2007 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA NANUNUPARANG PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG-PANANALAPI ANG NAULILA NG YUMAONG SI G. ARVIE DE LA CRUZ, KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-2007

A RESOLUTION AUTHORIZING ACTING cny MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO NEGOTIATE, ENTER INTO A CONTRACT SALE, AND TO SIGN FOR AND IN BEHALF OF THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA ANY AND All DOCUMENTS APPURTENANT TO THE PURCHASE OF ADDITIONAL PARCEL OF LAND IDENTIFIED AS LOT 2161 LOCATED AT BARANGAY DILA, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND REGISTERED IN THE NAME OF FERLINS MEMORIAL CORPORATION, AS POSSIBLE CITY CEMETERY EXTENSION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, ANIM NA RAAN APATNAPU'T ISANG LIBO, ANIMNAPUNG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P4,641,060.50) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 79-07 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGSASAAD NG PAGTATALAGA KAY BB. JESABEL C. BARTOLAZO BILANG KAGAWAD NG SANGGUNIANG BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG SIBULO CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING "BUENA ROSA 10" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NG CITY DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION NO. 01 5.2007 NA NAGPAPATIBAY SA TALAAN NG MGA PROYEKTO AT PROGRAMA NA KIKILALANIN BILANG "ANNUAL INVESTMENT PROGRAM FOR CURRENT YEAR 2007 LAND AND BUILDING PROGRAMS AND PROJECTS” NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "B".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NG CITY DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION NO. 02 S.2007 NA KINAPAPALOOBAN NG TALAAN AT PROYEKTO AT PROGRAMA SA ILALIM NG 20% DEVELOPMENT FUND PROGRAM NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "C".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-2007

A RESOLUTION GIVING AN AUTHORITY TO HON. ACTING MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO REPRESENT AND SIGN DEED OF DONATIONS RELEVANT TO THE GRANTING AND CONSTRUCTION OF ARTESIAN WELL IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-2007

ANG KAPASIYAHAN NG PAGSANG-AYON/PAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG KAY ARCH. RAFAEL CEDILLO BILANG "CITY GOVERNMENT
DEPARTMENT HEAD I (COOPERATIVE) NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON, APAT NA RAAN APATNAPUT SIYAM NA LIBO, TATLONG DAAN TATLUMPU’T . ANIM NA PISO (P3,449,336.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA IPAWALANG BISA ANG RULING NI NANUNUPARANG PANGALAWANG PUNONG-LUNGSOD LAUDEMER A. CARTA NA ISAISANTABI PANSAMANTALA ANG KAHILINGAN NI SK CHAIRMAN CARVAJAL NA MAIBALIK BILANG KAGAWAD NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD ALINSUNOD SA KAPASIYAHAN NG REGIONAL TRIAL COURT, BRANCH 24 BIFIAN SA SPECIAL CIVIL ACTION NO. B-6906 HANGGANG SA SANDALING MAKAPAGSULIT NG CERTIFICATE OF FINALITY MULA SA HUKUMANG NABANGGIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG BORLAND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING "LAKE VILLE 2 SUBDIVISION" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG BORLAND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING "CELINA PLAINS SUBDIVISION PHASE 2" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY NANUNUPARANG PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT) KASAMA ANG REGIONAL INFORMATION AND COMMUNICATIONS COMMITTEE REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL IV-A AT LAGUNA INTERNET INC. SA PAGSASAKATUPARAN NG PROYEKTONG - ESTABLISHMENT OF SOUTHERN TAGALOG INFORMATION SHARING NETWORK (STISNET).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON WALONG DAAN WALUMPU'T ANIM NA LIBO, ISANG DAAN AT DALAWAMPU'T DALAWANG PISO (P5,886,122.00) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG " LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON ISANG DAAN WALUMPU'T WALONG LIBO AT TATLUMPUNG PISO (P5,188,030.00) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL ANANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON TATLONG DAAN LASING SIYAM NA LIBO SIYAM NA RAAN PITUMPU'T WALONG PISO AT APATNAPU'T APAT NA SENTIMO (P2,319,978.44) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON ANIMNAPU'T ISANG LIBO, TATLUMPU'T WALONG PISO AT LIMAMPU'T LIMANG SENTIMO (P4,061,038.55) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYONG PISO (P9,000,000.00) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL ANANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-2007

A RESOLUTION REQUESTING ACTING CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO RECOGNIZE AND COMMEND THE MEMBERS OF THE PNP FOR THEIR ACHIEVEMENT AS RECOGNIZED BY THE DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG BRITANNY DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING "GEORGIA CLUB PHASE II" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DON JOSE, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-2007

ANG KAPASIYAHAN NG PAGSANG-AYON/PAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG KAY DR. PARNELL C. PATACSIL BILANG "CHIEF OF HOSPITAL II" NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN PITUMPUT WALONG LIBO, TATLONG DAAN AT PITUMPUT DALAWANG PISO (P2,278,372.00) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON, APAT NA RAAN TATLUMPUT WALONG LIBO, APAT NA RAAN AT DALAWAMPUT APAT NA PISO (P3,438,424.00) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, ANIM NA RAAN DALAWAMPUT ISANG LIBO, APAT NA RAAN LIMAMPUT ISANG PISO AT DALAWAMPUT WALONG SENTIMO (P5,621,451.28) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-2007

A RESOLUTION REQUESTING THE CITY MAYOR TO INSTRUCT THE CITY ASSESSOR AND CITY TREASURER TO STUDY AND REVIEW THE REAL PROPERTY TAX COLLECTION EFFICIENCY AGAINST CURRENT ASSESSED VALUATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA 18k KABARANGAY INC. BILANG ISANG "NON-GOVERNMENT ORGANIZATION" SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. EDGARDO L. PEREZ PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED COMMERCIAL BUILDING (MOTEL)” NA MATATAGPUAN SA LOTS 950-A-2-G & 950-A-2-H, BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NLATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD NA ATASAN ANG TANGGAPAN NG INHINYERO NA PANSAMANTALANG IPAHINTO ANG PROYEKTONG "RENOVATION/RE-MODELLING” NG MGA BAKANTENG BAHAY SA CONSOLE VILLAGE SA KADAHILANANG WALANG KAUKULANG PAHINTULOT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MIL YONG PISO (P6,000,000.00) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MARKET AREA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA MAPAGKALOOBAN NG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P20,000.00) BILANG TULONGPANANALAPI KAY GNG. LANI R. CRUZ NA NANGANGAILANGAN NG PANG-DIALYSIS PARA SA KANYANG KARAMDAMANG "KIDNEY FAILURE DUE TO END STAGE RENAL DISEASE SECONDARY TO CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON, PITONG DAAN WALUMPU'T APAT NA LIBO, APAT NA RAAN LASING ISANG PISO (P3,784,411.00) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, LIMANG DAAN ANIM NA LIBO, AT SIYAMNAPUT DALAWANG PISO (P2,506,092.00) ALINSUNOD SA PAGAARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, TATLONG DAAN APATNAPU'T ISANG LIBO, ISANG DAAN AT APATNAPU'T WALONG PISO (P2,341,148.00) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYONG PISO (P6,000,000.00) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA MAPAGLAANAN NG  KAUKULANG PONDO ANG ANIM (6) NA PROGRAMANG PANGKAGALINGAN NG MSRK3 BATAY SA ISINULIT NA TALAAN, NA MAGMUMULA SA ALINMANG PONDO NA MAARING ILAAN AT GAMITIN PARA SA NABANGGIT NA GASTUSIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. XIELLA DEVINE PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED 3 STOREY COMMERCIAL BUILDING” NA MATATAGPUAN SA LOT 7, SANTA ROSA ESTATE 2, BARANGAY DON JOSE, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-2007

A RESOLUTION APPROVING THE DEVELOPMENT PERMIT REQUESTED BY GOLDENVILLE REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF PARCELS OF LAND WITH A TOTAL OF 165,139 SQUARE METERS, LOCATED AT BARANGAY KAINGIN, CITY OF SANTA ROSA AS A RESIDENTIAL SUBDIVISION/RESETTLEMENT SITE FOR FAMILIES TO BE AFFECTED BY THE. SOUTH RAIL DEVELOPMENT PROGRAM OF THE NATIONAL GOVERNMENT IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG-PANANALAPI NA NAGKAKAHALAGA NG P15,000.00 PARA SA PAMILYA NI G. EDILBERTO B. VALLEJO NA NASUNUGAN NOONG IKA-20 NG PEBRERO, 2007 NA NANINIRAHAN SA PUROK 3, BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN WALUMPU'T DALAWANG LIBO, WALONG DAAN LASING TATLONG PISO AT PITUMPU'T WALONG SENTIMO (P282,813.78) ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT PAGMUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG-PANANALAPI NA NAGKAKAHALAGA NG P15,000.00 PARA SA PAMILYA NI GNG. MARIBEL JORDAN NA NASUNUGAN NOONG IKA-10 NG PEBRERO, 2007 NA NANINIRAHAN SA BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. EDUARDO R. VILLEJO PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED COMMERCIAL BUILDING” NA MATATAGPUAN SA LOTE BIG. 270-D, TATLONGHARI ST., BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI DR. ROMEO SY PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED INSTITUTIONAL BUILDING (CLINIC)” NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. JEAN-PAUL VILORIA PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED COMMERCIAL BUILDING (INTERNET CAFE AND WATER STATION)” NA MATATAGPUAN SA TATLONGHARI ST., BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI ENGR. ARIEL G. ARAJA NG BRUSMICK ESTATES, INC. PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED COMMERCIAL CENTER WITH GASOLINE STATION PROJECT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. DOMINGO F. ALIMBUBUYOG PARA SA "PROPOSED WAREHOUSE BUILDING PROJECT" NA MATATAGPUAN SA LATE BIG. 15, BLOCK 2, DICTADO VILLAGE, BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA LUMAGDA SA CONTRACT OF LEASE KASAMA SI G. HONESTO Z. ILEM NG ILEM REALTY CORPORATION PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG "SANTA ROSA COMPLEMENTARY ALTERNATIVE HEALTH CARE CENTER".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-2007

ANG KAPASIYAHAN NG PAGSANG-AYON/PAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG KAY ATIY. ROBERTO FERRER BILANG "CITY ADMINISTRATOR" NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-2007

A RESOLUTION GRANTING AUTHORITY TO THE CITY MAYOR JOSE B. CATINDIG, JR. TO SIGN A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TOGETHER WITH THE NATIONAL STATISTICS OFFICE AND THE PHILIPPINE ASSOCIATION OF CIVIL REGISTRAR'S TO IMPLEMENT THE PROVISION OF REPUBLIC ACT NO. 3753 - "AN ACT TO ESTABLISH A CIVIL REGISTRAR PARTICULARLY THE ISSUANCE OF CIVIL REGISTRY DOCUMENTS IN SECURITY PAPER (SECPA)”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA MAPALAANAN AT MAPAGKALOOBAN NG KARAGDAGANG "HONORARIUM" SA HALAGANG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) KADA BUWAN ANG CITY CHAIRMAN NG OFFICE OF THE CITY SENIOR CITIZENS AFFAIRS AT HALAGANG TATLONG LIBONG PISO (P3,000.00) KADA BUWAN ANG MGA BARANGAY CHAIRMAN NG OFFICE OF THE BARANGAY SENIOR CITIZENS AFFAIRS.

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 53-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG AYALA LAND, INC. PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING "AYALA LAND PREMIER RESIDENTIAL SUBDIVISION IN CANLUBANG ("ALP-K) , PHASE I " NA MATATAGPUAN SA BARANGAY SANTO DOMINGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-2007

A RESOLUTION INFORMING THE PROVINCIAL PLANNING OFFICE THAT THE THREE HUNDRED THOUSAND PESOS (P300,000.00) DUE THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA FOR HAVING WON THE 5TH PRIZE IN THE ANILAG STREET DANCING COMPETITION HELD LAST MARCH 5, 2007 WILL BE HALVED INTO P150,000.00 TO THE CITY GOVERNMENT FOR THE CITY PLAZA CONSTRUCTION AND P150,000.00 TO CANOSSA SCHOOL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. ANTONIO M. DEL CARMEN NG STI-SANTA ROSA PARA SA "PROPOSED THREE-STOREY INSTITUTIONAL BUILDING PROJECT” NA MATATAGPUAN SA LOTS 7-W TO 7-Z, LOTS 7-AA TO 7-PP, SANTA ROSA COMMERCIAL COMPLEX, BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA SINALHAN HOUSING COOPERATIVE BILANG ISANG NON-GOVERNMENT
ORGANIZATION SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NI G. HILSON A. MANGAHIS NA MAPAGKALOOBAN NG HALAGANG P47,000.00 BILANG TULONG-PANANALAPI PARA SA PAGLAHOK NIYA SA PADYAK PINOY 2007 NA MAGSISIMULA SA IKA-15 HANGGANG IKA-29 NG ABRIL, 2007 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT FUND”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN WALUMPU'T DALAWANG LIBO, PITONG DAAN PITUMPU'T ISANG PISO AT LASING ISANG SENTIMO (P282,771.11) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, TATLUMPUT APAT NA LIBO, SIYAM NA RAAN DALAWAMPU'T PITONG PISO AT APATNAPUT PITONG SENTIMO (P1,034,927.47) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN TATLUMPU'T APAT NA LIBO, LIMANG DAAN APATNAPU'T ANIM NA PISO AT TATLUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P534,546.32) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG MOLDEX REALTY INC. PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDMSION NA KIKILALANING "VILLA CACERES, PHASE 5" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA NAGKAKAISANG KABABAIHAN NG CTTY SANTA ROSA, LAGUNA, INC. BILANG ISANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION SA LUNGSOD NG sANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG DEARANCE NG DIGNEL MOBILE PHILIPPINES INC. PARA SA PROYEKTONG "INSTALLATION, CONSTROCTION, MAINTENANCE AND OPERATION OF TELECOMMUNICATIONS FACILITIES' NG SUN CELLULAR SA BARANGAY SINALHAN, BALIBAGO AT GOLDEN CITY (MABUHAY 2000) SUBDIVISION, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SA HALAGANG P41,760.00 SI BB. ANGELA MAE D. ERA MAY KINALAMAN SA KANIYANG PAGLAHOK SA INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE NA GAGANAPIN SA HOKKAIDO, JAPAN, MULA HULYO 31 HANGGANG AGOSTO 7, 2007 MULA SA ANUMANG BADYET NA MAAARING ILAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI BB. BERNADETTE CORDERO PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED COMMERCIAL BUILDING'' NA MATATAGPUAN SA LOT 64, BLOCK 52, SAN LORENZO SOUTH, BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD JOSE B. CATINDIG, JR. NA ATASAN ANG TANGGAPAN NG PANLUNGSOD NA INHINYERO NA BISITAHIN/INSPEKSIYUNIN ANG "ELECTRICAL WIRINGS/INSTALLATIONS” NG LAHAT NG PAMPUBLIKONG PAARALAN AT GUSALING PAMPAMAHALAAN SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA AT ANG PAGSASAGAWA NG TAUNANG PAGBIBISITA/PAG-INSPEKSYON KAUGNAY NITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON AT ANIMNAPU'T DALAWANG UBONG PISO (P1,062,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN TATLUMPU'T WALONG LIBO, TATLONG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA PISO AT WALUMPU'T ISANG SENTIMO (P138,396.81) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON, SIYAM NA RAAN APATNAPU'T DALAWANG LIBO, APAT NA RAAN ANIMNAPU'T SIYAM NA PISO AT DALAWAMPU'T DALAWANG SENTIMO (P3,942,469.22) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 71-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASMLANG-ALANG AT NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "CLEARANCE/PERMIT11 NG NATIONAL HOUSING AUTHORITY NA MAILIKAS SA RELOCATION/RESITTLEMENT SITE SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA ANG DALAWANG UBONG (2,000) PAMILYA MULA SA METRO MANILA NA MMPEKTUHAN NG PROYEKTO NG PAMAHALMNG NASYONAL NA KILALA BILANG NORTH-SOUTHRAIL LINKAGE PROJECT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGAN PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG GOLDENVILLE REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION SA PARSELA NG LUPAING MAY HUMIGIT-KUMULANG NA LABING-LIMANG HEKTAYA (15 HECTARES) NA MATATAGPUAN SA BARANGAY KAINGIN UPANG MAGING KARAGDAGANG LUGAL NA MAGIGING RELOCATION/RESETTLEMENT SITE NG DALAWANG LIBONG (2,000) PAMILYA MULA SA METRO MANILA NA MMPEKTUHAN NG PROGRAMANG NASYONAL NA KILALA BILANG NORTH-SOUTHRAIL LINKAGE PROGRAM BILANG PAGSASMLANG-ALANG SA KAHILINGAN NG NATIONAL HOUSING AUTHORITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SA HALAGANG P30,000.00 PARA SA MGA ANAK NI G. MANOLO CARATIHAN NA NAGING BIKTIMA NG SUNOG NA NAGANAP NOONG IKA-31 NG MAYO, 2007 SA BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-2007

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI ANG MGA NASUNUGAN SA BARANGAY MALUSAK NOONG IKA-27 NG MAYO, 2007.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG PLTONG DAAN TATLUMPU'T SIYAM NA LIBO, ANIM NA RAAN PITUMPU'T DALAWANG PISO AT TATLUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P739,672.32) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE"

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T APAT NA LIBO, DALAWANG DAAN AT SIYAMNAPUNG PISO (P224,29R0.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 77-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA LAGUNA BEST TRANSPORT CORPORATION BILANG ISANG TRANSPORT GROUP SA LUNGSOD NG SANTA ROSA NA MAY HIMPILAN SA SM SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

 

RESOLUTION NO. 79-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAT1BAY NG PAGBUBUO NG "PERSONNEL SELECTIONS BOARD" NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-2007

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG LIHAM MULA SA NANINIRAHAN SA PHASE 3, GOLDEN CITY, BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA KAY PUNONG-LALAWIGAN TERESITA LAZARO KASAMA ANG PAGHILING SA PAMAMAGITAN NIYA AY MAISAAYOS SA LALONG MADALING PANAHON ANG DALOY NG TUBIG O SERBISYO NG TUBIG SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock