2004 RESOLUTIONS PAGE 2

RESOLUTION NO. 42-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS KINA G. LUCINA AT GNG. ROMOQUE NA MALAGDAAN ANG INIHANDANG KASUNDUAN NG LUPON SA LOOB NG SAMPUNG ARAW (10) NA MATANGGAP ANG SIPI NG KAPASIYAHANG ITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG RNGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA HIMPILAN NG PULISYA NA IPAT UPAD ANG ITINATADHANA NG KAUTUSANG BAYAN BIG. 482-1997 NA NAGBABAWAL NG PAGTITINDA AT PAGPAPALAGANAP NG MGA BABASAHIN O PAHAYAGAN NAGLALARAWAN, NAGLALAMAN AT NAGPAPAHAYAG NG MALALASWANG LARAWAN, ARTIKULO, KUWENTO O SANAYSAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN/KAUTUSANG ISINULIT NG BARANGA Y MARKET AREA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG MARUBDOB AT TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY SA ASAWA, ANAK AT MGA KAMAG-ANAK NI GNG. ARACELI LASERNA, BUTIHING INA NI KGG. MARCELITO S. LASERNA NA BINAWIAN AT SUMASAPUPUNAN NG POONG LUMIKHA NOONG IKA-15 NG AGOSTO, 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (PERMIT TO DEVELOP) NG LUCKY NINE PROPERTIES, INC. PARA SA PANUKALANG INDUSTRIAL COMPLEX SA PARSELA NG LUPAIN NA MAY SUKAT NA 18 HEKTARYA NA MATATAGPUAN SA BARANGAY PULONG STA. CRUZ, SIYUDAD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG GOVERNMENTAL AFFAIRS AND LEGAL MATTERS HINGGIL SA KAHILINGAN NG MSRK3 NA ITALAGA ANG 10% NG NAKALAAANG TAUNANG BADYET NG LOKAL NA PAMAHALAAN NA PASIMULA SA TAONG 2004 NA MAHIGIT P700 MILYON PARA ILAANG PONDO UPANG IPANGTULONG PARA SA MULING PAGBANGON NG MALIIT AT KATAMTAMANG LAKI NG NEGOSYO SA SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE PARA SA "STREETLIGHTS" SA BARANGAY MARKET AREA, SANTA ROSA CITY, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSANG-AYON NG SANGGUNIANG BARNNGAY NG IBABA SANTA ROSA, LAGUNA NA ITINAKDA NA GAWING TAUNANG PAGDIRIWANG ANG HULING LINGGO NG BUWAN NG ABRIL, UPANG MAGSILBING ARAW NG BARANGAY LBABA (BARANGAY IBABA DAY).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BIG. 015-004 NG BARANGAY IBABA NA NAGSASAAD NA ANG KAUKULANG HALAGA NA P30,592.79 SUPPLEMENTAL BUDGET SAVINGS NG TAONG 2003 AY MAGAMIT NG SANGGUNIANG
BARANGAY PARA SA LAKBAY ARAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. DANILO L. BAYLON NG GENUINO ICE CO., INC. PARA SA "PROPOSED CONSTRUCTION OF ONE (1) STOREY TUBE ICE PLANT" SA LOT 10, BLOCK 1-B, MERIDIAN INDUSTRIAL COMPLEX, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONGLUNGSOD ANG MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD NA MABIGYAN NG MADALIANG PAGPAPASIYA ANG USAPIN NG MGA NANINIRAHAN AT DEVELOPER NG LA JOYA DE SANTA ROSA AT MAPANATILI ANG STATUS QUO 0 WALANG SINGILAN HABANG WALA PANG DESISYON ANG AHENSIYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE/PERMIT TO DEVELOP NG SM PRIME HOLDINGS, INC. SA PAMAMAGITAN NI ENGR. DENNIS ABCEDE PARA SA PROYEKTONG - SM CITY-SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLULUNSAD NG MALAWAKANG KAMPANYA SA PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA ARI-ARIANG DI-NATITINAG (REALTY TAX) AT ANG PAGKAKALOOB NG AMNESTIYA SIMULA IKA-1 NG SETYEMBRE, 2004 HANGGANG IKA-31 DISYEMBRE, 2004 SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS NG PATAW NA MULTA SA DI PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA NAKARAANG TAON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLULUNSAD NG MALAWAKANG KAMPANYA SA PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA ARI-ARIANG DI-NATITINAG (REALTY TAX) AT ANG PAGKAKALOOB NG AMNESTIYA SIMULA IKA-1 NG SETYEMBRE, 2004 HANGGANG IKA-31 DISYEMBRE, 2004 SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS NG PATAW NA MULTA SA DI PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA NAKARAANG TAON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. EVANGELINE L. SIMON PARA SA PROYEKTONG "COMMERCIAL BUILDING'' SA LOT 13 BLOCK 16, NA MATATAGPUAN SA SAN LORENZO SOUTH, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA HOUSING & URBAN DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI GNG. ZENY F. DE GUZMAN PARA SA "PROPOSED COMMERCIAL BUILDING" NA ILALAGAY SA LOT 10, BLK. 4, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPATUPAD SA KAPASIYAHAN BLG. 51-2004 NA TUMUTUNGKOL SA PAGLULUNSAD NG MALAWAKANG KAMPANYA SA PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA ARI-ARIANG DI-NATITINAG (REALTY TAX) AT ANG PAGKAKALOOB NG AMNESTIYA SIMULA IKA-15 NG SETYEMBRE, 2004 HANGGANG IKA-28 NG PEBRERO, 2005 SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS NG PATAW NA MULTA SA DI PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA NAKARAANG TAON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG DEVELOPMENT PERMIT NG SINALHAN HOUSING COOPERATIVE PARA SA PANUKALANG PABAHAY SA LAGAY NG LUPANG NASASAKOP NG TCT No. T-187820 NA MAY SUKAT NA 18,011 METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA BARANGAY SlNALHAN SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-LUNGSOD LEON C. ARCILLAS NA PUMASOK SA KASUNDUAN PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG IBA'T-IBANG PAGAVYAING BAYAN, ALINSUNOD SA TALAANG ISINULIT NA NAGTATALA NG 19 NA PROYEKTO, RNALIBAN SA PAGAWAING ITINALA SA, BILANG 11 AT 12 NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "I".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-2004

RESOLUTION FOR THE OFFERING OF ADDITIONAL COURSES IN PUP SANTA ROSA EXTENSION EFECTIVE SCHOOL YEAR 2004-2005.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-2004 (2)

A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR LEON C. ARCILLAS TO TRANSACT AND NEGOTIATE WITH THE NATIONAL DEVELOPMENT COMPANY IN CONNECTION WITH THE CONSTRUCTION OF ADDITIONAL 100 CLASS ROOM.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BIG. 14-2004 NG BARANGAY IBABA NA NAGSASAAD NG PAGSANG-AYON NG BUONG SANGGUNIANG BARANGAY NG IBABA, SANTA ROSA, LAGUNA NA IPINAGBABAWAL ANG PAGWAWALIS NG MGA BATANG MENOR DE EDAD O PANSAMANTALANG PUMAPALIT SA MGA LEHITIMONG NAKATALAGANG (STREET SWEEPER) SA KALSADA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA AT NAGBIBIGAY PAPURI KAY ANGELIKA P. ELMIDO NA NAGWAGI NG 3 GINTO, 1 PILAK AT 1 BRONZE SA SKATE ASIA NA GINANAP SA TAIPEI, TAIWAN NOONG IKA-22-28 NG AGOSTO, 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 03-2004 NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN AT NG SANGGUNIANG BAYAN NA MAIPAGPAGAWA NG BENCH AT FENCE ANG BASKETBALL COURT NG BARANGAY MACABLING, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAOS PUSO AT MARUBDOB NA PAKIKIRAMAY SA MGA ANAK AT KAMAG-ANAK NI GNG. MELY CARVAJAL NA BINAWIAN AT SUMASAPUPUNAN NG POONG LUMIKHA NOONG IKA-27 NG AGOSTO, 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 08-04 NA ISINULIT NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG HALAGANG P266,516.53 NA SUPPLEMENTAL BUDGET NA ILALAAN PARA SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGMUMUNGKAHI SA TANGGAPAN NG PUNONGLUNGSOD NG SANTA ROSA NA MAKAPAGLAAN NG SAPAT NA PARSELA NG LUPAIN NA PAGTATAYUAN O PAGPAPAGAWAAN NG PARKE SA BAYBAYING DAGAT NG BARANGAY CAINGIN, APLAYA AT SINALHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA PANSAMANTALANG PAGSASAISANTABI NG KAHILINGANG CLEARANCE NG INTERLUX CORPORATION PARA SA RADIO BASE STATION PROJECT NG SMART COMMUNICATIONS, INC. SA BARANGAY DILA AT APLAYA, SANTA ROSA, LAGUNA SA DAHILANG DI DUMALO ANG HUMIHILING SA ISINAGAWANG PUBLIC HEARING NOONG IKA-7 NG HUNYO, 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-2004 (2)

A RESOLUTION REQUESTING THE CHIEF EXECUTIVE TO CREATE/CONVENE THE SOLID WASTE MANAGEMENT BOARD IN THE CITY OF SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG BINAN METROPOLITAN BINGO CORPORATION PARA SA PROYEKTONG PAGLALAGAY NG "BINGO HALF" SA 3RD LEVEL OF ROBINSON'S PLACE, NATIONAL HIGHWAY, BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-2004 (2)

A RESOLUTION REQUESTING THE CHIEF EXECUTIVE TO CREATE/CONVENE THE cm TRAFFIC MANAGEMENT BOARD. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI DB. PRISCILA SA "PROPOSED RESIDENTIAL/COMMERCIAL BUILDING PROJED” SA  LOT  RIZAL BLVD., BARANGAY KANLURAN, SANTA ROSA. LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT” MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE PARA SA "STREETLIGHTS' SA ST. FRANCIS SUBD., BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. REYNALDO D. ALIGNAY PARA SA "PROPOSED ONE STOREY COMMERCIAL BUILDING PROJECT" SA 718 RIZAL BLVD., BARANGAY LABAS, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 03-04 NG BARANGAY DITA NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA SMART COMMUNICATIONS, INC. NA MAKAPAGTAYO NG CELL SITE SA SITIO BUROK-BUROK, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGA Y LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 04-2004 NG BARANGAY IBABA NA NAGSASAAD NA ANG HALAGANG P30,592.79 NA NAKALAAN SA LAKBAY ARAL CUM SEMINAR AY MAGAMIT PARA SA PAGBILI NG MATERYALES NG BARANGAY PATROL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA CONSULTANCY AGREEMENT PARA SA PAGTATALAGA KAY DRA. PATROCINIA MALLABO BILANG CHIEF OF CLINICS AT CONSULANT IN THE ADMINISTRATION OF THE SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 15-2004 NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA TANGGAPAN NG CITY MAYOR LEON C. ARCILLAS AT SA SANGGUNIANG PANGSIYUDAD NA MAIPAAYOS/MABAGO LAHAT ANG LINYA NG KURYENTE SA SITIO IRAQ, BARANGAY MACABLING.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock