2005 RESOLUTIONS PAGE 3

RESOLUTION NO. 125-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. ELIZABETH A. TURA PARA SA PROYEKTONG PROPOSED TWO-STOREY COMMERCIAL BUILDING' NA MATATAGPUAN SA LOT 15, BLOCK 8, PH 1-C, SAN LORENZO SOUTH, SANTA ROSA CITY, LAGUNA UPANG NIAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 126-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGAG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN PITUMU'T DALAWANG UBONG PISO (P472,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT
REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 127-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING SA PANLUNGSOD NA INHINYERO, LAURO T. REYES, PARA SA MAAYOS NA PAGSASABATAS, NA MAGSULIT NG ULAT (PROGRESS REPORT) NG LAHAT NG MGA PAGAWAING "INFRASTRUCTURE" SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 128-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHILING KAY G. ROMULO CATINDIG, GENERAL SERVICES OFFICER AT CHAIRMAN NG BIDS AND AWARDS COMMITTEE NA MAGSULIT NG ULAT NA NAKALAKIP ANG LA HAT NG PROYEKTONG DUMAAN SA PROSESO NG BIDDING' SA PANAHON NG PANUNUNGKULAN NI DATING PUNONG-LUNGSOD LEON C. ARCILLAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 129-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAYO SA MGA MIYEMBRO NG BIDS AND AWARDS COMMITTEE AT SA MGA PINUNO NG TANGGAPAN NA TUMUTUNGKOL SA GAWAING PANANALAPI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NA PIGILIN ANG PAGBABAYAD NG PAMAHALAAN SA MGA PROYEKTONG ISINAGAWA NA HINDI DUMAAN SA PROSESO NG "BIDDING".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 6-2005 NA NAGSASAAD NA MAKAPAGLABAS NG KAUKULANG PONDO PARA SA PAGBILI NG BAGONG UNIFORM NG BARANGAY TANOD NG BARANGAY LABAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 131-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN WALUMPU'T SIYAM NA LIBO PITONG DAAN LIMAMPU'T LIMANG PISO AT ANIMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P489,755.66) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 132-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN TATI.UMPUT SIYAM NA LIBO SIYAM NA RAAN TATLUMPUT SIYAM NA PISO AT SIYAMNAPUT APAT NA SENTIMO (P139,959.94) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 133-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU'T APAT NA LIBONG PISO (P34,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 134-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD NG KAHILINGAN NG ROSA FLOR HOMEOWNERS AND RESIDENCE ASSOCIATION INC. NA MABIGYAN NG ISANG "MULTI-PURPOSE BUILDING" SA OPEN SPACE NG
ROSAFLOR SUBDIVISION UPANG PAGDAUSAN NG IBA'T-IBANG AKTIBIDADES AT ANG KAHILINGANG MAISAKATUPARAN ANG DRAINAGE PROJECT PARA SA KANILANG SUBDIVISION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 135-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA MAGKAROON NG PROGRAMANG "LINGAP SA KABILANG BUHAY" UPANG MAKATULONG SA MGA MAHIHIRAP NA NAMATAYAN SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 136-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA ATASAN ANG SANTA ROSA MANPOWER TRAINING CENTER NA MAKAPAGBALANGKAS AT MAKAPAGDAGDAG NG BAGONG KURSO "SHORT OPERATIVE COURSES" TULAD NG "WELDING AND FABRic.A710N, REFRIGERATI0N AND AIRCON MAINTENANCE' AT "PRACTICAL ELECTRICITY'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 137-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG ELAN RECREATION, INC. NA MAGTAGUYOD NG COMMERCIAL BINGO SA SM SANTA ROSA KASAMA ANG PAGPAPAYO NA BAGO SIMULAN ANG OPERASYON AY NARARAPAT NA MAKAKUHA SILA NG PAHINTULOT O FRANCHISE SA PHILIPPINE AMUSEMENT & GAMING CORPORATION (PAGCOR) AT PAHINTULOT SA PAGHAHANAPBUHAY (BUSINESS PERMIT) MULA SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 138-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 142-2005 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG APLAYA NA NAGSASAAD NA IPAGAWA ANG MGA KASIRAAN NG RESCUE AT ANFRA BILANG PAMBARANGAY NA SASAKYAN AT ANG LAANG GASTUSIN AY MAGMUMULA SA DEVELOPMENT FUND.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 139-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PANSAMANTALANG PANANATILI NG PAMAMAHALA NG LUPON NG EDUKASYON, LUPON NG HEALTH AND SANITATION AT LUPON NG WOMEN AND ELDERLY SA KASALUKUYANG MGA KAGAWAD AT MIYEMBRO NG LUPON NA NAKATALA SA INTERNAL RULES NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG SANTA ROSA HANGGANG SA SANDALING MAHIRANG ANG KARAGDANG KAGAWAD NG SANGGUNIAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 140-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 078-2005 NG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD NA ANG KARAGDAGANG BADYET NA MANGGAGALING SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYONG PISO (P3,000,000.00); A) NA ANG DALAWANG MILYON PISO (P2,000,000.00) AY PARA SA PROYEKTO O PAGPAPAUNLAD AT PROGRAMA PARA SA PAMAYANAN; B) ANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) AY INILAAN SA PERSONAL SERVICES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 141-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 007-2005 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD NG PAGLILIPAT NG REGULAR NA PAGPUPULONG SA IKALAWANG SABADO AT IKA-APAT NA SABADO, MULA SA IKALAWANG SABADO AT HULING SABADO NG BAWAT BUWAN MULA NGAYON BUWAN NG HUNYO, 2005.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKAKALOOB NG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) PARA SA PROYEKTONG ON SITE COMMUNITY MORTGAGE PROGRAM NG PUROK UNO MALITLIT HOMEOWNERS ASSoaA 7ION, INC NASASAKOP SA PARSELA NG LUPAING MAY KABUUANG SUKAT NA 6,536 METRONG PARISUKAT (SQ.METERS), NAKAPALOOB SA TRANSFER CERTIFICATE OF TITLES - T-337089, T-337092 AT T-337095 NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MAUTUT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 143-2005

ANG KAPASIY AHAN NA NAGSUSUSOG SA KAPASIYAHAN BLG. 95-2005 SA PAMAMAGITAN NG PAGTATAMA NG NAPATALANG LOTE BLG. 953 NA DITO'Y PINAGTITIBAY AT KINIKILALA BILANG LOTE 2132 BILANG BAHAGI NG PARSELA NG LUPANG PINAGKALOOBAN NG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 144-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-LUNGSOD NA LUMAGDA SA ISANG COMPROMISE AGREEMENT ON THE EXPROPRIATION CASE FILED BY THE CITY GOVEMMENT OF SANTA ROSA AGAINST VIOLETA DELOS REYES, DAMASO DELOS
REYES AND JOHN GIL DELOS REYES DOCKETED AS CIVIL CASE NOS. 6752-6754 (EXPROPRIATION) AT THE REGIONAL TRIAL COURT BRANCH 25, BINAN LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 146-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA MALAGYAN NG NARS ANG MGA PAMPUBLIKONG PAARALAN UPANG SIYANG MANGALAGA SA MGA MAG-AARAL LALO NA SA ORAS NG SAKUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 147-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B.CATINDIG, JR. NA MAPAGKALOOBAN NG HALAGANG P50,000.00 BILANG TULONG-PANANALAPI KAY GNG. MARIA NEPOMUCENO, DAY CARE WORKER, NAKATALAGA SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ  NA SA KASALUKUYAN AY NAKA-CONFINE SA OSPITAL DAHIL SA KANYANG KARAMDAMAM NA NAGING SANHI NG PAGKAPUTOL NG KANYANG ISANG PAA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 148-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY INH. LAURO T. REYES, PINUNO NG TANGGAPAN NG PANLUNGSOD NA INHINYERO TIA ISULIT SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD ANG MGA PAHINTULOT O ANUMANG DOKUMENTO KAUGNAY NG PAGPAPAUNLAD NG SAN LORENZO SOUTH-PHASE I.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 149-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 151-2005

ANG KAPASIYAHAN NG PAGSANG-AYON/PAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG KAY MGGL. DULCE HILARIO REBANAL BILANG "CITY ADMINISTRATOR" NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 152-2005

ANG KAPASIYAHAN NG PAGSANG-AYON/PAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG KAY GNG. MERILYN A. AUNSOD BILANG "CITY GOVERNMENT DEPARTMENT HEAD I NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 153-2005

ANG KAPASIYAHAN NG PAGSANG-AYON/PAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG KAY G. JENSEN B. CRISTOBAL BILANG "CITY INFORMATION OFFICER I NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 154-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD UPAN MAPAGLAANAN NG KAUKULANG PONDO ANG KAHILINGAN NI KAG. BENJAMIN M. BARAIRO NG BARANGAY CAINGIN NA MAIPAGAWA ANG PANTALAN SA PUROK 3 NG BARANGAY CAINGIN NA MAY SUKAT NA 100 METRO ANG HABA AT 3 METRO ANG LAPAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 155-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD UPANG MAPAGLAANAN NG KAUKULANG PONDO ANG KAHILINGAN NI PUNONG-BARANGAY DICTADO NG BARANGAY CAINGIN NA MAPAGAWAN NG PERIMETER FENCE ANG NASASAKUPAN NG LUPA NG BARANGAY HALL NG CAINGIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 156-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD ANG KAHILINGAN NI PUNONG-BARANGAY DICTADO NG BARANGAY CAINGIN NA MAPAGKALOOBAN NG 100 DUMP TRUCK NA PANAMBAK UPANG ITAMBAK SA
NASASAKUPAN NG BARANGAY HALL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 157-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. REBECCA R. CARUNCHO NG ONE MERCEDES PROPERTIES, INC. PARA SA PROYEKTONG ''PROPOSED TWO-STOREY LODGE AND HOTEL BUILDING PROJECT SA LOT 215-8-2 AND 2125-B-3, BARANGAY TAGAPO UPANG MAPAGKALOOBAN NG ''BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG
LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 158-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG MEDIA CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORP. PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED SMART CELL SITE PROJECT' SA BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 159-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUPORTA SA "RENAL DISEASE CONTROL PROGRAM" NA ll1NATAGUY0D NG DEPARTMENT OF HEALTH - CENTER FOR HEALTH DEVELOPMENT AT SA PAKIKIPAGTULUNGAN NG NATIONAL KIDNEY AND TRANSPLANT INSTITUTE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 160-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. JOSE B. CATINDIG, Jr. PUNONG-LUNGSOD NA MAPAGLAANAN ANG PAGBILI NG ISANG (1) YUNIT NA SASAKYANG L300 PARA GAMIT NG LOKAL NA TANGGAPAN NG BJMP AT ISANG (1) YUNIT NA FIRETRUCK AT ISANG (1) YUNIT NA SASAKYANG L300 PARA GAMIT NG LOKAL NA KAGAWARAN NG PAMATAY SUNOG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 161-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD NG LIHAM KAHILINGAN NI KAG. ESMERALDO C. PAPAGAYO NG BARANGAY CAINGIN NA MAPAGAWAN NG ISANG KONKRETONG PATHWAY ANG LUGAR NI JUANITO GARCIA NG PUROK 3, BARANGAY CAINGIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 162-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD NG LIHAM KAHILINGAN NI KAG. ESMERALDO C. PAPAGAYO NG BARANGAY CAINGIN NA MAPAGKALOOBAN NG APAT (4) NA KONKRETONG POSTE UPANG MAILAGAY SA COMPOUNDNILA NA PAGDADAANAN NG LINYA NG KURYENTE AT NG METRO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 163-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY STO. DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN TATLUMPU'T APAT NA UBONG PISO (P234,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 164-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN APATNAPUNG LIBO, SIYAM NA RAAN AT TATLUMPUT ANIM NA PISO (P640,936.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 165-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPU'T WALONG LIBO, SIYAM NA RAAN AT WALUMPUNG PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P88,980.20) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 166-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGUUWAT NG USAPIN SA TANGGAPAN NG PANLUNGSOD NA INHINYERO, SA PAMAMAGITAN NG TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD PARA SA PAGSASAGAWA NG PAGPAPANIBAGONG SUKAT (RESURVEY) NG PARSELA NG LUPAIN SA VILLA SANTA ROSA (OVAL) SUBDMSION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 167-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 008-2005 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MARKET AREA NA NAGSASAAD NA NAGLALAYON NA BUMILI NG MGA KAPOTE AT BOTA PARA SA MGA BARANGAY POLICE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 168-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD UPANG MABIGYANG LINAW ANG ISINULIT NA KAPASIYAHAN BIG. 009-2005 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGLALAYON NG ISANG PAGTATANONG HINGGIL SA ISANG MEMO NG PUNONGLUNGSOD NA NAGSASAAD NG PERSON DESIGNATED FOR CHARACTER ENDORSEMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 169-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD PARA SA KANYANG PAGPAPASIYA NG KAPASIYAHAN BIG. 010-2005 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD NG ISANG KAHILINGAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA NG ISANG LUGAR NA MAPAPAGTAYUAN NG BARANGAY HALL SA BAKANTENG LOTE SA TABI NG PAMILIHANG BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 170-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBABALIK SA SANGGUNIANG BARANGAY NG CAINGIN NG KAPASIYAHAN BLG. 21-2005 NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NA RNAGING LEHITIRNO ANG PILAHAN/TERMINAL NG TRICYLE SA PUROK 6 NG CAINGIN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA SAPAGKA'T ANG PINAPAKSA NITO AY LABAG SA ITINATADHANA NG BATAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 171-2005

ANG KAPASIYAHAN NA MULING NAGBABAUK KAY CLGOO TIRSO LAVINA NG KANYANG INIUWAT NA USAPIN KAUGNAY NG PAGHIUNG NI GNG. SABINA ARIOLA SA KANIYANG TANGGAPAN NA MAIPAGPATULOY ANG KANILANG "PETTION TO AUDIT" SA PANANALAPI NG BARANGAY DON JOSE AT PAGSASAGAWA NG "BARANGAYASSEMBLY' SA NABANGGIT DING BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 172-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. TERESITA C. CAMARINES PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED CONSTRUCTION/EXTENSION OF INSTITUTIONAL SCHOOL BUILDING' SA PL ENTENNA'S COMPOUND, BRGY. BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 173-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG FRIVY'S RECYCLING, INC. PARA SA PROYEKTONG "TRANSPORT, TREATMENT, STORAGE AND DISPOSAL FACILITIES (EXPANSION) PROJECT' SA BRGY. MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON PARA SA ENVIRONMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 174-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAGGAMIT NG HALAGANG DALAWAMPU'T LIMANG UBONG PISO (P25,000.00) BILANG TULONG PANANALAPI KAY ANGELICA P. ELMIDO NA LALAHOK SA WORLD SKATING TEAM CHAMPIONSHIPS 2005NA GAGANAPIN SA IKA-25 - 30 NG HULYO, 2005 SA LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 175-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, Jr. NA MAISAGAWA ANG PAGPA-PLANO AT PAGLALAAN NG SAPAT NA SALAPI PARA SA PAGPAPATAYO/PAGTATALAGA NG ISANG BAHAY/TIRAHAN NG MGA MATATANDANG WALANG TAHANAN (HOME FOR THE AGED) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 176-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY DR. PARNEL PATACSIL, NANUNUNGKULANG DIREKTOR NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL, SA PAMAMAGITAN NI PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA MAGTALAGA NG !SANG SILID PAGAMUTAN (ROOM OR WARD) PARA SA MGA KATANDAAN (SENIOR CITIZENS).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 177-2005

A RESOLUTION APPROVING THE CLEARANCE FOR THE ISSUANCE OF OCCUPANCY PERMIT AND PERMIT TO OPERATE A HOTEL FACILITY BY THE LAGUNA TECHNOPARK HOTEL CORPORATION (LTHC) AT GREENFIELD AUTOMOTIVE PARK-SPECIAL ECONOMIC ZONE (GAP-SEZ), CITY OF SANTA ROSA, PROVINCE OF LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 178-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU'T WALONG LIBONG PISO (P68,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 179-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RESOLUSYON BIG. 4 NG LIGA NG MGA BARANGAY NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA KGG. PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. AT SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA ANG LAHAT NG MGA PROYEKTO AT PAGAWAIN AY KAILANGANG MAGKAROON NG PAHINTULOT/PERMISO SA PUNONG-BARANGAY BAGO ITO MAIPAGAWA/MAIPATUPAD ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG SEC. 27 RA 7160 (LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 180-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA SANTA ROSA-BAYAN LEEPNEY OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION PARA SA PAGLALAGAY NG TERMINAL SA LUPANG PAG-AARI NI GNG. ELSA ARAMBULO SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY RUTANG SANTA ROSA-BAYAN TO ALABA'N G VIA CARMONA EXIT EXPRESSWAY & VICE-VERSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 181-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAYO SA SANGGUNIANG BARANGAY NG DITA NA ATASAN ANG DEVELOPER AT HOMEOWNERS ASSOCIATION NG PANORAMAVILLE SUBDIVISION NA MULING ISULIT SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD ANG LAHAT NG KINAKAILANGANG DOKUMENTO NG PAGLILIPAT NG PAGMAMAY-ARI NG DAAN AT MGA OPEN SPACE NG PANORAMAVILLE SUBDIVISION UPANG MAISAALANG-ALANG ANG PAGPAPATIBAY DITO NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 182-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD NG LIHAM NI KAG. BENJAMIN M. BARAIRO NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD NG PAGHILING NA MALAGYAN NG KONKRETONG POSTE NA MAY ILAW ANG LUGAR NG PUROK 6 NG CAINGIN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA (DAANG NIA)

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 183-2005

ANG KAPASIY AHAN NA NAGPAPATIBAY AT NAGLILIWAT SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD NG LIHAM NI PUNONG-BARANGAY CHRISTOPHER DICTADO NA HUMIHILING NA MAPAGAWAN NG ISANG (1) COVERED BASKETBALL COURT SA TABI NG BARANGAY HALL NG CAINGIN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 184-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA CITY HEALTH OFFICER SA PAMAMAGITAN NI PUNONG-LUNGSOO JOSE B. CATINDIG, JR. NA
MAKAPAGSAGAWA NG "FUMIGATION"SA LAHAT NG MGA PAARALAN SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 185-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 23-2005 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGSASAAD NAMAGKAROON /MAGDAOS NG ISANG FLAG CEREMONY TUWING LUNES SA GANAP NA IKA-8:00 NG UMAGA SA BARANGAY HALL NG BARANGAY CAINGIN NA DADALUHAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG CAINGIN, LUPONG TAGAPAMAYAPA NG CAINGIN, BARANGAY TANOD NG CAINGIN, BARANGAY HEALTH WORKERS NG CAINGIN, MAGWAWALIS NG CAINGIN, MGA IBA PANG KAWANI SA BARANGAY HALL NG CAINGIN AT MGA MAMAMAYAN NG CAINGIN NA NAGNANAIS DUMALO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 186-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA TANGGAPAN NG CITY ENRO, SA PAMAMAGITAN NI PUNONG-LUNGSOD JOSE R. CATINDIG,JR. NA MAPAG-ARALAN ANG PAMAMARAA.N· AT PAGSASAKAIDPARAN NG SERBISYONG PAGHAHAKOT NG BASURA MULA SA MGA PAMILYANG NANINIRAHAN SA LUPANG PAG-AARI NG PHILIPPINE NATIONAL RAILWAYS (PNR) SA NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 187-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CRC REALTY DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDMSION NA KIKILALANING BUENA ROSA 3 RESIDENTIAL SUBDMSION NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LABAS, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 188-2005

ANG KAPASIYAHAN NG PAGSANG-AYON/PAGPAPATIBAYSA PAGHIRANG KAY Bb. OLIVIA LAUREL BILANG "CITY GOVERNMENT OEPAKTMENT HEAD LICENSE AND PERM-ITS SECTION" NG- LUNGSOO NG- SANTA ROSA, LALAWIGAN "NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 189-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MARKET AREA NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 190-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA KAY KGG. ROY M. GONZALES BILANG TAGAPANGULO NG LUPON NG HEALTH AND SANITATION AT TAGAPANGULO NG EDUKASYON AT KAY KGG. ANTONIA T. LASERNA BILANG TAGAPANGULO NG
LUPON NG WOMEN AND FAMILY RELATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 191-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAGGARNIT NG HALAGANG P7,800.00 BILANG TULONG PANANALAPI SA "SANTA ROSA CITY RUNNERS CLUB UPANG LUMAHOK SA 29TH NATIONAL MILO MARATHON (METRO MANILA ELIMINAAON) NA GAGANAPIN SA IKA-7 NG AGOSTO, 2005 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT":

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 192-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MIL YON ISANG DAAN AT APATNAPU'T LIMANG LIBONG PISO (P2,145,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 193-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CROWN ASIA PROPERTIES, INC. PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING VALENZA RESIDENTIAL SUBDIVISION NA MATATAGPUAN SA BARANGAY SANTO DOMINGO LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 194-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA MAISAKATUPARAN ANG PAGSASAGAWA NG TAUNANG "PHYSICAL EXAMINATION" SA MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD AT HINIHILING DIN NA MAPAGLAANAN ITO NG KAUKULANG PONDO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 195-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA MAISAKATUPARAN ANG TAUNANG SPORTS PARA SA MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 196-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE 8. CATINDIG, JR.NA MAGPATIBAY NG PAG-AATAS SA lAHAT NG PINUNO NG TANGGAPAN SA PAMAHALAANG PANLUNGSOD AT TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BARANGAY SA LUNGSOD NG SANTA ROSA NA MAGLAGAY NG LARAWAN NG PUNONG-LUNGSOD, PANGALAWANG PUNONG LUNGSOO AT MGA XAGAWAO NG SANGGUNIANG PUNONG-LUNGSOD SA KANI-KANILANG TANGGAPAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 197-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBABALIK NG KAPASIYAHANG BARANGAY BIG. 021-2005 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MARKET AREA NA NAGSASAAD NG PAGTATALAGA SA KANILANG KAGAWAD NA SI ALMA LAZARTE BILANG CO-CHAIRMAN NG KANILANG SPORTS COMMITTEE SA DAHILANG DI NAKALCATUPAD AT ABALA ANG KANILANG SK OLAIRMAN NA NANUNUNGKULAN DIN BILANG SK NATIONAL CHAIRMAN AT ANG PAGPAPAYO SA SANGGUNIAN NA KIKILALANIN AT ITALAGA ANG UNANG KAGAWAD BILANG PINUNO NA GAGANAP SA TUNGKULING PANGKABATAAN SA KANILANG BARANGAY ALINSUNOD SA ULAT NG LUPON NG YOUTH AND SPORTS DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 198-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAYO KAY INH. LAURO T. REYES, INHINYERONG PANLUNGSOD NA SIYA SATIN ANG GINAGAWANG GUSALI SA LAGUNA PROPERTIES HOWINGS, INC AT ATASANG IPATIGIL KUNG ANG NABANGGIT NA PAGAWAIN AY WALANG KAUKULANG PAHINTULOT 0 BUILDING PERMIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 199-2005

A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR TO ENTER INTO A MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH THE DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (DBP) FOR THE AUTOMATION OF THE OTY GOVERNMENT'S PAYROLL SYSTEM.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 200-2005

A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR TO ENTER INTO A MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH THE DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (DBP) FOR A DEPOSIT/PICK-UP COLLECTION AGREEMENT TO FACILITATE THE CITY GOVERNMENT'S
CASH DEPOSITS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 201-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG,JR NA LUMAGDA BILANG KINATAWAN NG PAMAHALAANG PANLUNGSOD NG SANTA ROSA SA KASUNDUAN NG PAGBILI (DEED OF SALE) NG PARSELA NG LUPAING, KILALA BILANG LOTE BLG.268-A, MATATAGPUAN SA BARANGAY MARKET AREA AT PAG-AARI NI G. FELIZARDO GRAZA PARA SA PANUKALANG PAGSASAKATUPARAN NG PAGPAPAUNLAD NG "GOVERNMENT CENTER".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 202-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN WALUMPUT SIYAM NA LIBO AT PITONG DAAN PISO (P189,700.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 203-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2005 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN AT DALAWAMPUT APAT NA LIBONG PISO (P624,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 204-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG KAY PUNONG-LUNGSOO JOSE B. CATINDIG, JR. NA MAKAPAGSAGAWA NG “MULTI-MEDIA FILMS SHOWING" NG MGA "EDUCATIONAL FILMS DOCUMENTARY AND TRUE TO LIFE MOVIES SA LAHAT NG NASASAKUPANG BARANGAY NG LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 205-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA PINUNO NG TRAFFIC DIVISION NG HIMPILAN NG PUUSYA AT NANUNUNGKULANG PINUNO NG CITY TRAFFIC MANAGENENT UNIT NG PAMAHALAANG PANLUNGSOD NA BUKSAN PARA SA DALAWANG (2) PATUNGUHAN (TWO-WAY) ANG PAMBANSANG LANSANGANG BAUBAGO-TAGAYTAY ROAD SIMULA SA PANUWKAN KUNG SAAN NAROROON ANG MERALCO SUB-STATION HANGGANG SA DMNG KAPITAN BIENVENIDO TAN SA LAHAT NG ORAS PARA SA MGA PRIVATE/LIGHT VEHICLES".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 206-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PANLUNGSOD NA INHINYERO SA PAMAMAGITAN NI PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR, NA MAISAKATUPARAN NG PAGSASAAYOS NG MAGKABILANG BAHAGI NG UNANG PALAPAG NG GUSALING BATASAN (LEGISLATIVE BUILDIND) UPANG MAGING SARILING TANGGAPAN NG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 207-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA HIMPILAN NG PULISYA NA MAHIGPIT NA MAIPATUPAD ANG PAMBANSANG BATAS SA PAGSUSUOT NG " HELMET NG LAHAT NG NAGMAMANEHO AT SUMASAKAY SA MOTORSIKLO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 208-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PINUNONG NANGANGASIWA NG PROGRAMA NG PAGHAHAKOT NG BASURA SA LUNGSOD SA PAMAMAGITAN NI PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA IPATUPAD ANG KAPASIYAHAN BLG.151-1999 NA NAGSAAD NG ORAS NG PAGSASAGAWA NG PAGHAHAKOT NG BA.SURA SA PAG-ITAN NG IKA-7 NG GABI HANGGANG IKA-5 NG UMAGA.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 4 5 

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock