1999 RESOLUTIONS PAGE 3

RESOLUTION NO. 151-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY KGG. PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA ATASAN ANG KINAUUKULANG TAGAPAMAHALA NG BASURA NA IPATUPAD ANG NAPAGKASUNDUANG ORAS NG PAGHAHAKOT NG BASURA NG MGA AWTORISADONG KONTRATISTA SA BUONG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 152-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG EMMANUEL CHRISTIAN SCHOOL PARA SA "CONSTRUCTION OF SCHOOL ANNEX BUILDING" SA PHASE I-E, SAN LORENZO SOUTH, SANTA ROSA, LAGUNA, UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 153-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA KARAGDAGANG ILAW SA POSTE NG MERALCO NG SAINT ROSE VILLAGE I.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 154-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI GNG. LOURDES V. JALANDONI PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF COMMERCIAL BUILDING" SA ROQUE C. LAZAGA ST., BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 155-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG SANTA ROSA GAS CORPORATION PARA SA PANUKALANG "LPG REFILLING PLANT" SA PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 156-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 157-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 158-1999

ANG KAPASIYAAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 5-'99 NA ISINULIT NG LIGA NG MGA BARANGAY NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NG PAGLALAAN NG HALAGANG P250,000.00 PARA SA LAKBAY ARAL NG LIGA NG MGA BARANGAY SA BACOLOD CITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 159-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN ANG KAPASIYAHAN BIG. 6-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA MAHAL NA PUNONG-BNYAN LEON C. AROILLAS AT MGA BUMUBUO NG SANGGUNIANG BAYAN NG BAGONG SANTA ROSA, NA MAPALAANNN SA PONDO NG BAYAN ANG PAGPAPAGAWA NG BARANGAY ANNEX NA MAY PUROK NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 160-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG SAMA-SAMA AT BUONG PAGKAKAISANG PAGHILING NG MGA LEHITIMONG MAMAMAY AN NG SANT A ROSA LAGUNA SA MGA KINAUUKULANG AHENSIYA NG PAMAHALAAN NA ANG WALONG (8) HEKTARYANG LAGAY NG LUPAIN, KILALA BILANG LOTE 2098 AT 2499, KABILANG SA LUPAIN NG BAYAN NG SANTA ROSA MATATAGPUAN SA BARANGAY NG SANTO DOMINGO NA MAY SUKAT NA 34,742 AT 45,806 METRONG PARISUKAT, AYON SA PAGKAKASUNOD AY MAGING TANGING PAG-AARI AT GAMIT NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANT A ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 161-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF TWO STOREY FOUR CLASSROOM BUILDING @ CENTRAL II ELEMENTARY SCHOOL, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 162-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RESOLUTION NO. 02-'99 NA ISINULIT NG MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY SA "INVESTMENT PROGRAM FOR TLTE PERIOD 1999 TO 2001" NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG T AND ANG "D''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 165-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LUMAGDA SA KASUNDUAN NG PAGGAWA PARA SA PAGPAPATUPAD NG SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 166-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYARANG ISINULIT NG MGA SUMUSUNOD NA BARANGAY TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 167-1999

ANG KAPASIYARAN NA HUMIHILING SA KAGALANG-GALANG PUNONG-LALAWIGAN JOSE D. LINA, Jr. SAPAMAMAGITAN NG KAGALANG-GALANG NA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NA MAPAGTIBAY ANG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAMAHALAANG BAYANNG SANTA ROSA, LAGUNA NAMAGKALOOB NG TATLONG (3) BUWANG AMNESTIYA SA PAGBABAYAD NG BUWIS SA ARI-ARIANG HINDI NATITINAG (REAL PROPERTY TAX) SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS NGPATAWNAMULTA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 168-1999

ANG KAPASIYARAN NA HUMIHILING SA KGG. LEON C. ARCILLAS, PUNONG-BAYAN NA ISANIB SA BALANGKAS NG TUNGKULIN AT KAWANI (PLANTILLA OF POSITION AND PERSONNEL) ANG TUNGKULING MUNICIPAL ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES AT ANG PAGHILRANG KAY GNG. ERLINDA C. CREENCIA.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 169-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PANLALAWIGAN AT PAMBAYANG TAGA-TAYA NA MAHIGPIT NA TANGGilIAN ANG ALINMANG KAHILINGAN SA PAG-ANGKIN AT PAG-AARI SA LOTE BLG. 2098 AT LOTE BLO. 2099, MATATAGPUAN SA BARANGAY SANTO DOMINGO, SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KABUUANG SUKAT NA HUMIGIT KUMULANG SA WALONG (8) HEKTARYANG LAGAY NA LUPAIN MALlBAN SA BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 170-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI G. VICENTE F. CARTECIANO, JR. AYON SA ISINULIT NA PIANO AT "PROGRAM OF WORK" PARA SA PROYEKTONG "RESTAURANT BUILDING" SA BARANGAY KANLURAN UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 171-1999

ANGKAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI BB. LINDA L. LIM PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF A GARDEN" SA LOT 5, BLK. 31 OF LAGUNA PROPERTIES HOLDINGS, INC., BARANGAY DON JOSE, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 172-1999

ANGKAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG K-LINE AIR PHILIPPINES, INC. PARA SA PANUKALANG "TWO STOREY COMMERCIAL BUILDING" SA LAGUNA BEL-AIR, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG ''BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 173-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 174-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGBABAGO NG PAGPAPAUNLAD NG GREENFIELD DEVELOPMENT CORPORATION ALINSUNOD SA ISINULIT NA PLANONG BINAGO, MATAPOS ANG PAG-AARAL NG LUPON SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 175-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN ANG KAPASIYAHAN BIG. 02-'99 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGSASAAD NG PAGHILING KAY KGG. LEON C. ARCILLAS NA MALAGYAN NG ARKO O MARKER ANG MGA LUGAR SA BARANGAY TULAD NG PERLAS SUBD., ZAVALLA III AT LIMPO COMPOUND.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 176-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONGBAYAN LEON C. ARCILLAS NA HUMILING O MAGSULIT NG "PETITION FOR THE ISSUANCE OF A SECOND OWNER'S DUPLICATE COPY OF THE LOT COVERED BY TCT NO. T-291031", SA KINAUUKULANG AHENSIYAO HUKUMAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 177-1999

ANG KAPASIYAHAN NA MULING NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 127-'99 NA NAGSASAAD NG KAHILINGANG "CLEARANCE" NG NUGGET FOOD CORPORATION "FOR THE CONVERSION OF THEIR INDUSTRIAL WAREHOUSE INTO FACTORY BUILDING" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 178-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA PROYEKTONG ''PANGATLO AT PANG-APAT NA PALAPAG NG GUSALING PAGAMUTANG ST JAMES" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DITA, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 179-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY TAGAPO NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 180-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF COVERED CANAL @ SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL, SANTA ROSA, LAGUNA''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 181-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG PETISYON NG KALIK.ASAN SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN KASAMA ANG REKOMENDASYON NA IPABISITA ANG LAGAY NG LUPANG PAG-AARI NG SANTA LUCIA REALTY DEVELOPMENT SA PAMBAYANG INHINYERO AT KUNG SAKALING MAYROONG PAGPAPAUNLAD NA ISINASAGAWA AY MAHIGPIT NA ATASAN NA IPATIGIL SA LALONG MADLAING PANAHON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 182-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI G. DELFIN SARMIENTO PARA SA PANUKALANG "COMMERCIAL STALLS'' SA BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA. URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 183-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALUSAK NA
NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 184-1999

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA SAN LORENZO SOUTH MULTI-PURPOSE COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 185-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI GNG. DAISY S. OCAMPO PARA SA PROYEKTONG "INDUSTRIAL WAREHOUSE" SA LOT 5, BLK 1-B, MERIDIAN INDUSTRIAL COMPLEX UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 186-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 187-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN SA KARAGDAGANG KASUNDUAN NG PAG-UTANG (SUPPLEMENTAL LOAN AGREEMENT)NG BARANGAY II-MALUSAK MULTI-PURPOSE COOPERATIVE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 188-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG RHINELAND REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF A COMMERCIAL BUILDING DESIGNED FOR A RESTAURANTLFASTFOOD CHAIN" SA SANTA ROSA COMMERICAL COMPLEX UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 189-1999

ANGKAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG SOLID BANK CORPORATION PARA SA PANUKALANG "COMMERCIAL BUILDING PROJECT" NA MATATAGPUAN SA SANTA ROSA COMMERICAL COMPLEX, BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 190-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 191-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI G. TOMAS ILANO PARA SA PROYEKTONG "ONE STOREY WATER REFILLING STATION" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DILA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 192-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI GNG. GUIA ARAMBULO AGONCILLO PARA SA PROYEKTONG "COMMERCIAL STALL" SA BARANGAY BALIBAGO NATIONAL HIGHWAY UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 193-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF SANTA ROSA GIRL SCOUT BUILDING @ LOS BANOS, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 194-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONGBAYAN LEON C. ARCILLAS NA KATAWANIN ANG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA SA KASULATAN NG PAGKAKASUNDO SA PAG-UTANG NG BIGAS SA NATIONAL FOOD AUTHORITY PARA SA PROGRAMANG STOCKING/PILING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 195-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 196-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RESOLUTION NO. 2-'99 NA ISINULIT NG MUNICIPAL PLANNING AND DEVELOPMENT COUNCIL NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY SA HUMAN ECOLOGICAL SECURITY PROGRAM NA ·GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG ''H''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 197-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAIPAGAW A O MAIPASEMENTO ANG "ACCESS ROAD" NA MAGMUMULA SA BARANGAY MALITLIT PAPUNTANG SAN LORENZO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 198-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONG-BAYAN NA MAGSAMPA NG KASONG "EJECTMENT" MAY KINALAMAN SA MGA "SQUATTERS" AT "DELINQUENT STALLHOLDERS" NA LUMABAG SA KASUNDUAN NG PAG-UPA SA PAMILIHANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 199-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 200-1999

ANG KAPASIYARAN NA HUMIHILING KAY KGG. ALFREDO R.ENRIQUEZ TAGAP AMAHALA/ ADMINISTRADOR NG LAND REGISTRATION AUTHORITY NA MAP AGTIBAY ANG PAGLALAGAY AT PAGTATALAGA NG IDWALAY NA SANGAY AT TANGGAPAN ANG REGISTER OF DEEDS SA SANTA ROSA, LAGUNA NA MAGLILINGKOD PARA SA UN ANG DISTRITO NG LALAWIGAN NG LAGUNA NA BINUBUO NG BAYAN NG SAN PEDRO, BINAN AT SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 201-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE NI MAJOR OMAR M. ARAMBULO (PA) PARA SA PANUKALANG "ONE STOREY COMMERCIAL BUILDING" SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 202-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "IMPROVEMENT OF ROADWAY LIGHTING FROM WALTERMART TO SANTA ROSA EXIT".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 203-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA ATASAN ANG "LEGAL OFFICER" NA MAPAG-ARALAN ANG PANGYAYARI KUNG SAAN AY NAPINSALA NG KONTRATISTA NG IBANG AHENSIYA ANG ISANG PAGAWAING BAYAN NA NATAPOS NA, KUNG SAAN AY KINAKAILANGANG GASTUSAN NG PAMAHALAAN AT ANG POSIBILIDAD NG PAG-AATAS SA MGA KONTRATISTA NG PAGAWAING PAMBAYAN, PANLALAWIGAN O PANGNASYONAL NA MAKAPAGLAGAK NG PIYANSA O "BOND" PARA SA KASIGURUHAN SA MGA PANGYAYARING MAKAPIPINSALA SILA SA MGA PAGAWAING NATAPOS NG MAIPAGAWA KATULAD NG PANGYAYARI SA PAGKASIRA NG MGA POSTE NG ILAW SA DAANG NASYONAL NA MALAPIT SA WALTERMART.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 204-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG MUNICIPAL DEVELOPMENT AND HOUSING BOARD NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 205-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG MUNICIPAL DEVELOPMENT AND HOUSING OFFICE SA ILALIM NG TANGGAP AN NG PUNONG-BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 206-1999

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA SANTA ROSA MINISTER'S FELLOWSHIP, INC. BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG DI
PAMPAMAHALAAN (NGO) SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 207-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN SA KAPASIYAHAN BIG. 11-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD NG PAGSASAAYOS NG "DRAINAGE SYSTEMS" O MGA KANAL SA CATAQUIZ LEYCO-DIA AT ZERAMYR SUBDIVISIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 208-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN SA ISINULIT NA KAPASIYAHAN BIG. 16-'99 NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD NA MAPAGKALOOBAN NG PONDO ANG HARANGAY UPANG MALAGYAN NG ILAW ANG POSTE NG "MERALCO".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 209-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG SUMUSUNOD NA KAPASIYAHAN AY MAPATALA SA WIKANG BANYAGA UPANG MADALING MAINTINDIHAN NG KINAUUKULAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 211-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN NA MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 212-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGBIBIGAY PAPURI KAY P/SUPERINTENDENT SEBASTIAN L BAUTISTA, PINUNO NG HIMPILAN NG PULISY A, P/SENIOR INSPECTOR ARTEMIO M GOMEZ, PANGALAWANG PINUNO AT MGA KAGAWAD NG PAMBAYANG HIMPILAN NG PULISYA -PARA SA MAAGAP AT MAHUSAY NA PAMAMAHALA NG DALOY NG TRAPIKO AT PANGANGALAGA NG KALIGTASAN NI KGG. EDMUNDO BALCAZAR, "CHARGES d' AFFAIRES" NG EMBAHADA NG REPUBLIKA NG PERU, MGA KASAMA AT PANAUHIN SA OKASYON NG PAGBISITA AT PAGSASAKATUPARAN NG KASUNDUAN NG PAGKAKAPATIRAN NG REPUBLIKA NG PERU AT NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NOONG IKA-23 NG AGOSTO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 213-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI SA SAMAHANG BANTAY BAYAN, ROTARY CLUB OF SANTA ROSA, CHAPPY CLUB OF SANTA ROSA, MGA PUNONG-GURO AT GURO NG PAARALANG PRIBADO AT PAMPUBLIKO PARA SA TULONG AT PAKIKIISA AT PANGANGALAGA NG KALIGTASAN NI KGG. EDMUNDO BALCAZAR, "CHARGES d' AFFAIR.ES" NG EMBAHADA NG REPUBLIKA NG PERU, MGA KASAMA AT PANAUHIN SA OKASYON NG PAGBISITA AT PAGSASAKATUPARAN NG .KASUNDUAN NG PAGKAKAPATIRAN NG REPUBLIKA NG PERU AT NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NOONG IKA-23 NG AGOSTO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 214-1999

ANG KAPASIYARAN NA HUMIHILING SA KGG. PAMBAYANG HUKOM, ZENAIDA L. GALVEZ NA MAGBIGAY NG IMPORMASYON AT
REKOMENDASYON HINGGIL SA LUMALALANG PROBLEMA NG PAGSISIKIP NG MGA BILANGGO NA SANIIl NG IBA'T-IBANG URI NG
KARAMDAMAN SA PAMBAYANG PIITAN NG SANTA ROSA.

  VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 216-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG SANKYU PHILIPPINES, INC. PARA SA PANUKALANG "STOCKYARD PROJECT" SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 217-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILIGANG "CLEARANCE" NG BLOOMINGROSE FOOD CORPORATION PARA SA PANUKALANG "ONE (1) STOREY JOLLIBEE COMMERCIAL BUILDING PROJECT" SA RIZAL BLVD., POBLACION, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 218-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY POOK NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 219-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 220-1999

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA HOME ALONG DA RILES BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NGO) SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 221-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATADHANA NG NAKATAKDANG TUNGKULIN AT GAWAIN NG MUNICIPAL DEVELOPMENT AND HOUSING BOARD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 222-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PANGANG AT AWAN NG PAMAHALAANG BAYAN SA PANGANGASIWA AT PAGSUBAYBAY SA KOLEKSYON AT PAGBABAYAD NG BUWANANG HULOG NG SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY HOMEOWNER'S ASSOCIATION, INC. (SMHOA, Inc.) SA NATIONAL HOUSING AUTHORITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 223-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI G. ARSENIO YAP (COLUMBIAN MOTOR CORPORATION) PARA SA PANUKALANG "ADDITIONAL BUS PARKING AT GARAGE FACILITY" SA BGY. PULONG SANTA CRUZ UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 224-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGTUTOL SA PAGPAPATIBAY AT PAGPAPATUPAD NG PANUKALANG PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 541 NA TUMUTUGON SA "AN ORDINANCE REQUIRING ALL DEVELOPERS OF INDUSTRIAL, COMMERCIAL, RESIDENTIAL, RECREATIONAL AND TIIE LIKE TO SECURE TRAFFIC IMPACT ASSESSMENT AS PRE-REQUISITE IN THE ISSUANCE OF DEVELOPMENT PERMIT FROM MUNICIPAL/CITY GOVERNMENT".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 225-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN ANG KAPASIYAHAN BIG. 01-'99 NG BRGY. STO. DOMINGO NA NAGSASAAD NG PAGHINGI NG TULONG KAY KGG. LEON C. ARCILLAS UPANG MASEMENTO ANG KALSADA SA BUKANA NG BARANGAY NA MAY SUKAT NA HUMIGIT KUMULANG SA I0 METRO ANG HABA AT 10 METRO ANG LAPAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 226-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA D'MARO REALTY AND DEVELOPMENT, INC. NA ISULIT SA LOOB NG SAMPUNG (10) ARAW NA MATANGGAP ANG KAPASIYAHANG ITO ANG PERMISO SA PAGPAPAUNLAD 0 DEVELOPMENT PERMIT NG KASALUKUYANG PINAUUNLAD AT INIAALOK NA JOY ESTATE HOMES NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 227-1999

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA CHAPPY CLUB OF SANTA ROSA BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NGO) SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 228-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA PIANO NG MGA KASALUKUYANG MERALCO SUBSTATION AND PRIMARY DISTRIBUTION FACILITIES SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA ISINULIT NI G. CESAR M. AQUINO, PINUNO NG SANGAY NG SAN PEDRO, MERALCO MAY KINALAMAN SA KANILANG PAGPAPANIBAGO NG CERTIFICATE OF PUBLIC CONVENIENCE AND NECESSITY MULA SA ENERGY REGULATORY BOARD (ERB).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 229-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA BIGYAN NG ATAS NG PAGSASARA O CLOSURE ORDER ANG
KASALUKUY ANG GINAGAMIT NA HIMPILAN/GAWAAN AT TERMINAL NG VICTORY LINER SA KARATIG NG MALITLIT GATE NG CENTRO DE SAN 
LORENZO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 230-1999

ANG KAPASNAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAPALAGYAN NG ILAW DAGITAB ANG MGA POSTE NA MATATAGPUAN SA SITIO ARATAN PULONG SANTA CRUZ BASE SA KAPASIYAHAN BIG. 6-'98 NA ANG BILANG NG MGA POSTE AY ANG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 231-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA MAITAAS ANG "HONORARIUM" NG MGA SUMUSUNOD NA CONSULTANTS NG PUNONG-BAYAN NA ANG HALAGANG GAGAMITIN AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM THE FUNDED HONORARIUM OF MR. CLODUALDO CARTA"' TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 232-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASAISANTABI SA MGA KAHILINGAN NG MGA MAY-ARI NG MGA BAGONG PAMPASAHERONG TRICYCLE NA MABIGYAN NG PRANGKESA KAPALIT NG KANILANG LUMANG TRICYCLE NA MAY PINAGTIBAY NA PRANGKESA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 233-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA GREENFIELDS DEVELOPMENT CORPORATION NA ISULIT SA SANGGUNIANG BAYAN ANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) AT IBA PANG DOKUMENTO MAY KINALAMAN SA PAGP APAUNLAD NG TERRA FORTUNA-PHASE II.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 234-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAG-DEKLARA SA BAYAN NG SANTA ROSA BILANG CALAMITY AREA SANHI NG PINSALA NG BAGYONG NENENG NOONG IKA-10-12 NG SETYEMBRE, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 235-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY NG PAG-AATAS KAY DR. LAURO CERDAN, NANUNUNGKULANG DIREKTOR NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL NA ISULIT SA SANGGUNIANG BAYAN ANG "HOSPITAL POLICY" O PATAKARAN NG OPERASYON NG PAGAMUTAN PARA SA KAUKULANG PAG-AARAL AT PAGPAPATIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 236-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAGBUO NG ISANG PAGPUPULONG HlNGGIL SA PADALUYANG TUBIG SA BAHAGI NG SAN LORENZO, DITA, DILA, MALITLIT AT BALIBAGO BILANG ISANG SONA AT MACABLING, TAGAPO AT POBLACION BILANG KABILANG SONA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 237-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CL~ARANCE" NI GNG. MARITES BARRAQUIO PARA SA PANUKALANG "TWO STOREY COMMERCIAL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA NATIONAL HIGHWAY, BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG  LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 238-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA BIGYAN NG ATAS NG PAGPAPATIGIL NG PAGPAPAUNLAD ANG KASALUKUYANG GINAGAWANG BATCHING PLANT NG BCA INTERNATIONAL CORPORATION SA BARANGAY DITA, SANTAROSA,LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 239-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA BIGYAN NG ATAS NG PAGSASARA ANG MANUKAN NI G. LEONY CARPO SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS MAIBENTA ANG KASALUKUYANG INAALAGAAN SA KANIYANG POULTRY FARM.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 4 

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock