2010 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA ANNUAL INVESTMENT PLAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA PARA SA TAONG 2010 ALINSUNOD SA PINAGTIBAY NA RESOLUTION NO. 02-2009 NA ISINULIT NG CITY DEVELOPMENT COUNCIL NA SINUPORTAHAN NG MGA DOKUMENTONG KINABIBILANGAN NG - SCHEDULE OF PRIORITY DEVELOPMENT PROJECT (FUNDED BY THE 20% DEVELOPMENT FUND) 2010, SCHEDULE OF LAND AND LAND IMPROVEMENT OUTLAYS AT DETAILS OF PROGRAM/PROJECT/ACTIVITY BY SECTOR NA ANG LAHAT NG NABANGGIT AY GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 01-10 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG CAINGIN NA
NAGSASAAD NA HIRANGIN SI GNG. NATALIA G. GETAPE BILANG KAHALILI/KAPALIT SA NABAKANTENG POSISYON NI KGG. MARCELINO M. GETAPE NA NAMAYAPA NOONG IKA-1 NG ENERO, 2010.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY PULONG STA. CRUZ PARA SA TAONG 2009 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN ANIMANPUT PITONG UBO, !SANG DAAN DALAWAMPUT LIMANG PISO AT ANIM NA SENTIMO (P167,125.06) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY PULONG STA. CRUZ PARA SA TAONG 2009 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DMN AT LIMAMPUNG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY STO. DOMINGO PARA SA TAONG 2009 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA UBO, UMANG DAAN SIYAMNAPU'T WALONG PISO AT DALAWAMPU'T UMANG SENTIMO (P129,598.25) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN PARA SA TAONG 2009 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT ANIMNAPU'T UMANG UBONG PISO (P165,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BAUBAGO PARA SA TAONG 2009 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT SAMPUNG UBONG PISO (P110,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 1-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA PAMUNUAN NG SOUTHDRIVE VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., NA ANG KANILANG PAGPAPASARA SA DARAANAN NA PAGDUDUGTONG SA KANILA SA GOLDEN CITY SUBDIVISION AY IPAGPALIBAN AT ISABAY NA LAMANG SA PAG-ALIS NG PAMAHALAANG BARANGAY SA ABRIL, 2010.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI ABIGAIL &ELMORO, 9 NA TAONG GULANG NA NANINIRAHAN SA BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA AY KASALUKUYANG COMATOSE SANHI NG KANYANG PAGKAKAHULOG SA IKALAWANG PALAPAG NG KANILANG TAHANAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI JUBERT CALLOS, NA NANINIRAHAN SA BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMDAMANG BONE CANCER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-2010

ANG KAPASIY AHAN NG PAGKILALA NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD AT PUNONG-LUNGSOD SA KONTRIBUSYON SA PANUNUNGKULAN BILANG KAGAWAD NG BARANGAY CAINGIN SA YUMAONG SI KGG. MARCEUNO GETAPE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI GERALD DIMARANAN NA BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMDAMANG "MUSCULAR DYSTROPHY".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, SIYAM NA RAAN SIYAMNAPUNG UBO, PITONG DAAN AT LABING WALONG PISO (P6,990,718.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG DDC LAND INC. PARA SA KARAGDADANG PARSELA NG LUPAING MAY SUKAT NA 26,608 METRONG PARISUKAT UPANG MAPASANIB SA PROYEKTONG SANTA ROSA GARDEN VILLAS 3, PHASE 5.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI RODRIGO DE LEON NG BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMDAMANG ''PULMONARY TUBERCULOSIS":

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI THELMA E. LONTOC NG BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG GAMITIN SA KANYANG ANAK NA SI LEA ROSE F. LONTOC NA NANGANGAILANGAN NG OPERASYON SA LALAMUNAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG
PANANALAPI SI RICARDO FORNIL NG BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG GAMITIN SA OPERASYONG "WOUND EXPLORATION, DEBRIDEMENT AND SUTURING".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYETNG BARANGAY BALIBAGO PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON AT LIMANG DAANG UBONG PISO (P9,500,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 19-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY LABAS PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, ANIM NA RMN PITUMPU'T ISANG UBO, ANIM NA RMN TATLUMPU'T PITONG PISO AT DALAWAMPU'T WALONG SENTIMO (P7,671,637.28) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY APLAYA PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, ANIM NA RMN UMAMPU'TTATLONG UBO, ANIM NA RMN AT LASING DALAWANG PISO (P6,653,612.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNG!,OD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI TEODORA G. ANGELES NG BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMADAMANG ''RECTAL CANCER STAGE III-A".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO PARA SA TAONG 2009 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN APATNAPU'T ANIM NA UBO, SIYAM NA RAAN TATLUMPU'T UMANG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P446,935.60) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABUNG NA NAGSASAAD TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG
PANANALAPI SI CHRISTOPHER F. ESTRAVO NG BARANGAY CAINGIN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMDAMANG "PULMONARY TUBERCULOSIS".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI FRANCISCO PANALIGAN NG BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMADAMANG ''ADENOCARCINOMA, WELL DIFFERENTIATECL RECTAL MASS".

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 26-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI MYRNA ENRIQUEZ NG BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMDAMANG "BREAST CANCER STAGE 3".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CUMBERLAND DEVELOPMENT CORPORATION SA PROYEKTONG "MARCO POLO PHASE IV RESIDENTIAL SUBDIVISION" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CUMBERLAND DEVELOPMENT CORPORATION SA PROYEKTONG " VICTORIA TOWNHOMES RESIDENTIAL SUBDIVISION" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYETNG BARANGAY MARKET AREA PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, WALONG DMN WALUMPU'T DALAWANG UBO, APAT NA RAAN AT SIYAMNPUT APAT NA PISO (P7,882,494.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-2010

A RESOLUTION REQUESTING CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS-NAZARENO TO ADOPT PROGRAM ENTITLED "KALUSUGAN MO, PANGANGALAGAAN KO" TO INVITE SPONRS AND/OR DONORS TO CONDUCT AND/OR FINANCE THE NECESSARY HEAL TH SERVICES TO THE POOREST OF THE POOR CONSTITUENTS OF CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI BENIGNO B. ARCEO NG BARANGAY APLAYA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMDAMANG ''PNEUMONIA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI EVELYN LAUDIT NG BARANGAY CAINGIN , LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG IUKOL SA GAGAWING "CT-SCAN".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 36-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI OFELIA R. ACIDO NG BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG IUKOL SA KANYANG PANGMEDIKAL NA PANGANGAILAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 37-2010

ANG KAPASIY AHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, WALONG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO, PITONG DAAN ANIMNAPU'T LIMANG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P4,862,765.60) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 38-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY IBABA PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, DALAWANG DMN WALUMPU1" UMANG UBO, UMANG DMN SIYAMNAPU1" DALAWANG PISO (P4,285,592.00) AUNSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-MRAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG BELTON COMMUNITIES INC. PARA SA PROYEKTONG "WEST WING RESIDENCES AT ETON CITY NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 002-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA
NAGSASAAD NG PAGBILI AT PAGKAKAROON NG SAMPUNG (10) APARATONG LAPTOP (NOTEBOOK AT ACCESSORIES) PARA SA SANGGUNIANG BARANGAY KUNG SAAN AY MAY NAKALAANG PONDO SA HALAGANG TATLONG DAANG UBONG PISO (P300,000.00) PARA DITO NA KUKUNIN SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY 2010.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 43-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 004-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABUNG NA HUMIHILING SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NA MAPARIPRAP ANG BAYBAY ILOG SA SITIO IRAN NG BARANGAY MACABLING PAPUNTANG MAMPLASAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYETNG BARANGAY MALITLIT PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON, ISANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG LIBONG PISO (P10,133,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON, TATLONG DAAN WALUMLUMPU'T APAT NA UBO, ANIM NA RAAN WALUMPU'T ANIM NA PISO AT SAMPUNG SENTIMO (P8,384,686.10) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYETNG BARANGAY DON JOSE PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG LASING TATLONG MILYON, UMANG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA LIBO, SIYAM NA RAAN ANIMNAPU'T SIYAM NA PISO AT TATLUMPU'T APAT NA SENTIMO (P13,596,969.34) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 47-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DILA PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON, SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T SIYAM NA UBO, PITONG DAAN AT WALUMPU'T UMANG PISO (P10,999,785.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MIL YON, WALONG DAAN TATLUMPU1' SIYAM NA LIBO, LIMANG DAAN AT SIYAMNAPU1' ANIM NA PISO (P9,839,596.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MACABUNG PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MIL YON, ISANG DAAN APATNAPUT TATLONG UBO, WALONG DAAN TATLUMPUT SIYAM NA PISO AT SIYAMNAPU'T LIMANG SENTIMO (P7,143,839.95) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-2010

RESOLUTION PROVIDING FOR SUSTAINED FINANCIAL ASSISTANCE TO ALL THOSE THAT HAVE BEEN GRANTED FINANCIAL AID BY THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MABIGYAN NG ALLOWANCE ANG MGA VOLUNTEERS PHILHEALTH COORDINATORS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI PAULINA UBINA NG BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMDAMANG "SEPTIC SHOCK SYNDROME SECONDARY TO ASPIRATION PNEUMONIA, SEPTIC METABOLIC ENCEPHALOPATHY".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN NA ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYETNG BARANGAY DITA PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON, ANIM NA RAAN TATLUMPU'T ANIM NA LIBO, LIMANG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG PISO AT SIYAMNAPUNG SENTIMO (P10,636,562.90) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON, WALONG DAAN TATLUMPU'T APAT NA UBO, DALAWANG DAANG PISO AT TATLUMPU'T TATLONG SENTIMO (P10,834,272.33) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MIL YON, DALAWANG DAAN UMAMPU'T UMANG UBO AT LABING APAT NA PISO (P4,255,014.00} ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE"

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI ANTHONY C. RESURRECCION NG BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAY KARAMDAMANG ''SEPTIC ILEUS;SEPSIS NEONATORUNI".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG JAC LINER, INC. PARA SA PAGLALAGAY NG TERMINAL SA PUROK 3, NATIONAL HIGHWAY, BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 61-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T ANIM NA UBO, ANAM NA RAAN TATLUMPU'T WALONG PISO AT WALONG SENTIMO (P4,226,638.08) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTANGGAP NG MGA DAAN (ROADS) SA METROGATE SANTA ROSA VILLAGE PHASE 1 & 2 NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-2010

ANG KAPASIYAHAN NAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA LUMAGDA SA KASULATAN NG PAGTANGGAP (DEED OF DONATION) NA INIHAIN NG MOLDEX REALTY, INC. PARA SA PAGSASALIN NG PAGMAMAY-ARI NG MGA DAAN NG METROGATE-SANTA ROSA VILLAGE SA PAMAHALAANG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG KAWALANG PAGTUTOL SA PANUKALA NG MOLDEX REAlTY INC. NA IPAGKALOOB SA METROGATE VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION ANG MGA "OPEN SPACES' AT IBA PANG "FACILlTlES" NG SUBDIBISYON SA METROGATE VILLAGE-SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NG ST. JAMES HOSPITAL, INC. PARA SA PROYEKTONG ''PROPOSED FOUR (4) STOREY COMMERCIAL BUILDING" NA MATATAGPUAN SA MARIQUITA PUEBLO, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG''BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLI NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAANG LUBONG PISO (P500,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CUMBERLAND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "CARLTON RESIDENCES" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.RESOLUTION NO. 70-2010.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 71-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CUMBERLAND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PANUKALANG "RESIDENTIAL HOUSING PROJECT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPOi LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-2010

ANG KAPASIY AHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 005-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD NG PAGLALABAS NG PONDO SA HALAGANG P88,000.00 UPANG GAMITING PAMBILI NG MGA "SPORTS SUPPLIES"SA PAGSUPORTA SA MGA PALIGANG PANG-KABATAAN NGAYONG BAKASYON NA ANG GAGAMITING PONDO AY MAGMUMULA SA SK FUND (10% NG TAUNANG BADYET).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA
NG LABING TATLONG MILYONG PISO (P13,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG PANANALAPI SI FIORITA CAGALINGAN, NA NANINIRAHAN SA BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, NA KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NA MAY KARAMDAMANG BREAST CANCER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CRC DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PANUKALANG "RESIDENTIAL HOUSING PROJECT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LABAS, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CRC DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PANUKALANG "RESIDENTIAL HOUSING PROJECT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 77-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 07-2010 NA ISINULIT NG SANGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG KAY G. ORBEL CRISOSTOMO BILANG BAGONG BARANGAY TANOD NA KAPALIT NI G. EDUARDO VILLAREZ SA BARANGAY MACABLING, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG BORLAND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PANUKALANG "CELINA PLAINS SUBDIVISION PHASE 4" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY POOC AT CAINGIN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 82-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLASNAZARENO NA PAGLAANAN NG PONDO ANG GASTUSIN PARA SA PAGBIU NG LOTE NA MAGIGING LUGAL NG DUA NATIONAL HIGH SCHOOL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 84-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALUSAK NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock