2009 RESOLUTIONS PAGE 2

RESOLUTION NO. 81-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BARANGAY BIG. 03-2009 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MARKET AREA NA NAGSASAAD NG PAGBABAWAL NG PUMARADA/HUMIMPIL ANG MGA PAMPUBLIKO AT PRIBADONG SASAKYAN SA DAANG TATLONGHARI (TATLONGHARI ST.) MULA SA RIZAL BLVD. HANGGANG ZAVALLA II SUBDIVISION, LIMANG METRO MULA BUKANA NG LAHAT NG SUBDIBISYON NA NAKADATIG NG TATLONGHARI ST.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 82-2009

A RESOLUTION REQUIRING THAT THE 4TH REGULAR SESSION OF EACH MONTH BE HELD IN ONE OF THE 18 BARANGAYS OF THE CITY OF SANTA ROSA AS PRE-DETERMINED BY THE MAJORITY MEMBERS OF THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 83-2009

A RESOLUTION REQUIRING THE INSTALLATION OF SPEAKERS ON THE GROUND FLOOR OF THE GUSALING BATASAN FOR THE PEOPLE TO HAVE MORE ACTIVE PARTICIPATION IN THE REGULAR SESSION OF THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 84-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. HONESTO ILEM PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED ONE STOREY COMMERCIAL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT SA PUNONG-LUNGSOD NG TALAANG KINABIBILANGAN NINA G. SEVERINO DE GUZMAN, G. DEMETRIO BRONTO AT G. MAGTANGGOL YLDESO SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD BILANG SILA ANG PINILI NG KAPULUNGAN SA PAMAMAGITAN NG BOTO SA BALOTA PARA SA KANYANG PAGSASAALANG-ALANG AT PAGHIRANG SA BAGONG CHAIRMAN NG OFFICE OF THE SENIOR CITIZEN'S AFFAIRS NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 88-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI G. HILSON B. MANGAHIS UPANG IUKOL SA KANYANG PAGLAHOK SA NALALAPIT NA 2009 TOUR OF LUZON NA GAGANAPIN SA IKA-13 HANGGANG 19 NG ABRIL, 2009.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 89-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASFYAHAN BIG. 05-2009 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG SA MGA BAGONG BARANGAY TANOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 90-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL ANANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 91-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN PITUMPU'T APAT NA LIBO, APAT NA RAAN AT LABINGWALONG PISO AT ISANG SENTIMO (P774,418.01) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 92-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MIL YON APAT NA RAAN LABING PITONG LIBO, ANIM NA PISO AT TATLUMPU'T PITONG SENTIMO (P1,417,006.37) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 93-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LIMAMPU'T LIMANG LIBO, LIMANG DAAN LIMAMPU'T LIMANG PISO AT WALUMPUT ISANG SENTIMO (P355,555.81) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 94-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T PITONG LIBO, DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P227,250.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 95-2009

A RESOLUTION AlfTHORIZING ALL CINEMAS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO ADD AND COLLECT PHP 2.00 SURCHARGE ON ALL TICKETS SOLO TO MOVIEGOERS AS VOLUNTARY CONTRIBUTION TO THE PHILIPPINE NATIONAL RED CROSS CHAPTER FOR THE MONTH COVERING FROM MAY, 2009 TO OCTOBER, 2009 IN SUPPORT TO THEIR PROVIDING RELIEF TO THOSE WHO SUFFER LOSS AS A RESULT OF DISASTER VICTIMS OR SICK CHILD WHO NEED BLOOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 96-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMLHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI BB. GIEZEL PACO NG BARANGAY KANLURAN NA SUMASAILALIM SA CHEMOTHERAPYSANHI NG KANYANG KARAMDAMANG LEUKEMIA.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 100-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 70-09 NA ISINULIT NG SNGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASAAD NA MAKABILI NG ECO TRUCK NA GAGAMITIN SA ECOLOGICAL SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAM NG BARANGAY NA KUKUNIN SA PONDO NG BARANGAY TAGAPO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CROWN ASIA PROPERTIES, INC PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING "VALENZA 2"NA MATATAGPUAN SA BARANGAY STO. DOMINGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 04-09 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DITA NA HUMIHILING SA BUTIHING PUNONG-LUNGSOD KGG. ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAGKAROON NG BARANGAY HIGH SCHOOL SA BARANGAY DITA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPAS/YAHAN BIG. 009-09 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA HUMIHILING SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA SA PAMAMAHALA NG MAHAL NA PUNONG-LUNGSOD KGG. ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAGKAROON NG ISANG ANNEX O EXTENSION ANG BARANGAY NATIONAL HIGH SCHOOL NA MAITAYO SA BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 104-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY TAGAPO NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 105-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, LIMAMPU'T WALONG LIBO, SIYAM NA RAAN AT PITUMPUT SIYAM NA PISO AT SAMPUNG SENTIMO (P1,058,979.10) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, DALAWANG DAAN ANIMNAPUNG LIBO, TATLONG DAAN PITUMPU'T ANIM NA PISO AT SIYAMNAPUNG SENTIMO (P2,260,376.90) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN AT KAUTUSANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 108-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN WALUMPU'T ANIM NA LIBO, LIMANG DAAN AT LIMAMPU'T TATLONG PISO AT APATNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P689,553.46) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN DALAMPUNG LIBO, LIMANG DAAN AT DALAWAMPUT SIYAM NA PISO AT LIMANG SENTIMO (P220,529.05) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY MACABLING NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 112-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI GNG. CHERRY B. FORTUNO NG BARANGAY POOC NA KASALUKUYANG NAKACONFINE SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL KAUGNAY NG KANYANG KARAMDAMANG ANEMIA SECONDARY TO OVARIAN MASS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILLNG KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG BURIAL ASSISTANCE ANG PAMILYA NG NAMAYAPANG SI DATING PUNONG-BARANGAY LUZVIMINDA LIJAUCO NG BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG PANLUNGSOD NA INHINYERO NA MABIGYAN NG SIPI ANG SANGGUNIAN NG PROBISYON NG BUILDING CODE KUNG SAAN AY MAKIKITA ANG MGA BATAS KAUGNAY NG PAGTATALAGA NG KINAKAILANGANG SUKAT O AREA NG PARKING SPACE PARA SA MGA PANGKOMERSIYONG HANAPBUHAY / GUSALI.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG DOC LAND INC PARA SA PROYEKTONG "GRANPLAZA CENTER" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY IBABA AT MALUSAK, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 116-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG KAHILINGAN NG DOC LAND INC. PARA SA PAGBABAGO NG PINAGTIBAY NA SUBDIVISION PLAN (ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN) NG SANTA ROSA GARDEN VIIIAS III PHASE 3 SA KABUUANG SUKAT NA 4,5 SQ. METERS UPANG MAGING "COMMERCIAL LOTS' AT MAGING BAHAGI NG PROYEKTONG - GRANPTAZA CENTER NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA AT NASASAKOP NQ MQA TITULO ( TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE) SANG-AYON SA TALAANG GLNAGAWANG BAHAGL NG KAPASLYAHANG ITO AT NLLAGYAN NG TANDANG "K".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN SAMPUNG UBO, DALAWANG DAAN AT DALAWAMPUT LIMANG PISO AT WALUMPUT TATLONG SENTIMO (P710,225.83) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG " LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 118-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPALAGYAN NG INTERNET CONNECTION ANG GUSALING BATASAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 119-2009

A RESOLUTION REQUESTING DEPARTMENT OF HEALTH THROUGH SEC. FRANCTSCO DUQUE TO ALLOCATE DIALYSIS MACHINES AS GRANT OR DONATION FOR THE PEOPLE OF CTTY OF SANTA ROSA THROUGH CTTY OF SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 120-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA LUMAGDA SA ISANG KONTRATA NG PAG-UPA SA ISANG BAHAGI NG SANTA ROSA ARCADE NA PINAMAMAHALAAN NG SANTA ROSA EDUCATI0NAL INSTITUTION PARA SA PROYEKTONG "BOTIKA NI LOLO AT NI LOLA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPA1IBAY SA MGA KAPASIYAHAN AT MGA KAUTUSANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 123-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, ISANG DAAN ISANG LIBO, WALONG DAAN LIMAMPU'T WALONG PISO AT LIMAMPU'T ISANG SENTIMO (P1,101,858.51) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 124-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MAUTLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 125-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY STO. DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN DALAWAMPU'T APAT NA UBO, WALONG DAAN WALUMPUNG PISO AT ANIMNAPU'T TATLONG SENTIMO (P124,880.63) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 126-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA ROYAL GOLDEN TRIANGLE ORGANIZATION BILANG ISANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 128-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATLBAY SA PAGBABAGO/PAGPAPALLT NG PANGALAN NG PROYEKTO (NAME OF PROJECT AT TAGAPAG-UNLAD (DEVELOPER") NG PARSELA NG LUPANG NAUNA NG PINAGKALOOBAN NG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) PARA SA PARSELA NG LUPA NA MAY KABUUANG SUKAT NA 5,795 METRO PARLSUKAT, NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO AT SAKOP NG TLTULO BIG. TCT NOS. 143215, 143216, 147361, 143218, 143219, 143220, 143222, 142548, 143214, 143213, 143212, 143211, 143210, 143209, 143208, 143207 AT 143221 ALLNSUNOD SA KAPASLYAHAN BIG. 235-2008, NA SA PAMAMAGLTAN NG KAPASIYAHANG ITO AY KIKILALANIN AT ITATALANG "NOE HOMES EXECUTIVE VILLE I PROJECT" NA PAPAUNLARIN NG ZGN REALTY & DEVELOPMENT CORPORATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 129-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPAS/YAHAN BIG. 84-2009 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASAAD NG PAKLKLRAMAY SA MGA NAULILA NG DATING PUNONG BARANGAY KGG. PABLO G. ALDANA SA PAMAMAGLTAN NG PAGPAPANATLLI NG HALFMAST NG BANDILA NG PILIPPINAS SA HA RAP NG BULWAGAN NG BARANGAY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA ATING PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPASAAYOS AT MAPASEMENTUHAN ANG KAPIRASONG DAAN NA PATUNGO SA PUP SANTA ROSA CAMPUS UPANG MABIGYAN NG MAGANDANG SERBISYO ANG MGA MAG-AARAL NA PATUNGO SA PUP NA NASASAKUPAN NG OPEN SPACE TIONGCO SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 131-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY TAGAPO NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 132-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BARANGAY BIG. 2009-06 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MARKET AREA NA NAGSASAAD NG PAGKAKAROON NG "GREEN TICKET' SA MGA LALABAG SA RA 9003 AT IBA PANG KAHALINTULAD O SUSOG NA BATAS PARA SA IMPLEMENTASYON NG BARANGAY ECO-SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 133-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA ATLNG PANLUNGSOD NA INGAT-YAMAN NA MAGSUMITI SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG TALAAN NG LAHAT NG UTANG NG PAMAHALAANG PANLUNGSOD AT ANG KALAGAYAN NG MGA PROYEKTO NA PINAGLAANAN NG MGA UTANG NA ITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 134-2009

A RESOLUTION REQUESTING CTTY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO PROVIDE AND SECURE LIFE AND ACCIDENT INSURANCE FOR ALL BARANGAY OFFICIALS AND STAFF.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 135-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA SLNUSUGANG ULAT NG LUPON NG TRANSPORTASYON HINGGIL SA INIHAING USAPIN NG BATODA AT SAN LORENZO SOUTH TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION AT ANG PAGPAPATLBAY NA RIN SA REKOMENDASYON NG LUPON NA GINAGAWANG BAHAGI NA KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "D".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 136-2009

A RESOLUTION REQUESTING THE DEPARTMENT OF EDUCATION FOR THE ESTABLISHMENT OF SOUTHVILLE IV ELEMENTARY SCHOOL AND SOUTHVILLE IV NATIONAL HIGH SCHOOL, SUBJECT TO THE EXISTING LAWS AND RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 137-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG HUAWAI TECHNOLOGIES, INC. PM MAT, INC. NG DIGITEL MOBILE PHLLS., INC. (DMPI/SUN CELLULAR) PARA MAKAPAGLAGAY AT MAKAPAGTAYO NG CELLSITE SA LUPANG PAG-AARI NL G. MARCELO LAZAGA NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 138-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 006-'09 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG POOC NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NA MABIGYAN NG PANSIN ANG KALINAWAN NG "BOUNDARY' NG BARANGAY POOC AT BARANGAY CAINGIN SOUTHVILLE IV.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 139-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 140-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY SINALHAN NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 141-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN AT DALAWAMPU'T DALAWANG UBONG PISO (P422,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATLBAY SA KAHLLINGANG ~LEARANCE NI GNG. HERMINIA S. BERON PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED 3-STOREY COMMERCIAL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA METROGATE SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN ·NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMEN

RESOLUTION NO. 143-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARDLLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPL SI GNG. FEUCACON T. RAMOS NA NANLNIRAHAN SA BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG LUKOL SA KANYANG RADIATION THERAPY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 144-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN BIG. 011~2009 NA ISINULIT NG BARANGAY DILA ANG PAGPAPAGAWA NG MGA BROCHURE O BABASAHIN/ IMPORMASYON KAUGNAY SA BARANGAY ECOLOGICAL WASTE MANAGEMENT (BESWM) NA IPAPAMAHAGI SA MGA KINAUUKULAN NG BARANGAY DILA PARA SA PAGKAKALAT NG IMPORMASYONG ITO SA KAALAMAN NG MAMAMAYANG BARANGAY NA ANG PONDONG GUGULIN AY KUKUNIN SA 20% DEVELOPMENT FUND NG TAUNANG BADYET NG BARANGAY 2009.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 145-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY TAGAPO NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 146-2009

ANG KAPASLYAHAN NA NAGPAPATLBAY NG KAHILINGAN NI G. REY F. BONIFACIO NG GLOBE ASIATIQUE REALTY HOLDINGS CORPORATION PARA SA PAGBABAGO NG PINAGTIBAY NA SUBDIVISION PLAN ( ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN) NG STA. ROSA HOME SUBDIVISION PROJECT SA KABUUANG SUKAT NA 39,111.70 SQ. METERS NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, ALLNSUNOD SA LSLNULLT NA MGA DOKUMENTO AT BINAGONG PIANO NG SUBDIBISYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 147-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI G. ROMEO GARCIA NA NANINIRAHAN SA BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG IUKOL SA KANYANG CATARACT OPERATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 148-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN DALAWAMPU'T TATLONG UBO, ISANG DAAN APATNAPU'T WALONG PISO AT DALAWAMPU'T DALAWANG SENTIMO (P323,148.22) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL ANA NEE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 149-2009

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO NEGOTIATE AND SIGN DEED OF SALE AND ALL DOCUMENTS PERTAINING TO POSSIBLE ACQUISITlON OF LOT NO. 1005-A-3, LOCATED AT BARANGAY LABAS, cm OF SANTA ROSA, LAGUNA OWNED BY THE TEODORO FAMILY TO BE USED AS THE LOCATION OF THE PROPOSED BARANGAY HALL OF BARANGAY LABAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 150-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG CAINGIN NA NAGSASAAD NA HILINGIN SA PAMUNUAN NG MERALCO NA BIGYANG PANSIN AT AKSYON NA MABISITA AT MAGAWAN NG SOLUSYON ANG PROBLEMA NG NAYON NG CAINGIN SA MGA PUNDI. AT DEPEKTIBONG ILAW NG MGA POSTE NG MERALCO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 151-2009

A RESOLUTION REQUESTING MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO THROUGH THE RELEVANT GOVERNMENT AGENCIES CONCERNED TO REGULARLY UNDERTAKE WATER QUALITY TESTING OF ALL PUBLIC SHALLOW AND DEEP WELLS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 152-2009

A RESOLUTION REQUESTING MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO THROUGH THE CITY ENGINEERING DEPARTMENT AND CITY PLANNING AND DEVELOPMENT OFFICE TO FORMULATE A COMPREHENSIVE DRAINAGE AND SEWERAGE MASTER PLAN FOR THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 153-2009

A RESOLUTION REQUESTING MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO THROUGH THE CITY ENGINEERING DEPARTMENT AND CITY PLANNING AND DEVELOPMENT OFFICE TO PREPARE A FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A LOCAL WATER DISTRICT WHICH WILL SUPPLY THE WATER NEEDS OF THE PEOPLE OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 154-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG. RICHWORLD AIRE & TECHNOLOGIES CORP. PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED INSTALLATION AND OPERATION OF TELECOMMUNICATION ANTENNA PROJECT" NG DIGITEL MOBILE PHIUPPINES, INC. (DMPI) SUN CELULLAR NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA - UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 155-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI BB. TERESITA B. LIJAUCO NG BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG IUKOL SA PANGMEDIKAL NA GASTUSIN KAUGNAY NG KANYANG KARAMDAMANG "BREAST CANCER".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 156-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HURNIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA RNAPAGKALOOBAN NG TULONG PINANSIYAL SI G. JOMAR REONAL NG BARANGAY APLAYA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG IUKOL SA PANGRNEDIKAL NA GASTUSIN KAUGNAY NG KANYANG KARAMDAMANG ''RHEUMATIC HEART DISEASE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 157-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA ATASAN ANG CITY HEALTH OFFICE II AT TANGGAPAN NG INHINYERO NA MAGSAGAWA NG ISANG "OCCULAR INSPECTION" HINGGIL SA PINAGKUKUNAN NG TUBIG NG MGA NANINIRAHAN SA BAGONG SANTA ROSA VILLAGE I (BSRVI), BARANGAY POOC, LUNGSOCL NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 158-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT SAMPUNG LIBONG PISO (P210,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 159-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN ANIMNAPU'T DALAWANG UBO, APAT NA RAAN TANUMPU'T DALAWANG PISO AT WALUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P462,432.89) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 161-2009

A RESOLUTION REQUESTING BUHAY PARTY UST REPRESENTATIVE, HON. IRWIN C. TIENG FOR AN AMBULANCE FOR THE OTY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 162-2009

A RESOLUTI0N AUTHORIZING CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS-NAZARENO TO LEASE THE CITY SLAUGHTERHOUSE TO PRIVATE PARTY AND SIGN ALL PERTINENT DOCUMENTS RELATIVE THERETO:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 163-2009

A RESOLUTION ENDORSING TO GREENFIELDS DEVELOPMENT CORPORATION AND THE DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM THE RESOLUTION OF THE SAMAHAN NG MAGSASAKA NG BARANGAY DON JOSE, cm OF SANTA ROSA, LAGUNA AND ALL SUPPORTING DOCUMENTS ATTACHED THERETO FOR THEIR INFORMATION AND APPROPRIATE ACTION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 164-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 11-2009 NA HINIHILING NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA MAISAAYOS ANG TUNAY NA PANGALAN NG ITINALAGANG HUMAN RIGHT OFFICER NA SI G. ALFREDO D. DUARTE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 165-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA PLNUNO NG TANGGAPAN NG TAGATAYA AT INGAT-YAMAN SA PARNAMAGITAN NI
PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA GURNAWA NA NG PAMARNARAAN AT PATAKARAN PARA SA IMPLEMENTASYON NG CONDONATION NG RPT PENALTIES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 166-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCENG. LIGHT CHURCH, INC. SA PAMAMAGITAN NI PTR. DANILO AMALIN PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED CHAPEL AND SCHOOL PROJECT" NA MATATAGPUAN SAPPHIRE ST. PENAS VIIIAGE, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOB NG “BUILDING PERMIT” MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANMNG ANA DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 168-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG GREENFIELD DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "PRAMANA RESIDENTIAL PARK PHASE IB-1" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 169-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. MANOLITO TEMPLO PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED TWO STOREY COMMERCIAL BULFDINGL" ,NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANGI MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPONJ7G URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 170-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY BAUBAGO NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 171-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 12-2009 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG KAY G. GERRY GONZALES BILANG BAGONG BARANGAY TANOD SA BARANGAY MACABLING, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 173-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATLBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. EDGAR F. CO PARA SA PROYEKTONG "PROPOSED 2-STOREY SCHOOL BUILDING NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALUSAK, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG " BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 174-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA STAG TRANSPORT SERVICE COOPERATIVE GROUP BILANG LEHITIMONG KOOPERATIBA SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3  

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock