2008 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1550-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPAUT-GAMIT NG LUPAIN NI G. RHONNEL B. FORONDA, M.D. NA
MAY LOTE BLG. 816-A AT 816-B, MATATAGPUAN SA NATIONAL HIGWAY, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT KOMERSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1551-2008
AN ORDINANCE ADOPTING AND IMPLEMENTING THE PROVISIONS OF REPUBLIC ACT 7277 - OTHERWISE KNOWN & CITED AS MAGNA CARTA FOR DISABLED PERSONS AND ITS IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS IN THE CITY OF SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1552-2008
AN ORDINANCE ESTABLISHING THE OFFICE OF PERSONS WITH DISABILITY AFFAIRS AND PROVIDING FUNDS FOR ITS OPERATION AND MAINTENANCE AND FOR OTHER PURPOSES IN THE CITY OF SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1553-2008
AN ORDINANCE MANDATING THE IMPLEMENTATION AND RECOGNITION OF I.D. CARD FOR PERSONS WITH DISABILITIES (PWD ID CARD PLUS) IN THE CITY OF SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1554-2008
AN ORDINANCE GRANTING THE BENEFIT OF FREE MOVIE VIEWING TO PERSONS WITH DISABILITIES WHO ARE REGISTERED AND HOLDERS OF THE CITY OF SANTA ROSA PWD I.D. CARD PLUS, AT ALL MOVIE THEATRES IN CITY OF SANTA ROSA, SUBJECT TO ALL LAWS AND
EXISTING LEGAL RULES AND REGULATIONS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1555-2008
AN ORDINANCE IMPOSING ALL DEVELOPERS OF HOUSING PROJECTS WITH APPROVED DEVELOPMENT PERMIT TO LOCATE AND DEVELOP THE REQUIRED 20% SOCIALIZED HOUSING AREA IN THE CITY OF SANTA ROSA IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD SET FORTH BY THE HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD AND OTHER EXISTING LAWS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1557-2008
AN ORDINANCE MANDATING THE IMPLEMENTATION AND RECOGNITION OF THE ID CARD FOR SENIOR CITIZENS (SC ID CARD PLUS) WITHIN THE CITY OF SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1558-2008
AN ORDINANCE REQUIRING OWNERS / OPERATORS / LESSEES /OCCUPANTS / CONCESSIONAIRES OF BUSINESS ESTABLISHMENTS / CONTRACTORS AND DEVELOPERS AND OTHER PERSONS REQUIRED TO SECURE BUSINESS AND BUILDING PERMIT IN THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF BUSINESS INCLUDING RENOVATIONS AND REPAIR WORKS IN THE CTIY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO SECURE PUBLIC LIABILITY INSURANCE AND PROVIDING PENAL TIES FOR VIOLATIONS THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1559-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN APATNAPU'T PITONG LIBO, SIYAM NA RAAN APATNAPU'T WALONG PISO AT WALUMPU'T APAT NA SENTIMO (P447,948.84) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS NI KGG.
ROMEO P. AALA" NA ANG· PONDO AY MAGMUMULA 'SA "LUMPSUM APPROPRIATION'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1560-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T TATLONG LIBO, DALAWANG DAAN LABING ANIM NA PISO AT PITUMPU'T APAT NA SENTIMO (P23,216.74) UPANG IUKOL SA "TENNINAL LEAVE BENEFITS NINA G. NELSON L. CARINGAL AT G. RODRIGO C. CABRENL' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATION”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1561-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN DALAWAMPU'T PITONG LIBO, DALAWANG DMN WALUMPU'T PITONG PISO AT ANIMNAPU'T WALONG SENTIMO (P127,287.68) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS NI MS NORMA B. DEBLOIS' NA ANG PONDO ·AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIORT'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1563-2008
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALUMPUT ISANG LIBO, TATLONG DAAN SIYAM NA PISO AT DALAWAMPUT ANIM NA SENTIMO (P81,309.26) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS' UPANG IUKOL SA MGA
SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1564-2008
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN· NG HALAGANG DALAWANG LIBO, DALAWAMPUT ANIM NA PISO AT WALUMPUT TATLONG SENTIMO (P2,026.83) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MR. JAIME BEATD' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1565-2008
AN ORDINANCE PROHIBITING THE MANAGEMENT OF HOTELS, MOTELS, RESTINNS,DRIVE INNS, LODGING ROOMS AND ALIKE BUSINESS TO ACCEPT & TRANSACT BUSINESSES FOR ACCOMODATION OF MINORS/PERSONS BELOW EIGHTEEN (18) YEARS OF AGE WITHOUT THE COMPANIONSHIP AND GUIDANCE OF THEIR LEGITIMATE PARENTS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1566-2008
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI DR. EDMUNDO DE GUZMAN NA MAY LOTE BLG. 5, BLOCK 13, MATATAGPUAN SA LM SUBDIVISION, BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMITKOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1567-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI GNG. TERESITA P. JUGUIUON NA MAY LOTE BLG. 20, BLOCK 13, MATATAGPUAN SA CELINA HOMES SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMITINSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1568-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T APAT NA LIBOR ISANG DAAN ANIMNAPUT PITONG PISO AT PITUMPUNG SENTIMO (P64,167.70) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA BB. JANINA ROSE G.
MALABANAN AT BB. KATHERINE C. LIM' NA ANG PONDO AY MA9RNUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1569-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT ISANG LIBO, PITONG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA PISO AT TATLUMPU'T ISANG SINTIMO (P101,736.31) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1570-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI DR. RHODORA A. RAMIREZ NA MAY LOTE BLG. 1549-B, MATATAGPUAN SA RIZAL BLVD., BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITLNATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1571-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG.1412-2005 AT NAGPAPATIBAY SA BAGONG TARIPA/PAMASAHE/SINGILIN NG MGA LEGAL NA PAMPASAHERONG TRICYCLE SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA AT
PANUNTUNAN SA PAGPAPATUPAD NITO SA PAMAMAGITAN NG PAGBABAGO SA PANGKAT 1, 2, 3, AT 4.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1572-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LOTE AT BUILDING NI GNG. LILIA M. BUNI NA MAY LOTE BLG. 1-5, 62, PH.2, MATATAGPUAN SA GOLDEN CITY BARANGAY DILA, LUNSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-INDUSTRIYAL. AY ITINATALAGANG GAMIT- INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1573-2008
ANG KUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIGAMIT NG LUPAIN NI G. ALPIO P. CABARRUBIAS, JR. NA MAY LOTE BLG. 1672-A-1-C, MATATAGPUAN SA BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1574-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T ISANG LIBO, LIMANG DAAN APATNAPU'T PITONG PISO AT DAWAWAMPU'T ISANG SENTIMO (P51,547.21) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF ARCH. FRANCISCO L VILLANUEVA" NA ANG PONDO AY RNAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1575-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T APAT NA LIBO, ANIM NA RAAN AT PITUMPUNG PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P34,670.20) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MR. PEDRO RIED' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATION”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1576-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG MGA AUTUNTUNIN SA PAGTATATAG AT PAGKILALA SA MGA SAMAHAN NG MGA "TRICYCLE OPERATORS AT DRIVERS" (TODA) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1577-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAANG LIBO, DALAWANG DAAN AT LASING ANIM NA PISO AT SIYAMNAPU'T WALONG SENTIMO (P100,216 98) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS' UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1578-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG RE-ALIGNMENT OF FUNDS FOR THE OVERTIME OF TREASURY OFFICE NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN ANIMNAPU'T ISANG LIBO LIMANG DAAN AT APATNAPU'T WALONG PISO (P361,548.00) NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' BUONG PAGKAKAISANG PINAGTIBAY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1579-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T LIMANG LIBO APAT NA RAAN AT LIMANG PISO AT SIYAMNAPU'T ISANG SENTIMO (P55/I05.91) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS' UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1580-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN UMAMPU'T LIMANG MILYON, ISANG DAAN SIYAMNAPU'T ISANG LIBO, ANIM NA RAAN LASING DALAWANG PISO AT PITUMPU'T ISANG SENTIMO (P155,191,612.71) UPANG IUKOL SA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1581-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT PITONG LIBO, APAT NA RAAN AT LIMAMPUNG PISO AT WALUMPUNG SENTIMO (P107,450.80) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS' UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1582-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI G. RAMIL JUDICPA NA MAY LOTE BLG. 306-A, NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUTIONAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1583-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI GNG. GINA V. BAYONA NA MAY LOTE BLG. 28, NA MATATAGPUAN SA PERLAS SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY IBNATALAGANG GAMIT-INSITUTIONAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1584-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI ENGR. MARCELO T. RAMOS NA MAY LOTE BLG. 3, BLOCK 1, NA MATATAGPUAN SA PANORAMA VILLE SUBDIVISION, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUTIONAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1585-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPAUT-GAMIT NG LUPAIN NI G. RICARDO S. DOMINGO NA MAY LOTE BLG. 2, 4, AT 8, PH. 4 NA MATATAGPUAN SA GOLDEN CITY, BRGY. DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITTNATALAGANG GAMIT-INSITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1586-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITUMPU'T ANIM NA LIBO, ISANG DAAN LIMAMPU'T SIYAM NA PISO AT WALUMPU'T TATLONG SENTIMO (P76,159.83) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS' UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1587-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING TATLONG MILYON, TATLONG DAAN ISANG LIBO PITONG DAAN LIMAMPUT TATLONG PISO AT APATNAPUT DALAWANG SENTIMO (P13,301,753.42) UPANG IUKOL SA "10% SALARY INCREASE OF QTY GOVERNMENT PERSONNEL PURSUANT TO DBM LOCAL BUDGET CIRCULAR #88, EFFECTIVE JULY 1, 2008' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1588-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG LIBO ISANG DAAN ISANG PISO AT PLTUMPUNG SENTIMO (P7,101.70) UPANG IUKOL SA "INCREASE IN STEP OF THE POSITION MIDWIFE II UNDER THE PLANTILLA ITEM OF CITY HEALTH OFFICE I FROM SALARY GRADE 8/ STEP 1 TO SALARY GRADE 8/ STEP 6' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATION”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1589-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO WALONG DAAN WALUMPU'T DALAWANG PISO AT PITUMPU'T TATLONG SENTIMO (P62,882. 73) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS' NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1590-2008
AN ORDINANCE TO PROTECT THE CITY OF SANTA ROSA'S HUMAN AND ANIMAL INHABITANTS FROM RABIES I NFECTION IN PURSUANT TO REPUBLIC ACT NO. 9482 OTHERWISE KNOWN AS THE RABIES ACT OF 2007 AND CITY ORDINANCES 509-'97 AND 942-2000.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1591-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA LIBO LIMANG DAAN LABING TATLONG PISO AT WALUMPU'T WALONG SENTIMO (P6,513.88) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS' NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1592-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NI GNG.MARY NOREEN E. JAVING PARA SA PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 4, BLK. 4 NA MATATAGPUAN SA FLORENCEVILLE SUBD., BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1593-2008
ORDINANCE REQURING OPERATORS OF BUSINESS ESTABLISHMENTS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO INSTALL VIDEO SECURITY SYSTEM IN THEIR ESTALISHMENTS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1594-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING TANONG MILYON APAT NA RAAN APAT NA UBO ANIM NA DAAN PDUMPUT APAT NA PISO AT APATNAPU'T LIMANG SENTIMO (P13,404,674.45) UPANG IUKOL SA "CHRISTMAS BONUS TO PERSONNEL OF CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA FOR FISCAL YEAR 2008' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS '.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1595-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGTALAAN NG HALAGANG ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P60,000.00) UPANG IUKOL SA "HONORARIUM OF MR. WILLIAM N. PAGLINAWAN AS CONSULTANT AT P10,000.00/MONTH FROM JULY 01, 2007 TO DECEMBER 31, 2007' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1596-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'T DALAWANG LIBO LIMAMPU'TPITONG PISO AT LABING-APAT NA SENTIMO (P42,057.14) UPANG IUKOL SA "TRANSPORTATION ALLOWANCE (TA) OF CITY CIVIL REGISTRAR COVERING THE PERIOD OF APRIL 08, 2008 TO DECEMBER 31, 2008' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1597-2008
ANG KAUTUSAN NA NAGTATADHANA NG PATAKARAN AT MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO NA NARARAPAT ISULIT SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA PAGHILING AT PAGKAKALOOB NG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG MGA LUPAIN/PARSELA NG LUPA SA NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1598-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSUSUSOG SA SEKSYON 2 (A) NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 1406-2005 - "NA NAGTATALAGA NG KARAGDAGANG PANUNTUNANG TUTUPDIN NG MGA MAY-ARI NG TRICYCLE NA PAMPASAHERO PARA SA MADALIANG PAGKAKAKILANLAN NG KANILANG SASAKYANG PAMPUBLIKO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1599-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T TATLONG LIBO, DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T SIYAM NA PISO AT WALUMPU'T ISANG SENTIMO (P33,299.81) UPANG IUKOL SA " TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MR. BERNARDO B. FABIAN OF SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1600-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUT SIYAM NA MILYON, APAT NA RAAAN SIYAMNAPUT APAT NA LIBO, DALAWANG DAANG PISO (P29,494,200.00) UPANG IUKOL SA “EXTRA CASH GIFT TO PERSONNEL OF CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA FOR FISCAL YEAR 2008' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' AT ALINSUNOD SA SRPI NG "SUPPLEMENTAL BUDGET' NA ISINULIT NG LOCAL FINANCE COMMITTEE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1601-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG LIBO, DALAWANG DAAN LIMAMPU'T APAT NA PISO AT PITUMPUT ISANG SENTIMO (P252,254.71) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY' NG MGA KAWANI NG CITY ACCOUNTING OFFICE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1602-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2009 NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG BILYON, ANIM NA RAAN APATNAPU'T WALONG MIL YON, TATLONG DAAN DALAWAMPU'T PITONG LIBO, WALONG DAAN AT LABING APAT NA PISO (P1,648,327,814.00) ALINSUNOD SA TALAAN NG SIPI NG KITA NG GASTUSIN NA NAKALAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "L".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1603-2008
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUT DALAWANG LIBO PITONG DAAN SIYAM NA PISO AT ANIMNAPUT DALAWANG SENTIMO (P22,709.62) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1608-2008
AN ORDINANCE PROVIDING AN EFFECTIVE, EFFICIENT AND SYSTEMATIZED PROTECTION PROGRAM FOR WOMEN AND GIRLS THROUGH ADOPTION OF REPUBLIC ACT NO. 9262 OTHERWISE KNOWN AS "AND-VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT 2004".
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock