2007 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1498-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2007 NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG BILYON, DALAWANG DAAN AT PITUMPUNG MILYON, ISANG DAAN AT
APAT NA LIBO, PITONG DAAN LIMAMPU'T ISANG PISO AT SIYAMNAPU'T ISANG SENTIMO (P1,270,104,751.91) ALINSUNOD SA TALAAN AT SIPI NG KITA NG GASTUSIN NA NAKALAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "A".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1499-2007 
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAG-AATAS AT NAGSASABATAS NG PAGBIBIGAY NG BENEPISYO SA LAHAT NG KATANDMNG MAMAMAYAN (SENIOR CITIZENS) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAKAKUHA NG ANUMANG KASULATAN NG PAGPAPATIBAY (CERTIFICATION) AT KAURING OOKUMENTO MULA SA TANGGAPAN NG PANLUNGSOD NA PATALAANG SIBIL (CITY OVIL REGISTRY OFFICE) NG WALANG KAUKULANG KABAYARAN O BUTAW (FEES).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1500-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI BB. XIELLA DEVINE NA MAY LOTE BLG. 7, MATATAGPUAN SA SANTA ROSA ESTATE 2, BARANGAY DON JOSE, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1501-2007
ANG KAUTUSANG NAG-AATAS NG PAGDARAGDAG NG MAHALAGANG PROBISYON SA PAGKAKALOOB NG PRANGKISA (FRANCHISE) SA MGA TRICYCLE NA NAMAMASADA/NAGHAHANAPBUHAY SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA SA PAMAMAGITAN NG PAGSUSUSOG SA PANGKAT 8, ARTIKULO III NG KAUTUSANG BAYAN BLG. 914-'99.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1502-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN SA KAHILINGAN NI G. EDUARDO R. VILLEJO NA MAY LOTE BLG. 270D, MATATAGPUAN SA TATLONGHARI ST., BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1503-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI G. JEAN-PAUL VILORIA NA MAY LOTE BLG. 28 AT 29, BLOCK 9, MATATAGPUAN SA CIUDAD GRANDE EXECUTIVE VILLAGE TATLONGHARI ST., BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMITKOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1504-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI G. DOMINGO F. ALIMBUBUYOG NA MAY LOTE BLG. 15, BLOCK 2, MATATAGPUAN SA DICTADO VILLAGE, BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1505-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG MILYON, LIMANG DAAN APATNAPU'T SIYAM NA LIBONG PISO (P3,549,000.00) UPANG IUKOL SA "ANNIVERSARY BONUS OF CITY OFFICIALS AND EMPLOYEES' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1506-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG SUPPLEMENTAL BUDGET SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN TATLUMPUT ISANG LIBO, DALAWANG DAAN LABING WALONG PISO AT LIMAMPUT DALAWANG SENTIMO (P531,218.52) UPANG IUKOL SA "BACKWAGES AND OTHER BENEFITS OF RAYMOND RYAN F. CARVAJAL AS SK ACTING PRESIDENT OF CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA'' ALINSUNOD SA PINAGTIBAY NG LOCAL FINANCE COMMITTEE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1507-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING ANIM NA LIBO, TATLONG DAAN LIMAMPUT TATLONG PISO AT PITUMPUT ANIM NA SENTIMO (P16,353.76) UPANG IUKOL SA "SALARIES AND OTHER EMOLUMENTS OF MR. RAMIL BEATO AND MR. MOISES VACA FOR THE PERIOD OF DECEMBER 01-15, 2006' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1508-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAAN AT SIYAMNAPUT TATLONG LIBONG PISO (P693,000.00) UPANG IUKOL SA "GARBAGE HAULING FOR THE PERIOD OF OCTOBER 01-12, 2006” A ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "ENVIRONMENTAL/SANITARY SERVICE S'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1509-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI BB. BERNADETIE CORDERO NA MAY LOTE BL.G. 64 BLOCK 52, MATATAGPUAN SA SAN LORENZO SOUTH, BARANGAY MAITTLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMITRESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1510-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPA ATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG P295,284.03 UPANG IUKOL SA OVERTIME PAY NG MAYORS OFFICE AT TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA GNG. MERLE T. BALAO NG TREASURYOFFICE AT G. ROMEO V.; PENALES NG VICE-MAYORS OFFICE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRITIONS' ALINSUNOD SA ISINULIT NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1512-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LASING SIYAM NA LIBO, LIMANG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG PISO AT LIMAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P19,552.56) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS. "OF MS. LOLITA A. CUYOS' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1513-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIPAT NG PALAAN (RE-ALIGNMENT OF FUNDS) PARA SA PAGBILI NG INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT AND SOFTWARE NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DMN AT TATLUMPUNG LIBONG PISO (P130,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "2007 APPROPRIATION FOR FURNITURE AND FIXTURES'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1514-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGAN PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI G. JUNIFERO C. SERRA NA MAY LOTE BLG. 1, BLOCK 2, MATATAGPUAN SA SANTA ROSA DE LIM/.\ SUBDIVISION, BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1515-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALUMPUNG LIBO, APAT NA RAAN PITUMPUT DALAWANG PISO AT APATNAPUT LIMANG SENTIMO (PS0,472.45) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA RENATO J. LASACA, AGNES P. FUDERANAN AT ALBERTO H. ALOJADD1 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" ALINSUNOD SA ISINULIT NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1516-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NINA G. NAPOLEON DELOS REYES AT ESTRELLA R. SUBALA NA MAY LOTE BLG. 1, BLOCK 1, MATATAGPUAN SA VILLA DE TOLEDO SUBDIVISION, BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMITKOM ERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1517-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN LABING APAT NA LIBO, WALONG DAANG PISO (P514,800.00) UPANG IUKOL SA "INCREASE IN REPRESENTATION ALLOWANCE AND TRANSPORTATION ALLOWANCE (RA/TA) FROM APRIL 01 TO DECEMBER 31, 2007 AS PER NATIONAL BUDGET CIRCULAR NO. 509, DATED APRIL 13, 20071 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1518-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO, LIMANG DAAN DALAWAMPUT WALONG PISO AT DALAWANG SENTIMO (P10,528.02) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF CITY PUBLIC INFORMATION OFFICE' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1519-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LABING TATLONG LIBO, ISANG DAAN ANIMNAPU'T TATLONG PISO AT TATLUMPU'T LIMANG SENTIMO (P113,163.35) UPAG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA LAURO I. PEDROSO, RAYNOR P. LANTIN, MARIA ANTOINETTE C. ALMIRA AT ANTONIO C. GARCIA" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS' ALINSUNOD SA ISINULIT NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1520-2007
AN APPROPRIATION ORDINANCE APPROPRIATING THE PROCEEDS OF THE LOAN AND GRANT IN THE AMOUNT OF ONE MILLION FIVE
HUNDRED THIRTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY-FIVE PESOS (P1,531,325.00) AND THREE MILLION SIXTY-TWO THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY PESOS (P3,062,650.00) RESPECTIVELY, FROM THE DOF-LOGOFIND AND LGU EQUITY IN THE AMOUNT OF ONE MILLION
FIVE HUNDRED THIRTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY FIVE PESOS (P1,531,325.00).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1521-2007
AN APPROPRIATION ORDINANCE APPROPRIATING THE PROCEEDS OF THE LOAN AND GRANT IN THE AMOUNT OF FOUR MILLION SIX
HUNDRED SEVENTY-FIVE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY-SEVEN PESOS AND FIFTY CENTAVOS (P4,675,247.50) AND NINE MILLION
THREE HUNDRED FIFTY THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY-NINE PESOS (P9,350,459.00) RESPECTIVELY, FROM THE DOF-LOGOFIND AND LGU
EQUITY IN THE AMOUNT OF FOUR MILLION SIX HUNDRED SEVENTY FIVE THOSUAND TWO HUNDRED FORTY-SEVEN PESOS AND FIFTY
CENTAVOS (P4,675,247.50).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1522-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIPAT NG PALAAN (RE-ALIGNMENT OF FUNDS) NG HALAGANG P18,900,000.00 UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG PROYEKTO ALINSUNOD SA ISINULIT NG TALAAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT ALINSUNOD DIN SA ISINULIT NA TAALAN - RE-ALIGMENT OF FUNDS NA NILAGDAAN NG PUNONG-LUNGSOD SA MUNGKAHI AT LAGDA NG “LOCAL FINANCE COMMITTEE" NA GIANAGAWA DING BAHAGI NG KATIT IKAN ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "E".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1523-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI BB. MARIA TERESA M. LOMIGUEN NA MAY LOTE BLG. 59- B, BLOCK 53, MATATAGPUAN SA PHASE 1-C, SAN LORENZO SOUTH, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1524-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPUNG LIBO, PITONG DAAN WALUMPUT PITONG PISO AT LABING TATLONG SENTIMO (P90,787.13) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA BB. SHIRLEY F. FOMBUENA AT BB. CATHERINE M. ORTIZ' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1525-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING PITONG LIBO, LIMANG DAAN TATLUMPUT TATLONG PISO AT PITUMPUT TATLONG SENTIMO (P17,533.73) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA ROBERTO N. REBUENO AT CRISELDA GUERTA NG CITY ENGINEER'S OFFICE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS' ALINSUNOD SA ISINULIT NG "LOCAL FINANCE COMIITEE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1526-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN LABING ISANG LIBO, TATLONG DAAN LABING APAT NA PISO AT DALAWAMPU'T TATLONG SENTIMO (PSLL,314.23) UPANG IUKOL SA “TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA KGG. LAUDEMER A. CARTA AT KGG. ROY M. GONZALES' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1527-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI G. ELJIEMEN C. URCIA NA MAY LOTE BLG. 20, BLK 10, MATATAGPUAN SA VILLA DE ORO SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMITRESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1528-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NG MULTI-PURPOSE COOPERATIVE SA PAMAMAGITAN NI GNG. FLORENCIA M. APEGO NA MAY LOTE BLG. 695- C-3 MATATAGPUAN SA RIZAL BLVD., BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1529-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN LABINLIMANG LIBO, WALONG DAAN LIMAMPUT WALONG PISO (P315,858.00) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF COMELEC STAFF FOR THE PERIOD OF AUGUST TO NOVEMBER 2007' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1530-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LASING SIYAM NA LIBO, WALONG DAAN PITUMPU'T SIYAM NA PISO AT WALONG SENTIMO (P19,879.08) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF GLYZA B. ANDAYA'' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1531-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING WALONG LIBO, PITONG DMN DALAWAMPU'T SIYAM NA PISO AT TATLUMPU'T WALONG SENTIMO (P18,729.38) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MR. ALFONSO 8. BAGTAS' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1532-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON PITUMPU'T LIMANG LIBO AT APAT NA RAANG PISO (P1,075,400.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS' UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1533-2007
AN ORDINANCE CREATING THE CITY OF SANTA ROSA CONSUMER PROTECTION CENTER.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1534-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAM PUNG MILYON, LIMANG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG LIBO, PITONG DAAN PITUMPU'T TATLONG PISO AT APATNAPU'T DALAWANG SENTIMO (PL0,592,773.42) UPANG IUKOL SA "10% SALARY ADJUSTMENT OF CITY GOVERNMENT PERSONNEL PURSUANT TO DBM LOCAL BUDGET CIRCULAR NOL 86, DATED JUNE 18, 2007 EFFECTIVE JULY 01, 2007' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1535-2007
AN ORDINANCE ALITHORIZING THE ENDOWMENT OF OUTSTANDING ACHIEVEMENT AND LOYALTY AWARDS, TO ALL BARANGAY CHAIRMEN
AND COUNCIL MEMBERS, IN THE CITY OF SANTA ROSA, WHO HAVE BEEN ELECTED AND HAVE SERVED THEIR RESPECTIVE BARANGAYS
AND/OR LOCAL COMMUNITTES FOR THREE (3) CONSECUTIVE TERMS UNDER THE SAME POSTION.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1537-2007
ANG KAUTUSA G PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG ALAGANG LASING ISANG LIBO, ANIM NA RAAN ANIMNAPUT DALAWANG PISO AT DALAWAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P11,662.26) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MR. JUSTINIANO L. BARRERA' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1538-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG RALAGANG ANIM NA LIBO, TATLONG DAAN SIYAMNAPUT WALONG PISOJ AT DALAWAMPUT ISANG SENTIMO (P6,398.21) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MR. EUGENIO S. YERRO" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1539-2007
AN ORDINANCE CREATING THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TRICYCLE FRANCHISING AND REGULATORY BOARD.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1540-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN WALUMPUT APAT NA LIBO, WALONG DAAN TATLUMPUT SIYAM NA PISO AT DALAWAMPU'T PITONG SENTIMO (P384,839.27) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS' UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1541-2007
AN ORDINANCE AUTHORIZING THE ENDOWMENT OF OUTSTANDING ACHIEVEMENT AND LOYAL TY AWARDS, TO ALL BARANGAY CHAIRMEN
AND COUNCIL MEMBERS, IN THE CITY OF SANTA ROSA, WHO HAVE BEEN ELECTED AND HAVE SERVED THEIR RESPECTIVE BARANGAYS
AND/OR LOCAL COMMUNITIES FOR ONE (1) OVER ONE (1) WHOLE TERM UNDER THE SAME POSITTON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1542-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T PITONG MILYON WALUMPUNG LIBONG PISO (P37,080,000.00) UPANG IUKOL SA PAGKAKALOOB NG "INCENTIVE/ PERFORMANCE/EXTRA BONUS" SA MGA PINUNO AT MGA KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1543-2007
AN ORDINANCE REQUIRING ALL REAL PROPERTY DEVELOPERS AND SUBDIVISION OWNERS TO ASSIGN THEIR REQUIRED 20% SOCIALIZED
HOUSING PROJECT/LOW COST HOUSING AS REQUIRED AND PURSUANT TO PRESIDENTIAL DECREE 957 IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1544-2007
ANG KALITUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI G. ROMEO SY NA MAY LOTE BLG.
1568-G-2, 1568-G-1, 1568-E, 1568, 1568-G-3 AT 1567-8-2 MATATAGPUAN SA BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY ITTNATALAGANG GAMITINSTITUTIONAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1545-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DMN SIYAMNPUNG LIBONG PISO (P390,000.00) UPANG IUKOL SA ·"OVERTIME PAY OF ACCOUNTING OFFICE' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1546-2007
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPU'T WALONG LIBO, APAT NA RAAN SIYAMNAPU'T APAT NA PISO AT LIMAMPU'T PITONG SENTIMO (P98,494.57) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMP.SUM APPROPRIATIONS' UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1547-2007
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2008 NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG BILYON, TATLONG DAAN PITUMPUT LIMANG MILYON, ISANG DAAN APAT NA LIBO, PITONG DAAN LIMAMPUT ISANG PISO AT LASING SIYAM NA SENTIMO (P1,375,104,751.19) ALINSUNOD SA TALAAN AT SIPI NG KITA NG GASTUSIN NA NAKALAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "G'.
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock