2010 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1633-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA NAGKAKAHALAGA AT MAY KABUUANG ISANG BILYON ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T WALONG MILYON TATLONGDAAN DALAWAMPU'T PITONG LIBO WALONG DAAN LASING APAT NA PISO (P1,668,327,814.00) ALINSUNOD SA TALAAN AT BALANGKAS NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "A".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1634-2010
AN ORDINANCE ADOPTING SECTION 140 (A) OF REPUBLIC ACT NO. 9640, AMENDING REPUBLIC ACT NO. 7160, OTHERWISE KNOWN AS THE LOCAL GOVERNMENT CODE ·OF 1991, THEREBY AMENDING ARTICLE 5 OF SANGGUNIANG PANLUNGSOD ORDINANCE NO. 1375-2004,
AND HEREIN SHALL PROVIDE FOR THE REDUCTION IN THE CEILING OF IMPOSABLE AMUSEMENT TAX FROM 30% TO 10% MAXIMUM RATE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1635-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ANIM NA LIBO, LIMANG DAAN DALAWAMPU'T LIMANG PISO AT DALAWAMPU'T TATLONG SENTIMO (P26,525.23) UPANG IUKOL SA " TERMINAL LEAVE BENEFITS' NI G. REYNALDO A, ARNOBIT NG CITY ASSESSOR'S OFFICE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1637-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUT SIYAM NA LIBO, ISANG DAAN ANIMNAPUT ANIM NA PISO AT WALONG SENTIMO (P59,166.08) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF TREASURER'S OFFICE FOR THE PERIOD OF DECEMBER 01-31,2009' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1639-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NG ST. JAMES HOSPITAL, INC. SA PAMAMAGITAN NI DR. JOSE P. SANTIAGO NA MAY LOTE BLG. 39, 41 AT 43 NA MATATAGPUAN SA MARIQUITA PUEBLO, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SAITTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY ITINALAGANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1640-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPUT ANIM NA UBONG PISO (P96,000.00) UPANG IUKOL SA "PRODUCTIVITY INCENTIVE ALLOWANCE FOR THE YEAR 2008 OF VARIOUS EMPLOYEES OF CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA''NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1641-2010
AN ORDINANCE EXTENDING THE IMPLEMENTATION OF ORDINANCE NO. 1624-2009-GRANTING A TAX RELIEF TO ALL REAL PROPERTY TAX DELINQUENTS BY WAIVING THE COLLECTION OF ALL INTEREST AND PENALTIES THEREIN, THE EXTENSION OF WHICH IS FOR ANOTHER TWO (2) MONTHS OR UP TO JULY 15,2010.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1642-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG HALAGANG TATLUMPU' T APAT NA LIBO, LIMANG DAAN AT WALUMPU'T ANIM NA PISO (P34,586.00) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MS. KRISTY B. KUYOS OF CITY VICE-MAYOR'S OFFICE II NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1643-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN UMAMPU'T APAT NA LIBO ISANG DAAN SIYAMNAPU'T UMANG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P254,195.40) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS" NINA MR. BERNARDO R. OCAMPO NG TANGGAPAN NG INHINYERO AT BB. FRTANCES L. DOCTOR NG TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA "LUMPSUM APPROPRIATIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1644-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG P690,893.22 UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY AT MAYOR'S OFFICE INCLUDING THE OVERTIME FOR NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS 2010''AT ''HONORARIUM OF ELECTION
SUPERVISORS AND SUPPORT STAFF"NA ANG PONDO ANG MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1645-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN ANIMNAPU'T ISANG LIBO DALAWAMPU'T PITONG PISO AT DALAWAMPU'T UMANG SENTIMO (P161,027.25) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF ELECTION OFFICER AND COMELEC PERSONNEL AT HONORARIUM OF DESIGNATED SPECIAL BOARD OF ELECTION INSPECTORS (BEIS).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1646-2010
AN ORDINANCE APPROVING THE TRANSFER OF THE SEAT OF GOVERNMENT OF THE CITY OF SANTA ROSA, PROVINCE OF LAGUNA, PHIUPPINES TO THE NEWLY CONSTRUCTED 5-STOREY BUILDING AT THE GOVERNMENT CENTER AREA TO BE KNOWN AS THE CITY HALL OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA, PURSUANT TO RULE 2, ART. 7 © OF THE RULES AND REGULATIONS IMPLEMENTING THE LOCAL
GOVERNMENT CODE OF 1991.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1647-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON AT PITUMPUNG LIBONG PISO
(P2,070,000.00) UPANG IUKOL SA "JANITORIAL SERVICES AT NEW GOVERNMENT CENTER, CITY OF SANTA ROSA FROM AUGUST 01, 2010 TO DECEMBER 31, 2010' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNPROGRAMMED UNDER MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES OF MAYOR'S OFFICE”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1648-2010
AN ORDINANCE NAMING THE BUILDING USED AS CITY HALL AS LEON C. ARCILLAS MEMORIAL BUILDING AND CONVERTING THE USE THEREOF.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1649-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN TATLUMPU'T APAT NA LIBO, TATLONG DAAN APATNAPU'T DALAWANG PISO AT ANIMNAPU'T ISANG SENTIMO (P534,342.61) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LAVE BENEFITS" NG CITY VICE-MAYOR, SP LEGISLATIVE, SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL ENGINEERING OTNCE, HOUSING OFFICE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUINPSUM APPROPRIATIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1650-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA AT PERMANENTENG PAGPAPATUPAD SA KAPASIYAHAN BIG. 65-97 – KAPASIYAHANG NAGPAPATIBAY SA KABUUANG PROGRAMA NG TAX MAPPING NG SANTA ROSA, LAGUNA AT NAKALAKIP NA TALAAN NG
MGA PARSELA NG LUPAIN NA OPISYAL NA SINASAKOP NG BARANGAY DON JOSE AT BARANGAY SANTO DOMINGO AT SIYA RING NAKATALA SA LAHAT NG TAX DECLARATION NG MGA PARSELA NG LUPAIN SA TANGGAPAN NG PANLUNGSOD NA TAGATAYA (CITY ASSESSOR) AT DITO AY MULING GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG "TANDANG H".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1651-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING PITONG MIL YON, APATNAPUNG LIBO, PITONG DAAN AT ANIM NA PISO AT DALAWAMPU'T PITONG SENTIMO (P17,040,706.27) UPANG IUKOL SA "FULL IMPLEMENTATION OF THE FIRST TRANCHE OF SALARY STANDARDIZATION OF CITY GOVERNMENT OFFICIALS AND EMPLOYEES FOR BUDGET YEAR 2010 PURSUANT TO LOCAL BUDGET CIRCULAR NO. 2009-92" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1652-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN PITUMPUNG LIBO, TARONG DAAN TATLUMPU'T DALAWANG PISO AT WALUMPU'T ISANG SENTIMO (P270,332.81) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS0 UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1653-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNARAAN WALUMPU'T UMANG LIBO, WALONG DAAN UMAMPU'T DALAWANG PISO AT DALAWAMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P485,852.29) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF COMELEC STAFF FOR THE PERIOD OF JULY 03, 2010 TO DECEMBER 29, 2010/T NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1654-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN DALAWAMPUNG LIBO, LIMANG DAAN UMAMPU'T SIYAM NA PISO AT PITUMPU'T SIYAM NA SENLLMO (P220,559.79) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS' UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1655-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUT WALONG LIBO, ANIM NA RAAN SIYAMNAPUT SIYAM NA PISO AT SIYAMNAPU7 ANJM NA SENTIMO (PS8,699.96) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF CML REGISTRAR STAFF FOR ''MAYOR'S CARAVAN” FOR THE PERIOD OF FEBRUARY 15 TO MARCH 31, 201O NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1656-2010
AN ORDINANCE REQUIRING SOAP AND PROPER HANDWASHING FACILITIES IN PUBLIC RESTROOMS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND PRESCRIBING PENALTY FOR VIOLATIONS HEREOF.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1658-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T APAT NA LIBO, LIMANG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA PISO AT WALUMPU'T APAT NA SENTIMO (P624,536.84) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS"UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1659-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG LIBO, PITONG DAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA PISO AT WALUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P533,729.82) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA “LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1660-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPUNG LIBO, APAT NA RAAN DALAWAMPU'T WALONG PISO AT ANIMNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P90,428.69) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1661-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN WALUMPUNG LIBO, PITONG DAAN TATLUMPU'T DALAWANG PISO AT SIYAMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (PLS0,732.92) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS'' UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1662-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN APATNAPU'T TARONG LIBO, SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T LIMANG PISO AT WALUMPUNG SENNMO (P143,995.80) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1663-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ISANG LIBO DALAWAMPUNG PISO AT PITUMPU'T ISANG SENTIMO (P21,020.71) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF TREASURER'S STAFF IN CONNECTION WITH REAL PROPERTY TAX PAYMENT:' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1664-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T APAT NA LIBO, DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA PISO AT DALAWAMPU'T PIRONG SENNMO (P34,296.27) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1665-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG LUNGSOD NG 5ANTA ROSA, LAGUNA PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA AT MAY KABUUANG DALAWANG BILYON, PITONG DAAN ANIMNAPU'T ISANG MILYON, APATNARAAN LABING UMANG LIBO, SIYAM NA RAAN AT PITONG PISO (P2,761,415,907.00) ALINSUNOD SA TALAAN AT BALANGKAS NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "N".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1666-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAG-AATAS NA ANG LAHAT NG SAHOD (SALARIES), BENEPISYO, HONORARIUM, ALLOWANCES AT ANUMANG URI NG KABAYARAN (EMOLUMENTS) NA TATANGGAPIN NG MGA KAWANI O SINUMANG NAGSESERBISYO SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA AY MATANGGAP SA PAMAMAGITAN NG AUTOMATED TELLER MACHINE(ATM),
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1667-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN UMAMPU'T ISANG LIBO, SIYAM NA RAAN WALUMPU'T ANIM NA PISO AT ANIM NA SENTIMO (P351,986.06) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS"UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1668-2010
AN ORDINANCE APPROVING THE REQUIREMENTS AND OTHER GUIDELINES OF THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA IN ACCEPTING AND APPROVING DEED OF DONATIONS OF ROADS/ ALLEYS AND LOTS CONSIDERED OPEN SPACES OF SUBDMSION PROJECTS BY DEVELOPERS AND PRIVATE LOT OWNERS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1669-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN SIYAMNAPUNG LIBO, APAT NA RAAN LABING ANIM NA PISO AT LIMAMPU'T LIMANG SENTIMO (P390,416.55) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF TREASURERS STAFF DURING THE BARANGAY AND SANGGUNIANG KABATAAN ELECTION 2010"NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1670-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 1418-2005 SA PAMAMAGITAN NG PAGDARAGDAG NG SASAKYAN/TRAK NA MAYANIM (6) NA GULONG (6-WHEELER TRUCKS) SA SINASAKOP NG KAUTUSAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1671-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T DALAWANG MILYON, ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBO, PITONG DMN AT ANIM NA PISO (P32,629,706.00) UPANG IUKOL SA ''PRODUCTIVITY ENHANCEMENT BONUS OF CITY GOVERNMENT PERSONNEL"NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1672-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN ANIM NA LIBO, SIYAM NA RAAN AT TATLUMPU'T SIYAM NA PISO AT ISANG SENNMO (P506,939.01) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1673-2010
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LPITUMPU'T WALONG LIBO, ISANG DAAN AT ANIM NA PISO AT ANIMNAPU'T DALAWANG SENNMO (P78,106.62) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS"UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock