2005 RESOLUTIONS PAGE 5

RESOLUTION NO. 292-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA PANSAMANTALANG PAGSASAISANTABI NG KAHILINGANG PAGKILALA SA SAMAHANG ARKOMA BILANG ISANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION NG SANTA ROSA ALINSUNOD SA ULAT NG LUPON NG LAWS AND GOVEMMENT NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG “A”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 293-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG TRANSPORTASYON AT KOMUNIKASYON MAY KINALAMAN SA USAPIN NG FETODA, INC. SA NANUNUNGKULANG PAMUNUAN NA ANG ULAT AY GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "B".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 294-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPIPINID SA USAPING INIHAIN NI GNG. ARLENE MARCELINO LABAN SA DEVELOPER NG PANORAMA VILLAGE MATAPOS ANG PAGKAKASUNDO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 295-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN APATNAPU'T TATLONG LIBONG PISO (P543,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 296-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAKAHALAGA NG TALLONG DAAN APATNAPU'T PITONG LIBO APAT NA RAAN AT SIYAMNAPU'T TALLONG PISO AT DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P347,493.25) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 297-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAKAHALAGA NG ISANG DAAN WALUMPUT ISANG UBO ISANG DAAN AT WALUMPU'T WALONG PISO (P181,188.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 298-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAKAHALAGA NG PITONG DAAN ANIMNAPU'T ISANG LIBO DALAWANG DAAN AT SIYAMNAPUNG PISO AT LIMAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P761,290.56) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 299-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG UMANG DAAN AT TALLONG LIBO SIYAM NA RAAN AT APATNAPUT TATLONG PISO AT LIMAMPUT LIMANG SENTIMO (P503,943.55) KASAMA ARIG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 300-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN SIYAMNPU'T DALAWANG LIBO, TATLONG DAAN AT TATLUMPU'T APAT NA PISO AT SAMPUNG SENTIMO (P692,334.10) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 301-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAKAHALAGA NG WALONG DAAN DAWAMPUNG LIBO, APATNAPU'T ANIM NA PISO AT TATLUMPUNG SENTIMO (P820,046.30) MATAPOS ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 302-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN APATNAPUT TATLONG LIBO, WALONG DAAN AT TATLUMPU'T DALAWANG PISO AT PITUMPU'T APAT NA SENTIMO (P443,832.74) MATAPOS ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 303-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY POOK NA NAGKAKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN LIMAMPU'T SIY AM NA LIBO, LIMANG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P559,596.20) MATAPOS ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 304-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, Jr. NA MAIPAGAWA/MAIPA-AYOS ANG DAAN PATUNGO AT PALABAS SA SANTA ROSA VILLAGE II, SA BARANGAY TAGAPO MULA SA PAMBANSANG LANSANGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 305-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PANGALAWANG PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA LUMAGDA SA KASUNDUAN, KASAMA ANG MEDEX, ISANG TRAINING CONSULTANCY RRM PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG "CITY OF SANTA ROSA TEAM BUILDING AND CAPABILITY PROGRAM" PARA SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 306-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG UEARANCE NG INSITE CONSTRUCTION CO. PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PROJECT' NA MATATAGPUAN SA CIGI INDUSTRIAL COMPOUND, BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 307-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KILRAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN LABING WALONG LIBO, LIMANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG PISO AT TATLUMPU'T LIMANG SENTIMO (P818,533.35) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 308-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN LABING WALONG LIBO WALONG DAAN LABING LIMANG PISO AT PITUMPUT LIMANG SENTIMO (P418,815.75) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 309-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN AT TATLUMPUNG LIBONG PISO (P630,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 310-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN LIMAMPUT TATLONG LIBO, WALONG DAAN ANIMNAPUT PITONG PISO AT DALAWAMPUT ANIM NA SENTIMO (P453,867 .26) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 311-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG WALANG PAGTUTOL NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA PANUKALANG STICKER AT PASSWAY POLICY NG CONSOLE VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION ALINSUNOD SA ULAT NG LUPON NG LAWS AND GOVERNMENT NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG “K”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 315-2005

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA KAY BB. AIZEL ALIPON BILANG BAGONG KINATAWAN NG SANGGUNIANG KABATAAN SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 316-2005

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILAlA KINA G. MYTHOR C. CENDANA AT G. RONALD IAN A. DE GUZMAN BILANG KAGAWAD NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 317-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAWALANG-BISA SA KAPASIYAHAN BLG. 210 NA NAGSASAAD NG - " PAGPAPAHAYAG NG PAGTANGGI NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NA TANGGAPIN SINA G. RONALD IAN A. DE GUZMAN AT G. MYTHOR C. CENDANA, HINIRANG NI PUNONG LALAWIGAN TERESITA LAZARO BILANG KARAGDAGANG KAGAWAD NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG SANTA ROSA PANSAMANTALANG HINHINTAY ANG OPINYONG LEGAL NG TANGGAPAN NG PANGULO NG PILIPINAS SA LEGALIDAD AT PROSESO NG PAGHIRANG.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 318-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 16-2005 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD NA SINASANG-AYUNAN ANG BAGONG HALAL NA BARC CHAIRMAN NA SI G. LAURO C. ARISTORENAS AT BILANG PANGALAWANG BARC CHAIRMAN NA SI G. RICHARD JAEN NG MGA MAGSASAKA NG BARANGAY LABAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 319-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 085-2005 NG 5ANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA NA ANG PALARUANG PAMBARANGAY (BASKETBALL COURT) NA NATATAYO SA LUPA NA PAG-AARI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA AY MAPALIWAT (TURN-OVER) NA SA PAMAHALAANG BARANGAY NG BALIBAGO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 320-2005

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG UEARANCE NI G. DAVID A. UBALDO PARA SA PROYEKTONG PROPOSED THREE (3) STDREY COMMERCIAL/RESIDENTIAL BUILDING PROJECT' NA MATATAGPUAN SA LOT 10, BLOCK 3, MERCADO VILLAGE, BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, SANTA ROSA CITY, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 321-2005

A RESOLUTION REQUESTING HER EXCELLENCY GLORIA MACAPAGAL ARROYO, PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE PHIUPPINES TO DECLARE JANUARY 18, 2006 AS A SPECIAL (NON-WORKING) DAY IN THE CTTY OF SANTA ROSA, PROVINCE OF LAGUNA IN CELEBRATION OF THE 214TH YEAR FOUNDATION DAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 337-2005

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, Jr. NA MAPAIMNAN AT MAISAKATUPARAN ANG PAGBILI NG DALAWANG (2) YUNIT NA SASAKYANG AMBULANSIYA NA ITATALAGA SA CITY HEALTH OFFICE AT SA SANGAY NG TANGGAPANG PANGKALUSUGAN SA BARANGAY BALIBAGO.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock