2011 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1676-2011

AN ORDINANCE PROHIBITING IMPORTERS, DISTRIBUTORS,SELLERS, OWNERS AND/OR OPERATORS OF DRUGSTORES AND/OR PHARMACIES AND OTHER SIMILAR AND RELATED BUSINESS ENTITIES TO IMPORT, SELL, DISTRIBUTE UNREGISTERED, MISBRANDED AND/OR HAZARDOUS IMPORTED DRUGS, FOODS, COSMEnCS AND/OR MEDICAL DEVICES WHERE THE LABEL OF WHICH ARE IN FOREIGN CHARACTERS WITHOUT THE CORRESPONDING EQUIVALENT ENGUSH TRANSLATlONS WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTlON OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA PRESCRIBING PENALTlES FOR VIOLATlONS THEREOF, PROVIDING FUNDS, THEREFORE AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1677-2011

AN ORDINANCE REQUIRING ALL INDMDUALS,- PRIVATE AND PUBUC HEALTH FACILl11ES IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA, TO REPORT INCIDENCE OF NOTIFIABLE, COMMUNICABLE DISEASES, SYNDROMES, HEAL THRELATED EVENTS, AND CONDMONS TO LOCAL AUTHORITIES, PRESCRIBING PENALTIES THEROF APPROPRIATING FUNDS THEREFORE AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1678-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY OIL.A PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG LASING DALAWANG MILYON, ISANG DAAN SIYAMNAPUT DALAWANG UBO, ISANG DAAN APATNAPUT ISANG PISO AT PITUMPUNG SENTIMO (P12, 192, 141.70) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1679-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY BAUBAGO PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON AT UMANG DAAN UBONG PISO (P10,500,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1680-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DON JOSE PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING UMANG MILYON, ANIM NA RAAN SAMPUNG UBO, TATLONG DAAN ANIMNAPU'T TATLONG PISO AT LABING ANIM NA SENTIMO (P15,610,363.16) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1681-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALITUT PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON UMANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG UBONG PISO (P10,533,000.00) ALINSUNOD SA
MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1682-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON APAT NA RAAN ANIMNAPUT DALAWANG UBO ISANG DMN SIYAMNAPUT UMANG PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P4,462,195.20) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1683-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY APLAYA PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYONG PISO (P7,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE
COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1684-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON ISANG DAAN SIYAMNAPU'T SIYAM NA LIBO, DALAWANG DAAN APATNAPU'T DALAWANG PISO AT ANIMNAPU'T UMANG SENTIMO (P7,199,242.65) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1685-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY IBABA PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON APAT NA RAAN WALUMPU'T PITONG UBO, SIYAM NA RAAN AT LABING ISANG PISO (P4,487,911.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1686-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON WALONG DAAN PITONG UBO, WALONG DAAN AT APAT NA PISO (P8,807,804.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1687-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MILYON, APAT NA RAAN DALAWAMPU'T APAT NA UBO, APAT NA RAAN PITUMPU'T APAT NA PISO AT WALONG SENTIMO (P12,424,474.80) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1688-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA ARTIKULO IV, SEKSIYON 3, (d) NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 1576-2008 NA SA PAMAMAGITAN NITO AY BINABAGO ANG TERMINO NG HALAL NA PANGULO AT PAMUNUAN NG PANLUNGSOD NA PEDERASYON NG TODA UPANG MAGING ISANG (1) TAON NA MAGSISIMULA SA BUWAN NG MARSO NG BAWA'T TAON.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1689-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON LIMANG DAAN PITUMPU'T WALONG LIBO, ISANG DAAN AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO (P10,578,164.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1690-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY STO. DOMINGO PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG UMANG MILYON PITONG DAAN AT LABING WALONG UBONG PISO (P5,718,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1691-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MIL YON ANIM NA RAAN SIYAMNAPU'T ISANG LIBO DALAWANG DAAN AT LIMAMPU'T ANIM NA PISO (P4,691,256.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1692-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN ANIMNAPU'T ISANG UBO, WALONG DAAN APATNAPUNG PISO AT SIYAMNAPUT ISANG SENTIMO (P461,840.91) UPANG IUKOL SA "ALLOWANCES OF VOLUNTEER NURSES FOR THE PERIOD OF JANUARY 2010 TO DECEMBER 2010" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1693-2011

AN ORDINANCE DECLARING AND CONFIRMING THE LOCATION OF LAND AND BARANGAY BOUNDARIES IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA BASED ON THE TAX DECLARATION.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1694-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGBABAWAL SA SINUMANG TAO NA GUMAMIT, MAGBENTA, MAMAHAGI, MAG ANUNSYO O MAGLATHALA NG SIGARILYO O ANUMANG URI NG PRODUKTO NG TABAKO SA mNAKDANG LUGAR, NAGTATADHANA NG PANUNTUNAN NG PAGPAPATUPAD AT MGA KAUKULANG PARUSA SA SINUMANG LALABAG DITO, PAGPAPATIBAY PA RIN NG PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA SA PAGPAPATUPAD AT PARA SA IBA PANG LAYUNIN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1695-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ANIM NA MILYONG PISO (P16,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1696-2011

ANG KAUTUSANG PANGLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG BAGONG TARIPA/SINGILIN SA BAWA'T PASAHERO NG MGA LEGAL NA PAMPASAHERONG TRICYCLE SA LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1697-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI BB. AUCIA C. LAZAGA NA MAY LOTE BLG. 22, 23, AT 24, BLK. 5 NA MATATAGPUAN SA ZAVALLA VILLAGE 3 SUBD., BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITTNATALAGANG GAMIT-COMMERCIAL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1698-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYETNG BARANGAY MACABUNG PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON APAT NA RAAN SAMPUNG LIBO, DALAWANG DAAN WALUMPUTTATLONG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P8,410,283.40) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1699-2011

AN ORDINANCE REORGANIZING THE COMPOSITION OF THE CITY OF SANTA ROSA COUNCIL FOR THE WELFARE OF PERSONS WITH DISABI LITIES AND THE ESTABUSHMENT OF THE PERSONS WITH DISABILITIES AFFAIRS OFFICE (PDAO) IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA PURSUANT TO REPUBUC ACT NO. 7277, OTHERWISE KNOWN AS THE "MAGNA CARTA FOR DISABLED PERSONS", AS AMENDED BY REPUBU C ACT NO. 9442 AND AS FURTHER AMENDED BY REPUBUC 10070 AND APPROPRIATING FUNDS FOR ITS OPERATION AND MAINTENANCE, AMENDING FOR THAT PURPOSE CITY ORDINANCE NO. 1552-2008, AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1700-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MIL YON, DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T SIYAM NA UBO, UMANG DAAN SIYAMNAPU'T TATLONG PISO AT APATNAPU'T DALAWANG SENTIMO (1,269,593.42) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS"NINA G. ERNESTO E. FLORES AT G. GEORGE M. RIVERA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1701-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPU'T TATLONG UBO, APAT NA RAAN
APATNAPU'T SIYAM NA PISO AT SIYAMNAPUNG SENTIMO (P93,449.90) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS0 NINA G. LESSIE V. ANDAYA AT G. ANTONIO LUNA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1702-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT PARA SA TAONG 2011 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT UMAMPUNG UBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1703-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T APAT NA LIBO, SIYAM NA RAAN TATLUMPU'T DALAWANG PISO AT WALUMPU'T ISANG SENTIMO (P24,932.81) UPANG IUKOL SA TENNINA/ LEAVE BENEFITS NI G. FERMIN DG. BALTAZAR NG QTY VICE-MAYOR'S OFFICE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1704-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG LIBO, LIMANG DAAN ANIMNAPU'T TATLONG PISO AT LABING ISANG SENTIMO (P233,563.11) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA G. RINO C. CATINDIG, G. MARVIN M. DIA AT DR. LUISITO S. MANGAHIS NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1705-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON DALAWANG DAAN DALAWAMPUNG LIBO, WALONG DAANG PISO (P1,220,800.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1706-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN TANUMPU'T APAT NA LIBO, DALAWANG DAAN LIMAMPU'T WALONG PISO AT PITUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P234,258. 72) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1707-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN SIYAMNAPU'T LIMANG LIBO, UMANG DAAN PITUMPU'T PITONG PISO AT WALUMPUNG SENTIMO (P1,195,577.80) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL RNANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1708-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY STO. DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN PITUMPU'T LIMANG LIBO, UMANG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA PISO AT APAT NA SENTIMO (P275,596.04) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1709-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BAUBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON DALAWANG DMN WALUMPU'T PITONG PISO, PITONG DMN TATLUMPUNG PISO AT SIYAM NA SENTIMO (P1,287,730.09) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1710-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABUNG NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, ANIM NA RAAN SIYAMNAPU'F APAT LIBO, ANIM NA RAAN WALUMPU'T SIYAM NA PISO AT ANIMNAPU'F DALAWANG SENTIMO (P2,694,689.62) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1711-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN DALAWAMPUT TATLONG LIBO, ISANG DAAN TATLONG PISO AT APATNAPUT ANIM NA SENTIMO (P923,103.46) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1712-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT UMAMPUNG UBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG " LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1713-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN DALAWAMPU'T DALAWANG LIBO, SIYAM NA RAAN TATLUMPU'T WALONG PISO AT PITUMPUNG SENTIMO (P322,938.70) UPANG IUKOL SA "OVETTIME PAY OF COMELEC PERSONNEL FOR CONTINUING REGISTRATION OF VOTETS AT TERMINAL LEAVE BENEFITS OF ANNA MARIE S. MORANTE OF CITY VETERINARY OFFICE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATION.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1714-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN WALUMPUT PITONG LIBO, PITONG DAAN SIYAMNAPUT ANIM NA PISO AT WALUMPUNG SENTIMO (P587,796.80) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1715-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN LASING APAT NA LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P1,114,500.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL RNANCE COMMITTEE':

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1716-2011

ANG ORDINANCE APPROVING THE CEMETERY CODE OF THE CITY OF SANTA ROSA, PROVINCE OF LAGUNA AND PROVIDING GUIDEUNES THEREOF.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1717-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG
PITONG DAAN DALAWAMPU'T PITONG LIBO, APAT NA RAAN DALAWAMPU'T TATLONG PISO AT SIYAMNAPU'T APAT NA SENTIMO (P727,423.94) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1718-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN DALAWAMPUT LIMANG LIBONG PISO (P325,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1719-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN TATLUMPU'T DALAWANG LIBO AT SIYAM NA RAANG PISO (P432,900.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1720-2011

AN ORDINANCE ENACTING THE ENVIRONMENT CODE OF THE CITY OF SANTA ROSA, PROVINCE OF LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1721-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPANIBAGONG BATAS SA PAGBABAWAL SA PAGHIMPIL SA MGA mNAKDANG DAAN/LANSANGAN AT PAGPAPATUPAD NG PAGHILA ( TOWING) AT PAGTATAKDA NG KAUKULANG PARUSA SA MGA LALABAG.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1722-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN WALUMPU'T ANIM NA LIBO, TATLONG DAAN SIYAM NA PISO AT PITUMPU'T TATLONG SENTIMO (P686,309.73) ALINSUNOD SA MUNGKAHL AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1723-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T WALONG LIBO, DALAWANG DAAN LIMAMPU'T APAT NA PISO AT LASING SIYAM NA SENTIMO (P268,254.19) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1724-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1726-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN WALUMPUNG UBO, UMANG DAAN UMAMPU'T TATLONG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P180,553.50) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1727-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIPAT NG PALAAN (RE-ALLIGNMENT OF FUNDS) NG HALAGANG LASING SIYAM NA MILYON, WALONG DMN AT UMAMPUNG UBONG PISO (P19,850,000.00) UPANG IUKOL SA ''PROPOSED SITE DEVELOPMENT FOR SPORTS COMPLEX AT BRGY. TAGAPO, CITY OF SANTA ROSA" AT ALINSUNOD DIN SA ISINULIT NA TALAAN (RE-ALLIGNMENT OF FUNDS) NA NILAGDAAN NG PUNONG-LUNGSOD SA MUNGKAHI AT LAGDA NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE" NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "G".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1728-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSASABATAS NG PAMAMAHALA SA PAGGAMIT/PAGPAPATUGTOG NG MGA KAGAMITANG PANGMUSIKA TULAD NG "KARAOKE", "VIDEOKE" MIKROPONONG PANG-"SING-A-LONG" AT KAURI NITO O ANUMANG KAGAMITANG NAGPAPALAKAS NG TUNOG TULAD NG "SPEAKER"/MIKROPONO AT KAURI NITO NA NAGDUDULOT NG SAGABAL AT KAGULUHAN SA ORAS NG PAMAMAHINGA NG MGA MAMAMAYAN SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1729-2011

AN ORDINANCE APPROVING THE SCHEDULE OF BASE UNIT MARKET VALUES OF REAL PROPERTIES WITHIN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1729-A-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA UBONG PISO (P9,000.00) UPANG IUKOL SA "REPRESENTATION ALLOWANCE (RA TA) ADJUSTMENT FOR THE MONTH OF JULY TO DECEMBER, 2010 OF CITY VICE-MAYOR AMEL DC. GOMEZ' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATION”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1730-2011

AN ORDINANCE DECLARING JULY 10 AS "ENVIRONMENT DAY" IN THE CITY OF SANTA ROSA, PROVINCE OF LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1731-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN APATNAPU'T APAT NA LIBO, LIMANG DAAN DALAWAMPU'T ISANG PISO AT APATNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P144,521.42) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATION"UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1732-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPU'T APAT NA LIBO, APAT NA RAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA PISO AT APATNAPU'T PITONG SENTIMO (P74,429.47)A ALINSUNOD SA PAG-AARAL AT MUNGKAHI NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1733-2011

AN ORDINANCE REQUIRING ALL BUSINESS, PUBUC TRANSPORTAnON TERMINALS, COMMERCIAL AND INS11TUnONAL ESTABUSHMENTS IN THE ENnRE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO DISPLAY IN THEIR ESTABUSHMENTS, SIGNAGE THAT THEY WELCOME AND OFFER BENEFITS/PRMUGES TO PERSONS WITH DISABIUTIES,

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1734-2011

AN ORDINANCE REQUIRING ALL BUSINESS, PUBLIC TRANSPORTATION, COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL ESTABLISHMENTS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO ADHERE TO THE PROVISIONS OF REPUBLIC ACT NO. 7277, AS FURTHER AMENDED BY REPUBLIC ACT NO. 9442 AND AS FURTHER AMENDED BY REPUBLIC ACT NO. 10070, OTHERWISE KNOWN AS "MAGNA CARTA FOR DISABLED PERSONS", FOR THEIR PRMUGES AND INCENTIVES AS PROVIDED BY THE LAW.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1735-2011

AN ORDINANCE IMPLEMENTING AND ENFORONG THE PROVISIONS OF REPUBLIC ACT NO. 9208, OTHERWISE KNOWN AS THE "ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS ACT OF 2003" AND ITS IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS, PRESCRIBING PENALTIES FOR CERTAIN ACTS OR OMISSIONS VIOLATIVE OF THIS ORDINANCE, AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1736-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA UBO, WALONG DMN LABING WALONG PISO AT LABINGWALONG SENTIMO (P9,818.18) UPANG IUKOL SA "ALLOWANCES OF VOLUNTEER NURSES FOR THE PERIOD OF JANUARY 2010 TO DECEMBER 2010' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1737-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAAN PITUMPU'T TATLONG UBO, UMANG DAAN WALUMPU'T ANIM NA PISO AT UMAMPU'T TATLONG SENTIMO (P673,586.53) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS"UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1738-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITUT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1739-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1740-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI BB. DIVINA LAFRACES NA MAY LOTE BLG. 17 AT 19, BLK. 2 NA MATATAGPUAN SA RIZAL BLVD., BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT-COMMERCIAL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1741-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 70-'98 NA NAGTATALAGA SA DAANG OLYMPUS ORCLE, OLYMPIA SUBDIVISION, BARANGAY LABAS BILANG ISANG PATUNGUHANG DAAN ( ONE WAY STREET).

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1744-2011

AN ORDINANCE CREATING AND OR REORGANIZING POSITIONS TO BE INCLUDED IN THE PLANTILLA OF PERSONNEL OF THE SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL FOR FOUR (4) MAJOR DIVISIONS OF MEDICINE (INTERNAL MEDIONE SG 26, OBSTETRICTS AND GYNECOLOGY SG 26, PEDIATRICS SG 26, AND SURGERY AND ANESTHESIOLOGY SG 26) TO BE EMPLOYED FOR SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL, APPROPRIATING FUNDS FOR ITS OPERATIONS FOR CALENDAR YEAR 2012 BUDGET AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1745-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING APAT NA MILYON, TATLONG DAAN SIYAMNAPU'T LIMANG LIBO, LIMANG DAAN WALUMPU'T DALAWANG PISO AT LABING ANIM NA SENTIMO (P14,395,582.16) UPANG IUKOL SA "FULL IMPLEMENTATION OF THE 2ND TRANCHE SALARY STANDARDIZATION FOR THE YEAR 2011 FOR REGULAR AND CASUAL EMPLOYEES OF CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA FOR THE PERIOD OF JULY 01 TO DECEMBER 31, 2011" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITION”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1746-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LASING ISANG LIBONG PISO LIMANG DAAN APATNAPU'T LIMANG PISO AT LASING UMANG SENTIMO (PLL,545.15) PARA SA "ADDITIONAL TERMINAL LEAVE BENEFITS OF JOSE BASCON OF SECURITY OFFICE” NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1747-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO, SIYAMN NA RAAN TATLUMPU'T SIYAM NA PISO AT SIYAMNAPU'T LIMANG SENTIMO (P62,939.95) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1748-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIPAT NG PALAAN (RE-ALLIGNMENT OF FUNDS) NG HALAGANG LIMANG MILYONG PISO (P5,000,000.00) UPANG IUKOL SA "COMPUTERIZATION OF THE GENERAL REVISION OF PROPERTY ASSESSMENTS” ALINSUNOD SA ISINULIT NA CITY DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION NO. 01, SERIES OF 2011 NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "M”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1749-2011

ANG KAUTUSAN NA NAGTATALAGA SA BAGONG DMN SA NASASAKOP NG BARANGAY TAGAPO NA NAG-UUGNAY SA PAMBANSANG LANSANGAN AT SA BARANGAY KANLURAN PATUNGO SA SENTRO NG KALUNSURAN NG SANTA ROSA, LAGUNA BILANG "MAYOR LEON C. ARCILLAS BOULEVARD".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1750-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO, DALAWANG DAAN PITUMPU'T ISANG PISO AT ANIMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P62,271.62) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS"UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1751-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN PITUMPUNG LIBO, ISANG DAAN AT DALAWAMPUNG PISO (P470,120.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1752-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN APATNAPU'T SIYAM NA LIBO, WALONG DAAN WALUMPUNG PISO AT WALUMPUNG SENTIMO (P249,880.80) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL ANANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1753-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN DALAWAMPU'T DALAWANG LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P122,500.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEEN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1754-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T TATLONG LIBO, ISANG DAAN ANIMNAPU'T APAT NA PISO AT WALUMPU'T UMANG SENTIMO (P63,164.85) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIILLIONS''UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1755-2011

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN DALAWAMPUNG UBONG PISO (P120,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL ANANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock