1999 RESOLUTIONS PAGE 2

RESOLUTION NO. 71-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAIPAAYOS/MAPASEMENTUHAN ANG DAANG RIZAL BLVD. LALONG HIGIT  ANG DAAN MULA SA SANTA ROSA ARCH HANGGANG CAPITOL BANK AT MULA SA HANGGANAN NG POOK/LABAS HANGGANG SA BAGO SUMAPIT ANG DAANG BAKAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MATUSTUSAN ANG "AUTHORIZED COLLECTION" AT "MISCELLANEOUS FEES" NG BAWA'T MAG-AARAL SA LAHAT NG NATIONAL HIGH SCHOOL SA BUONG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. ULIRAN T. JOAQUIN NA MAIPAGAWA AT MASEMENTUHAN ANG KALSADA SA PAGITAN NG BARANGAY MACABLING, SANTA ROSA, LAGUNA AT BARANGAY MAMPLASAN, BINAN, LAGUNA SA LALONG MADALING PANAHON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA ATASAN ANG PAMBAYANG TAGATAYA NA SIYASATIN ANG PAGBABAYAD NG BUWIS NG EXTRA ORDINARY DEVELOPMENT CORPORATION AT SINGILIN KUNG MAYROONG KAKULANGAN .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LURNAGDA SA SERVICE AGREEMENT KASARNA ANG INTEGRATED WASTE MANAGEMENT, INC. NA KINAKATAWAN NI G. DANNY S. ABADILLA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLIKHA NG MGA SUMUSUNOD NA TUNGKULIN PARA SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG BADYET UPANG MAGING BAHAGI NG "PLANTILLA OF POSITIONS AND PERSONNEL" NG PAMAHALAANG BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 77-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBI BIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAKABILI NG KARAGDAGANG MAHAHALAGANG GAMIT PARA SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL BASE SA KAPASIYAHAN BLG. 43-'99 TULAD NG PORTABLE X-RAY, BLOOD REFRIGERATOR, MOBILE X - RAY, LABORATORY CLINIC FOR INDUSTRIAL MEDI CINE AND RESCUE OPERATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN ANG KAPASIYAHAN BLG. 3-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGSASAAD NA MAHAKOT ANG BASURA SA BAHAGI O ILANG LUGAR NG BARANGAY NA DATING HINDI NAHAHAKUTAN NG BASURA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 81-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA PUNONG-BAYAN NA RNAKABILI ANG TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NG ISANG SASAKYANG REVO PARA MAGAMIT NG TANGGAPAN NG SANGG~NIANG BAYAN AT IBA PANG KAWANI.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 82-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGSUPORTA SA PAGPAPATIBAY NG PANUKALANG 1998 VISITING FORCES AGREEMENT NA MAGKASAMANG LALAGDAAN NG PAMAHALAAN NG ESTADOS UNIDOS AT NG PILIPINAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 83-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA ATASAN ANG KINAUUKULANG AHENSIYA NG ATING PAMAHALAAN NA MAPAG-ARALAN ANG PAGTATAYO O PAGLALAGAY NG PEDESTRIAN OVERPASS (SKYWALK) SA MGA DAANG PAMBAYAN/NASYONAL NA TINATAWIRAN NG KARAMIHAN NATING MGA MAMAMAYAN LALONG LALO NA ANG MGA BATANG MAG-AARAL TULAD NG HALIMBAWA NG MGA LUGAR NG BALIBAGO (MAIN), DILA (GOLDEN CITY AREA), PULONG SANTA CRUZ (HARAP NG COCA COLA/PULONG SANTA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL) AT IBA PANG MGA LUGAR SA SANTA ROSA NA INAAKALA NATING NANGANGAILANGAN NG NASABING OVERPASS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 84-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MATUSTUSAN ANG "AUTHORIZED COLLECTION" AT "MISCELLANEOUS FEES" NG BAWA'T MAG-AARAL SA PAMPUBLIKONG MABABANG PAARALAN SA BUONG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAGTAKDA NG !SANG IIRAL NA PAMANTAYANG PATAKARAN SA PAMBAYANG OSPITAL (SRCH) NA ANG GAMIT NG PAMBAYANG PAGAMUTAN TULAD NG "AMBULANSIYA" NA GINAGAMIT SA EMERGENCY CASE AY PALAGING NAKAHIMPIL SA PAMBAYANG PAGAMUTAN AT TANGING KINIKILALANG AWTORISADONG MANGGAGAMOT LAMANG ANG MAY TANGING KARAPATANG MAGPAGAMIT NITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 86-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG MGA SUMUSUNOD NA TUNGKULIN PARA SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG KALUSUGAN UPANG MAPASANIB SA "PLANTILLA OF POSITION AND PERSONNEL" NG PAMAHALAANG BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 87-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE PARA SA KARAGDAGANG STREETLIGHTS NG ZAVALLA III SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 88-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED IMPROVEMENT OF DRAINAGE CANAL & CONCRETE SIDEWALK @ P. VALLEJO ST., BARANGAY KANLURAN, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 89-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NG KAPASIYAHAN B+9 03-1999 NA ISINULIT NG BARANGAY MALUSAK NA NAGSASAAD NG PAGHINGI NG TULONG SA PARNAHALAANG BAYAN PARA SA PAGBILI NG ISANG LOTE (LUPA) AT PAGPAPAGAWA NG ISANG BARANGAY HALLO TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 90-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LUMAGDA SA KASUNDUAN NG PAGHIRANG KINA DR. HENRY ONG, DR. RAYMUND BONGOLAN AT DR. ESTER CERDAN BILANG MGA "CONSULTANTS" SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 91-1999

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA PULONG SANTA CRUZ MULTI-PURPOSE COOPERATIVE BILANG ISANG LEHlTIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 92-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 93-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG TADHANAING ANG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA ANG SIYANG MANGASIWA NG OPERASYON AT SUPERBISYON NG PAMBAYANG KATAYAN (Municipal Slaughterhouse).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 94-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NG KAPASIYAHAN BLG. 4-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT O PAGTATALAGA SA ESPIRITU TRUCKING NA MAKULEKTA O KUMUHA NG MGA BASURA SA NASASAKOP NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 95-1999

ANG KAPASIYAHANG HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA ATASAN ANG HIMPILAN NG PULISYA NA MAGSAGAWA NG ISANG MALAWAKANG KAMPANYA UPANG HULIHIN ANG MGA UMAABUSONG "TRICYCLE DRIVERS" SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 96-1999

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA KISLAP MULTI-PURPOSE COOPERATIVE BILANG ISANG LEHlTIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 97-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI DR. JOSE P. SANTIAGO, JR. PARA SA PANUKALANG "RESIDENTIAL BUILDING'' SA LOT 25, BLOCK 2, MARIQUITA PUEBLO SUBDIVISION, BARANGAY DITA, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUHDING PERMIT".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 98-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG WERS INDUSTRIES CORPORATION PARA SA PANUKALANG "IKALAWANG PALAPAG" SA KALIWANG BAHAGI NG GUSALING KASALUKUYANG KINATATAYUAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 99-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGSANG-AYON SA PANUKALA NG MOLDEX REALTY, INC. NA IPAGKALOOB SA METROGATE VILLAGE HOMEOWNER's ASSOCIATION ANG MGA "OPEN SPACES" NG METROGATE VILLAGE-SANT A ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 100-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG DICTADO MEGA COCKPIT NA MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SARONG" SA IKA-I, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 AT 30 NG ABRIL, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA "STREETLIGHTS" NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG LIMAMPU'T PITONG LIBO (P57 ,000.00) NA GASTUSIN SA PALIGSAHAN SA PAMIMISIKLETA NA TATAWAGING PADYAKAN SA BISIKLETA AY KUNIN SA PONDO NG SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT SA PAMAMAHALA NG SANTA ROSA CYCLING CLUB AT PAKIKIPAG-UGNAYAN SA LUPON PARA SA SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 104-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA ANG HALAGANG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) RIMLA SA SPORTS AND DEVELOPMENT FUND AY MAGAMIT PARA SA PAGDARAOS NG INTER-BARANGAY BASKETBALL TOURNAMENT '99 NG PAMBAYANG PEDERASYON NG SANGGUNIANG KABATAAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA NAKATAKDANG GANAPIN SIMULA LKA-18 NG ABRIL, 1999 HANGGANG HUNYO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 105-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 09-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY ID-MARKET AREA NA NAGSASAAD NG RE-APPOINTMENT NI KGG. ELEONORA E. ARROYO, BILANG PAGSUNOD O PAGTALIMA SA BAGONG REQUIREMENT NG TREASURER'S OFFICE NA NAUUKOL SA POSISYONG INGAT-YAMAN NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA SA SANTA ROSA MUSIC FOUNDATION UPANG MAMAHALA SA MGA GAWAIN SA PAGDIRIWANG NG PISTANG BAYAN '99 KATULONG NG LUPON PARA SA PISTANG BAYAN NA ITINALAGA NG SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGSASAISANTABI SA KAHILINGAN NG SANTA LUCIA REALTY & DEVELOPMENT CORPORATION NA MAPALITAN NG GAMIT ANG LOTE BLG. 792-B, 792-A-1, 902, 897, 793, 898, 906, 894 AT 792-A-2 MULA GAMIT PANSAKAHAN AY MAGING GAMIT-RESIDENSIYAL AT ANG KAHlLINGANG PAGTIBAYIN ANG ''DEVELOPMENT PERMIT" NG P ANUKALANG SUBDIBISYONG PAMPAMAHAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 108-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA KARAGDAGANG KASUNDUAN (SUPPLEMENTAL CONTRACT) UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF WASTE WATER TREATMENT PLANT AND GROUND IMPROVEMENT OF SLAUGHTERHOUSE, PUBLIC MARKET, SANTA ROSA, LAGUNA" NA NAGKAKAHALAGA NG P513,081.31.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY AT KΜMILCILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN SA KARAGDAGANG KASUNDUAN NG PAG-UTANG (SUPPLEMENTAL LOAN AGREEMENT) NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 112-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN ANG MGA SUMUSUNOD NA KAPASIYARAN NA ISINULIT NG BARANGAY POOK TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN, KGG. LEON C. ARCILLAS NA MAKABITAN NG AIR CONDITIONER ANG LAHAT NG MGA PAMBAYANG DAY CARE CENTER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG MGA SUMUSUNOD NA TUNGKULIN UPANG MAGING BAHAGI NG "PLANTILLA OF POSITIONS AND PERSONNEL" NG PAMAHALAANG BAYAN TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 116-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA "STREETLIGHTS" SA PERLAS VILLAGE, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA PLANTILLA OF PERSONNEL PARA SA TAONG 1999, TANGGAPAN NG LOCAL CIVIL REGISTRAR, ITEM NOS. 8 & 8-A, KUNG SAAN ANG DALAWANG (2) TUNGKULING COMPUTER OPERATOR I-GRADE 1 O AY GINAGAWA AT ITINATADHANANG MAGING COMPUTER OPERATOR III-GRADE 12, SA DAHILANG ANG TUNGKULIN AT ANG GRADO AY HINDI UMAAYON SA LOCAL BUDGET CIRCULAR NO. 61.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 118-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 119-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHANG/KAUTUSANG ISINULIT NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD TULADNG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 120-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 12-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD NG PAGHINGI NG TULONG SA DIGITEL UPANG GAMAITIN SA KAPISTAHAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG SUMUSUNOD NA KAPASIYAHAN AY MAPATALA SA WIKANG BANYAGA UPANG MADALING MAINTINDIHAN NG KINAUUKULAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 122-1999

MUNICIPAL RESOLUTION EXPRESSING THE DESIRE OF SANTA ROSA LAGUNA TO ENTER INTO A SISTER TOWN RELATION WITH THE
COMMUNITY OF SANTA ROSA DE QUIVES, PERU; HOME OF SANTA ROSA DE LIMA THROUGH THE OFFICE OF HIS EXCELLENCY VICTOR ARITOMI-SHINTO, AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF PERU TO THE PHILIPPINES AND JAPAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 123-1999

ANGKAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG LIVINGSTONE CHRISTIAN BAPTIST CHURCH PARA SA PROYEKTONG "CHURCH BUILDING" NA MATATAGPUAN SA BLOCK 20, LOT 34, 36~ 38, PHASE 1, SAN LORENZO SOUTH SUBDIVISION, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT'' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG
LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 124-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI GOG. LILIAN A. ENRIQUEZ (SAINT RUIZ MONTESSORI SCHOOL) PARA SA PROYEKTONG "SCHOOL BUILDING" SA SAN LORENZO SOUTH, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING· PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URB.AN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 125-1999

ANG KAPASIYAHAN  NA NAGPAPAHINTULOT KAY  PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LUMAGDA AT MAGING TAGAPANAGOT O "GUARRANTOR" SA KASUNDUAN NG PAGKAKALOOB NG PAUTANG NG LAND BANK OF THE PHILIPPINES O DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES SA MGA TAGATANGGAP O "RECIPIENT" NG PROGRAMANG PABAHAY NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 126-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI GNG. NEOLITA 0. LAZAGA PARA SA PROYEKTONG "COMMERCIAL STALLS" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 127-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG NUGGET FOOD CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "INDUSTRIAL WAREHOUSE" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 128-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG RHINELAND REALTY & DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA "CONSTRUCTION OF RECREATIONAL BUILDING" SA SANTA ROSA. COMMERCIAL COMPLEX, BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGΜNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 129-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE PARA SA "STREETLIGHTS" NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG DICTADO MEGA COCKPIT UPANG MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG, PARA SA IKA-1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 AT 31 NG MAYO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-A-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG SMAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 131-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPALIBAN NG PAGPAPATIBAY SA -KAPASIYAHAN BLG . 126, 127 AT 128-'99 SA KADAHILANANG HINDI PA NABABASA, NALALAMAN NG IBANG KAGAWAD ANG MGA PAPELES NA ISINULIT NG HUMIHILING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 132-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY KGG. PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAKAPAGTAYO NG EXTENSION OFFICE ANG LAGUNA RED CROSS SA BAYAN NG SANTA ROSA UP ANG MAKAAGAPAY SA MGA PANGANGAILANGAN NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL AT MAMAMAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 133-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY KGG. PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MADAGDAGAN ANG KASALUKUY ANG TINATANGGAP NA HONORARIA NG REGISTERED COMMUNITY VOLUNTEER HEALTH WORKERS NG Pl,000.00 BATAY SA PINAGKASUNDUAN NG LOCAL HEALTH BOARD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 134-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGLILIWAT NG LIHAM NI PUNONG-BARANGAY PONCIANO MAYANO SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN KASAMA ANG KAHILINGANG MASIYASAT SA IALONG MADALING PANAHON ANG USAPIN, HILINGING MAGSULIT NG KAUKULANG PERMISO AT DOKUMENTO SI G.YAP WING AT KUNG WALANG MAISULIT AT MAYROONG PAGLABAG AY MADALIANG IPATIGIL ANG PAGPAPAUNLAD NG LUPAIN NG NABANGGIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 135-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT· SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN PARA MAPAGLAANAN NG KAUKULANG PONDO ANG ISINULIT NA KAPASIYAHAN BLG. 041-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY POOC  NA NAGSASAAD NA MAILIPAT SA KARATIG NA LUGAR AT MAI-RIP-RAP AT MALAGYAN NG TAKIP ANG NATURANG KANAL NA LUMALAGOS SA KAHABAAN NG BARANGAY PLAZA, POOC, SANTA ROSA; LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 136-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 126-'99 NA NAGSASAAD NG PAGHILING NG CLEARANCE NI GNG. NEOLITA LAZAGA PARA SA PROYEKTONG "COMMERCIAL STALLS" AT KAPASIYAHAN BIG. 127-'99 SA KAHILINGAN NG RHINELAND REALTY DEV'T. CORP. PARA SA "CONSTRUCTION OF RECREATIONAL BUILDING" UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 137-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA ANG HALAGANG ISANG MILYON WALONG DAAN PITUMPU'T DALAWANG LIBO AT TATLUMPU'T LIMANG PISO (P1,872,035.00) AY MAGAMIT SA "INCENTIVE BONUS (EQUIVALENT TO 1/2 MONTH BASIC SALARY) NG MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 138-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI GNG. ALICIA G. AMORANTO PARA SA PROYEKTONG "COMMERCIAL UNITS AT TWO APARTMENT UNITS" SA BARANGAY POOK UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 139-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KAUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 140-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 141-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 99-009 NA ISINULIT NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NA MAGKAROON NG DALAWANG KASUOTANG BARONG (UNIPORME) ANG MGA SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 13-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD NG PAGPAPALIT NG MGA BARANGAY TANOD NA SINA RODEL DE LA CRUZ, FLORENCIO SARMIENTO AT RONILO CUNDANGAN AT ANG PAGTATALAGA KINA SANTOS SIBUG, JR., CENON SARMIETO AT EUSEBIO ALIGNAY BILANG KAHALILI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 143-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAKAPAGTATAG NG TASK FORCE BANTAY KALINISAN PARA SA PAMBAYANG KALUSUGAN NG PAMAYANANG SANTAROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 144-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT NG TITULO NG TUNGKULING HRM ASSISTANT III UPANG MAGING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OFFICER I ALINSUNOD SA PAGPAPAYO NG PROVINCIAL BUDGET OFFICER UPANG MAKATUGON SA ITINATADHANA NG LOCAL BUDGET CIRCULAR NO. 61. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 145-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY NA ANG HALAGANG APAT NA LIBO PITONG DAAN AT WALUMPUNG PISO (P4,780.00) AY MAGAMIT SA GAGANAPING 23RD MILO MARATHON ELIMINATION ROUND SA IKA-20 NG HUNYO, 1999 NA LALAHUKIN NG SANTA ROSA RUNNERS CLUB NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SPORTS DEVELOPMENT FUND".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 146-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 147-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF TWO STOREY FOUR (4) CLASSROOM BUILDING @ SANTO DOMINGO ELEMENTARY SCHOOL, BRGY. SANTO DOMINGO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 148-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "ADDITIONAL WORKS FOR THE IMPROVEMENT OF SLAUGHTERHOUSE@PUBLIC MARKET, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 149-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED COMMUNAL TOILET @ BRGY. POOC, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 150-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG "DICTADO MEGA COCKPIT" UPANG MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG" SA IKA-3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 AT 26 NG HUNYO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock