2009 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1604-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSUSUSOG SA PANGKAT 2 AT 3 NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 1571-2008 NA NAGTATADHANA NG TARIPA/PAMASAHE/SINGILIN NG MGA LEGAL NA PAMPASAHERONG TRICYCLE SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA SA PAMAMAGITAN NG PAGSUSUSOG DITO AT PAGTATADHANA NG BAGONG TARIPNSINGILIN/PAMASAHE NA IPATUTUPAD SA LUNGSOD.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1605-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI G. ENRIQUE BALDOVINO NA MAY LOTE BLG. 288-B, NA MATATAGPUAN SA RIZAL BLVD., BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT COMMERCIAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1606-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T PITONG LIBO AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO (P27,064_.00) UPANG IUKOL SA "UNPAID BONUS OF MR. CONRAD 0. AMBAS OF CITY HEALTH OFFICE FOR 2007' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1607-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI G. NOEL BARRAQUIO NA MAY LOTE BLG, 1506-A-4-2, NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT COMMERCIAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1608-2009
AN ORDINANCE PROVIDING AN EFFECTIVE, EFFIOENT AND SYSTEMATIZED PROTECTIO PROGRAM FOR WOMEN AND GIRLS THROUGH ADOPTION OF REPUBLIC ACT NO. 9262 OTHIERWISE KNOWN AS "ANTI-VIOLENCE AGAINST
WOMEN AND THEIR CHILDREN ACT 2004".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1611-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T TATLONG UBO, ANIM NA RAAN AT LABINGUMANG PISO (P623,615.00) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF COMELEC STAFF FOR THE PERIOD OF FEBRUARY 28 TO DECEMBER 31, 2009 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1612-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATFBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISA.NG DAAN ANIMNAPU'T WALONG LIBONG PISO (P168,000.00) UPANG LUKOL SA "REPRESENTATION ALLOWANCE AND TRANSPORTATION ALLOWANCE (RATA) NG CITY HEALTH OFFICE I - MEDICAL OFFICER V AT CITY GOVERNMENT ASSISTANT DEPARTMENT HEAD II NA ANG POODO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1613-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI GNG. HERMINIA S. BERON NA MAY LOTE BLG. 1,2 AT 3, BLK. 1, NA MATATAGPUAN SA METROGATE SUBDMSION, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT COMMERCIAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1614-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIPAT NG PALAAN (RE-ALIGNMENT OF FUNDS) NG HALAGANG DALAWAMPUT ISANG MILYON, DALAWANG DMNG PISO (P21,200,000.00) UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG PROYEKTO ALINSUNOD SA ISINULIT NA TALAAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT ALINSUNOD DIN SA ISINULIT NA TALAAN (RE-ALLGNMENT OF FUNDS) NA NILAGDAAN NG PUNONG-LUNGSOD SA MUNGKAHI AT LAGDA NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE” NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG “TANDANG E".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1615-2009
AN ORDINANCE APPROVING THE SUPPLEMENTAL APPROPRIATION OF FUNDS IN THE AMOUNT OF FIFTY MILLION (PSO MILLION) FOR THE PROJECT OF THE CITY CEMETERY SOURCED FROM PROCEEDS OF THE LOAN FROM LAND BANK OF THE PHILIPPINES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1616-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DAU\WAMPU'T SIYAM NA LIBO, TATLONG DAAN TA1LUMPU'T TA1L0NG PISO AT ANIMNAPU'T WALONG SENTIMO (P29,333.68) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS” NINA BB. DAREN KATE DR. OLIVA NG SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT OFFICE AT G. ROBERTO D. BALIWAG, JR. NG VICE-MAYOR'S OFFICE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1617-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NG LIGHT CHURCH, INC. SA PAMAMAGITAN NI PTR. DANILO AMALIN NA MAY LOTE BLG. 1-A AT 1-0-1 NA MATATAGPUAN SA SAPPHIRE ST. PERLAS VILLAGE, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT INSTITUTIONAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1618-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPAITT-GAMIT NG LUPAIN NG HOLY SABBATH CHURCH OF JESUS CHRIST, INC. SA PAMAMAGITAN NI GNG. AIDA C. SANTOS NA MAY LOTE BLG. 31/ BLK. 3 NA MATATAGPUAN SA PHASE 2 SANTA ROSA DE LIMA SUBD., BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT INSTITUTIONAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1619-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPAITT-GAMIT. NG LUPAIN NI G. MANOLITO M. TEMPLO NA MAY LOTE BLG. (813-A, NA MATATAGPUAN SA" BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT COMMERCIAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1620-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI G. EDGAR F. CO NA MAY LOTE BLG. 361- A, NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALUSAK, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT INSTITUTIONAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1621-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG UMANG DAAN PITUMPU'T DALAWANG LIBO, PITONG DAAN UMAMPU'T APAT NA PISO AT APATNAPU'T WALONG SENTIMO (P572,754.48) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1622-2009
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T APAT NA LIBO, ISANG DAAN SIYAMNAPU'T AN.IM NA PISO AT APATNAPU'T PITONG SENTIMO (P34,196.47) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONSN UPANG LUKOL SA ''TERMINAL LEAVE BENEFITSN NG MGA KAWANING NAKATALAGA SA TANGGAPAN NG ATY INFORMATION OFFICE:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1623-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T ANIM NA LIBO, SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG PISO AT DALAWANG SENTIMO (P66,992.02) UPANG IUKOL SA "SALARIES AND OTHER EMOLUMENTS OF VACANT POSITION-COMPUTER PROGRAMMER III AT THE ACCOUNTING OFFICE FOR THE PERIOD OF OCTOBER 01 TO DECEMBER 3112009"NA ANG PONDO AT MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITION”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1624-2009
AN ORDINANCE GRANTING A TAX RELIEF TO ALL REAL PROPERTY TAX DELINQUENTS BY WAIVING THE COLLECTION OF ALL INTEREST AND PENALTIES IMPOSED THEREIN FROM NOVEMBER 1, 2009 AND SIX (6) MONTHS THEREAFTER.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1625-2009
AN ORDINANCE ESTABLISHING THE QTY HEALTH OFFICE OF SANTA ROSA, DEFINING ITS POWERS AND FUNCTIONS AND APPROPRIATING FUNDS THEREFORE AND FOR OTHER PURPOSES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1626-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG. PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUT TATLONG UBO AT ANIM NA RAANG PISO (P33,600.00) UPANG IUKOL SA "TRANSPORTATION ALLOWANCE (TA)OF CITY ACCOUNTANT FROM JUNE TO DECEMBER, 2009 "NA ANG PONDO AT MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATION”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1627-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG PARSELA NG LUPAIN NI GNG. TEODORA MATIC NA MAY LOTE BLG. 4 TO 22, BLK. 11 AT LOTE BIG. 9 TO 23, BLK. 12 MATATAGPUAN SA KARATIG NG PANORAMAVILLE SUBD., BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-INSTITU7IONAL AY ITINATALAGANG GAMIT-COMMERCIAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1629-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'T TATLONG MILYON AT ANIMNAPU'T TATLONG LIBONG PISO (P43,063,000.00) UPANG IUKOL SA "EXTRA CASH GIFT OF CITY GOVERNMENT PERSONNER NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1630-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DMN DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBO, APAT NA RAAN AT ANIMNAPUT ISANG PISO (P229,461.00) UPANG IUKOL SA "ALLOWANCE OF 79 VOLUNTEER REGISTERED NURSES AT SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL @ P500.00 FROM JULY 01 TO DECEMBER 31, 2009" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1631-2009
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN TATLUMPU'T WALONG LIBO, ANIM NA RAAN TATLUMPU'T TATLONG PISO AT LIMAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P438,633.56) UPANG IUKOL SA " ALLOWANCE OF BARANGAY NUTRITION SCHOLARS (BNS) AT SALARIES & OTHER EMOLUMENTS OF MEDICAL OFFICER IV AT SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL EFFECTIVE DECEMBER 01-31/ 2009" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock