2000 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA ATING PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MABA WASAN NG KALAHATI SA MAGKABlLANG BAHAGI NG BAKOD (WALL) NA NASA LIKURAN NG BANTAYOG NG ATING BAYANI JOSE RIZAL SA LIWASANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSTRUCTION OF TWO STOREY FOUR CLASSROOM BUILDING @ PULONG SANTA CRUZ ELEMENTARY SCHOOL, BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPATULOY NG PAGSUSUSPINDI SA PAGKAKALOOB NG PRANGKESA SA PAMPASAHERONG TRICYCLE SA LOOB NG DALAW ANG LINGGO O 14 NA ARA W SIMULA IKA-1 NG ENERO, 2000.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT SA PAMBAYANG INGAT-YAMAN NA ISAGAWA ANG "PRE-TERMINATION OF TIME DEPOSIT OR SPECIAL SAVINGS DEPOSIT (UNDER ACCOUNT NO. 5-00000-4-01-8)" NA NAKALAGAK SA DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES, SANGAY NG SANTA ROSA SA HALAGANG LIMANG MILYONG PISO (P5,000,000.00) PARA MAIUKOL SA MGA GASTUSIN AT BAYARIN NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LICENSE & PERMIT DIVISION SA PAMAMAGITAN NG KGG. PUNONG-BAYAN LEON C . ARCILLAS NA NOTAHAN ANG MAYOR' s/BUSINESS PERMIT NA TU MALI MA SA MGA REQUIREMENTS NG SANITARY PERMIT KUNG KINAKAILANGAN AT MAY PATANTO NG PAMBAYANG PINUNO NG KALUSUGAN ANG KANI-KANILANG BUSINESS PERMIT APPLICATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LICENSE & PERMIT DIVISION SA PAMAMAGIT AN NI PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LAKIPAN NG KASUNDUAN NG PAGTALIMA SA MGA KAUTUSANG BAYAN KAUGNAY NG MGA PROGRAMA SA KALINISAN ANG LAHAT NG BUSINESS PERMIT NA IPAGKAKALOOB NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA AT ASAN ANG T AGAPAMAHALA (DIREKTOR) NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL NA BUMALANGKAS AT MAGSULIT NG KAUKULANG MGA PATAKARAN (HOSPITAL POLICY) NA IPINATUTUPAD AT IPATUTUPAD NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-2000

ANG KAPASIY AHAN NA NAGMUMUNGKAHI KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LIKHAIN AT BUUIN ANG "DRUGS AND THERAPEUTICS COMMITTEE" NA TUTUGON SA TUNGKULING MAGPLANO/MANGASIW A AT MAMAHALA SA MGA GAMOT AT IBA PANG SUPPLIES SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL AT IBA PANG DEPARTAMENTONG PANGKALUSUGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAIPAGAWANG MULI ANG NAGIBANG "RIPRAP" SA BARANGAY KANLURAN AT BAHAGING SANTA ROSA RIVER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAGLAGA Y NG MGA PANALANG LAMBAT SA MGA ILOG NA NASASAKUPAN NG BAY AN NG SANTA ROSA LAGUNA UPANG HARANGIN ANG BASURANG PATUNGO SA LAWANG LAGUNA AT MAGTALAGA NG MGA TAONG MAGLILINIS AT MANGANGALAGA NG MGA LAMBAT NA ITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA KGG. NA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NG USAPIN NG PETISYON NG P AGHAHABOL NG MGA MAGSASAKA AT MAY-ARI NG LUPAIN SA BARANGAY MACABLING AT KAPASIYAHAN NG SANGGUNIAN NG BARANGAY SA PAGPAPATIBAY NG PROYEKTONG MEMORIAL PARK SA NABANGGIT NA BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA SA LAGAY NG LUPAING MAY SUKAT NA 6,267 METRO PARJSUKAT AT BAI-IAGI NG LOTE BLG. 6 NA MATATAGPUAN SA SANTA ROSA COMMERCIAL COMPLEX. BARANGA Y BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA BILANG GAMIT INSTITUSYUNAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG CHAIR OF ST. PETER PARISH PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF A CHURCH BUILDING" NA MATATAGPUAN SA SANTA ROSA COMMERCIAL COMPLEX, BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING & DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-2000

ANG KAPASIYAHAN NA MAHIGPlT NA PAGSUPORTA NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA SA HOUSE BILL NO. 4773 "ENTITLED-AN ACT ESTABLISHING AN ENGINEERING DISTRICT OF THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS FOR THE FIRST AND SECOND DISTRICTS OF THE PROVINCE OF LAGUNA AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LUMAGDA SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT KASAMA ANG PHILIPPINE HEALTH INSURANCE CORPORATION (PHILHEALTH) NA KINAKATAWAN NI G. ENRIQUE M. ZALAMEA, JR., PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG PAMBARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG PILIPINAS SHELL PETROLEUM CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "GASOLINE STATION" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DON JOSE, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING & DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA MAKIPAG-UGNAYAN (NEGOTIATE) SA SINUMANG MAY-ARI NG LUPA O SERBISYONG PANGHILA MAY KINALAMAN SA PAGPAPATUPAD NG KAUTUSANG BAYAN BLG. 858-'99 AT PAGTATALAGA NG LUPANG LAGAKAN (IMPOUNDING AREA) AT SERBISYONG HIHILA SA MGA HUHULIHING SASAKYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA IPAAYOS NG PAMBAYANG INHINYERO ANG PAMBAYANG KATAYAN UPANG MAPATUGMA SA PAMANTAYAN NG LLDA AT DENR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGREREKOMENDA SA PUN ONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA ANG LAHAT NG MGA BIYAHERONG NAGRARASYON NG , BUKO SA MGA TINDERO SA PALENGKE AY ATASAN NA HAKUTIN NILA ANG PINAGTALUPAN NG KANILANG MGA SUKING TINDERO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA RESOLUTION NO .1-2000 NG MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY SA ANNUAL INVESTMENT PROGRAM CY 2000 ALINSUNOD SA TALAANG NAKALAKIP AT NILAGYAN NG T AND ANG "K", AT MAY BILIN NA ANG SOLID WASTE MANAGEMENT AY BINUBUO NG "CAPABILITY BUILDING AT PROCUREMENT OF EQUIPMENT".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LAGUNA TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE NA PANSAMANTALANG IPATIGIL SA LOOB NG TATLUMPUNG (30) ARAW PAGKATANGGAP NG KAPASIYAHANG ITO ANG PANGHUHULI SA MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE NA NAGSASAKAY NG MAHIGIT SA TATLONG PASAHERO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPALIHAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" PARA SA "STREETLIGHTS" NG PUROK 2 AT 4, BARANGAY CAINGIN. SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD TULAO NG SUMUSUNOD KASAMA ANG PAAYONG REKOMENDASYON:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BLG. 2000-037 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGSASAAD NG PAGTATAKDA NG PAGBUBUO O PAGTATAG NG "BARANGAY ACTION FORCE BRIGADE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTUKLT SA PUNONG-BAYAN NA MAKAPAGBUKAS NG "ACCOUNT" SA PHILIPPINE NATIONAL BANK, BALIBAGO BRANCH, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBUBUKAS NG PAGKAKALOOB NG PRANGKESA/LINYA SA MGA PAMPASAHERONG
TRICYCLE SIMULA IKA-2 NG PEBRERO HANGGANG IKA-29 NG PEBERO, 2000 AT PAGSUSUSPINDI NG PAGKAKALOOB NG PRANGKESA SIMULA IKA-1 NG MARSO, 2000 HANGGANG IKA-31 .NG DISYEMBRE, 2000.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI G. EFREN M. LGONIA PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED COMMERCIAL/RESIDENTIAL BUILDING" SA BARANGAY MALUSAK, SRINTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING & DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LUMAGDA SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT KASAMA ANG NEDA REGION IV, DPWH AND CALA CLUSTER MUNICIPALITIES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG LIGA NG BARANGAY NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BARANGAY BLG. 2000-017 NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGKAKAROON NG PATAKARAN AT ALITUNTUNIN BAGO MABIGYAN NG  BARANGAY BUSINESS PERMIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA ATING PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MABIGYAN NG PICK-UP O DOBLE CAB ANG HIMPILAN NG PULISYA UPANG MAGAMIT SA KAMPANYA LABAN SA KRIMINALIDAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGDEDEKLARA NG "STATE OF CALAMITY" SA ISANG LAGAY NA LUPA SA BARANGAY BALIBAGO NA TINITIGILAN NG LIMAMPU'T-APAT (54) NA PAMILYA NA ANG TAHANAN AT ARI-ARIAN AY TINUPOK NG ISANG MALAKING SUNOG NOONG IKA-28 NG ENERO, 2000 AT ANG PAGKAKALOOB NG TULONG SA MGA BIKTIMA MULA SA PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT SA LAND TRANSPORTATION AND FRANCHISING ·BOARD NG PANGANGAILANGANG MABUKSAN ANG LINY ANG GMA-BALIBAGO, SANTA ROSA AT PABALIK.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NI GNG. HOSPICIA AUTUS-BASBAS PARA SA PROYEKTONG (PROPOSED -FIVE DOOR ONE STOREY COMMERCIAL BUILDING" SA BARANGAY BALIBAGO, SAN'TA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE PARA SA "STREETLIGHTS" NG PUROK 2, LOOBAN, BARANGAY APLAYA, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RES. NO. 2-2000 NA ISINULIT NG LOCAL DEVELOPMENT COUNCIL PARA SA PAGPAPATIBAY SA AMMA/ INVESTMENT PROGRAM CY 2000 NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "D".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA ATASAN ANG HIMPILAN NG PULISYA NA BISITAHIN AT SIYASATIN ANG JUNK SHOP NA MATATAGPUAN SA LOTE BLG. 246, NATIONAL HIGHWAY, BARANGAY TAGAPO, ALINSUNOD SA LIHAM-SUMBONG NA IPINADALA NI G. IRENEO PORCIUNCULA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BIG. 2000-39 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGSASAAD NA MABIGYANG KATUPARAN ANG KAHILINGAN NG MGA MAMAMAYAN NG DON JOSE NA MAIPA-SEMENTO ANG MGA KALSADA, ANG MGA KANAL, BARANGAY HALL, BARANGAY HEALTH CENTER AT BARANGAY BASKETBALL COURT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN NG BARANGAY POOC NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSUSUSOG SA KAPASIYAHAN BIG. 163-'99 AT 164-'99 NA PINAGTIBAY NOONG IKA-16 NG HUNYO, 1999 UPANG ITAMA ANG NAPALIMBAG NA BI LAOG NG LOTE AT SUKAT NITO, NA PAG-AARI NT GNG. SIMEONA ENTCNA, AT NGAYON NGA AY SINUSUSUGAN BILANG LOTE 1260-A NA MAY SUKAT NA DALA WANG DAAN AT SIY AMNAPUNG METRONG PARISUKAT (290 SQ.M.) AT BAHAGI NG KALSADA NG MAJA VILLAGE NA TINANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN SA PAMARNAGITAN NG DEED OF DONATION AT PINAGPASIYAHAN SA PAMAMAGILAN NG DALAWANG (2) KAPASIYAHANG SINUSUSUGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-2000

A RESOLUTION ENDORSING THE PROJECT ENTITLED, SANTA ROSA INFRASTRUCTURE PROGRAMS FOR FUNDING SUPPORT UNDER THE LOCAL GOVERNMENT SERVICE EQUALIZATION FUND (LGSEF).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAG PAPATIBAY NG "CREATION at UPGRADING" NG MGA TUNGKULIN UPANG MAPASANIB SA TALAAN NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA KAY KAG. RAUL AALA BILANG TAGAPANGULO NG PISTANG BAYAN PARA SA ABRIL 30, 2000.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGBABAGO NG PLANO (ALTERATION OF PLAN) NG CRC REALTY DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "ROSEWOOD HOMES /" SA BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LUMAGDA SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT KASAMA ANG MINES AND GEOSCIENCES BUREAU SA ILALIM NG DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES NA KINAKATAWAN NI DIREKTOR HORACIO C. RAMOS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 027-T2000 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG PAGKUHA NG HALAGANG P49,000.00 MULA SA GRANTS AND AID NA IBIBIGAY SA MGA BIKTIMA NG SUNOG PETSA 28 NG ENERO, 2000 SA NASABING BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY- SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG TOYOTA MOTOR PHILIPPINES CORPORATION PARA SA "INSTALLATION OF 2 DEEP WELL PUMP" SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBABALIK NG KAHILINGAN NG A.B. DEVELOPMENT AND MARKETING CORP. PARA SA "APPLICATION FOR FENCING PERMIT OF THEIR PROPERTY DESCRIBED AS LOT 1954-A-2-M AT BARANGAY BALIBAGO" SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO SA DAHILANG ANG PAGPAPATIBAY NG KAHILINGAN SA PAGBABAKOD AY HINDI NASASAKLAW NG TADHANAIN NG KAUTUSANG BAYAN BIG. 480-'97.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG POOC NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN BLG. 2000-40 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGSASAAD NA BIGYAN NG "FINANCIAL ASSISTANCE" NA NAGKAKAHALAGA NG P10,000.00 NA KUKUNIN O BABAWASIN SA "CALAMITY FUND NG BARANGAY" ANG DALAWANG (2) PAMILYA SA DON JOSE NA DUMANAS NG KALAMIDAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-2000

A RESOLUTION ENDORSING THE PROJECTS/PROGRAMS FOR FUNDING SUPPORT UNDER THE LOCAL GOVERNMENT SERVICE EQUALIZATION FUND (LGSEF).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA MAHAL NA SENADOR SERGIO R. OSMENA III NG TULONG PANANALAPI SA HALAGANG LIMANG MILYON (P5 MILLION) PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION AND CONCRETING OF FARM TO MARKET ROADS AT BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-2000

A RESOLUTION REQUESTING HIS EXCELLENCY JOSEPH EJERCITO ESTRADA TO GRANT THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, LAGUNA FINANCIAL ASSISTANCE IN THE AMOUNT OF PIOO MILLION TO BE CHARGED FROM THE 25% MANDATORY RESERVE IMPOSED BY THE DBM IN FISCAL YEAR 1999 OF THE GENERAL APPROPRIATION ACT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-2000

A RESOLTUION REQUESTING HOUSING ASSISTANCE FROM THE HONORABLE CONGRESSWOMAN ULIRAN TO JOAQUIN IN THE AMOUNT OF P 25 MILLION FOR THE PURCHASE, CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF A LOW COST HOUSING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATI BAY SA KAHILINGANG ''ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN" NG MAGELLAN VENTURES, INC. PARA SA PROYEKTONG TERRA FORTUNA SUBDIVISION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPALIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE" NG STECLBUILT CONSTRUCTION INC. PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE GYMNASIUM" SA DOMINICAN COLLEGE COMPOUND.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED IMPROVEMENT/REHABILITATION OF DRAINAGE, PHASE 1 (100 METERS) @ BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONCRETING OF BARANGAY ROAD@ BARANGAY MALITLIT, SANTA ROSA, LAGUNA ''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED FENCING@ OPEN SPACE TIANGCO SUBD., BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-2000

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLIKHA NG TUNGKULING SENIOR MANPOWER DEVELOPMENT OFFICER, SG-18 UPANG MAPASANIB SA TALAAN NG MGA KAWANI AT TUNGKULIN NG PAMAHALAANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-2000

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-2000

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. EDGARDO ANGARA, KALIHIM NG KAGAWARAN NG PANSAKAHAN NG TULONG PANANALAPI SA HALAGANG LIMANG MILYON (P5 MILLION) PARA SA PROYEKTONG "CONCRETING OF BARANGA Y ROAD (FARM TO MARKET) AT SITIO ARATAN TO KURAL NA BATO, BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock