2008 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA ATING PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAKAPAGLUNSAD NG TAUNANG MEDIKAL AT DENTAL CHECK-UP PARA SA MGA MAG-AARAL PAMPUBLIKO, PANG-ELEMENTARYA AT SEKONDARYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG KANLURAN NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 04-2007 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MARKET AREA NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG SA MGA TAGAPANGULO NG PALAGIANG LUPON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MALAGYAN NG "COMFORT ROOM" AT "LAVATORY" ANG BAWA'T SILID ARALAN NG MGA IPATATAYONG GUSALI SA PAMPUBLIKONG PAARALAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MALAGYAN NG "GIGGLE BARS" ANG ISANG BAHAGI NG HIGHWAY SA MAY ROTONDA NG BARANGAY DITA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LASING TATLONG LIBO, APATNAPU'T TATLONG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P313,043.60) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGLAANAN NG SAPAT NA PONDO PARA SA "ALLOWANCE" NG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG KABATAAN AT UNIPORME PARA SA PANGULO AT KAGAWAD NG SANGGUNIANG KABATAAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG IBABA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAIPATUPAD ANG "SANTA ROSA PROGRAM ON AWARDS AND INCENTIVES FOR SERVICE EXCELLENCE (PRAISE)" NA PINAGTIBAY NG KOMISYON NG SERBISYO SIBIL NA TUMUTUNGKOL SA PROGRAMA NG PAGBIBIGAY NG KAUKULANG PAGKILALA, INCENTIVES AT PAGPILI NG MAHUHUSAY NA KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA ATASAN ANG KAGAWARAN NG EDUKASYON SA LUNGSOD NG SANTA ROSA UPANG BIGYAN NG KAUKULANG MGA PAGSASANAY O SEMINARS SA INGLES (ENGLISH) ANG MGA GURO NG MGA PAARALANG SEKUNDARYA AT ELEMENTARYA SA LUNGSOD NG SANTA ROSA BILANG PAGHAHANDA SA MGA ISINASAGAWANG SURVEY AT PAG-AARAL NG DEPARTMENT OF EDUCATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA NAGSASAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 001-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG APLAYA NA NAGSASAAD NA MULING HILINGIN SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NA MULING IPATUPAD ANG PAGRE-WRECKER O PAG-AALIS NG MGA SASAKYANG NAKAPARADA SA GILID NG DAAN NA WALANG SAPAT NA GARAHE NA NAGDUDULOT NG MALAKING SULIRANIN SA TRAPIKO SA DAANG LANSANGAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG . ISANG DAAN AT SAMPUNG LIBONG PISO (P110,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SAN LORENZO DEVELOPMENT CORPORTION PARA SA ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN NG VILIA ESMERALDA SUBDIVISION NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SAN LORENZO DEVELOPMENT CORPORTION PARA. SA ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN NG VERACRUZ HOMES SUBDIVISION NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAGKAROON NG SATELLITE CLINIC SA GOLDEN CITY, BARANGAY DILA, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-2008

ANG KAPASIY AHAN. NA HUMIHIUNG SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAGKAROON NG SARIUNG GUSALI ANG CITY HEALTH OFACE II SA BARANGAY BAUBAGO, LUNGSOD SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN ANG BARANGAY LABAS HEALTH CENTER NG KAGAMITANG PANG-MEDIKAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. RHONNEL B. FORONDA, M.D. PARA SA "PROPOSED INSTITUTIONAL BUILDING HOSPITAL PROJECT" NA MATATAGPUAN SA LATE BIG. 816-A AT 816-8 BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-2008

A RESOLUTION AUTHORIZING HON. OTY MAYOR ARLENE AROLLASNAZARENO TO NEGOTIATE AND TRANSACT BUSINESS AND SIGN ANY AND ALL DOCUMENTS BY & BETWEEN ANY GOVERNMENT BANK FOR THE POSSIBLE EXTENSION OF LOAN IN THE AMOUNT OF Php 150,000,000.00 (P150 Million) TO FINANCE THE PROJECT - COMPLETION AND FINISHING OF THE NEW CITY HALL BUILDING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-2008

A RESOLUTION AUTHORIZING HON. CTTY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO NEGOTIATE AND TRANSACT BUSINESS · AND SIGN ANY AND ALL DOCUMENTS BY & BETWEEN ANY GOVERNMENT BANK FOR THE POSSIBLE EXTENSION OF LOAN IN THE AMOUNT OF PHP 50,000,000.00 (PSO MILLION) 10 FINANCE THE PROJECT - CONSTRUCTION OF COFFIN AND BONE CRYPT BUILDING AT THE CITY CEMETERY EXTENSION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 004-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BAUBAGO NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA SA PAMUMUNO NG KGG. ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGLAANAN NG TULONG PINANSIYAL ANG KABUUANG GASTUSIN NG MGA PROGRAMA PARA SA BARANGAY DAY LALO'T HIGIT ANG LUKLUKAN FESTIVAL VI SA LAYUNING BALIKAN AT MAPAUNLAD ANG MAGANDANG KULTURANG PILIPINO LALO'T HIGIT SA ATING BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BIG. 004-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG APLA YA NA NAGSASAAD NG PAG-AALIS NG MGA BAGAY NA NAKASASAGABAL SA DAANG BARANGAY TULAD NG MGA "HUMPS".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-2008

A RESOLUTION APPROVING THE OPENING OF NEW COURSES -BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING, BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION - MARKMNG AND MASTER IN PUBLIC ADMINISTRATION AT THE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES (PUP) - SANTA ROSA EXTENSION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-2008

A RESOLLITTON AUTHORIZING MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO ENTER INTO A MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH NATIONAL FOOD AUTHORITY TO PURCHASE RICE ON CREDIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 30-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA ATASAN ANG CITY ENGINEER NA MALAGYAN AT MAGKAROON NG MALINAW NA PANANDA O LANDMARK ANG LAHAT NG BARANGAY SA LUNGSOD MATAPOS ANG PAG-AARAL NG CITY ASSESSOR'S OFFICE AT SAMAHAN NG PUNONG-BARANGAY SA TIYAK NA HANGGANAN NG BAWA'T BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 01-'08 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN. NA NAGSASAAD NG PAGLIKHA, PAGCREATE NG POSITION NG BARANGAY TRAFFIC ENFORCER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAUTUSAN/ KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG KANLURAN NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGSASAISANTABI SA PAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 006 NG BARANGAY KANLURAN KASAMA ANG PAGPAPAYONG ANG PAMUNUANG BARANGAY AY MAKIPAGTULUNGAN SA HIMPILAN NG PULISYA UPANG MAHULI ANG MGA OPERATORS NG FRUIT GAMES, VIDEO KARERA AT IBA PANG ILLEGAL NA LARO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAUTUSAN/ KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO
NA NAGSASAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PLANO NG SUBDIBISYON (SUBDMSION PLAN) SA KAHILINGAN NG SAN CRISTOBAL REALTY DEVELOPMENT CORPORATION SA PAMAMAGITAN NI G. JOSE RAMON YULO UPANG MAISAKATUPARAN ANG PROGRAMANG PAGKAKALOOB NG BENEPISYO SA KANILANG MGA LEHIDMONG MANGGAGAWA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA ATASAN ANG CITY HEALTH OFFICE AT CSWD UPANG PANGASIWAAN AT IPATUPAD ANG PAGBIBIGAY NG MGA KINAKAILANGANG MEDISINA AT GAMOT NG ATING MGA NAKATATANDANG MAMAMAYAN SA KANI-KANILANG MGA BARANGAY KATULONG ANG MGA OPISYALES NG BARANGAY AT SENIOR CITIZENS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 05-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG IBABA NA NAGSASAAD NA MAISAAYOS ANG PARADAHAN NG MGA TRICYCLES SA PINAKABUNGAD ARKO NG BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA LUBHANG NAKAKAPEKTO SA DALOY NG TRAPIKO DITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NG CITY DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION NO. 01, 5. 2008 NA KINAPAPALOOBAN NG TALAAN NG MGA PROYEKTO AT PROGRAMA SA ILALIM NG 20% DEVELOPMENT FUND PROGRAM NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NI LAGYAN NG TANDANG ''A".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NG CITY DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION NO. O2, S. 2008 NA NAGPAPATIBAY SA TALAAN NG MGA PROYEKTO AT PROGRAMA NA KIKILALANIN BILANG ANNUAL INVESTMENT PROGRAM FOR CURRENT YEAR 2008 LAND AND BUILDING PROGRAMS NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "B".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI GNG. LUDIVINA M. SOUZA PARA SA "PROPOSED RENOVATION OF A ONE (1) STOREY MACHINE SHOP BUILDING PROJECT' NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA VISAYAS AND MINDANAO CIVIC ASSOCIATION OF SANTA ROSA LAGUNA INC. (VISMIN) BILANG ISANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG FORTUNE STAR
CONSTRUctlON & .l' DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "VILLA .ESTELLITA SUBDIVISION' NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-2008

A RESOLUTION APPROVING THE RE-ROUTING AND UPGRADE OF 385 METERS OF NIA CANAL SITUATED AT THE SOUTH WESTERN SIDE OF LOT C-2 OF DIEZMO RIS FOR THE SUBDIVISION PROJECT GRAND RIVERSTONE VILLAGE LOCATED AT BARANGAY DITA, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 010-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BAUBAGO NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY PAHINTULOT SA DEVELOPER NG FORTUNE STAR CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORPORATION NA MAISAGAWA ANG KANILANG PROYEKTONG VILLA ESTELLITA SA PUROK 1· NA PAG-AARI NI MR. RODRIGO V. JIMENEZ NA NASASAKUPAN NG BARANGAY BALIBAGO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALUSAK NA NAGSASAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY. SA MGA KAUTUSAN AT KAPASIYAHAN NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY NG APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, TATLONG DAAN WALUMPUT ANIM NA LIBO, ANIM NA RAAN PITUMPUT ANIM NA PISO AT PITUMPUNG SENTIMO (P4,386,676.70) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG " LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY NG CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T TATLONG LIBO, SIYAM NA RAAN AT WALONG PISO (P4,293,908.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY NG LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, ISANG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA LIBO AT TATLUMPU'T TATLONG PISO (P4,196,033.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY NG DILA NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, ANIMNAPU'T ISANG LIBO, APAT NA RAAN APATNAPU'T WALONG PISO (P7,061,448.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MABIGYAN NG PANGUNAHING PANSIN ANG PAGBABAKOD SA PARSELA NG LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAANG LUNGSOD SA BARANGAY SINALHAN NA KINATATAYUAN NG SLAUGHTERHOUSE, ECO-CENTER AT LUGAL TANIMAN NG CITY AGRICULTURE OFFICE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG UMANG MILYON, APAT NA RAAN UMAMPUT SIYAM NA LIBO, PITONG DAAN WALUMPUT ISANG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P5,459,781.40) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG DDC LAND, INC. PARA SA PROYEKTONG "SANTA ROSA GARDEN VILLAS III (PHASE 3) NA MATATAGPUAN SA BARANGAY IBABA, APLAYA AT CAINGIN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 008-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG POOC NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD AT KAY KGG. ARLENE ARCILLAS NAZARENO ANG PROYEKTONG "REHABILITATION OF COVERED CANAL" ALONG RIZAL BLVD. NEAR THE ENTRANCE OF METROVILLE GOING TO POOC LOOB, CITY
OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG PAGKILALA AT PAGPAPAABOT NG PASASALAMAT NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA SA MGA AUSTRALIAN DOCTORS OPERATION "SMILE FOUNDATION" SANTA ROSA MEDICAL SOCIETY, ROTARY CLUB-CENTRO NA NAGSAGAWA NG "OPERATION BALIK-NGITI'' SA PANGUNGUNA NI COMMUNITY HOSPITAL DIRECTOR DR. PARNELL PATACSIL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 03-'08 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DITA NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG SANTA ROSA NA AKUIN ANG BAYARIN NG KONSUMO NG KURYENTE NG DAY CARE CENTER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-2008

A RESOLUTION AUTHORIZING SANGGUNIANG PANLUNGSOD MEMBER AND ACTING MAYOR LUISITO B. ALGABRE AND SANGGUNIANG PANLUNGSOD MEMBER AND ACTING VICE-MAYOR MYTHOR C. CENDANA TO SIGN ALL TRANSACTIONS OF THE OFFICE OF THE CITY MAYOR AND CITY VICE-MAYOR, RESPECTIVELY, INCLUDING ALL DISBURSEMENTS, CHECKS AND ALL DOCUMENTS PERTAINING TO THE TRANSACTIONS OF THE CITY GOVERNMENT WITH LAND BANK OF THE PHILIPPINES (LBP) AND DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (DBP)-SANTA ROSA BRANCH.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA BORLAND DEVELOPMENT CORPORATION NA MAGSULIT NG PAHINTULOT AT CLEARANCES SA TANGGAPAN NI PUNONG-BARANGAY MARCELO TANGONAN NG BARANGAY LABAS KAUGNAY NG GINAGAWA NILANG PAGPAPAUNLAD SA ISANG PARSELA NG LUPA NA NASASAKUPAN NG BARANGAY LABAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG UMANG MILYON, WALONG DAAN TATLUMPU'T APAT NA USO, PITUMPU'T WALONG PISO (P5,834,078.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON, WALONG DAAN TATLUMPU'T SIYAM NA UBO, WALONG DAAN DALAWAMPU'T ISANG PISO AT PLLUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P8,839,821.72) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, WALONG DAAN APATNAPU'T PITONG UBO, ISANG DAAN AT WALONG PISO (P2,847,108.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, ISANG DAAN SIYAMNAPU'T PITONG UBO, TATLONG DAAN WALUMPU'T WALONG PISO AT ANIMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P2,197,388.66) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, PITONG DAAN LASING ANIM NA USO, WALONG DAAN AT WALUMPUNG PISO (P6,716,880.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTED”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, WALONG DAAN APATNAPU'T ISANG UBO, ISANG DAAN UMAMPU'T ISANG PISO AT SAMPUNG SENTIMO (P2,841,151.10) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 010-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BALIBAGO NA HUMIHILING SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NA MAIPATUPAD SA BARANGAY BALIBAGO ANG KAUTUSAN BIG. 970-2000 (PAHINA 3-4 BIG. VIII-VIII). ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG RUTA AT ALTERNATIBONG DAAN NG MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE NA BUMABAGTAS SA MGA PAMBANSANG LANSANGAN SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY BAUBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, DALAWANG DAAN APATNAPUNG LIBO, ANIM NA RAAN PITUMPU'T PITONG PISO AT LABING ANIM NA SENTIMO (P7,240,677.16) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, APAT NA RAAN LASING UMANG UBO AT APAT NA PISO (P4,415,004.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG
"LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, ANIM NA RAAN LASING PITONG USO, DALAWANG DAAN UMANG PISO AT ANIMNAPU'T PITONG SENTIMO (P6,617,205.67) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-2008

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA ATING PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MABIGYAN NG LAKBAY-ARAL "BALIKTANAW" ANG MGA SENIOR CITIZEN NA NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 71-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI ENGR. ALOMENO B. CARVAJAL PARA SA "PROPOSED COMMERCIAL CENTER BUILDING PROJECT' NA MATATAGPUAN SA LOTS 1168-0 AT 1168-N, OLD NATIONAL HIGHWAY; BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-2008

A RESOLUTION APPROVING FOR THE OPENING OF ADDITIONAL TIME DEPOSIT OF GENERAL FUND WITH PHILIPPINE NATIONAL BANK (PNB) BALIBAGO BRANCH IN THE AMOUNT OF P10 MILLION FOR ADDITIONAL INCOME TO THE CITY GOVERNMENT'S COFFERS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG MOLDEX REALTY INC. PARA SA PROYEKTONG "VILLA CACERES COMMERCIAL COMPLEX" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-2008

RESOLUNON AUTHORIZING SANGGUNIANG PANLUNGSOD MEMBER AND ACTING VICE-MAYOR LUISITO B. ALGABRE TO SIGN ALL TRANSACTIONS OF THE OFFICE OF THE VICE-MAYOR, INCLUDING ALL DISBURSEMENTS, CHECKS AND ALL DOCUMENTS PERTAINING TO THE TRANSACTIONS OF THE CITY GOVERNMENT WITH LAND BANK OF THE PHILIPPINES (LBP) AND DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES (DBP)-SANTA ROSA BRANCH IN LIEU OF THE OFFICIAL LEAVE OF ABSENCE OF CITY VICE MAYOR MANUEL G. ALIPON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-2008

A RESOLUTION EXPRESSING THE DESIRE OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO ENTER IN A SISTER CITY AGREEMENT WITH THE CITY OF TOYOKOWA, JAPAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, LIMANG DMN TATLUMPU'T ANIM NA UBO, SIYAM NA RAAN WALUMPU'T WALONG PISO (P2,536,988.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 77-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 05-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD KGG. ARLENE ARCILLAS NAZARENO AT SANGGUNIANG LUNGSOD NA MAPAAYOS ANG DALUYAN NG TUBIG SA ROSA SUBDIVISION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG UMANG MILYON, PITONG DAAN AT SAMPUNG UBO, TATLUMPU'T DALAWANG PISO AT PITUMPU'T TATLONG SENTIMO (P5,710,032.73) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-2008

A RESOLUTION GIVING AUTHORITY TO HON. MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO CHARGE THE EXPENSES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY PROJECTS, HEREIN LISTED AND ATTACHED AS ANNEX "C", TO THE APPROVED ANNUAL INVESTMENT PLAN (AIP) FOR THE YEAR 2008.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. SANTOS VILLE NA PARA SA "PROPOSED 3-STOREY COMMERCIAL BUILDING PROJECT" NA MATATAGPUAN SA SAN LORENZO SOUTH, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 81-2008

A RESOLUTION GRANTING POSTHUMOUS AWARD AND RECOGNITION TO COLONEL JOSE AUPON ARAMBULO FOR HIS CONSPICUOUS COURAGE AND GALLANTRY AS RANKING MILITARY OFFICER DURING THE WORLD WAR II THAT EARNED HIM TO BE CONSIDERED AN OUTSTANDING WAR HERO, MOST BEMEDALLED WORLD WAR II VETERAN AND HIGHEST RANKING MILITARY OFFICER SANTA ROSA, LAGUNA HAS EVER HAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 82-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 10-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD NG PAGBILI NG SAMPUNG (10) HANDHELD RADIO AT BASE NA GAGAMITIN SA PAGMIMINTINI NG KAAYUSAN AT KAPAYAPAAN SA BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 83-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG POOC NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 84-2008

A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY TREASURER TO OPEN SAVINGS ACCOUNT/TERM ACCOUNT WITH THE LANDBANK OF THE PHILIPPINES, SANTA ROSA BRANCH.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 86-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG WALANG PAGTUTOL ANG SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA KAHILINGAN NG SANTA ROSA CITY CROSSING CALAMBA LAGUNA DRIVER OPERATOR TRANSPORT ASSOCIATION INC. NA MASUSUGAN ANG L TFRB PERMIT/FRANCHISE SA PAMAMAGITAN NG PAGSASAMA NG BIYAHENG PAPASOK SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA AT PAGTIBAYIN BILANG SAN PEDRO-SANTA ROSA CALAMBA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 87-2008

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA MAY-ARI NG SANTA ROSA COLISEUM NA MAGSULIT NG PETSA NG SPECIAL SABONG AT KAHILINGANG ITO AY MAPAGTIBAY NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock