2005 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1385-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAWALANG. BISA SA- KAUTUSANG PANLUNGSOD BIG, 1384-2004NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG HAIAGANG PS MTLYON UPANG IUKOL SA EXTRA CASH GIFT NG MGA PINUNO, KAWANI NG PAMAHAFAANG -LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1386-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC PARA SA TAONG 2005 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON ANIM NA RAAN DALAWAMPUT DALAWANG LIBO ISANG DAAN. AT TATLUMPUT PITONG PISO AT PITUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P3,622,137.79) KASAMA NG KAUKULANG PUNA -AT REKOMENDASYON .NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1387-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAING MATATAGPUAN SA 7-11 BUILDING, 2ND FLOOR, BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-KOMERSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1388-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 11 BLOCK 1, MATATAGPUAN SA PROGRESSIVE VILLAGE, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT
INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1389-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON PITONG DAAN WALUMPUT PITONG LIBO ANIM NA RAAN AT ANIMNAPU’T DALAWANG PISO AT TATLUMPUT WALONG SENTIMO (4,787,662.38) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1390-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON PITONG DAAN WALUMPU'T WALONG LIBO, TATLONG DAAN AT TATLUMPU'T DALAWANG PISO (P1,788,332.00) KASAMA ANG KAUKLILANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1391-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, ISANG DAAN LABING PITONG LIBO, WALONG DAAN AT ANIMNAPU'T ISANG PISO (P1,117,861.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1392-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATAKDA NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P1MILYON) BILANG "FRIAR LANDS SINKING FUND' UPANG IUKOL SA PANGDEPOSITO, KATUMBAS NG 10% NG ANUMANG KABUUANG HALAGA AT SA PAGBABAYAD SA ANUMANG GASTUSIN SA PAGSASAKATUPARAN NG PAGBAWI/PAGKUHA SA PARSELA NG LUPAING MATATAGPUAN SA BARANGAY SANTO DOMINGO, SIYUDAD NG SANTA ROSA NA KILALA BILANG CUARTEL DE SANTO DOMINGO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1393-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAG-AATAS SA LAHAT NG PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, MGA PINUNO AT KAWANI NG MGA AHENSIYA NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN AT NASYONAL NA NAKATALAGA SA LUNGSOD NG SANTA ROSA AT MGA PINUNO NG SANGGUNIANG BARANGAY NA SUMAILAUM SA "DRUG TEST", TUWING IKALAWANG TAON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1394-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON APAT NA RAAN PITUMPUNG LIBO, WALONG DAAN AT SIYAMNAPU'T APAT NA PISO (P2,470,894.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1395-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON WALONG DAAN DALAWAMPU'T ISANG LIBO ANIM NA RMN AT LIMAMPUT DALAWANG PISO (P4,821,652.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1396-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON ISANG DAAN LABINLIMANG LIBO, LIMANG DMN AT PITUMPU'T DALAWANG PISO AT LIMAMPUT LIMANG SENTIMO (P3,115,572.55) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1397-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON APAT NA RAAN SIYAMNAPU'T WALONG LIBO, LIMANG DAAN AT APATNAPU'T TATLONG PISO (P5,498,543.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1398-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN WALUMPU'T ISANG UBO APAT NA RAAN TATLUMPU'T ANIM NA PISO AT SIYAMNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P1,181,436.99) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1399-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LASING APAT NA MILYON, DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T LIMANG LIBO, AT ANIM NA RAANG PISO (P14,225,600.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG PARSELANG LUPAIN NA MAY TITULO BIG. CL0-7561, MAY KABUUANG SUKAT NA 17,782 METRONG PARISUKAT, MATATAGPUAN SA BARANGAY, PULONG SANTA CRUZ, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA PAG-AARI N, G. ROBERTO CANOG PARA SA PROYEKTONG PABAHAY NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''P20 MILLION DEPOSIT OF THE CITY GOVERNMENT AT THE PHILIPPINE NATIONAL BANK”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1400-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON LIMANG DAAN LIMAMPUT SIYAM NA LIBO, ISANG DAAN AT ISANG PISO (P4,559,101.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1401-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNAIRG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLONG DAAN SIYAMNAPU'T LIMANG LIBO, WALONG DAAN AT LIMAMPU'T DALAWANG PISO (P1,395,852.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1402-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON TATLONG DAAN APATNAPU'T DALAWANG LIBO, LIMANG DAAN AT DALAWAMPU'T DALAWANG PISO AT LIMAMPU'T WALONG SENTIMO (P4,342,522.58) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1403-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG SAM PUNG MILYON, LABING DALAWANG LIBO, SIYAM NA RAAN LIMAMPUT TATLONG PISO AT DALAWAMPUT LIMANG SENTIMO (P10,012,953.25) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1404-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON TATLONG DAAN APATNAPU'T LIMANG LIBO, ANIM NA RAAN AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO (P2,345,664.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1405-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON ISANG DAAN SIYAMNAPU'T ISANG LIBO, WALONG DAAN AT LIMANG PISO AT PITUMPU'T WALONG SENTIMO (P2,191,805.78) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1406-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATALAGA NG KARAGDAGANG PANUNTUNAN TUTUPDIN NG MGA MAY-ARI NG TRICYCLE NA
PAMPASAHERO PARA SA MADAUANG PAGKAKAKILANLAN NG KANILANG MGA SASAKYANG PAMPUBUKO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1409-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPAITTGAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 6 AT 7 BLOCK 4, MATATAGPUAN SA J.B. VILLAGE I, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENISYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1410-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATAKDA NG PANGALAN BILANG ''MAYOR LEON C. ARCILLAS MEMORIAL BUILDING' SA "ANNEX BUILDING" NA MATATAGPUAN SA DAANG DR. JOSE P. RIZAL, BRGY. TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA BILANG PAGGUNITA SA PUNONGLUNGSOD LEON C. ARCTLLAS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1411-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATAKDA NG PANGALAN BILANG "MAYOR LEON C ARCILLAS-TYPE SCHOOL BUILDING' SA LAHAT NG GUSAU NG PAARALAN NA NAIPATAYO SA PAMAMAGITAN NG NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION (NDC) BILANG PAGGUNITA SA PAGPUPUNYAGI NG YUMAONG PUNONG-LUNGSOD LEON C. ARCTLLAS NA MAIPATAYO ANG MGA NASABING GUSAUNG PAARALAN AT MAGUNITA NA RIN NA ANG EDUKASYON AY ISA SA KANYANG MGA PANGUNAHING PROYEKTO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1412-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATAKDA NG BAGONG TARIPNPAMASAHE SA MGA LEGAL NA PAMPASAHERONG TRICYCLE SA LUNGSOD NG SANTA ROSA AT PANUNTUNAN SA PAGPAPATUPAD NITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1413-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 15, BLOCK 8, MATATAGPUAN SA
PH 1-C, SAN LORENZO SOUTH, SANTA ROSA CITY, LAGUNA MULA GAMIT-RESINDENSIYAL AY ITINALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1414-2005
ANG KAUTUSAN PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P850,000.00) UPANG IUKOL SA "EDUCATIONAL ASSISTANCE FOR FY 2005 FOR CITY OFFICIALS AND EMPLOYEES BASED ON DBM BUDGET CIRCULAR NO. 2005-3, DATED JUNE 8, 2005 @ P1,000.00 EACH NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1415-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY RIG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T DALAWANG LIBO LADING APAT NA PISO AT DALAWAMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P32,014.29) UPANG IUKOL SA TRANSPORTATION ALLOWANCE OF VICE-MAYOR FROM MAY 11, 200/I TO DECEMBER 31, 2005 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1416-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAAN SIYAMNAPUT SIYAM NA LIBO, ISANG DAAN APATNAPU'T ANIM NA PISO AT APATNAPU'T PITONG SENTIMO (P699,146.47) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITSNG MGA SUMUSUNOD:.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1417-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAAN SIYAMNAPU'T PITONG LIDO, ANIMNAPU'T WALONG PISO AT SIYAMNAPU'T APAT NA SENTIMO (P797,068.94) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS1 UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1418-2005
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPATIIPAD NG KAUTUSANG BAYAN- BLG. 92 TAONG 1993, KILALA BILANG NAGPAPATUPAD SA "TRUCK BAN” AT PAGSASAISANTABI/PAGPAPAWALANG BISA SA -SUSOG SA KAUTUSAN NA NAKAPALOOB SA KAUTUSANG BAYAN BLG. -842 TAONG 1999.
VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1419-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAG-AATAS SA LAHAT NG DRAYBER AT MAY-ARI NG MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE SA LUNGSOD NG SANTA ROSA NA MAGPASKIL/MAGLAGAY/MAGDIKIT NG PINAGTIBAY NA TARIPA O TALAAN NG PINAGTIBAY NA PAMASAHE NA MAGMUMULA SA PAMAHALAANG LUNGSOD.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1420-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAG-AATAS SA LAHAT NG NANGANGASIWA NG HANAPBUHAY NA NAGSISILBI NG PAGKAIN TULAD NG "RESTAURANT"AT MGA "FASTFOOD CENTERS"NA ANG IHAING INUMING TUBIG AY "PURIFIED WATER' UPANG MAIWASAN ANG SAKIT NA NAGMUMULA SA PAG-INOM NG MAY MIKROBYONG TUBIG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1421-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATLBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA UBONG PISO (P336,000.00) UPANG IUKOL SA "HONORARIUM OF ADDITIONAL TRAINORS AT SANTA ROSA MANPOWER TRAINING CENTEL' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS F'ROM VACANT POSITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1422-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG UMAMPU'T SIYAM NA LIBONG PISO (P59,000.00) PARA SA "REPRESENTATION ALLOWANCE AT TRANSPORTATION ALLOWANCE NI BB. AMOR A. SALANDANAN, "SUPERVISING ENVIRONMENTAL MGT SPECIALIST' NG ATY ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES OFFICE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VAC.ANT POSITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1423-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P150,000.00) UPANG IUKOL SA "ADDITIONAL OVERTIME PAY' PARA SA TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1424-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN SIYAMNAPUT APAT NA LIBO AT LIMAMPUT PITONG PISO (P294,057.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULASA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' UPANG IUKOL SA "TENNINAL LEAVE BENEFITS' NG MGA SUMΜSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1425-2005
AN ORDINANCE DIRECTING PRINCIPALS AND HEADS OF PUBLIC AND PRIVATE ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS IN THE CITY OF
SANTA ROSA TO BAN SALE OF JUNK FOODS IN CANTEENS WITHIN THEIR SCHOOL PREMISES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1426-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN ANIMNAPUNG LIBONG PISO, TATLONG DAAN AT TATLUMPUT DALAWANG PISO AT LIMAMPU'T ISANG SENTIMO (P560,332.51) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD NA KAWANI NG PAMAHALAANG PANLUNGSOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1427-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 18, BLOCK 12, MATATAGPUAN SA
ROSEWOOD VILLAGE, BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA CITY, LAGUNA MULA GAMIT-RESINOENSIYAL AY ITINALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1428-2005
AN ORDINANCE REQUIRING ALL GOVERNMENT AND PRIVATE HOSPITALS AND SPECIALTY CUNICS OPERATING BUSINESS WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF THE CTTY OF SANTA ROSA TO CONDUCT A FREE MEDICALDENTAL SERVICES IN A MANNER OF MEDICAL MISSION TO DEPRESSED AREAS OF THEIR CHOSEN BARANGAY AT LEAST ONCE EVERY YEAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1429-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN LABING TATLONG LIBO, SIYAM NA RAAN AT LIMAMPUT PITONG PISO AT LABING DALAWANG SENTIMO (P213,957.12) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' UPANG IUKOL SA TENNINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1430-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG LIBONG PISO (P252,000.00) UPANG IUKOL SA ''MONTHLY RENTAL OF SIX (6) CLASSROOM AT ST. ROSE SCHOOL AT P6,000.00/CLASSROOM/MONTH FROM JUNE 01 TO DEC 31/ 2005 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATION”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1431-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGBABAWAL SA HANAPBUHAY NG PAGBEBENTA SA MGA INIANGKAT NA GINAMIT NG SASAKYAN (IMPORTED SECOND HAND CARS) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1432-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING LIMANG LIBONG PISO PITONG DAAN AT APAT NA PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P15,704.20) UPANG IUKOL SA "SALARY DIFFERENTIAL NI G. ANGEL P. AMARANTE, PROJECT DEVELOPMENT OFFICER III NG ATY ENGINEER'S OFFICE SIMULA MARCH 01 DECEMBER 31, 2004' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITION”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1433-2005
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 21 BLOCK 18, MATATAGPUAN SA FRANCISCO VILLAGE, BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1434-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DMN AT TATLUMPU'T PITONG LIBO, WALONG DAAN AT SAMPUNG PISO AT ANIMNAPU'T LIMANG SENTIMO (P137,810.65) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' UPANG IUKOL SA TENNINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1435-2005
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN DALAWAMPU’T TATLONG LIBO, APAT NA RMN AT DALAWAMPU'T LIMANG PISO (P223,425.00) UPANG IUKOL SA REPRESENTATION ALLOWANCE AND TRANSPORTATION ALLOWANCE (RATA) DIFFERENTIAL OF ATY OFFICIALS, ATY GOVERNMENT DEPARTMENT HEADS AND ASSISTANT ATY GOVERNMENT DEPARTMENT HEADS FROM APRIL 01 2005 TO DECEMBER 31, 2005 NA ANG PONDO CITY MAGMUMULA SA SAVINGS FROM VACANT PASITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1436-2005

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'T TATLONG LIBO ANIMNAPU'T LIMANG PISO AT TATLUMPU'T TATLONG SENTIMO (P43,065.33) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1437-2005

ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG NA MAY LOTE BLG. 2, BLOCK 53, MATATAGPUAN SA PHASE IC, SAN LORENZO SOUTH, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1438-2005

ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 2 BLOCK 37, MATATAGPUAN SA PHASE 2-E, MABUHAY HOMES 2000, BARANGAY DIIA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENISYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1439-2005

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APALNAPUT ISANG LIBO ISANG DAAN AT ISANG PISO AT DALAWAMPUT ISANG SENTIMO (P41,101.21) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1440-2005

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN WALUMPU'T ISANG LIBO, ISANG DAAN SIYAMNAPU'T TATLONG PISO AT ANIMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P181,493.62) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' UPANG IUKOL SA TENNINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1441-2005

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LASING WALONG MILYON DALAWAMPU'T APAT NA LIBO, AT UMANG DAANG PISO (P18,024,500.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM PERSONNEL SERVCES” UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1442-2005

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPAUT-GAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 10, BLOCK 3, MAY SUKAT NA 216 METRO PARISUKAT MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY IDNATALAGANG GAMIT KOMERSIYAL NA MATATAGPUAN SA MERCADO VILLAGE, BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA CITY, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1443-2005

IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2006 NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA NA NAGKATTAHALAGA NG ISANG BLLYON, ISANG DAAN SIYAMNAPU'T PITONG MILYON, DALAWANG DAAN AT PITUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P1,197,275.000.00) ALINSUNOD.
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock