2003 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 3, BLK. 31 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 1,500 METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DON JOSE, SANTA ROSA, LAGUNA BILANG GAMIT KOMERSIYAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG DEVELOPMENT PERMIT PARA SA PANUKALANG SANTA ROSA GARDEN VILLAS (Phase 2) SA LAGAY NG LUPANG NASASAKOP NG TCT NO. T. 161370, LOTE BLG. 565-D, NA MAY SUKAT NA 32,000 METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LABAS, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI GNG. CONCHITA C. ASCANO PARA SA PROYEKTONG "ROSE & GRACE RESTAURANT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DON JOSE, SANTA ROSA, LAGUNA PARA MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-2003

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PAMBAYANG AKAWNTANT AT PAMBAYANG PINUNO NG BADYET NA ANG MAGING PAMAMARAAN NG PAGPAPASAHOD SA LAHAT NG KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN AY SA PAMAMAGITAN NG "AUTOMATED TELLER MACHTNE" (ATM) .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA PAMBAYANG AKAWNTANT AT PAMBAYANG INGAT-YAMAN NA BIGYAN NG SIPI NG QUARTERLY TRIAL BALANCE NG PAMAHALAANG BAYAN UPANG MAGING BASIHAN NG MGA KAUTUSAN NA NAGTATADHANA NG MGA GASTUSIN AT PAGLALAAN DITO NG SANGGUNIANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBA Y SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 02-03 NG BARANGAY DITA NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA SANGGUNIANG BAYAN NA MALAGYAN NG ILAW ANG NATITIRANG ISANG "ISLAND ROTONDA" NG NATIONAL HI-WAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-2003

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG ENGINEERING, LICENSING AT MENRO SA PAMAMAGITAN NG TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NA ALAMIN KUNG MAY KAUKULANG PERMISO ANG PAGPAPAUNLAD NG LUPA NA PAG-AARI NG NEW LIFE MARKETING AND CONSTRUCTION, INC. NA MATATAGPUAN SA NATIONAL HIGHWAY, BARANGAY BALIBAGO AT ANG MGA TINDAHAN, BILYARAN, RADIATOR SHOP, JUNKSHOP AT TERMINAL NA MATATAGPUAN DIN SA NASABING LUGAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-2003

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG TOYOTA MOTOR PHILIPPINES CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "CONSTRUCTION OF TOYOTA ADMINISTRATIVE SERVICES CENTER AND RENOVATION OF EXISTING OFFICE BUILDING" SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA" PARA MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-2003

ANG KAPASYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN ANG CLEARANCE NG SUMITSU SPRING & METAL ENTERPRISES PARA SA PANUKALA "FACTORY / WAREHOUSE BUILDING PROJECT" SA LOT 3-B· 2, 7V1ERIDIAD INDUSTRIAL COMPLEX, BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA PARA MAPAGKALOOBAP 11G BUILDH1G PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 20A, 21A AT 22A, BLK. 1 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 390
METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA VILLA SUSANA SUBDIVISION, BARANGAY MALITLIT, SANTA ROSA, LAGUNA BILANG GAMIT INSTITUSYUNAL. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG GNG. JOAN S. GAMBOA NG MARY'S VILLE LEARNING CENTER, INC. PARA SA PROYEKTONG "SCHOOL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA VILLA SUSANA SUBD., BARANGAY MALITLIT, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 4, BLK. 2 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 162 METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA GOLDEN CITY PHASE 4D, BARANGA Y DILA, SANTA ROSA, LAGUNA BILANG GAMIT INSTITUSYUNAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG G. LEANDRO T. JANIOLA, JR. NG MERIDIAN EDUCATIONAL INSTITUTION PARA SA PROYEKTONG "SCHOOL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA GOLDEN CITY SUBDIVISION, BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-2003

A RESOLUTION EXPRESSING THE DESIRE OF THE SANGGUNIANG BAYAN TO CONVERT THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, PROVINCE OF LAGUNA INTO A CITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-2003

ANGKAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG PMUNO NG TANGGAPAN NA ISULIT SA SANGGUMANG BAYAN LAHAT NG IMPORMASYON AT DOKUMENTO NA KINAKAILANGAN UPANG MAPAG-ARALAN AT MAISAKATUPARAN ANG HANGARING MAGING SIYUDAD ANG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG RULE 1, ARTICLE 11, (A) NG RULES AND REGULATIONS IMPLEMENTING THE LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991 .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG KAUKULANG GASTUSIN PARA SA PAGGAMIT NG CELLULAR PHONES, MULA SA PALAANG MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES NG SANGGUNIANG BAYAN (TELEPHONE), TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-2003

A RESOLUTION ENDORSING THE APPLICATION OF TOYOTA MOTOR PHILIPPINES CORPORATION FOR THE PROCLAMATION OF ANOTHER 52.67- HECTARE LAND AREA LOCATED AT BARANGAY PULONG STA. CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA AS EXPANSION OF THE EXISTING 25 - HECTARE TOYOTA SANTA ROSA (LAGUNA) SPECIAL ECONOMIC ZONE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-2003

A RESOLUTION GIVING AUTHORITY TO MAYOR LEON C. ARCILLAS TO SIGN MEMORANDUM OF AGREEMENT FOR THE PHILIPPINE SCIENCE CENTRUM EXHIBITION AT THE SANTA ROSA SCIENCE HIGH SCHOOL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-2003

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA MAHAL NA PUNONGBAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAPALAANAN AT MABIGYAN ANG LAHAT NG PINUNU AT KA WANI NG PAMAHALAANG BA YAN NG ANNIVERSARY BONUS,' KAUGNA Y NG PAGDIRIWANG NG ARA W NG PAGKAKATATAG SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA TUWING IKA-18 NG ENERO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-2003

ANG KAPASIY AHAN NA HUMIHILING KAY VIDEOGRAM REGULATORY BOARD CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER RAMON "BONG" REVILLA, JR. NA MAITALAGA (DEPUTIZE) SI KGG. LEON C. ARCILLAS, PUNONG-BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAIPATUPAD ANG LAHAT NG BATAS AT TADHANAING IPINATUTUPAD NG VIDEOGRAM REGULATORY BOARD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 01-2003 NG BARANGAY APLAYA NA NAGSASAAD NA MABIGYAN NG KARAPATAN SI KGG. HILARIO A. BARRINUEVO, BILANG PUNONG-BARANGAY NA MAGING KINATAWAN SA PAKIKIPAG-UGNAYAN SA R.M. DIHAN MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG PAGKAKALOOB NG PARANGAL AT PABUYA/GANTIMPALA (INCENTIVE AWARD) SA SINUMANG KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN, KASAMA ANG PANGALAWANG PUNONG-BAYAN SA MAY PAGDALO (ATIENDANCE) SA LAHAT NG PANGKARANIWANG PULONG REGULAR SESSION) AT DI-PANGKARANIWANG PAGPUPULONG (SPECIAL SESSION) SA LOOB NG ISANG (1) TAON ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG EXECUTIVE ORDER NO. 292, RULE X, SEC. 4, (B).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-2003

ANG KAPASIY AHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI KAY SP02 ALEX L. RAMIREZ SA IPINAMALAS NA KATAPANGANG IPAGSAPALARAN ANG KALIGTASAN NG SARILI AT NG KANYANG PAMILYA UPANG MAHULI ANG MATAGAL NG IPINAGHAHANAP NG BATAS NA MAY LIMANG (5) "STANDING WARRANT" NA SI JULY MOJAR, TUBONG TAGKAWAYAN, QUEZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-2003

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PAMUNUAN NG POLICE REGIONAL OFFICE 4 PARA SA "MERITORIOUS PROMOTION" NI SENIOR POLICE OFFICER 2 ALEX LASERNA RAMIREZ BILANG PAGKILALA SA KANYANG IPINAKITANG KATAPATAN SA PAGLILINGKOD, KATAPANGAN AT HINDI PAG-ALINTANA SA KALIGTASAN NG SARILI AT NG KANYANG PAMILYA SA PAGTUPAD SA TUNGKULIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 025-2002 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD NA ANG SANGGUNIANG KABATAAN KAPASIYAHAN BLG. 001-2002 NA MABAYARAN ANG HALAGANG P29,700.00 REFEREES HONORARIUM FOR INTER-COLOR LEAGUE FROM MAY TO JUNE 2002 AT KAPASIYAHAN NA PAGTIBAYIN ANG HALAGANG P60,000.00 FOR INTER-SUBDIVISION OPEN DIVISION NGAYONG DISYEMBRE NA ITO AY MANGGALING SA SK 10% SHARE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN ELG. 1-2002 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD NA KUMUHA BILANG KAWANI NG BARANGAY NG (2) CLERK NA SASAHOD NG P3,500.00 AT ISANG UTILITY NA TATANGGAP NG PL ,500.00 KADA BUWAN NA ITO AY MAGSISIMULA KAPAG NAGTAAS NA NG SUWELDO ANG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAGBABAGO NG PLANO NG SUBDIBISYON (ALTERATION OF SUBDVISION PLAN) NG GRAND RIVERSIDE VILLA, SA KAHILINGAN NG A. J. MARK REALTY & DEVELOPMENT CORPORATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 2-2003 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG HALAGANG P30,000.00 NA GAGAMITIN SA PAGLALAKBAY ARAL SA IKA-20 NG PEBRERO, 2003 NA GAGANAPIN SA LAOAG CITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-2003

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. BOKAL EDWIN OLIVAREZ NA MABIGYAN PANSIN ANG KAPASIYAHAN BIG. 56-2002 NA MAY PETSANG IKA-27 NG PEBRERO, 2002 HINGGIL SA KAHILINGAN SA KGG. PUNONG-LALAWIGAN TERESITA LAZARO NA MAPALAGYAN NG "RAILING" ANG MAGKABILANG GILID NG TULAY SA "OLD NATIONAL HIGHWAY" SA HANGGANAN NG BARANGAY BALIBAGO AT BARANGAY MACABLING, SANTA ROSA, LAGUNA SAPAGKA'T MASYADONG MAPANGANIB ANG NASABING LUGAR SA MGA SASAKYANG NAGDARAAN LALO 'T HIGIT SA MGA TAONG NAGLALAKAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG SCI TRANSPORT & EQUIPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "EXISTING READY MIX CONCRETE BATCHING PLANT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG LOCATIONAL CLEARANCE MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AT INPRASTRAKTURA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGSASARA NG BAHAGI NG LUMANG PAMBANSANG LANSANGAN SA NASASAKUPAN NG BARANGAY BALIBAGO, SIMULA SA TAPAT NG TAN GANA BUILDING HANGGANG SA ISTASYON NG GASOLINE NI CARVAJAL SA BAHAGI NG DAAN PATUNGO SA CABUYAO SAMANTALANG ANG BAHAGING PA-NORTE O PA BIFIAN AY PABABAYAANG BUKAS SA TRAPIKO SA LKA-21 NG PEBRERO, 2003, SA GANAP NA IKA-3 NG HAPON, KAHILINGANG NAKAPALOOB SA KAP ASIYAHANG BARANGA Y BLG. 054-2003.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-2003

ANG KAPASIY AHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG AT KAUTUSANG ISINULIT NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BIG. 116-2003 NG BARANGAY APLAYA NA NAGSASAAD NA BAGUHIN ANG ORAS NG PANGKARANIWANG PULONG O SESSION NG SANGGUNIANG BARANGAY AT GAWING IKA-3:00 NG HAPON, UPANG HIGIT NA MABIGYAN NG KAUKULANG PANAHON ANG PAGDALO NG BAWA'T ISANG KAGAWAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. LOUERNE F. DE SALES NG U.P. CHEMICAL ENGINEERING ALUMNI FOUNDATION, INC, PARA SA PROYEKTONG "EXISTING CALTEX STATIONS" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DILA AT DITA UPANG MAPAGKALOOBAN NG LOCATIONAL CLEARANCE MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AT INPRASTRAKTURA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-2003

ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA VETERANS POST NA MAILIPAT ANG FREEDOM MARKER SA MAY PANULUKAN NG F. GOMEZ AT J.P. RIZAL UPANG LALONG HIGIT NA MABIGYANG PANSIN NG MGA TAONG NAGTUTUNGO SA PAMAHALAANG BAYAN AT SIMBAHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGA Y LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 009-2003 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY SA SEMINAR/LAKBAY ARAL NG MGA BARANGAY KAGAWAD NA NAGKAKAHALAGA NG P24,000.00.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 03-2003 NG BARANGAY DITA NA NAGSASAAD NA SAGUTIN O BALIKATIN ANG BAYARIN SA KONSUMO NG KORYENTE NG BASKETBALL COURT NG MARIQUITA SUBD., DITA, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-2003

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA MAG-ASA WANG ANGEL AT MAGDALENA MANGY ARI NA UNA WAIN AT DINGGIN ANG KALALAGAYAN NG MAY 152 PAMILYANG NANINIRAHAN SA PARSELA NG LUPAING INYONG PAG-AARI SA SITIO CAPIZ, BARANGAY MALITLIT AT MAGKAROON NG MAA YOS NA PAGKAKASUNDO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA SA LAGA Y NG LUPAING MAY SUKATNA 620 METRO PARISUKAT AT BAHAGING LOTE BLG. 12 AT 14 Block 2, NA MATATAGPUAN SA ROSAFLOR SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI REV. ERIC G. RIVERA NG LIGHT OF THE WORLD MISSION, PHILS. PARA SA PROYEKTONG "BIBLE SCHOOL "BUILDING" NA MATATAGPUAN SA ROSAFLOR SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKO~DASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AT INPRASTRAKTURA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI GNG. ELISA CARPENA PARA SA PROYEKTONG "COMMERCIAL/ RESIDENTIAL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AT INPRASTRAKTURA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RESOLUTION NO. 1 & 2 NA ISINULIT NG LOCAL DEVELOPMENT COUNCIL PARA SA PAGPAPATIBAY SA ANNUAL INVESTMENT PROGRAM CY 2003 ALINSUNOD SA TALAANG INILALAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "K" MALIBAN SA AYTEM NA NAGSASAAD NG ''PROPOSED SANTA ROSA TENNIS COVERED COURT, ROOFING AT BARANGAY MARKET AREA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA MAKAPAG-OPEN ACCOUNT NG TIME DEPOSIT SA HALAGANG SAMPUNG MILYONG PISO (P10,000,000.00) ANG PAMAHALAANG BAYAN SA LAND BANK OF THE PHILIPPINES, BALIBAGO SANTA ROSA BRANCH.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 117-03 NA ISINULIT NG BARANGAY APLAYA NA NAGSASAAD IPATUPAD AT GAMITIN ANG NAKALAANG GASTUSIN O TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NA NAGKAKAHALAGA NG P2,401 ,254.00.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 27 NA ISINULIT NG BARANGAY KANLURAN NA NAGSASAAD NA MAIPAGAWA ANG "STEEL GRATING" MALAPIT SA MC. DONALD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-2003

ANG KAPASIY AHAN NA KUMIKILALA AT NAGBIBIGAY PAHALAGA SA MUNICIPAL SCOUTING COUNCIL NG SANTA ROSA, LAGUNA SA PAMUMUNO NI ENGR. ROLANDO A. DE GUZMAN SA PAGTANGGAP NG MGA KAPURI-PURING KARANGALAN PARA SA BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-2003

NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA AT PAGPAPAHALAGA KAY CHARISSE PEMPENGCO, MAG-AARAL NG BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA NA NAGTAMO NG KARANGALAN BILANG NATIONAL CHAMPION NG STAR QUEST NA GINANAP SA CHANNEL 2 NG MAGANDANG TANGHALI BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-2003

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NA MAATASAN ANG LICENSE AND PERMIT DIVISION NA MAGSUMITE NG LAHAT NG TALAAN NG REHISTRADONG PHARMACY NA NAGBEBENTA NG GAMOT MAY KINALAMAN SA PAGPAPATUPAD NG RA 7432, 20% DISCOUNT SA SENIOR CITIZENS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-2003

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG GENERAL SERVICES NA MAGSULIT SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG TALAAN NG MGA KONTRATISTA SA PAGHAHAKOT NG BASURA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-2003

A RESOLUTION GRANTING AUTHORITY TO MAYOR LEON C. ARCILLAS TO NEGOTIATE AND ENTER INTO A LOAN AGREEMENT WITH THE LAND BANK OF THE PHILIPPINES FOR THE CONVERSION OF THE P30 MILLION CREDIT LINE INTO A REGULAR TERM LOAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "ADDITIONAL FINISHING WORKS FOR TWO STOREY BARANGAY HALL BLDG., @ BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA ".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAGSASAGAWA NG LAKBAY-ARAL NG MGA KASAPI SA ABAKA O NG SAMAHAN NG MGA KAGAWAD NG BARANGAY SA DARATING NA MARSO 7-9, 2003 SA LUNGSOD NG BAGUIO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN ELG. 87-2003 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DON JOSE NA NAGSASAAD NA MAGLAAN NG HALAGANG GUGUGULIN PARA SA "ALLOWANCE " NG BARANGAY KAGAWAD NG DON JOSE NA DADALO SA ABAKA LAKBAY-ARAL SEMINAR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSULTANCY SERVICES ON ARCHITECTURAL AND DETAILED ENGINEERING DESIGN FOR THE PROPOSED SANTA ROSA COMMERCIAL CENTER @ BARANGAY MARKET AREA, SANTA ROSA, LAGUNA ".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "CONSULTANCY SERVICES ON ARCHITECTURAL & DETAILED ENGINEERING DESIGN FOR THE PROPOSED SANTA ROSA COMMERCIAL CENTER ".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. DOMINADOR VELASCO JR. PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED TWO-STOREY COMMERCIAL BUILDING " SA LOT 1504-C BARANGAY DILA SANTA ROSA LAGUNA UPANG MAPAGKALOOB NG "BUILDING PERMIT " MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 28-03 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGSASAAD NA MAILABAS ANG HALAGANG P14,000.00 PARA SA LAKBAY ARAL NG MGA BARANGAY KAGAWAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED TWO (2) STOREY SANTA ROSA COMMERCIAL CENTER @ BARANGAY MARKET AREA, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATAKDA NG PAGDARAOS NG PANGKARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN TUWING MIYERKOLES NG UMAGA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-2003

A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR LEON C. ARCILLAS TO APPLY FOR AN ADDITIONAL LOAN OF P30 MILLION WITH THE LAND BANK OF THE PHILIPPININES TO FINANCE THE CONSTRUCTION OF ADDITIONAL HOUSING UNITS, LAND DEVELOPMENT, WATER AND LIGHTING SYSTEM AT THE BAGONG SANTA ROSA VILLAGE II.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. LUZVIMINDA ALONALON PARA SA PROYEKTOBNG "PROPOSED COMMERCIAL-APARTELLE BUILDING" SA LOT NO. 3 (PORTION OF LOT 1772), BARANGAY DITA, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN NG PAGHIRANG KAY G. MARCELO C. TANGONAN BILANG CONSULTANT ON BARANGAY AFFAIRS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG MEMORANDUM OF UNDERSTANDING KASAMA ANG NATIONAL COMPUTER CENTER NA KINAKATAWAN NI DIR. GEN. IBARRA M. GONZALES MAY KINALAMAN SA "JUMPSTARTING ELECTRONIC GOVERNANCE IN THE LOCAL GOVERNMENT UNITS".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RESOLUTION NO. 03 NA ISINULIT NG LOCAL. DEVELOPMENT COUNCIL ALIMRUNOD SA TALAANG INILAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "D".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG "PROPOSED STREETLIGHTING @ METROVILLE SUBD., BARANGAY POOC/BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN :

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-2003

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN ELG. 05- '03 NA ISINULIT NG BARANGAY DITA NA HUMIHILING SA SANGGUNIANG BAYAN NA MALAGYAN NG ILAW ANG POSTE NG MERALCO.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock