2011 ORDINANCES PAGE 2

ORDINANCE NO. 1756-2011

AN ORDINANCE REQUIRING ALL PRIVATE AND PUBLIC HEALTH AND NON HEALTH FACILITIES, ESTABLISHMENTS OR INSTITUTION TO ESTABLISH LACTATION STATION FOR LACTATING MOTHER WITHIN THEIR PRESCRIBED PLACE PRESCRIBING PANALTIES FOR VIOLATION THEREOF AND APPROPRIATING FUNDS THEREFORE AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1757-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY STO. DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN DALAWANG UBO, DALAWANG DAAN AT SIYAMNAPU'T ANIM NA PISO (P202,296.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1758-2011

AN ORDINANCE ENJOINING ALL CTNEMAS AND MOVIE THEATERS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO ADD TWO PESOS (PHP 2.00) SURCHARGE ON ALL TICKETS SOLD TO MOVIEGOERS AS CONTRIBUTION TO PHILIPPINE RED CROSS (PRC), LAGUNA CHAPTER FOR A SIX-MONTH PERIOD FROM NOVEMBER, 2011 TO APRIL, 2012 AND EVERY YEAR THEREAFTER.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1759-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG LIBO, WALONG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG PISO AT LIMAPU'T DALAWANG SENTIMO (P533,892.52) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE':

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1760-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1761-2011

AN ORDINANCE SETTING ASIDE THE IMPLEMENTATION OF ORDINANCE NO 1670-2010.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1762-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA LIBONG PISO (P9,000.00) UPANG IUKOL SA "HONORARIUM OF CEMETERY ADMINISTRATOR FOR THE MONTH OF APRIL TO DECEMBER 2011" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1763-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1764-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT NG PONDO (RE-ALIGNMENT OF FUNDS) MULA SA PINAGTIBAY NA ANNUAL INVESTMENT PLAN PARA SA TAONG 2011 NA MAY KABUUANG HALAGANG LIMAMPU'T APAT NA MILYON, ANIM NA RAAN LABING TATLONG LIBO, SIYAM NA RAAN AT DALAWAMPU'T SIYAM NA PISO (P54,613,929.00) ALINSUNOD SA ISINULIT NA TALAAN NG MGA PROYEKTO NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "T" AT SA PINAGTIBAY NA RESOLUTION NO.SERIES OF 2011 NG CITY DEVELOPMENT COUNCILNA GINAGAWA DING BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "U".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1765-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG BILYON, ISANG DAAN ANIMNAPU'T PITONG MILYON, LIMANG DAANG LIBONG PISO (P2,167,500,000.00) ALINSUNOD SA TALAAN AT BALANGKAS NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "U".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1766-2011

AN ORDINANCE ESTABUSHING A CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN IN CRISIS AND CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (CICL) IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND PROVIDING FUNDS THEREFORE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1767-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, DALAWAMPU'T APAT NA LIBO AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO (P1,024,064.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT
PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1768-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN DALAWAMPUNG LIBO, TANONG DAAN DALAWAMPU'T APAT NA PISO AT LASING PITONG SENTIMO (P420,324.17) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS''UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1769-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, TATLONG DAAN AT WALUMPU'T WALONG UBO, WALONG DAAN AT APAT NA PISO (P1,388,804.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1770-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, ANIMANPU'T PITONG LIBO, ISANG DAAN LIMAMPU'T PITONG PISO AT LASING TATLONG SENTIMO (P1,067,157.13) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1771-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAANG LIBONG PISO (P700,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1772-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN WALUMPU'T PITONG LIBO, DALAWANG DAAN AT TATLUMPU'T ISANG PISO (P687,231.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1773-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN APATNAPU'T ANIM NA LIBO, UMANG DAAN WALUMPU'T TATLONG PISO AT DALAWAMPU'T APAT NA SENTIMO (P146,583.24) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS"UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1774-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG UMANG DAAN APATNAPUT TATLONG LIBO, WALONG DAAN WALUMPUT ISANG PISO AT ANIMNAPUT TATLONG SENTIMO (P543,881.63) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1775-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA PISO, WALONG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG PISO AT PITUMPUNG SENTIMO (P256,892.70) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1776-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAANG LIBO, DALAWANG DAAN LASING WALONG PISO AT TATLUMPUT TATLONG SENTIMO (P200,218.330) ALINSUNOD SA MUNGKAHL AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1777-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN UMAMPUNG LIBO, LIMANG DAAN LIMANG PISO AT TATLUMPU'T ISANG SENTIMO (P350,505.31) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1778-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN ANIMNAPU'T ISANG LIBO, WALONG DAAN PITUMPUNG PISO (P461,870.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1779-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN APATNAPU'T WALONG LIBO, TATLONG DAAN WALUMPU'T ANIM NA PISO AT ISANG SENTIMO (P248,386.01) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1780-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHATAGA NG ANIM NA RAAN SIYAMNAPU'T WALONG LIBONG PISO (P698,000.00) ALINSUNOCL SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1781-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN ANIMNAPU'T LIMANG LIBONG PISO (P165,000.00) ALINSUNOCL SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1782-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN LABING LIMANG LIBO, TATLONG DAAN WALUMPU'T WALONG PISO AT WALUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P415,388.89) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1783-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT SAMAPUNG LIBONG PISO (PU0,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1784-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATLBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUT APAT NA MILYON, LIMANG DAAN LIMANG LIBO, LIMANG DAAN AT TATLUMPUT APAT NA PISO (P34,515,534.00) UPANG IUKOL SA "PRODUCTIVITY ENHANCEMENT INCENTIVES OF CITY GOVERNMENT OFFICIALS AND EMPLOYEES" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1785-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBO, APAT NA RAAN DALAWAMPU'T LIMANG PISO AT WALUMPU'T PITONG SENTIMO (P129,425.87) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1786-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BAUBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P200,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1787-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN WALUMPU'T WALONG LIBO, AT LIMANG DAANG PISO (P288,500.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1788-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

1

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock