2004 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-2004

ANG KAPASIYAHANNA NAGPAPAHAYAG NG WALANG PAGTUTOL SA PANUKALANG PAMAMAHALA NG OPERASYON NG BINGO GAMES
SA ROBINSONS-STA. ROSA NG "TAPTAM" NA DITO'Y KINATAWAN NG KANILANG PANGULONG SIG. WILFREDO A. CASTRO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 01- Series of 2004

RESOLUTION INFORMING THE OFFICE OF THE PRESIDENT, THE SENATE, THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, AND THE SUPREME COURT OF THE PHILIPPINES OF THE RATIFICATION OF THE CONVERSION OF THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, IN THE PROVINCE OF LAGUNA, INTO A COMPONENT CTIY KNOWN AS THE CTIY OF SANTA ROSA, PURSUANT TO SECTION 2 OF REPUBLIC ACT No. 9264.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 002-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUPORTA SA PAGLULUNSAD NG "LIGTAS TIGDAS 2" SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 2-2004

A RESOLUTION INFORMING THE DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT, DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT, DEPARTMENT OF FINANCE, THE CIVIL SERVICE COMMISSION, LEAGUE OF CITIES OF THE PHILIPPINES AND THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAGUNA OF THE RATIFICATION OF THE CONVERSION OF THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, IN THE PROVINCE OF LAGUNA, INTO A COMPONENT CITY NOW KNOWN AS THE CITY OF SANTA ROSA, PURSUANT TO SECTION 2 OF REPUBLIC ACT NO. 9264.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 003-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY NG AMNESTIYA SA UNANG TATLONG DAANG (300) TAGA-SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KAHILINGAN NA MAP AGKALOOBAN NG PRANGKESA/LINYA/LEGALIZATION SA MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE SIMULA SA IKA-1 NG PEBRERO HANGGANG IKA-30 NG ABRIL, 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. FERDINAND R. BRAVO NG COSTA VILLA REALTY & DEV'T. CORP. PARA SA PROYEKTONG "COMMERCIAL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA CIUDAD GRANDE, BARANGAY MARKET AREA, SIYUDAD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT” MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 004-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. MARIO LOPEZ PARA SA "PROPOSED MOTEL BUILDING PROJECT" SA LOT 1701-A, NATIONAL HIGHWAY, BARANGAY DITA, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT, MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI GNG. MARIA CRISTINA C. GAVINA PARA SA "PROPOSED TWO STOREY COMMERCIAL BUILDING PROJECT' NA MATATAGPUAN SA BEL-AIR 2, BARANGAY DON JOSE, SIYUDAD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 005-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG M'GA SUMUSUNOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. GIL A. BASILA NG RHINELAND REALTY AND DEVELOPMENT CORP. PARA SA MGA SUMUSUNOD NA PROYEKTO TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 006-2004

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAKAPAGLAAN. NG SAPAT NA HALAGA PARA SA LUPANG MAY SUKAT NA 1,600 SQM. SA HALAGANG P580.00/SQ.M. UPANG MAGING PAGAARI NG PAMAHALAANG BAYAN AT FUAGAMIT NG PAARALANG ELEMENTARYA NG DON JOSE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASAISANTABI NG KAHILINGAN NG PENTECOSTAL MISSIONARY CHURCH PARA SA PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN SA LATE BIG. 280-B-4-A-1-A AT KAHILINGANG CLEARANCE PARA SA PROYEKTONG "SCHOOL BUILDING'' NA MATATAGPUAN SA DONA ROSINA COMPOUND, BARANGAY TAGAPO, SIYUDAD NG SANTA ROSA, LAGUNA SA DAHILANG MAY PETISYONG NAKAHAIN ANG MGA NANINIRAHAN DITO, NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "G".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NA ANG PUNONG-LUNGSOD AY MAPAGLAANAN NG SAPAT NA PONDO UPANG MALAGYAN NG POSTENG ILAW ANG LUGAR NG RELOKASYON SA PULONG SANTA CRUZ SA PARSELA NG LUPAIN SA LIKOD NG NISSAN PHILIPPINES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBA Y SA PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN SA LAHAT NG DAAN (ROAD LOTS), BAKANTENG LOTE (OPEN SPACE) AT EASEMENT NG ST. FRANCIS HOMES XIV NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 7-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN SA LAHAT NG DAAN (ROAD LOTS), BAKANTENG LOTE (OPEN SPACE) AT EASEMENT NG ST. FRANCIS HOMES XIV NA MATATAGPUAN SA BARANGAY SA BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA PAMBAYANG INHINYERO NA IPATIGIL ANG ANUMANG PAGAWAIN O OPERASYON NG CELL SITE PROJECT SA ROMANVILLE SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA AT ANG PAGPAPAYO NG PAGSASAMPA NG NARARAPAT NA KASO SA PAGLABAG SA ITINATADHANA NG NATIONAL BUILDING CODE (PD 1096).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 010-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS NG MGA DRIVER NG PAMPASAHERONG TRICYCLE NG HIGIT SA ITINATADHANA NG KAUTUSANG BAYAN BLG. 1010-2000.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI SA HIMPILAN NG PULISYA NG LUNGSOD NG SANTA ROSA SA PAMUMUNO NIP/SUPT EDUARDO M. SANQUE, PANGALAWANG PINUNO, P/C INSP MIGUELITO J. DESCALZO P/C INSP GENER D OFRECIO AT LAHAT NG KAGAWAD NG HIMPILAN SA MATAGUMPAY NA PANGANGALAGA NG KATAHIMIKAN AT KAAYUSAN NG PAGDARAOS NG PANGNASYONAL AT PANGLOKAL NA HALALAN NOONG IKA-10 NG MAYO, 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 011-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. MARIO E. LERPIDO PARA SA "PROPOSED 6-DOOR COMMERCIAL BUILDING PROJECT" SA LOT NO. 1706, NATIONAL ROAD, BARANGAY DITA, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI SA HIMPILAN NG PULISYA NG LUNGSOD NG SANTA ROSA SA PAMUMUNO NI P/SUPT EDUARDO M. SANQUE, PANGALAWANG PINUNO, P/C INSP MIGUELITO J. DESCALZO AT P/INSP GENER D OFRECIO -SA PANGANGALAGA SA KATAHIMIKAN AT KAAYUSAN NA IKINAPAGTAGUMPAY SA GINANAP NA PLEBISITO SA KOMBERSIYON NG BAYAN PARA MAGING SIYUDAD NA GINANAP NOONG IKA-10 NG HULYO, 1004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 012-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI SA BUMUBUO NG MUNCIPAL CANVASSING COMMITTEE, MGA PUNONG-GURO, GURO, MGA SAMAHANG PANGMABUTING-MADLA/PANGSIBIKO AT SA MGA MAMAMAYANG KUSANG LOOB NA TUMULONG SA IKAPAGTATAGUMPAY AT MATAHIMIK NA PAGSASAKATUPARAN NG HALALANG PANGNASYONAL/ PANGLOKAL NOONG IKA-10 NG MAYO, 2004 AT PLEBISITO NOONG IKA-10 NG HULYO, 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 013-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG LIHAM NG SAMAHANG BAYBAY ILOG, BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA, LAGUNA SA PAMBAYANG TAGATAYA AT PAMBAYANG INHINYERO UPANG ALAMIN ANG KALAGAYAN NG NABANGGIT NA ABANDONED ROAD AT HINIHILING NA MAGSULIT NG ULAT SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN HINGGIL SA PAKSANG NABANGGIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSASAKATUPARAN NG PAGLALAGAY NG PERMANENTENG PANANDA (MARKER) SA PAARALANG ELEMENTARYA NG CENTRAL II AT BULWAGANG PULUNGAN NG SANGGUNIAN KAUGNAY NG MAKASAYSAYANG PAGSASAKATUPARAN AT PAGPAPATIBAY SA REPUBLIC ACT 9264, ANG BATAS NA NAGTATALAGA NG PAGIGING SIYUDAD NG BAYAN NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 014-2004 
ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD NA MAPAGKALOOBAN AT MAGING BAHAGI NG GASTUSIN SA TAUNANG BADYET NG SIYUDAD ANG "ALLOWANCE" NG MGA KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA NG SANTA ROSA ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG RA 7160 0 NG LOCAL GOVERNMENT CODE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 015-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG DIGITEL MOBILE PHILS., INC. (SUN CELLULAR) SA PAMAMAGITAN NG LEBLANC COMMUNICATIONS PHILIPPINES PARA SA "PROPOSED CELL SITE TOWER PROJECT' NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DON JOSE, SIYUDAD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 016-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD TULAD NG
SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-2004

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY P DIR GEN HERMOGENES E EBDANE, CHIEF, PHILIPPINE NATIONAL POLICE SA PAMAMAGITAN NI P/C SUPT REYNALDO P VARILLA, PR0-4A (CALABARZON), CAMP VICENTE LIM, NA MAKAPAGTALAGA NG KARAGDAGANG KAGAWAD SA HIMPILAN NG PULISYA NG SIYUDAD NG SANTA ROSA. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 017-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA KASULATAN NG PAGTATALAGA KAY DR. VICTORIANO 0. ANG BILANG CONSULTANT ON ANESTHESIOLOGY NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASAISANTABI NG KAHILINGAN NG SAMAHANG PAGKAKAISA BANCATHON NG BARANGAY SINALHAN BILANG ISANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION ALINSUNOD SA ULAT NG LUPON NG LAWS AND GOVERNMENT NA GINAGAWANG BAHAGI NG
KAPASIYAHANG ITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 018-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEFI.RANCE NI ONG. RHODORA A. RAMIREZ NG RCA REALTY DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA "PROPOSED MEMORIAL CHAPEL / COMMERCIAL BUILDING PROJECT" SA RIZAL BLVD., BARANGAY KANLURAN, SANTA ROSA, LAGUNA OPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT'' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-2004

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING NG RESOLUSYON SA BOARD OF TRUSTEES NG SANTA ROSA SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL NA ISAMA SA PATAKARAN (POLICY) NG PAARALAN ANG PAGBIBIGAY PRIBILEHIYO SA MGA NAGTAPOS NG MABABANG PAARALAN SA MGA PAMPUBLIKONG AT PRIBADONG PAARALAN SA SANTA ROSA NA MAY KARANGALANG VALEDICTORIAN AT SALUTATORIAN NA MATANGGAP BILANG MAG-AARAL NG HINDI NA KINAKAILANGANG DUMAAN SA ENTRANCE EXAMINATION AT IBA PANG REQUIREMENTS (AUTOMATIC ACCEPTANCE).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI GNG. BAUTISTA PARA SA "PROPOSED ONE STOREY COMMERCIAL BUILDING PROJECT' NA ITATAYO SA LOT 98, BARANGAY MALUSAK, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. ALMA M. PUNONG BAYAN PARA SA "PROPOSED THREE STOREY COMMERCIAL BUILDING PROJECT" SA LOT 1487-C, 13ARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA MAPAGKALOOBAN NG HALAGANG TATLUMPUNG LIBONG PISO (P30,000.00) BILANG TULONG PANANALAPI KINA G. MANUEL NALUZ AT G. RAFAEL CASANAS, MGA KINATAWAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA PARA SA GAGANAPIRIG FEDEX PHILIPPINE TOUR ELIMINATIONS (TOUR PILIPINAS) FOR 2005 SA DARATING NA IKA-15-16 NG OKTUBRE, 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI DR. ARSENIO SAYOC PARA SA "PROPOSED TWO COMMERCIAL BUILDING PROJECT" SA BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-A-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA ANG HALAGANG ISANG DAAN ANIMNAPU'T APAT NA LIBO, SIYAM NA RAANG PISO (P164,900.00) AY MAGAMIT SA PANUKALANG PAGBILI NG LUPANG MAGIGING BAHAGI NG GAGAWING PAMPUBLIKONG DAAN PATUNGO AT PALABAS NG SITO KURAL NA BATO, SITIO BUKID AT RELOCATION SITE SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "CAPITAL OUTLAY-LAND UNPROGRAMMED.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA LIHAMAN SI GNG. ARIOLA UPANG IPALIWANAG KUNG SINO TALAGA ANG KANILANG IPINAGSUSUMBONG. SA SANDALING SASABIHIN NIYA NA SI PUNONG-BARANGAY ROMEO AALA KASAMA ANG OPISYALES AY NARARAPAT NA AMIYENDAHAN ANG PINANUMPAANG SUMBONG KASAMA ANG PANGALAN AT KATUNGKULAN NG BINABANGGIT NA KASAMA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. MIGUELITO LICMO PARA SA "COMMERCIAL STALL PROJECT" SA BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. RUEL B. CAPUGAN PARA SA PROYEKTONG "SCHOOL BUILDING' NA ITATAYO SA JASMIN ST., LM SUBDIVISION, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. SOTERO MANGUERRA, JR. PARA SA PROYEKTONG "COMMERCIAL BUILDING" SA LM SUBD., SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSASAKATUPARAN SA LALONG MADALING PANAHON ANG PAGLALAGAY NG PERMANENTENG PANANDA WELCOME ARCH O MARKER SA LAHAT NG DAAN O KALSADA PAMBARANGAY, PANGSIYUDAD AT PANGNASYONAL UPANG MADALING MAKILALA NA PUMAPASOK NA SILA SA BAGONG SIYUDAD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NG LOCAL DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION NO. 1 & 2, PARA SA ANNUAL INVESTMENT PLAN AT 20% DEVELOPMENT PROGRAM NG PAΜAHALAANG BAYAN PARA SA TAONG 2004 ALINSUNOD SA TALAANG INILAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "A".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-2004

A RESOLUTION GIVING THE SANGGUNIANG BARANGA Y OF BARANGAY KANLURAN (BARANGAY I), SANTA ROSA, LAGUNA PERPETUAL AUTHORITY TO USE A PARCEL OF LAND OWNED AND IN THE NAME OF THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, LAGUNA HEREIN DESCRIBED AS BLOCK 7, COVERED BY TRANSFER OF CERTIFICATE TITLE NO. 501485.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGAN NG GREENFIELD DEVELOPMENT CORPORATION NA MAPALITAN GAMIT ANG PARSELA NG LUPAING, KILALA BILANG LOT 5, BLOCK 1, LOT 6, BLOCK 1 AND LOT 3, BLOCK 2 MULA GAMIT COMMERCIAL/INDUSTRIAL AY MAGING AT MATALAGANG GAMIT COMMEROAL/INDUSTRIAL/INSTITUTIONAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-BAYAN NA LUMAGDA SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT MAY KINALAMAN SA MEMORANDUM CIRCULAR NO. 06 LEAGUE OF  MUNICIPALITIES OF THE PHILIPPINES PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG LGU-DPWH COST-SHARING PROJECT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG GREENFIELD DEVELOPMEN'T CORPORANON PARA SA PANUKALANG MEDICAL AND OTHER ALLIED SERVICES NA ITATAYO SA BAHAGI NG KANILANG PINAUUNLAD NA SANTA ROSA BUSINESS PARK UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG PAGHINGI NG PAUMANHIN SA TANGGAPAN NG PAROLE AND PROBATION ADMINISTRATION, SANGAY NG REHIYON SA PAGPAPASIYA NG KAPULUNGAN NA HINDI MAPAUNLAKAN SA KASALUKUYAN ANG KAHILINGANG SILA AY MAPAGLAANAN NG TANGGAPAN SA MGA PAMBAYANG GUSALING PAMPAMAHALAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT KUMIKILALA SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA PAGAWAING BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY RIG PAGLIKHA .NG DALAWANG TUNGKULING COMPUTER OPERATOR IV UPANG NIAPASANIB AT MAGIRIG BAHAGI NG BALANGKAS AT TALAAN NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI PARA SA LICENSE AND PERMIT DIVISION, TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG RECLASSIFICATION/CREATION OF THE POSITION OF NURSE III -GR. 16 TO NURSE V-GR. 20 PARA SA TANGGAPAN NG CITY HEALTH OFFICER UPANG MAPASAMA SA TALAAN NG PLANTILLA OF PERSONNEL PARA SA TAONG 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-2004

ANG KAPASAYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-BAYAN NA MAPAGKALOOBAN NG HALAGANG LABING LIMANG LIBONG PISO (PI5,000.00) BILANG TULONG PANANALAPI PARA SA PAMILYA NI G. PAMPILO SANGALANG NA NAGING BIKTIMA NG SUNOG NOONG IKA-14 NG PEBRERO, 2004 SA BARANGAY DON JOSE, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 12-2004 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD NA ANG PONDO NA NAGKAKAHALAGA NG P20,500.00 NA GALING SA LLDA AY ILABAS AT ILIWAT/GAMITIN PARA SA SEMINAR NG LUPON AT TANOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG DEVELOPMENT PERMIT PARA SA PANUKALANG SANTA ROSA GARDEN VILLAS II SA LAGA Y NG LUPANG NASASAKOP NG TCT NO. 172327, LOTE BLG. 1039, NA MAY SUKAT NA 32,586 METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MACABLING, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG PAGBATI AT PAGPURI SA PKL TEAM PHILIPPINES NA NAGWAGI SA GINANAP NA 6TH ANNUAL SATO CUP-INTERNATIONAL SHITO RYU KARATEDO CHAMPIONSHIP NA GINANAP SA WILLINGTON AVENUE, BURNABY, VANCOUVER, CANADA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 07-2004 NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD NA MAKAPAGLABAS NG KAUKULANG PONDO PARA SA PAGPAPAPINTURA NG BARANGAY HALL NG BARANGAY LABAS, LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-2004 

RESOLUTION AUTHORIZING THE MUNICIPAL MAYOR TO PURCHASE THE FOLLOWING MEDICAL EQUIPMENT FROM LJP INTERNATIONAL INC., WITH OFFICE ADDRESS AT 901 ATLANTA CENTER, ANNAPOLIS ST., GREENHILLS, SAN JUAN, METRO MANILA, WHICH IS THE EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF THE SAME IN THE PHILIPPINES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-A-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN KASAMA ANG S & S WASTE MANAGEMENT AND GENERAL TRADING MAY KINALAMAN SA GARBAGE COLLECTION SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG HIMPILAN NG PULISYA NA PAG-IBAYUHIN ANG PAGSASAGAWA NG KAMPANYA LABAN SA IPINAGBABAWAL NA GAMOT AT MAY-ARI NG BAHAY NA KUNG SAAN ANG "POT SESSION” NG MAPANGANIB NA GAMOT AY
ISINASAGAWA AT KAHILINGANG PAGSUSULIT NG ULAT HINGGIL DITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-2004 

A RESOLUTION APPROVING AND RATIFYING THE LOAN AGREEMENT SIGNED AND EXECUTED BY AND BETWEEN THE NATIONAL DEVELOPMENT COMPANY REPRESENTED BY ITS GENERAL MANAGER OFELIA V. BULAONG AND THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA REPRESENTED BY MAYOR LEON C. ARCILLAS AND HEREIN ATTACHED AS ANNEX "B":

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG HIMPILAN NG PULISYA NA MAGSAGAWA NG KAMPANYA SA MGA MAY VIDEO KARERA, COMPUTER GAMES AT SA LAHAT NG URI NG SUGAL SA LUNGSOD NG SANTA ROSA AT HINIHILING NA MAGSULIT NG ULAT TUWING BIYERNES NG BAWA'T LINGGO HINGGIL DITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG USAPIN NG MAJA VILLAGE SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGATYAMAN AT PAMBAYANG TAGATAYA PARA SA KAUKULANG PAG-AARAL AT PAGSISINOP NG IMPORMASYON AT DOKUMENTO PARA SA PAGPAPANUKALANG MAIPATUPAD NG PANLALAWIGAN PAMAHALAAN ANG PROGRAMANG " WARRANT OF LEVY" SA PARSELA NG LUPAING NGAYO'Y KILALA BILANG MGA DAAN NG MAJA VILLAGE, BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. JACINTO C. GALANG PARA SA "PROPOSED GARAGE BUILDING PROJECT' SA SANTA ROSA COMMERCIAL COMPLEX, BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 01-04 NA ISINULIT NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD NA MAKAPAGLABAS NG KAUKULANG PONDO PARA SA PAGPAPAGAWA NG PAMPUBLIKONG SASAKYAN NG BARANGAY LABAS (ANFRA AT RESCUE).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG· CLEARANCE NI ARCH. CARTANO PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED TWO-STOREY COMMERCIAL BUILDING'' SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT. 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG MGA SURNUSUNOD NA TUNGKULIN UPANG MAPASANIB AT MAGING BAHAGI NG BALANGKAS AT TALAAN NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG TULONG-PANANALAPI NI G. MICHAEL T. VIGILIA CHAIRMAN NG LAGUNA BILLIARD ASSOCIATION UPANG IUKOL SA MGA GASTUSIN SA PAGLAHOK SA PHILIPPINE 9BALL OPEN NA GAGANAPIN SA SM MEGAMALL SA IKA- 3-5 NG SETYEMBRE, 2004.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAISAKATUPARAN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 067-2004 NG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD NG KAHILINGAN SA SANGGUNIANG BAYAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA SA PANGUNGUNA NI PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAPAGLAANAN NG PONDO UPANG MALAGYAN NG "BLECHERS' AT BAGONG "FENCING'' ANG DILA COVERED BASKETBALL COURT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-2004 

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS NA MAATASAN ANG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO NA MAISAGAWA ANG RE-SURVEY MULA SA PARSELANG LUPAIN NA TINATAWAG NA ABANDONED ROAD NA MAGMUMULA SA BARANGAY BALIBAGO-SANTO DOMINGO ROAD AT MALAPIT SA PNCC EXIT PATUNGONG BARANGAY MACABLING SANGAYON SA PLANONG ISINULIT NG PAMBAYANG TAGATAYA UPANG MATUGUNAN ANG PETISYON NG MGA NANINIRAHAN SA KARATIG NG LUPAING PAMPAMAHALAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 09-2004 NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA PUNONG-BAYAN AT SANGGUNIANG BAYAN NA MAIPAGAWANG KONGKRETO ANG BOUNDARY NG MAMPLASAN AT MACABLING NA MAY HABANG TATLONG DAAN AT LIMAMPUNG METRO (350 METERS).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLIKHA NG MGA TUNGKULIN UPANG MAPASANIB AT MAGING BAHAGI NG BALANGKAS AT TALAAN NG MGA TUNGKULIN AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD LEON C. ARCILLAS NA MAIPATUPAD ANG MULING PAGPAPATULOY (REACTIVATE) NG SERBISYONG PANGKATAHIMIKAN NG PNP BLUE LIGHT SUBSTATION SA BARANGAY DITA, BALIBAGO AT TAGAPO ANG PAGKAKALOOB NG GAMIT PANGKOMUNIKASYON AT KINAKAILANGANG ARMAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-2004

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY P/SUPT EDUARDO MANAIG SANQUE, PINUNO NG HIMPILAN NG PULISYA NG SANTA ROSA, LAGUNA AT HEPE NG TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE, REGION IV, CAMP VICENTE LIM NA MAHIGPIT NA BANTAYAN ANG PATULOY NA PAGSASAGAWA NG PANGKAKARERA NG SASAKYAN SA BALIBAGO-TAGAYTAY NATIONAL ROAD, PARTIKULAR SA LUGAL NA MULA SA PANULUKAN NG BEL AIR SUBDIVISION PATUNGONG INTERSECTION NG LAGUNA TECHNOPARK MULA IKA-12 NG HATINGGABI HANGGANG PAUMAGA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD· LEON C. ARCILLAS AT SA FINANCE COMMITTET: NG SIYUDAD NG SANTA ROSA NA MAISANIB SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 ANG PALAAN PARA SA AKLAT (WORKING BQOKS) AT IBA PANG PANGUNAHING GAMIT NG MGA BATANG NASASA DAY CARE CENTERS SA BUONG SIYUDAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-2004

ANG KAPASIYAHAN NA NANAWAGAN SA TAGAPANGASIWA NG NATIONAL IRRIGATION AUTHORITY, ENGR. CESAR AMADOR NN MAIPAALIS O MAIPALINIS ANG NIA CANAL SA KARATIG NG BALIBAGO NATIONAL HIGHWAY SA DAHILANG TINAYUAN NA NG ISTRAKTURA ANG IBABAW NG KANAL NA MAGIGING SAGABAL SA DALOY NG TUBIG AT MAMING MAGDULOT NG BAHA SA DARALING NA TAG-ULAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-2004 (2)

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD .NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI ANG TATLONG (3) PARNILYA NA KINABIBILANGAN NINA G. NESTOR BARROSO, G. CESAR BARROSO AT RECTO BARROSO NG HALAGANG TIG-10,000.00 NA NASUNUGAN NOONG IKA-5 NG AGOSTO, 2004 SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-2004 

RESOLUTION APPROPRIATING THE AMOUNT OF FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (P500,000.00) AS COUNTERPART FUNDS OF THE MUNICIPALITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE DPWH-LGU COST-SHARING PROJECT AND AUTHORIZING THE MUNICIPAL MAYOR TO ENTER INTO A PROJECT MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH THE DPWH-DEO AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock