM FOR THE 20% DEVELOPMENT FUND CY 1998" NA INIHANDA AT PINAGTIBAY NG MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL SA PAMAMAGITAN NG KAPASIYAHAN BLG. 01-98 NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "E".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG NG PUNONG - BAYAN ROBERTO R. GONZALES PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG PAQAWAINQ BAYAN SA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NQ PAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-BAYAN ROBERTO N. GONZALES NA LUMAGDA SA KASUNDUAN PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG "CONSTRUCTION OF BOX CULVERT (DOUBLE BARREL), BARANQAY CAINGIN, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKAKALOOB NG "CLEARANCE II C-E CONSTRUCTION CORPORATION PARA SA PANUKALANG "CONSTRUCTION OF TMP NEW PARTS CENTER PROJECT".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN ELG. 018-97 NA ISINULIT NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG PAGLILIWAT O PAGLILIPAT NG PONDO (RE-ALIGNMENT) BUHAT SA 20% DEVELOPMENT FUND AY HINDI NAGAMIT KAYA GAGAMITIN PARA SA OPEN CANAL SA BARANGAY MALITLIT, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG SUMUSUNOD NA TUNGKULING UPANG MAGING BAHAGI NG "PLANTILLA OF POSITION AND PERSONNEL" NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-1998

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGAPANGASIWA NG PT & T NA MABIGYAN NG PANGUNAHING PANSIN ANG "APPLICATION FOR THE INSTALLATION OF PT & T COMMUNICATION FACILITIES SA GOLDEN CITY SUBDIVISION PHASE 4E.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-1998

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPABILANG SA MGA HANAY NG MGA PAGAWAIN ANG PAGPAPAGAWA NG PAMBAYANG KATAYAN SA LALONG MADALING PANAHON NA ANG PONDO AY MAGMUMUL A S A PINA GTIBAY NA PALAANG P24.5 M.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-1998

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPAG-ARALAN ANG KAHALAGAHAN NG PAGAMIT NG CONTAINER VAN BILANG PANSAMANTALANG HIMPILAN NG BASURA SA SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-1998

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG BAYAN NA MAPALAAN NG HALAGANG TATLUMPUNG LIBONG PISO (30,000.00) MULA SA KANYANG DISCRETIONARY FUND AND PROYEKTONG OPLAN BALIK NGITI 98 NA MAGKATUWANG NA ITATAGUYOD NG PAMAHALAANG BAYAN , LION CLUB AT PHILIPPINE BAND OF MERCY NA GAGANAPIN SA IKA-21 NG PEBRERO PARA SA “SCREENING” AT OPERASYON SA IKA-17 , 18 AT 19 NG ABRIL 1998.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SURNUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG WALUMPU'T PITONG LIBONG PISO (P87 ,000. 00) MULA SA PONDONG SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT UPANG IUKOL AT GAMITIN S A LIGA INTER BARANGAY BASKETBALL NA ITATAGUYOD NG PAMBAYANG PEDERASYON NG SAN GEUNIANE KABATAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKAKALOOB NG "CLEARANCE" SA GLOBE TELECOM PARA SA PANUKALANG PAGLALAGAY NG "CELL SITE" O "TELECOMMUNICAT ION TOWER" SA BARANGAY TAGAPO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKAKALOOB NG "CLEARANEE" SA COLUMBIAN MOTORS CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF BUS PARKING/GARAGE" SA BGY. PULONG SANTA CRUZ UPANG MAPA.GKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPAS ANG PAAYONG REKOME NDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-1998

IPINASISIYA, TULAD NC DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN NA KILALANIN ANG BALIBAGO ATHLETIC LEAGUE LEADER BI L ANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NONGOVERNMENT ORGANIZATION) BILANG ANG SAMAHAN AY· NAKATUGON SA ITINATADHANA NG ART. (34 (B) RULE XXX (IRR O F BP 7 160).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG TUNGKULIN UPANG MAPASANIR SA BALANGKAS NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI (PLANTILLA OF PERSONNEL).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAGTIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM UPANG MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SA BONG PARA SA IKAW-5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26. 27 AT 28 NG MARSO, 1998.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY KAHILINGANG "CLEARANCE" NG WLL DECENA,II ASSOCIATES PARA SA PROYEKTONG "CONST RUCTION OF MC DONALDS RESTAURANT" SA PANULUKAN NG RIZAL BLVD., AT DAANG ZAVALLA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KA.HILINGA.NG "CLEARANCE" NG DAYSTAR HOLDING & ASSOCIATES PARA SA PROYEKTONG - CONSTRUCTION OF TWO (2) BUILDINGS SA LOOB NG DAYSTAR LAND HOLDINGS UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "SITE DEVELOPMENT WORKS AT ROSEVILLE SUBD . , BGY. DITA., SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-1998

ANG KAPASIYAHAN NA MAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT SA PANUKALANG PROYEKTONG – CONSTRUCTION OF ROAD CONNECTING THE OLD NATIONAL HIGHWAY TO SOUTH EXPRESSWAT VIA PORTION OF THE PROPERTY OF SM PRIME HOLDING AND THE MAMPLASAN INTERCHANGE ROAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKA TUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHA.N BLG. 05-‘98 NA ISINULIT SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD NG PAGKAKAROON SARILING PAGKAKAKILANLAN O ANG TINATAWAG NA SAGISAG BARANGAY (SEAL).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-1998

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAKIPAGUGNAYAN SA PNP PROVINCIAL COMMAND AT REGIONAL PNP COMMAND PARA MAHILING NA ANG SUB STATION SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ AY MAPAILALIM NA SA PAMAMAHALA NG SANTA ROSA PNP STATION .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGBABAGO NG PLANO (ALTERATION OF PLAN) NG CATAQUIZ HOMES ALINSUNOD SA ISINULIT NA PLANONG BINAGO, MATAPOS ANG PAGAARAL NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGBABAGO NG PLANO (ALTERATION OF PLAN) NG ALFONSO HOMES II SA KAHILINGAN NG ALFONSO LAND CORPORATION NA NAGPANUKALA NA MABAGO ANG "LOT NUMBER, NGUNI'T WALANG PAGBABAGO SA DATING SUKAT'' ALINSUNOD SA ISINULIT NA PLANONG BINAGO, MATAPOS ANG PAG-AARAL NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG- BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "DEVELOPMENT PERMIT" NG TERELAY INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG PITTLAND HEIGHTS II.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG SUMUSUNOD NA TUNGKULIN PARA SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL UPANG MAGING BAHAGI NG "PLANTILLA OF POSITION AND PERSONNEL" NG PARNAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1998

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPALAANAN SA PAMAMAGITAN NG PARNBAYANG PINUNO NG BADYET ANG SALAPING KAKAILANGANIN UPANG MAGKAROON NG SAPAT NA GASTUSIN PARA RNAIBILI NG GAMOT NA ANTI- RABIES NA GAGAMITIN NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG PANSAKAHAN NA PATULOY NILANG KAMPANYA NG PAGI-INIKSIYON NG MGA ASO AT UPANG MATUGUNAN NA RIN ANG PAGPAPAYO NI KALIHIM SALVADOR H. ESCODERO NG KAGAWARAN NG PANSAKAHAN SA KANILANG LIHAM NA MAY PETSA IKA-5 NG PEBRERO, 1998.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 02-J98 NA ISINULIT NG BARANGAY DITA NA NAGSASAAD NG PAGTATAKDA NA ANG IKA-12 NG MAYO BILANG PISTA NG BARANGAY DITA AT ANG IKA-15 NG MAYO BILANG PISTA NG PATRON SAN ISIDRO LABRADOR.

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 57-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG- BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 58-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG- BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 59-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG SA BUONG PAGKAKAISANG PAGPAPATIBAY NA IDULOG SA KINAUUKULANG PANGASIWAAN NG PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE COMPANY ANG PAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGKAKABIT NG TELEPONO SA TAHANAN NG PAMBAYANG MANGGAGAMOT NG BAYANG SANTA ROSA , LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG SA BUONG PAGKAKAISANG PAGPAPATIBAY NA IDULOG SA KINAUUKULANG PANGASIWAAN NG PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE COMPANY ANG PAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGKAKABIT NG TELEPONO SA TAHANAN NG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGHAHAYAG AT NAGPAPAALAM SA "CONCERNED CITIZENS" NA ANG SANGGUNIANG BAYAN AY PATULOY NA HUMAHAKBANG SA USAPIN NG PAGPAPATUPAD NG DALOY NG TRAPIKO SA BARANGAY BALIBAGO PARA SA KAAYUSAN NG NABANGGIT NA BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSUSULIT NG SIPI NG KAPASIYAHAN BLG. 215-'97 SA TANGGAPAN NG PUNONG-LALAWIGAN JOSE D. LINA KUNG SAAN NAKAPALOOB ANG MGA KADAHILANAN NG PAGSASAISANTABI NG SANGGUNIANG BAYAN SA KAHILINGAN NI MAYOR IGNACIO BUNYE NG MUNTINLUPA CITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG SAN LORENZO CHRISTIAN SCHOOL PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF ADDITIONAL CLASSROOMS" UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM UPANG MAKAPAGDAOS NG SPECIAL SABONG PARA SA IKA-2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, AT 30 NG ABRIL, 1998.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.O1-T-98 NA ISINULIT NG BARANGAY SINALHAN NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA PUNONG-BAYAN AT SA SANGGUNIANG BAYAN NA MAGAWAAN NG OPEN CANAL AT COVER SA PUROK 2 AT 3 NG BARANGAY SINALHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPAGKALOOBAN NG MEAL ALLOWANCE ANG MGA BARANGAY NUTRITION SCHOLARS NA NAKATALAGA SA MGA BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA VETERANS POST NO. 2, SANTA ROSA, LAGUNA NA MAPAGTIBAY ANG PAGKAKALOOB NG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) NA BURIAL EXPENSES PARA SA MGA MAMAMAYAPANG BETERANO SA HALIP NA P5,000.00 NA NAUNANG PAGTIBAYIN NG SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-1998

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY SINALHAN NA NAGSASAAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock