2008 RESOLUTIONS PAGE 2

RESOLUTION NO. 88-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. ROSALINO P. DIO PARA SA "PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PROJECT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 89-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN/KAUTUSANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 90-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAARENO NA MAPAGKALOOBAN NG HALAGANG P10,000.00 SI MARIO A. RABIE NG SAN LORENZO SOUTH SUBDIVISION BILANG TULONG PANANALAPI KAUGNAY NG KANYANG KARAMDAMAN SA KIDNEY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 91-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA RESOLUTION NO. 11-2008 NG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD NG "APPROVING THE ORGANIZATION OF THE BARANGAY COUNCIL FOR THE PROTECTION OF CHILDREN OF BARANGAY LABAS CITY OF SANTA ROSA/ LAGUNA''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 93-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYQN AT WALONG DAANG LIBONG PISO (P9,800,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 94-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, TANGGAPAN NG REHIYON 4 NA MAKAPAGTAGUYOD NG PAGSASANAY AT PAGBIBIGAY KAALAMAN SA MGA MANGANGALAKAL TULAD NG MGA CONSTRUCTION & ELECTRICAL SUPPLIER HINGGIL SA PAGBEBENTA NG MABABANG URI NG PRODUKTO AT IBANG KAURI NITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 95-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 96-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN LASING LIMANG LIBO, TATLONG DAAN ANIMNAPU'T TATLONG PISO AT SIYAMNAPU'T PITONG PISO (P915,363.97) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 97-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 009-2008 NA ISINULIT NG BARANGAY KANLURAN
NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG KAY RECIO VILLANUEVA BILANG BAGONG HEPE NG BARANGAY KANLURAN, NA KAPALITAN NI YUMAONG WIL LY PRESBIT~RO AT ANG PAGHIRANG KAY ALVIN JAVIER BILANG DEPUTY NA KAPALITAN NI RECIO VILLANUEVA AT ANACLETO PRESBITERO BILANG DISASTER BRIGADE NA KAPALITAN NI ALVIN JAVIER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 98-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 02-2008 NA ISINULIT NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA KGG. PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA ATASAN ANG CITY HEALTH OFFICE I SA PAMUMUNO NI DR. SOLEDAD ROSANNA C. CUNANAN NA MAGSAGAWA NG "WATER TESTING'' SA MGA PUBLIC ARTESIAN WELL SA BARANGAY MARKET AREA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 99-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RESOLUTION NO. 07-2008 NA ISINULIT NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NG "APPROVING THE ORGANIZATION OF THE BARANGAY COUNCIL FOR THE PROTECTION OF CHILDREN OF BARANGAY MACABLING, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 100-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN APATNAPU'T DALAWANG LIBO, ISANG DAAN TATLUMPUNG PISO AT ANIMNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P242,130.69) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DMN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI DR. EDMUNDO DE GUZMAN PARA SA "PROPOSED 2-STOREY COMMERCIAL BUILDING PROJECT” NA MATATAGPUAN SA LOT 5, BLOCK 13, LM SUBDIVISION, BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 104-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG-PANANALAPI SI KONSEHAL SARMIENTO NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ UPANG ITUSTOS SA PAGPAPA-HEMODIALYSIS DAHILAN NG KANIYANG KIDNEY FAILURE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 105-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN . NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT TATLUMPU'T APAT NA LIBONG PISO (P134,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW CODUMENT

RESOLUTION NO. 108-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG " LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 112-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000 .00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD NA MAIPATUPAD ANG KAUTUSANG BAYAN BIG. 1239- 2003 NA NAGTATAKDA NG PAGPAPATUPAD NG CURFEW HOUR NA MAGTATADHANA NG PAGBABAWAL SA MGA KABATAANG WALA PA SA LABING-WALONG TAONG GULANG NA LUMABAS SA LANSANGAN AT MANATILI SA KANILANG MGA TIRAHAN SIMULA IKA-10:00 NG GABI HANGGANG IKA-4:00 NG UMAGA SIMULA SA PASUKAN NG PAARALAN SA HUNYO, 2008.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG-PANANALAPI SI G. RICARDO RODRIGUEZ NA NANIHIRAHAN SA GOLDEN CITY, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA BILANG PANUSTOS SA KANYANG PAGPAPACHEMOTHERAPY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY INHINYERO LAURO T. REYES SA PAMAMAGITRAN NI PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAGKAROON NG PAG-AARAL SA FLOOD CONTROL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 116-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAIPATUPAD ANG KAPASIYAHAN BIG. 175-2007 NA MAY KAUGNAYAN SA PAGPAPATUPAD NG COMPUTERIZATION O DATA BASE PARA SA  MGA "SKILLED WORKERS" NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA SA PAMAMAGITAN NG PAG-AATAS SA NGAYO'Y BENEFICIARY NG SPES PROGRAM NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG LAWS AND GOVERNMENT MAY KINALAMAN SA KAHILINGAN NG MOLDEX REALTY INC. PARA SA TUM-OVER NG ROADS AND OPEN SPACES NG METROGATE VILLAGE-SANTA ROSA NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "E".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 118-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG VHJ CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CORPORATION SA PAMAMAGITAN NI ENGR. VICENTE HERCE, JR. PARA SA "PROPOSED 3-STOREY COMMERCIAL BUILDING PROJECT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 119-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 13-08 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASAAD NG PASASALAMAT KAY KONSEHAL PANGLUNGSOD TESS AALA SA MGA IPINAGKALOOB NIYANG ISANG (1) MESA, DALAWANG (2) BANGKO AT DALAWANG (2) BOOKSHELVES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 120-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MARKET AREA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PANLUNGSOD NA INHINYERO SA PAMAMAGITAN NI ·PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAG-ARALAN AT MAKAPAGPATUPAD SA LALONG MADALING PANAHON NG MAAYOS NA MAPAGKUKUNAN NG MALINIS NA TUBIG PARA SA MAMAMAYAN NG BARANGAY DON JOSE, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 122-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. ABRAHAM Y. TABLIZO PARA SA "PROPOSED 2-STOREY MOTORPOOL BUILDING PROJECT” NA MATATAGPUAN SA DAYSTAR COMPOUND, BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 123-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG COSTA VILLA REALTY & DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "CIUDAD GRANDE II SUBDIVISION” NA MATATAGPUAN SA BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 124-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG DIGITEL MOBILE PHIL IPPINES, INC. PARA SA PROYEKTONG "RADIO STATION NG SUN CELLULAR INC" NA RNATATAGPUAN SA ANTIPORTA BUILDING, MARIQUITA PUEBLO SUBDIVISION, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 125-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG APATNAPUT LIMANG LIBO, APAT NA RAAN DALAWAMPUNG PISO AT ANIM NA SENTIMO (P45,420.06) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 126-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN WALUMPUT WALONG LIBO, PITONG DAAN SIYAMNAPUT DALAWANG PISO AT SIYAMNAPUT LIMANG SENTIMO (P688,792.95) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL ANANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 127-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 128-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, TATLONG DAAN DALAWAMPU'T APAT NA LIBO, ISANG DAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA PISO AT APATNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P1,324,129.42) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 129-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN WALUMPU'T ANIM NA LIBO AT WALONG DAANG PISO (P386,800.00) ALINSUNOD SA PAGRNUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 131-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN APATNAPU'T ANIM NA LIBO, LIMANG DAAN SIYAMNAPUT PITONG PISO AT LIMAMPU'T APAT NA SENTIMO (P346,597.54) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 132-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPUNG LIBONG PISO (P80,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 133-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPUT TATLONG LIBO, LIMANG DAAN APATNAPUT APAT NA PISO AT DALAWAMPUT TATLONG SENTIMO (P83,544.23) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 134-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN TATLUMPU'T APAT NA LIBO, ANIM NA RAAN APATNAPU'T DALAWANG PISO AT WALONG SENTIMO (P534,642.08) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 135-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 14-2008 NA ISINULIT NG BARANGAY SINALHAN NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA MERALCO SA PAMAMAGITAN NI G. LAURO T. REYES, INHINYERONG PANLUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAKABITAN, MALAGYAN NG ILAW ANG ISANG POSTE NG MERALCO NA MAY NUMERONG DMS-39 NA MATATAGPUAN SA PUROK 4, BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 136-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG KAHILINGAN NG LEMERY METRO MANILA (MEGA TAXI) OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION (LEMMODA) UPANG MAGAMIT ANG BALIBAGO-TAGAYTAY ROAD UPANG SILA AY MAKAPASOK SA SOUTH LUZON EXPRESSWAY PATUNGO NG MAYNILA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 137-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 160-2008 NG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA BUTIHING PUNONG-LUNGSOD KGG. ARLENE ARCILLAS-NAZARENO UPANG MAPAGLAANAN NG SAPAT NA PONDO ANG BAYARIN SA KURYENTE NG DILA DAY CARE CENTER NG BARANGAY DILA, LUNGSOCL NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 138-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 139-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY ISABA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN WALUMPU'T ISANG LIBO, ANIM NA RAAN AT UMANG PISO AT LASING PITONG SENTIMO (P281,605.17) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 140-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI ANG NAIWANG PAMILYA NI LESLIE Y. SOLABO, TRAFFIC AIDE NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA NAMAYAPA NOONG IKA-23 NG MAYO, 2008.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 141-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAG-ARALAN ANG PAGBIBIGAY NG LIFE INSURANCE O HAZARD PAY ANG MGA TRAFFIC AIDE, NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-2008

A RESOLUTION AUTHORIZING VICE-MAYOR AND ACTING CITY MAYOR MANUEL G. ALIPON TO SIGN ALL TRANSACTIONS OF THE OFFICE OF THE CITY MAYOR, INCLUDING ALL DISBURSEMENTS, CHECKS AND ALL DOCUMENTS PERTAINING TO THE TRANSACTIONS OF THE CITY GOVERNMENT WITH LAND BANK OF THE PHILIPPINES (LBP) AND DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (DBP) SANTA ROSA BRANCH IN LIEU OF THE OFFICIAL LEAVE OF ABSENCE OF CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 143-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG DIGITEL MOBILE PHILIPPINES, INC. PARA SA PROYEKTONG "CELLSITE/COMMUNICATION ANTENNA SYSTEMS” NG SUN CELLULAR, INC. NA MATATAGPUAN SA CELLAR MANSION, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 144-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI GNG. LIWAYWAY PARA SA "PROPOSED 4-STOREY COMMERCIAL RESIDENTIAL BUILDING PROJECT NA MATATAGPUAN SA RIZAL BLVD., BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 145-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI GNG. TERESITA P. JUGUILION PARA SA "PROPOSED PRE-SCHOOL BUILDING” NA MATATAGPUAN SA LOT 20, BLOCK 13, CELINA HOMES SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 146-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. FERNANDO C. CHUA PARA SA "PROPOSED HAPPY KING INN AND APARTELLE BUILDING" NA RNATATAGPUAN SA BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING ARID DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 147-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA BAGONG PAMUNUAN NG FEDERATION OF TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION (FETODA), INC. NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 148-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PANLUNGSOD NA INHINYERO SA PAMAMAGHAN NI PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZORENO NA MAPAG-ARALAN ANG KALALAGAYAN NG MGA PANLALAWIGAN AT PANGNASYONAL NA DAAN PARA SA PAGPAPATUPAD NG "BICYCLE/MOTORCYCLE/TRICYCLE LANE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 149-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PANLUNGSOD NA HIMPILAN NG PULISYA SA PAMAMAGITAN NG KANILANG PINUNO NA IPATUPAD NG MAHIGPIT ANG PANLALAWIGANG KAPASIYAHAN BIG. 1194 AT PANLALAWIGANG KAUTUSANG BIG. 14, T. 1997 AT PAMBAYANG KAUTUSAN BLG. 780-99 NA KAPWA TUMATALAKAY SA PAGBABAWAL SA PAGHIMPIL NG MGA SASAKYAN SA KAHABAAN NG PAMBANSANG LANSANGAN, PANLALAWIGAN AT PAMBAYANG DAAN, LALONGLALO NA SA BARANGAY MALITLIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 150-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 151-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN WALUMPU'T SIYAM NA LIBO, ANIMNAPU'T WALONG PISO AT PITONG SENTIMO (P389,068.07) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 152-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 10-2008 NG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD NA MAGKAROON NG BOTIKA NG BARANGAY SA BARANGAY MACABLING, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 153-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG LIHAM NI SB. OLYMPIA TIANGCO MAY KINALAMAN SA KANIYANG KAHILINGANG PAGKAKALOOB NG GENDER AND DEVELOPMENT (GAD) BUDGET SA NAGKAKAISANG KABABAIHAN NG CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA, INC. SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD PARA SA KANIYANG KAUKULANG HAKBANGIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 154-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RESOLUTION NO. 11-08 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGSASAAD NG "RESOLUTION INTERPOSING NO OBJECTION FOR THE ISSUANCE OF CLEARANCE TO DEVELOP A 78 HECTARES MORE OR LESS TO ETON PROPERTIES PHILIPPINES, INC. LOCATED AT BARANGAY MALITLIT, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA"

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 155-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAGLAAN NG KATAMTAMANG LUPA PARA SA PAGTATAYO NG DRUG REHABILITATION CENTER SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 156-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG ETON PROPERTIES PHILIPPINES, INC. PARA SA PROYEKTONG SOUTH LAKE VILLAGE-ETON CITY PROJECT NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 157-2008

A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA TO PARTICIPATE IN THE MONETIZATION OF IRA COLLECTIBLES FOP. LOCAL EMPOWERMENT PROGRAM 2 MANAGED BY THE DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES AND UNDERWRITTEN BY LAND BANK OF THE PHILIPPINES (MIRACLE 2 PROGRAM) WITH RESPECT TO ITS SHARE IN THE 12.577 BILLION DIFFERENTIAL IN INTERNAL REVENUE ALLOTMENT FOR THE YEARS 2001 AND 2004 IN THE AMOUNT APPEARING IN THE NOTICE OF PAYMENT SCHEDULE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 158-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA RESOLUSYON/ORDINANSANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG APLAYA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 159-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN/KAUTUSANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BAUBAGO NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 160-2008

A RESOLUTION REQUESTLNG MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO PROVIDE AND SECURE LIFE ANR ACCIDENT INSURANCE COVERAGE FOR BARANGAY OFFICIALS, MEMBERS OF BARANGAY TANOD, MEMBERS OF TUPON TAGAPAMAYAPA, BARANGAY HEALTHCARE WORKERS, BARANGAY NUTRITION SCHOLARS, BARANGAY DAY CARE WORKER AND OTHERS SERVICE UNITS LIKE ENVIRONMENTAL ARMY, BANTAY LAWA, STREET SWEEPERS, BRK, CLERKS, ETC.

  VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 161-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 13-08 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG CAINGIN NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY SA PAGTATATAG NG SAKABA FESTIVAL (SAMASAMA SA KASIYAHAN NG BARANGAY).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 162-2008

A RESOLUTION REQUESTING THE HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD, REGIONAL OFFICE NO. IV-A, THROUGH DIRECTOR BELEN G. CENIZA, TO VERIFY AND CONFIRM WHICH OF THE TWO (2) DOCUMENTS (CERTIFICATE Of COMPLETION) SUBMITTED BY MOLDEX REALTY, INC. BEARING THE SAME DATE AND THE SAME COC NUMBER BUT WITH DIFFERENT BODY CONTENTS IS VALID.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 163-2008

A RESOLUTION AUTHORIZING SP MEMBER LUISITO B. ALGABRE TO SIGN ALL DISBURSEMENTS, CHECKS AND OTHER DOCUMENTS IN HIS CAPACITY AS OIC-CITY MAYOR EFFECTIVE JUNE 17-21, 2008.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 164-2008

A RESOLUTION AUTHORIZING SP MEMBER MYTHOR C. CENDANA TO SIGN ALL DISBURSEMENTS, CHECKS AND OTHER DOCUMENTS IN THE OFFICE OF THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD IN HIS CAPACITY AS OIC-CITY VICE-MAYOR EFFECTIVE JUNE 17-21, 2008.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 165-2008

A RESOLLITION REQUESTING CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO AUTHORIZE CITY HEALTH OFFICER SOLEDAD ROSANNA C. CUNANAN TO TRANSACT, NEGOTIATE AND TO WITHDRAW ALLOCATED BUDGET INTENDED FOR THE SANTA ROSA PPMD UNIT FROM PHILHEALTH.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 166-2008

A RESOLUTION REQUESTING AND APPEALING TO HER EXCELLENCY GLORIA MACAPAGAL ARROYO TO DECLARE JULY 10, 2008 TO BE A SPECIAL (NON-WORKING) HOLIDAY IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA IN CELEBRATION OF THE 4TH YEAR ANNIVERSARY OF ITS CONVERSION INTO A CITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 167-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI DR. RHODORA A. RAMIREZ PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED DIALYSIS UNIT BUILDING” NA MATATAGPUAN SA LOT 1549-B, BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT” MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 168-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI GNG. ANGELITA BATITIS PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED LAGUNA EASTERN ACADEMY SCHOOL BUILDING PROJECT” NA MATATAGPUAN SA BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT” MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 169-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BIG. 05-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD NG PAGLILIWAT NG PONDO NG DISCRETIONARY FUND NA NAGKAKAHALAGA NG P25,138.00 UPANG MAGAMIT NA PONDO SA GASOLINA NG MGA SASAKYANG PAMBARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 170-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG, 11-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGSUSUSOG SA PANLOOB NA PATAKARAN AT ALITUNTUNIN NG BARANGAY MACABLING, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 4 5 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock