1999 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLIKHA NG MGA SUMUSUNOD NA TUNGKULIN UPANG MAGING BAHAGI NG "PLANTILLA OF POSITIONS AND PERSONNEL" NG PAMAHALAANG BAYAN TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA BUREAU OF INTERNAL REVENUE NA MAPAGKALOOBAN ANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NG TAX EXEMPTION HINGGIL SA LUPAING MAY PAGKAKAKILANLANG LOT NOS. 1595-A at 1595-B, MATATAGPUAN SA BARANGAY POOC, SANTA ROSA,LAGUNA NA MAYROONG KABUUANG SUKAT NA TATLUMPU'T PITONG LIBO SIYAM NA RAAN AT PITUMPUNG (37,970) METRONG PARISUKAT MAY
KINALAMAN SA PROGRAMANG PABAHAY NG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT SA TANGGAPAN NG MUNICIPAL PLANNING AND DEVELOPMENT COOROINATOR NA IPATUPAD ANG "RULE OF VARIANCES IN DESIGNING THE SUBDIVISION PLANS II PARA SA PANUKALANG PROGRAMANG PABAHAY (SOCIALIZED HOUSING) NG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG  "CONSTRUCTION OF TWO-STOREY FOUR (4) CLASSROOM BUILDING, BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-1999

ANG KAPASIYAHAN NA TUMATANGGAP SA KAPASIYAHAN BLG. 01-'99 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BARANGAY DITA NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY SA PAGPAPALAKI O EXPANSION NG ST. JAMES HOSPITAL MULA 10 KAMA AY MAGING 40 KAMANG KAPASIDAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LAGUNA PHILIPPINE NATIONAL POLICE (PNP) AT SA LAGUNA TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE (LTMO) SA PAMAMAGITAN NI PROVINCIAL DIRECTOR P/SUPT. DELFIN C. GENIO, ANG PANGSAMANTALANG PAGPAPALIBAN NG ISANG TAON ANG PAGPAPATUPAD NG BATAS TRAPIKO PARA SA MGA TRICYCLE NA GUMAGAMIT NG PAMBANSANG LANSANGAN NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAGBUO NG ISANG "SPECIAL COMMITTEE" NA PAMUMUNUAN NG MGA RESPONSABLENG KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN UPANG MAGSAGAWA NG MASUSING PAG-AARAL UPANG MABIGYAN NG PARANGAL, PASASALAMAT AT PAGKILALA SA MGA TAONG BUONG PUSO NA TUMULONG AT NAGSILBI UPANG ANG ATING PAGDIRIWANG NG IKA-100 TAONG KALAYAAN NG ATING BAYANG PILIPINAS AY MAGING ISANG MATAGUMPAY NA PAGTITIPON AT PAGDIRIWANG NG TAON MULA SA TAONG 1998 HANGGANG PEBRERO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN KGG. LEON C. ARCILLAS NA MAGBUO NG ISANG "TASK FORCE" o SPECIAL COMMITTEE PARA MAGBUO NG REKOMENDASYON HINGGIL SA SOLUSYON SA TAMA NG TAPUNAN NG BASURA SA BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI G. CECILIO ESCOBIN PARA SA PANUKALANG PAGPAPAGAWA NG "RESIDENTIAL AT COMMERCIAL BUILDING" SA PHASE 1-C, SAN LORENZO SOUTH, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI BB. GINA B. SERADILLA PARA SA PANUKALANG "COMMERCIAL STALL" SA LOT 44, BLK. 9, SAN LORENZO SOUTH, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA IPATUPAD ANG KAPASIYAHAN BLG.168-96 NA NAGSASAAD NA IPATIGIL SA PAMAMAGITAN NG ISANG ATAS NA IPADADALA SA PAMAMAGITAN NG HIMPILAN NG PULISYA ANG PAGHAHANAPBUHAY NI G. JOSE APOLONIA NG "SCRAP" SA ZAVALLA VILLAGE II AT HUWAG NG PAGKALOOBAN NG PAHINTULOT SA PAGHAHANAPBUHAY (MAYOR'S PERMIT).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHINGI NG TULONG TEKNIKAL AT PINANSIYAL SA NATIONAL HOUSING AUTHORITY PARA RNAIPATUPAD ANG PROGRARNANG PABAHAY SA MAHIHIRAP NG PARNAHALAANG BAYAN SA BENEPISYO NG 214 PAMILYA NA NANINIRAHAN SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ DAHILAN SA ANG RNGA NABANGGIT NA PARNILYA AY MAY ATAS RNULA SA KORTE NG DERNOLISYON AT EBIKSYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGBIBIGAY KARAPATAN NG PAGBEBENTA NG MGA LUPA NA MAY SUKAT NA 40 METRO KUWADRADO BAWA'T ISA NA MATATAGPUAN SA BARANGAY POOC, SANTA ROSA, LAGUNA PARA SA MGA BENEPISYARYO NG MGA PROGRAMA SA MGA SUMUSUNOD NA PAMILYA BILANG KAGANAPAN SA PAMBAYANG PABAHAY SA MAHIHIRAP.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LURNAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG RNAISAKATUPARAN ANG RAGA SURNUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN SA KAPASIYAHAN BLG. 030-'98 NG BARANGAY POOK NA NAGSASAAD NA MALAGYAN NG TAKIP O "COVER" ANG OPEN CANAL SA MAGKABILANG BAHAGI NG POOK LABAS O PROVINCIAL ROAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA ATASAN ANG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO NA SUKATIN AT IGAWA NG PLANO NG PAGPAPAUNLAD (Development Plan) ANG 3,000 METRONG PARISUKAT NA LAGAY NG LUPANG IPINAGKALOOB NG RCA REALTY
DEVELOPMENT CORPORATION SA PAMAHALAANG BAYAN BILANG EXTENSION NG PAMBAYANG LIBINGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PAMBAYANG MANANANGGOL NA PAG-ARALAN ANG MGA PAPELES NG PAGPAPATITULO SA LUPANG
IPINAGKALOOB NG RCA REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION AT PAGPAPAALIS SA MGA "SQUATTERS" NA NAKATIRIK SA NABANGGIT NA LUPA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-1999

ANG KAPASIYAHAN NA MULING NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG.215-'97 NA NAGPAPATIBAY NG PAGSASAISANTABI AT PAGTANGGI SA KAHILINGAN NA MAPAGKALq0BAN NG DEVELOPMENT PERMIT ANG PAMAYANANG PAGLILIPATAN NG ·217 PAMILYA MULA SA !SANG PARSELA NG LUPAIN SA CUPANG, MUNTINLUPA AT DEVELOPMENT PERMIT PARA SA NABANGGIT NA PROYEKTONG PANG-RESIDENSIYAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG PILIPINAS TELEPHONE CORPORATION (PILTEL) PARA SA PROYEKTONG "WAREHOUSE" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLIKHA NG MGA SUMUSUNOD NA TUNGKULIN PARA SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG TAGATAYA UPANG MAPASANIB AT MAGING BAHAGI NG BALANGKAS AT TALAAN NG MGA TUNGKULIN AT TALAAN NG MGA KAWANI:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-A-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT PAGKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-1999

ANG KAPASIYAHANG NAGPAPA-ABOT NG TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA ANAK AT KAANAK NI DATING KAGAWAD COL. OSCAR C. GONZALEZ.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED CONSTRUCTION OF PUBLIC COMFORT ROOM BESIDE RHU I COMPOUND, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-hAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAPAGTUUNAN NG PANSIN ANG PAGPAPATUPAD NG PAGBABAGO NG GUSALI NG BUKANA NG PAMILIHANG BAYAN UPANG MAKAAGAPAY SA MAGANDANG PAG- UNLAD NG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAHINTULOT AT PAGSUPORTA SA PAGTATAG NG ISANG "SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL" SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG PANASONIC PARA SA PANUKALANG "CONSTRUCTION OF SINGLE STOREY BUILDING WITH A TOTAL AREA OF 200 SQ.M.", UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASY0N NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG METROPOLIS CONSTRUCTION, INC. PARA SA PANUKALANG "CONSTRUCTION OF WAREHOUSE AT LOT 2 PCS-04-010962" NA MATATAGPUAN SA MERIDIAN INDUSTRIAL SUBDIVISION, BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT", RUATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUINUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN: 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NI G. MARCELINO E. DICTADO NA MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG" PARA SA IKA-4, 5, 6 , 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 , 26 AT 27 NG PEBRERO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAGTATAG NG ISANG "SPECIAL COMMITTEE" NA BUBUUIN NG KINIKILALA AT IGINAGALANG NA MAMAMAYAN MULA SA PAMAHALAANG BAYAN AT PRIBADONG MAMAMAYAN UPANG -MASUSING MAPAG-ARALAN ANG ISANG PAGHAHANDA SA PAGSALUBONG SA PAGPASOK NG TAONG 11 2000 11 o MATATAWAG NATING NEW MILLENIUM (a period of 1000 years).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG NG PUNONG-BAYAN KAY GNG. NENITA CARTAGENA BILANG MUNICIPAL BUDGET OFFICER NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATAAS NG TUNGKULIN NI G. ANTONIO ALINSOD MULA DRIVER II AY MAGING DRIVER IV NG TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA PAKSANG PAMBATAS AT PAMPAMAHALAAN NA ANG TUNGKULIN NI G. ALINSOD AY HINDI LAMANG PANGKARANIWANG DRAYBER LAMANG KUNGDI SIYA RING TAGAPANGALAGA NG KALIGTASAN HINDI LAMANG NG SASAKYAN KUNGDI PATINA RIN ANG KALIGTASAN NG PUNONG-BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-1999

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA BICOL ASSOCIATION OF SANTA ROSA PRIMARY MULTI-PURPOSE COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG RNGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN: 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PAMBAYANG INGAT-YAMAN LAURA A. SY SA PAGLALAGAK NG P 10 M BILANG SPECIAL TIME DEPOSIT SA DEVELOPMENT BANK OF THE. PHILIPPINES. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY DR. AGRIPINA D. ONG-IKO, DISTRICT SUPERVISOR NA RNAKABILI NG ''SERVICE VEHICLE" PARA SA KANILANG TANGGAPAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN ANG MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY MACABLING TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA KAY KAG. PETRONIO C. FACTORIZA, BILANG TAGAPANGULO NG PISTA NG BAYAN '99.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HURNIHILING SA PARNBAYANG INHINYERO SA PARNARNAGITAN NG PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA IPATIGIL ANG PAGAWAIN SA LAGUNA BEL AIR SA GAWI NG DINARAANAN NG MGA TAGA-SITIO PAGOYO PANSARNANTALANG SINISIYASAT ANG PINAGTIBAY NA SUBDIVISION PLAN NG NABANGGIT NA PARNAHAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAITATAG (ESTABLISH) ANG ISANG WATER QUALITY  TEST LABORATORY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA ATASAN ANG TANGGAPAN NG PAMBAYANG KALUSUGAN NA MAGKAROON NG TAUNAN O REGULAR NA PAGSUSURI SA MGA G.R.O.'s 0 MGA BABAENG NAGSISIPAGHANAP-BUHAY SA BAHAY ALIWAN 0 "BEERHOUSES" SA PAMAMAGITAN NG RAPID PLASMIN REAGENT (RPR) TEST SA BUONG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAKABILI NG MAHAHALAGANG LABORATORY EQUIPMENT PARA SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL TULAD NG LABORATORY X-RAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG MGA SUMUSUNOD NA TUNGKULING UPANG MAGING BAHAGI NG "PLANTILLA OF POSITION AND PERSONNEL" NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA , TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPALIT NG TITULO NG TUNGKULING MUNICIPAL COOPERATIVE DEVELOPMENT OFFICER UPANG MAGING COOPERATIVE OFFICER III.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LUMAGDA SA MEMORANDUM OF AGREEEMNT KASAMA ANG DENR-EMB-CENRO NA KINAKATAWAN NI LAR.D MANAGEMENT OFFICER, ATTY. NICASIO RINO MAY KINALAMAN SA "LUPA AT PABAHAY PARA SA MAHIRAP".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN SA PAGHIRANG KINA G. NAPOLEON CATINDIG AT REMEGIO TIBAY BILANG MGA "COORDINATOR" NG KOOPERATIBA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN NA NAGTATALAGA AT NAGHIHIRANG KAY DR. LAMBERTO A. RUZOL BILANG "CONSULTANT" SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPALAGYAN NG ILAW ANG POSTE NG MERALCO BLG. DL5-383 NA MATATAGPUAN SA VILLA SANTA ROSA (OVAL) SUBD., BRGY. MARKET AREA, SANTA ROSA, LAGUNA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMILING SA PUNONG-BAYAN NA KANSELAHIN ANG PAGAWAIN NG PAMAHALAAN SA MACABLING-BALIBAGO NIA KANAL AT SA HALIP AY PAYUHAN ANG PUNONG-BAYAN NA ANG GAWING PAMAMARAAN AY ANG PAGLALAGAY NG LAMBAT SA NIA KANAL, ALINSUNOD SA PAMAMARAAN NG LLDA SA PANGANGALAGA NG MGA ILOG AT PADALUYANG TUBIG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG TATLONG DAAN AT WALUMPU'T APAT NA LIBONG PISO (P384,000.00) AY MAGAMIT SA "LAND SURVEY NG SOCIALIZED HOUSING PROJECT" NA ANG PONDO AY MA GMUMULA SA "CURRENT BUDGET-ANNUAL INVESTMENT PROGRAM".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-1999

ANG KAPASIYAHANG NAGPAPATIBAY NG PAGLULUNSAD NG MALAWAKANG KAMPANYA SA PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA ARI-ARIANG DI NATITINAG (REALTY TAX) AT ANG PAGKAKALOOB NG AMNESTIYA SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS NG PATAW NA MULTA SA DI PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA NAKARAANG TAON HANGGANG IKA- 30 NG HUNYO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RESOLUTION NO. 01-99 NA ISINULIT NG "MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL" NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY SA "ANNUAL INVESTMENT OF THE 20% DEVELOPMENT FUND FOR CY 1999" NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "K".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-1999

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA MGA KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA SA PANGUNGUNA NINA SP02 RICARDO P. ARCEO AT SP02 ALEJANDRO I. MENESES SA KANILANG KATAPANGANG IPINAMALAS SA PAGSUGPO SA MASASAMANG LOOB AT PAGLILIGTAS KAY GNG. DOLORES P. MIRANDA NA NAGANAP SA LM SUBDIVISION, BRGY. MARKET AREA, SANTA ROSA, LAGUNA NOONG IKA-16 NG PEBRERO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG PITUMPUNG LIBONG PISO (P70, 000.00) MULA SA PONDONG "GRANTS AND AIDSOFFICE OF THE MAYOR" AY MAIPAGKALOOB SA HOSTAGE VICTIMS SA NAGANAP NA INSIDENTE, KUNG SAAN ISANG TAONG LANGO SA IPINAGBABAWAL NA GAMOT AY NANAKIT NG DALAWANG PULIS AT ISANG SIBILYAN NA KINABIBILANGAN NI SP02 RICARDO ARCEO, SP02 ALEJAN&RO MENESES AT GNG. DOLORES PENALES MIRANDA, A LINSUNOD SA TAMA NG ACCOUNTING AND AUDITING PROCEDURE”

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAKAPAGDAOS NG "SPECIAL SABONG" PARA SA IKA- 4 , 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 AT 27 NG MARSO, 1999.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-1999

SIPIMULA SA KATITIKAN NG IKA-PITONG PANGKARANIWANG PULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA IDINAOS SA ARAW NG MIYERKOLES, IKA-17 NG PEBRERO, 1999 SA BULWAGANG PULUNGAN NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPARATING SA PRESIDENTIAL COMMISSION ON URBAN POOR NG PANININIDIGAN NG SANGGUNIANG BAYAN SA PAGPAPASIYA NA ISAISANTABI ANG KAHILINGANG DEVELOPMENT PERMIT NG CARMINA HOMES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NA ANG SUMUSUNOD NA KAUTUSAN AY MAPATALA SA WIKANG BANYAGA UPANG MADALING MAINTINDIHAN NG KINAUUKULAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG LIGA NG MGA BARANGAY TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 2-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG AT PAGPAPAKILALA NI PUNONG BARANGAY JOSE C. CARTAFIO KAY MANUEL CARTAFIO BILANG KAGAWAD NG BARANGAY DILA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 08-'99 NA ISINULIT NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD NG PAGHILING NA MAPAGLAANAN NG PONDO ANG PAGPAPAGAWA NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 99-004 NA ISINULIT NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NA MAPAGLAGYAN NG ILAW ANG ILAN SA MGA POSTE NA NASA IBA'T-IBANG PUROK NG BARANGAY AY INILILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-1999

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA "PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE" SA SUBDIVISION PLAN NG PANUKALANG SOCIALIZED HOUSING PROJECT NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-1999

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KAGALANG-GALANG NA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAPAGLAANAN NG PONDO UPANG MAIPAGAWA/MAPASEMENTUHAN ANG ALTERNATIBONG DAAN NG "NIA ROAD", BARANGAY POOC PATUNGO SA PULONG KENDI, BARANGAY CAINGIN, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGHILING KAY KGG. ULIRAN T. JOAQUIN, KINATAWAN NG UNANG DISTRITO NG LAGUNA NA MAKAPAGTATAG NG ISANG "NATIONAL HIGH SCHOOL" SA SENTRO NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA MULTIPURPOSE ENTERPRISES FOR SOCIAL ADVANCEMENT (MESAC) BILING LEHITIMONG KOOPERATIBA SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-1999

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG TUNGKULING PROJECT DEVELOPMENT OFFICER III UPANG MAGING BAHAGI NG "PLANTILLA OF POSITIONS OF PERSONNEL" NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock