2009 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-2009

A RESOLUTION LIFTING THE SUSPENSION OF THE DEVELOPMENT PERMIT ISSUED TO THE PROJECT - ETON CITY THROUGH RESOLUTION NO. 156-2008, THEREBY SETTING ASIDE RESOLUTION NO. 357-2008 SUSPENDING THE DEVELOPMENT PERMIT GRANTED TO ETON PROPERTIES INC., AFTER THE OFFICIAL SUBMISSION OF THE DEVELOPER OF THE REQUIRED CLEARANCE FROM THE LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-2009

ANG KAPASIHAYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CUMBERLAND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG RESIDENTIAL SUBDIVISION NA KIKILALANING "MARCO POLO PLACE III" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, PITUMPU'T WALONG LIBO, DALAWANG DAAN AT ANIMNAPU'T ANIM NA PISO (P6,078,266.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MIL YON, UMANG DAAN PITUMPUNG LIBO, LIMANG DAAN DALAWAMPUT SIYAM NA PISO AT ANIMNAPUT WALONG SENTIMO (P6,570,529.68) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, LIMANG DAAN AT TATLUMPUNG UBONG PISO (P7,530,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T DALAWANG LIBO, ISANG DAAN AT DALAWAMPU'T APAT NA PISO (P5,622,124.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-2009

A RESOLUTION REQUESTING TO SENATOR RICHARD GORDON TO ASSIST THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA IN ITS CLAIM AND DESIRE TO PRESERVE THE FORT OF SANTO DOMINGO, KNOWN ALSO AS "CUARTEL DE SANTO DOMINGO" AS HERITAGE TOURISM SITE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-2009

A RESOLUTION REQUESTING TO SENATOR RICHARD GORDON TO SPONSOR A LAW THAT WILL DECLARE FORT SANTO DOMINGO, KNOWN AS "CUARTEL DE SANTO DOMINGO" AS TOURIST AND HERITAGE AREA AND TO BE DECLARED AS PROPERTY OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. ENRIQUE BALDOVINO PARA, SA "PROPOSED 2-STOREY COMMERCIAL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG " BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-2009

A RESOLUTION REQUESTING THE HON. CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO PROVIDE THE SENIOR CITIZENS WITH A SENIOR CITIZEN CENTER TO BE CONSTRUCTED AT THE CITY GOVERNMENT'S OPEN SPACE AS VACATED BY THE SANTA ROSA SPORTS CLUB.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-2009

A RESOLUTION REQUESTING THE HON. CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO PROVIDE THE PERSONS WITH DISABILITIES WITH A PERSONS WITH DISABILITIES CENTER TO BE CONSTRUCTED AT THE CITY GOVERNMENT'S OPEN SPACE AS VACATED BY THE SANTA ROSA SPORTS CLUB.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG KANLURAN NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 015-2008 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD NG "NO PARKING" O PAGBABAWAL NA MAGPARKE SA KAHABAAN NG GOLDEN CITY ENTRANCE HANGGANG GOLDEN CITY OUTPOST O GUARD HOUSE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON, DALAWANG DAAN LABING APAT NA UBO, PITONG DAAN PITUMPU'T WALONG PISO AT UMAMPU'T DALAWANG SENTIMO (P8,214,778.52) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE”.

 VIE WDOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-2009

A RESOLUTION REQUESTING THE HON. CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE TO GEMMA CAPACETE OF BARANGAY BALIBAGO FOR HER DIALYSIS IN THE TREATMENT OF HER LUPUS DISEASE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-2009

A RESOLUTION REQUESTING THE HON. CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE TO CHRISTINA ALMERIA OF BARANGAY BALIBAGO FOR HER DIALYSIS IN THE TREATMENT OF HER LEUKEMIA DISEASE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-2009

A RESOLUTION REQUESTING THE HON. CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO PROVIDE FINANCTAL ASSISTANCE TO HANNAH ALMERIA OF BARANGAY BALIBAGO FOR HER DIALYSIS IN THE TREATMENT OF HER LEUKEMIA DISEASE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-2009

A RESOLUTION REQUESTING THE HON. CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO PROVIDE FINANCTAL ASSISTANCE TO FRANCISCO BASBAS OF BARANGAY APLAYA FOR HIS COBALT TREATMENT OF HIS CANCER DISEASE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-2009

A RESOLUTION REQUESTING THE HON. CTIY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO PROVIDE DIALYSIS MACHINES IN OUR COMMUNITY HOSPITAL IN THE TREATMENT OF VARIOUS DISEASES REQUIRING BLOOD TREATMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-2009

A RESOLUTION REQUESTING THE HON. 01Y MAYOR ARLENE ARCTLLAS NAZARENO TO PROVIDE CANCER TREATMENT IN OUR COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 30-2009

A RESOLUTION MANDATING THE OFFICE OF THE CTIY PLANNING AND DEVELOPMENT OFFICE REPRESENTED BY MR. DANILO PABLO AND CTIY AGRICULTURE OFFICE BY MR. EUSEBIO CAJUCOM TO INSTITUTE AND FORMULATE A CONTINGENCY PLAN PERTAINING TO GLOBAL ECONOMIC CRISIS THAT SEVERELY AFFECT THE SOCIO ECONOMIC LIFE OF DISPLACED WORKERS OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG INHINYERO SA PAMAMAGITAN NI PUNONG LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAGSULIT NG PROGRESS REPORT ANG MGA KASALUKUYANG INFRASTRUCTURE PROJECT NG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA ATING PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAGKAROON O MAGLAAN NG ISANG CHEMOTHERAPY TREATMENT ROOM SA ATING SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA ATING PUNONG LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO ANG PAGPAPALAWAK NG COMMUNITY HOSPITAL (EXTENSION OF COMMUNITY HOSPITAL) UPANG LALONG MABIGYAN NG MAGANDANG SERBISYO ANG BAWAT MAMAMAYAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY BAUBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON, PITONG DMN TATLUMPU'T DALAWANG LIBO, TATLONG DAAN WALUMPU'T ANIM NA PISO AT SIYAMNAPU'T UMANG SENTIMO (P8,732,386.95) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON, TATLONG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG UBO, UMANG DAAN UMAMPU'T DALAWANG PISO AT SIYAMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P9,392,552.92) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG CTMEO SA PAMUMUNO NI P/SINSP. GENER DAVID OFRECIO NA PANSAMANTALANG IPATIGIL ANG PANGHUHULI KAUGNAY NG DIUMANO'Y PAGLABAG SA PAGDIDIKIT NG STICKER NG MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-2009

ANG KAPASIYAHAN NG PAGSANG-AYON/PAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG KAY G. REYNALDO D. PAMBID BILANG "CITY GOVERNMENT DEPARTMENT HEAD I" NG LUNGSOD NG. SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN AT KAUTUSAN NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY DILA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY STO. DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, TATLONG DAAN PITUMPU'T TATLONG LIBO, ANIM NA RAAN SIYAMNAPU'T LIMANG PISO AT TATLUMPUNG SENTIMO (P4,373,695.30) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T PITONG UBO, UMANG DAAN DALAWAMPUT ANIM NA PISO AT PITUMPU'T APAT NA SENTIMO (P2,997,526.74) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALITUTNA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU1" APAT NA LIBO, TANONG DAAN APATNAPU1" ISANG PISO AT SIYAMNAPU1" APAT NA SENTIMO (P7,994,341.94) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHAFAGA NG ANIM NA MILYON, TATLONG DAAN APATNAPU'T SIYAM NA LIBO, ISANG DAAN PITUMPU'T APAT NA PISO (P6,349,174.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 01-2009 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY SA PAGHIRANG KAY G. SALVADOR M. MAPULA, SR. BILANG BARANGAY RECORD KEEPER NG BARANGAY MACABLING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON, SIYAM NA RAAN APATNAPUT UMANG LIBO, ANIM NA RAAN AT ANIMNAPUT SIYAM NA PISO (P3,945,669.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG LASING ISANG MILYON, WALONG DMN LASING DALAWANG UBO, ANIMNAPUNG PISO AT PITUMPUT UMANG SENTIMO (P11,812,060.75) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPLING MILYON, PITONG DMN APATNAPU'T PITONG UBO, PITONG DMN WALONG PISO AT PITUMPU'T TATLONG SENTIMO (P10,747,708.73) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-2009

A RESOLUTION MANDATING THE CITY LEGAL OFFICE REPRESENTED BY ATTY. JUAN CARLOS ANGELES TO ASSIST THE PRE NEED PLAN HOLDERS WHO ARE RESIDENTS OF CITY OF SAIIJTA ROSA, LAGUNA IN CLAIMING BENEFITS FROM MlSDECLARED COLLAPSED AND BANKCRUPT PRE NEED COMPANIES THAT MAUCIOUSL Y MADE DENIALS IN PROVIDING BENEFITS TO THEIR CLIENTS PLAN HOLDERS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PINANSIYAL ANG SAMPUNG (10) PAMILYA NA NAWALAN NG TIRAHAN SA PUROK 1, BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA PARA SA PAGPAPATAYO NG KANILANG TAHANAN SA BARANGAY APLAYA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA JESUS AKING PANGINOON FOUNDATION, INC BILANG ISANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LAWS AND GOVERNMENT MAY KINALAMAN SA DEED OF DONATION NG ROADS AND OWN SPACE NG METROGATE VILLAGE-STA. ROSA NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD N9 SANTA ROSA, LAGUNA NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "N'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 01-'09NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD NG PAGHILING KAY PUNONG-LALAWIGAN KGG. TERESITA S. LAZARO NA MAPAASPALTO (ASPHALT OVERLAY) ANG BUKANA NG OLYMPIA SUBDIVISION, BARANGAY LABAS, SANTA ROSA CITY, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 03-2009 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG KAY GNG. SONIA D. LOPEZ BILANG BAGONG BARANGAY TANOD SA BARANGAY MACABLING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN AT KAUTUSANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MACABUNG NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, APAT NA RAAN WALUMPU'T TATLONG UBO, ISANG DAANG PISO AT APAT NA SENTIMO (P5,483,100.04) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PANLUNGSOD NA INGAT-YAMAN NA MAKAPAGBUKAS NG SPECIAL TIME DEPOSIT ACCOUNT SA LANDBANK OF THE PHILIPPINES SA HALAGANG P100 MILYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MARKET AREA NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA ATING PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN ANG ENVIRONMENTAL HEALTH SANITATION NG ISANG SASAKYAN O SERVICE VEHICLE UPANG MAPANATILI, MABANTAYAN ANG MAGANDANG KALUSUGAN AT KALJNISAN NG BUONG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA LUMAGDA SA MEMORANDUM OF AGREEMENT KASAMA ANG ALL RELIGIOUS MOVEMENTS OF SANTA ROSA O ARMS, INC. UPANG MAGSAGAWA NG MGA PAGSASANAY HINGGIL SA MORAL, ISPIRITUWAL NA KAGALINGAN NG MAMAMAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-2009

A RESOLUTION INTERPOSING NO OBJECTION TO THE ESTABLISHMENT OF A PAGCOR VIP SLOT ARCADE BY PALMGOLD CORPORATION REPRESENTED BY PACIFIC PALM CORPORATION TO BE HOUSED AT PREMIER HOTEL LOCATED AT BARANGAY DON JOSE AND OWNED BY FIRST PASEO DE STA. ROSA DEVELOPMENT CORPORATION TO BE OPERATED BY PHILIPPINE AMUSEMENT AND GAMING CORPORATION (PAGCOR).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-2009

A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS-NAZARENO TO SIGN A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TOGETHER WITH THE LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY AND PHILIPPINE VETERANS INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION REGARDING WITH THE SHORELAND DEVELOPMENT PROJECT, THE MEMORANDUM OF AGREEMENT HERE TO ATTACHED AS ANNEX "A-1"

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-2009

A RESOLUTION AUTHORIZING THE C L.Y MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO SIGN A MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH THE DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT IN CONNECTION WITH THE PROGRAM - GREATER MODULAR ACCESS (GMA) JOB CENTER KIOSK.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON, SIYAM NA RAAN ANIMNAPUNG LIBO, LIMANG DAAN AT APATNAPUT WALONG PISO (P3,960,548.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG LABINDALAWANG MILYONG PISO (P12,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE AND COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TU LONG PANANALAPI SI G. REDEL ESPINOSA 40 TAONG GULANG NG BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA PARA SA KANYANG KARAMDAMAN NA COLON CANCER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAR PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI PARA KAY BABY ANGEL TENERIFE, 13 TAONG GULANG NG BARANGAY APLAYA, PUROK 5, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA PARA SA KANYANG KIDNEY TRANSPLANT CHRONIC RENAL FAILURE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-2009

A RESOLUTION REQUESTING CLARIFICATION WITH CITY URBAN DEVELOPMENT HOUSING OFFICER MR. REYNALDO D. PAMBID OF THE ACTUAL ROLE OF THE CITY URBAN DEVELOPMENT HOUSING OFFICE IN THE CITY OF SANTA ROSA IN ANY AND ALL MATTERS RESPECT TO THE SOCIALIZE HOUSING PROGRAM OF THE CITY OF SANTA ROSA FOR ITS INFORMAL SETTLERS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. RICHARD NUA PARA SA "PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PROJECT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY KANLURAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG "BUILDING PERMIT' MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 71-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA NAGSASAAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 04-2009 NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG KAY G. VIRGILIO R. DEL MUNDO BILANG BAGONG BARANGAY TANOD SA BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI GILLIARI ABAY'AN,2 TAONG GULANG NG RELOCATION 3 BARANGAY DON JOSE, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NC1 NAGTAMO NG THIRD DEGREE BURN NOONG IKA-1 NG PEBRERO, 2009.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-2009

A RESOLUTION REQUESTING CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO TO EXPAND THE NUMBER OF COURSES AND THE NUMBER OF STUDENTS AT MAN POWER TRAINING CENTER OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-2009

A RESOLUTION APPROVING AND RATIFYING THE TERM LOAN AGREEMENT SIGNED BY AND BETWEEN LAND BANK OF THE PHILIPPINES REPRESENTED BY MR. ALEX A. HINOJOSA, LC HEAD AND THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA REPRESENTED BY CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS NAZARENO IN THE AMOUNT OF FIFT MILLION PESOS (Php 50,000,000.00) INTENDED FOR THE PROJECT PROPOSED DEVELOPMENT/IMPROVEMENT OF CRYPT (COFFIN.CASKET & BONE CRYPT) BUILDING AT THE CITY CEMETERY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 77-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ANNUAL INVESTMENT PLAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA KASAMA ANG TALAANG MAY TANDANG ANNEX "A" (SCHEDULE OF PRIORITY DEVELOPMENT PROJECTS-FUNDED BY THE 20% DEVELOPMENT FUND) ALINSUNOD SA KAPASIYAHAN BIG. 03 NG CITY DEVELOPMENT COUNCIL AT MAY TANDANG ANNEX "B" (SCHEDULE OF LAND AND LAND IMPROVEMENT OUTLAYS).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-2009

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS NAZARENO NA ATASAN ANG CITY PLANNING AND DEVELOPMENT OFFICE NA MAPAG-ARALAN NA MAKAPAGLAGAY NG ATM MACHINE ANG DEVELOPMENT BANK OFFICE SA GUSALING PANGLUNGSOD PARA SA KAALWANAN AT KAPAKINABANGAN NG MGA KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASMD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-2009

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG OMN LIBONG PISO (P100,000.00) ALINSUNOD SA PAGMUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock