2005 RESOLUTIONS PAGE 2

RESOLUTION NO. 71-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA LOCAL DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION NO. 02, S. 2005 NA KINAPAPALOOBAN NG TALAAN NG PROYEKTO AT PROGRAMA SA ILALIM NG 20°/O DEVELOPMENT FUND PROGRAM NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "I".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LADAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG KAHIUNGANG PAGBABAGO NG PINAGTIBAY NA SUBDIVISION PLAN/DEVELOPMENT PERMIT (Alteration of Approved Subdivision Plan) NG MOLDEX REALTY INCORPORATED PARA SA PAGPAPATUPAD NG PROYEKTONG VILLA CACERES PHASE III NA BINUBUO NG 30,804 METRONG PARISUKAT, KILALA BILANG LOTE BLG. 1747, 1746 AT BLOCK 64 NA MATATAGPUAN AT NASASAKOP NG BARANGAY BAUBAGO AT DITA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON TATLONG DAAN LASING ISANG LIBO, ANIM NA RAAN PITUMPU'T PITONG PISO AT SAMPUNG SENTIMO (P4,311,677.10) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG LASING DALAWANG MILYON LIMANG DAANG UBONG PISO (P12,500,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA MAPAGKALOOBAN NG HALAGANG P10,000.00 BILANG TULONG PANANALAPI ANG SANTA ROSA RUNNERS CLUB SA PAMAMAGLTAN NI G. LEODEGARIO RATERTA UPANG IUKOL SA KANILANG PAGLAHOK SA ARAW NG KAGMNGAN ULTRA-MARATHON (A TRIBUTE TO WORLD WAR II VETERANS) NA GAGANAPIN SA ABRIL 8-9, 2005 SA MARIVELES, BATAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 77-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA MAPAGKALOOBAN NG HALAGANG P7,500.00 BILANG TULONG PANANALAPI ANG SANTA ROSA RUNNERS CLUB SA PAMAMAGITAN NI G. LEODEGARIO RATERTA UPANG IUKOL SA KANILANG PAGLAHOK SA 2005 NATIONAL OPEN-INVITATIONAL ATHLETICS CHAMPIONSHIPS NA GAGANAPIN SA ABRIL 14-17, 20J5 SA RIZAL MEMORIAL SPORTS COMPLEX TRACK AND FIELD OVAL, MANILA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG DRY DOCK CORPORATION PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING SANTA ROSA GARDEN VILLAS Ill.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA TANGGAPAN NG PUNONGLUNGSOD LEON C. ARCTLLAS' NA MABIGYANG ATAS ANG HIMPILAN NG PULISYA NA MAIPATUPAD ANG PINAGTIBAY NA KAPASIYAHAN BLG. 52 AT 53, TAONG 2005 NA PINAGTIBAY NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG HOMEOWNERS NG MARIQUITA PUEBLO PHASE I, II, CONSOLE VILLAGE, PANORAMA VILLE, TIERRACON SUBD. AT SANTA ROSA HOMES SUBDIVISION NA MABIGYANG PAHINTULOT ANG PAGPAPATUPAD NG "STICKER POLICY' SA KANILANG PAMAYANAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 81-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-TUNGSOD NA MAPASEMENTO ANG ISANG PANIG NA DAAN SA HARAPAN NG MERALCO SA BARANGAY BALLBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY. SUKAT NA HUMIGIT-KUMULANG NA 30 METRO UPANG MAKATULONG SA DALOY NG TRAPIKO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 82-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 83-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BIG. O2-05 NG BARANGAY DITA NA NAGSASAAD NG PAGBABAWAL NA MAG-INOM SA MGA PAMPUBLIKONG LUGAR KATULAD NITO AY ROTONDA, PLAZA AT RAMPA (SHOULDER) NG KALSADA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 84-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. VICENTE D. CAPUYAN PARA SA "PROPOSED TWO-STOREY COMMERCIAL BUILDING PROJECT' SA LOT 1813, BARANGAY DITA, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG TAGAPANGULO NG BLUE RIBBON COMMITTEE HINGGIL SA PAKIKIPAG-UGNAYAN NIYA SA DILG CHIEF OF LEGAL DIVISION, ATTY. EMETERIO MORENO KAUGNAY NG NAKABINBING KASO ADMINISTRATIBO BIG. 01-2005 (BRGY. CAPTAIN BARRINUEVO, ET.AL. VS. BARANGAY KAGAWAD DOLORES TORRES NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "M".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 86-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. CATHERINE B. MANIGOS NG DUTCH METAL RECYCLING COMPANY PARA SA "JUNK SHOP PROJECT' NA MATATAGPUAN SA LOT 950-A-2-E, BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 88-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONGLUNGSOD LEON C. ARCILLAS NA MAKIPAGKASUNDO AT LUMAGDA SA ISANG KASULATAN NG PAGKAKASUNDO (COMPROMISE AGREEMENT) KASAMA SINA VIOLETA DELOS REYES, DAMASO DELOS REYES AT JOHN GIL DELOS REYES PARA SA "EXPROPRIATION' NG BAHAGI NG KANILANG LUPAIN SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ UPANG MAGAMIT AT MAGING BAHAGI NG DMNG PUBUKO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 89-2005

ANG KAPASIY AHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONGLUNGSOD LEON C. ARCTLLAS NA MAKIPAG-UGNAYAN (TRANSACT) KINA AQUILINO DELOS REYES, JUANITO OVILLE, GREGORIA OVILLE, LEONIDA OVILLE, BRAULIO OVILLE AT RUSTICO PURIFICACTON UPANG MABILI ANG BAHAGI NG KANILANG PAG-AARING LUPAIN PARA SA PROYEKTONG PAGPAPALUWANG NG DAANG PUBUKO, LUMAGDA SA KASULATAN NG PAGKAKASUNDO O PAGSASAMPA NG "EXPROPRIATION PROCEEDINGS' KUNG KINAKAILANGAN SA SANDALING WALANG NAGING PAGKAKASUNDO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 90-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONGLUNGSOD LEON C. ARCILLAS NA ATASAN ANG SANTA ROSA MANPOWER TRAINING CENTER (SRMTC) NA BUMALANGKAS NG BAGONG KURIKULUM PARA SA MGA PROGRAMANG "AUTOMOTIVE SERVICE MECHANIC' AT "CONSUMER ELECTRONICS MECHANIC'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 91-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. RODRIGO A. FERNANDEZ PARA SA "PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PROJECT' SA LOTS 1-4 (PORTION OF CONS. OF LOTS 163 AND 166), BARANGAY KANLURAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 92-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG TULONG PANANALAPI NI G. HILSON A. MANGAHIS NG HALAGANG P33,500.00 UPANG LUKOL SA MGA GASTUSIN SA PAGLAHOK SA KARERA NG· BISIKLETA, ANG "AIR21 TOUR NG PILIPINAS" NA GGANAPIN SA BUWAN NG MAYO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 93-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON APAT NA RAAN DALAWAMPUT DALAWANG LIBO AT LIMAMPUT ANIM NA, PISO (P2,422,056.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 95-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CRC REALTY DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING BUENA PERLAS 1 & 2 RESIDENTIAL SUBDIVISION NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LABAS, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 97-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI AT PAGKILALA SA BOYSIKEL CYCLING CLUB, CITY OF SANTA ROSA, SA PAGIGING OVER ALL TEAM CHAMPION SA 1ST TOUR OF LAGUNA NA GINANAP NOONG IKA-10 NG ABRIL, 2005.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 98-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BIG. 138-72005 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG APLAYA NA NAGPAPATIBAY NG PAGSANG-AYON NG PAGTANGGAP SA PAGBIBITIW SA PANUNUNGKULAN NI KAGAWAD DOLORES V. TORRES, UPANG HIGIT NA MAISA-AYOS ANG PANUNUNGKULAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG APLAYA, PARA SA HIGIT NA KAPAKINABANGAN NG MGA MAMAMAYAN SA KOMUNIDAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 99-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PANLUNGSOD NA INGAT-YAMAN NA MAKAPAGBUKAS NG TIME DEPOSIT ACCOUNT SA DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES SA HALAGANG TATLUMPUNG MILYONG PISO (P30,000,000.00) PARA SA SPECIAL PROJECTS NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 100-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD NA BIGYANG TULONG PANANALAPI NG HALAGANG TIG-P10,000.00 ANG TATLONG PAMILYANG NASUNUGAN SA BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA NOONG ABRIL 12, 2005. ANG TATLONG PAMILYANG NABANGGIT AY ANG MGA SUMUSUNOD: MR. FEDERICO H. BASICAL AT PAMILYA, MR. NARCISO D. BASICAL AT PAMILYA AT GINANG MARCELA H. BASICAL AT PAMILYA. ANG PAGHILING NILA NG TULONG AY SUPORTADO NAMAN NG CERTIFICATION
MULA SA SANTA ROSA CITY FIRE STATION AT DSWD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD NA ATASAN ANG TANGGAPAN NG PANLUNGSOD NA INHINYERO NA PANSAMANTALANG IPATIGIL ANG PAGPAPAUNLAD NG ST. CHARLES SUBDIVISION HABANG ISINASAA YOS ANG USAPIN HINGGIL SA ROADRIGHT- OF-WAY NG SUBDIBISYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAPASIYAHANG BARANGAY BIG. 077-72005 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO NA NAGPATIBAY NG PAGKILALA SA SAMAHANG "KABARANGAY NI MANOY NEIGBORHOOD ASSOCTATION" BILANG ISANG LEHITIMONG ASOSASYON SA BARANGAY BALIBAGO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN NA ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG APLAYA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 104-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 10-05 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD NA ANG REPAIR OF CROSS CANAL AND OPEN CANAL NA NASA ILALIM NG PONDO NG ANNUAL BUDGET NG 2005 (DEVELOPMENT FUND) NA NAGKAKAHALAGA NG P50,000.00 AY ILIWAT NA LAMANG SA PAGPIPINTURA NG BARANGAY MARKER, BARANGAY OUTPOST.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 105-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG TRANSPORTASYON MAY KINALAMAN SA KAPASIYAHAN BARANGAY BIG. 79 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO NA ANG KABUUAN AY GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "R".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LASING APAT NA LIBO, AT SIYAM NA RAANG PISO (P314,900.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 13-2005 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NA ANG NAIPON NOONG NAKARAANG TAON NA NAGKAKAHALAGA NG P143,173.67 AY MAILAAN SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 108-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. JESUSANA A. MANUEL PARA SA PROYEKTONG "SCHOOL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA J.B. VILLAGE I, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN ANIMNAPUT WALONG LIBO, TATLONG DAAN APATNAPUT WALONG PISO AT PITONG SENTIMO (P268,348.07) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAGKILALA AT PAPURI SA CITY OF SANTA ROSA SCOUTING DISTRICT NA PINAMUMUNUAN NI KGG. LEON C. ARCILLAS, PUNONG-LUNGSOD-HONORARY CHAIRMAN, DR. BELEN MANZANERO, CITY SCHOOL DIVISION SUPERINTENDENT-BSP, DIVISION COMMISSIONER AT SCOUTER ARTEMIO GOMEZ-DISBICT CHAIRMAN, NA NAGAWARAN NG TITULO BILANG "OVER-ALL CHAMPION" SA GINANAP NA "LAGUNA COUNCIL, BSP, SUMMER ADVANCEMENT CAMP" NA GINANAP SA BARANGAY ANIBONG, PAGSANJAN, LAGUNA NOONG MAY 5-8, 2005.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAPURI SA SAMAHANG PCAG AT PHILIPPINE GUARDIAN BROTHERHOOD INC. NA NAGKUSANG-LOOB UPANG GUMANAP SA PAGSASAAYOS NG TRAPIKO SA LUNGSOD NG SANTA ROSA DAHILAN SA ANG MGA TRAFFIC AIDE AY MAY DINALUHANG ISANG (1) ARAW NA PAGSASANAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 112-2005

A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JOSE 8. CATINDIG, JR. TO OFFICIALLY SIGN ALL DOCUMENTS RELATIVE TO THE TRANSACTIONS OF THE CITY GOVERNMENT WITH LAND BANK OF THE PHILIPPINES AND DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (BOTH BRANCH IN THE CITY OF SANTA ROSA).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-2005

A RESOLUTION AUTHORIZING VICE-MAYOR ARLENE A. NAZARENO TO OFFICIALLY SIGN ALL DOCUMENTS RELATIVE TO THE TRANSACTIONS OF THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD OFFICE WITH THE LAND BANK OF THE PHILIPPINES AND DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (BOTH BRANCH IN THE CITY OF SANTA ROSA).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY KAY GNG. JOSEFINA B. ARCILLAS, KGG. ARLENE AROLLAS NAZARENO AT SA KANYANG MGA KAPATID AT LAHAT NG KAANAK SA PAGYAO NI KGG. LEON C. ARCILLAS, PUNONG-LUNGSOD NG SIYUDAD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. RUSTICO S. PURIFICACION PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED WAREHOUSE AND FACTORY BUILDING' NA MATATAGPUAN SA LOTS 1418-8-5, BARANGAY MACABLING, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 116-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG TULONG-PANANALAPI NI G. LEODEGARIO RATERTA NG HALAGANG P8,850.00 UPANG IUKOL SA GASTUSIN SA PAGSALI SA 6TH PCRC SUMMER FUN RUN SA IKA-22 NG MAYO, 2005 NA GAGANAPIN SA ULTRA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG TULONG-PANANALAPI NI G. LEODEGARIO RATERTA NG HALAGANG P9,850.00 UPANG IUKOL SA GASTUSIN SA PAGSALI SA NEW BALANCE POWER RACE SA IKA-29 NG MAYO, 2005 NA GAGANAPIN SA FORT BONIFACIO, GLOBAL CITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 118-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG PETISYON NG MGA NANINIRAHAN SA BARANGAY IBABA SA PINUNO NG HIMPILAN NG PULISYA NG SIYUDAD NG SANTA ROSA NA NAGPAPARATING NG SUMBONG HINGGIL DIUMANO'Y TUWIRAN, HAYAGAN AT PATULOY NA PAGLABAG SA MGA BATAS SA PAGGAMIT NG MGA TABING DAAN O SIDEWALKS SA DAANG F. GOMEZ PA-SILANGAN/PATUNGONG BARANGAY IBABA, BILANG PARADAHAN AT TERMINAL NG MGA TRICYCLE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 119-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MIL YON, ISANG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO, SIYAM NA RAAN AT UMAMPU'T WALONG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P1,162,958.60) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 120-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN APALNAPU'T SIYAM NA LIBO WALONG DAAN AT APATNAPU'T ISANG PISO (P349,841.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PUNONG LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA MAPAGLAANAN ANG PAGKAKALOOB NG PABUYA (REWARD) SA HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P 1 MILYON) NA MAGMUMULA SA "INTELLIGENCE FUND" SA SINUMANG TAO NA MAKAPAGTUTURO O MAKATUTULONG SA PAGLUTAS NG KRIMENG NAGDULOT NG KAMATAYAN NI DATING PUNONG-LUNGSOD LEON C. ARCILLAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 122-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA MAGLAAN NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) NA MAGMUMULA SA "INTELLIGENCE FUND" UPANG GASTUSIN SA MGA PANGANGAILANGAN SA PAG-IIMBESTIGA SA KASO NG PAGPATAY SA PUNONG-LUNGSOD LEON C. AROUAS NOONG MAYO 10, 2005.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 123-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD KGG. JOSE B. CATINDIG, Jr. NA MAGLAAN NG HALAGANG !SANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) NA MAGMUMULA SA "DISCRETIONARY FUND" BILANG TULONG PANANALAPI KAY P02 ALFREDO ALMENDRAZ UPANG MAIDAGDAG SA KANYANG MGA GASTUSIN SA PAGPAPAGAMOT NG KANYANG MGA TINAMONG SUGAT KAUGNAY NG PAGKAPATAY SA PUNONG-LUNGSOD LEON C. ARCILLAS NOONG MAYO 10, 2005.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 124-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PUNONG-LUNGSOD KGG. JOSE B. CATINDIG, Jr. NA MAGLAAN NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (Pl00,000.00) NA MAGMUMULA SA "DISCRETIONARY FUND" BILANG TULONG PANANALAPI SA PAMILYA NG YUMAONG P02 ERWIN RIVERA, KAGAWAD NG PNP NA NAKATALAGANG TAGAPANGALAGA NG YUMAONG PUNONG-LUNGSOD LEON C. ARCILLAS, KAPWA PINASLANG NOONG MAYO 10, 2005.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 125-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. ELIZABETH A. TURA PARA SA PROYEKTONG PROPOSED TWO-STOREY COMMERCIAL BUILDING NA MATATAGPUAN SA LOT 15, BLOCK 8, PH 1-C, SAN LORENZO SOUTH, SANTA ROSA CITY, LAGUNA UPANG NIAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 4

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock