2012 ORDINANCES PAGE 2

ORDINANCE NO. 1871-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, ISANG DMN PITUMPU'T ISANG LIBO, TATLONG DMN TATLONG PISO AT DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P1,171,303.25) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1872-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1873-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN LIMAMPUT SIYAM NA LIBO, ISANG DAAN WALUMPUT WALONG PISO AT ANIMNAPUT WALONG SENTIMO (P759,188.68) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1874-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LASING SIYAM NA LIBO AT TATLONG DAAN AT LIMAMPUT WALONG PISO (P319,358.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1875-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN DALAWAMPUNG LIBO, ANIM NA RAAN SIYAMNAPUT SIYAM NA PISO AT LASING ANIM NA SENTIMO (P420,699.16) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1876-2012

AN ORDINANCE CREATING, INSTITUTING, AND APPROVING POLICI ES ON THE IMPLEMENTATION OF FLY-NOW WORK ABROAD PAY-LATER PROGRAM FOR SKILLED WORKERS AND PROFESSIONALS, APPROPRIATING AND ALLOCATING FUNDS, AND FOR OTHER PURPOSES (AS PROVIDED FOR UNDER THE APPROVED RESOLUTION NO. 13-2011).

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1877-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG BILYON, TATLONG DAAN WALUMPUNG MILYON, ISANG DAAN LASING DALAWANG LIBO, ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T DALAWANG PISO AT LIMANG SENTIMO (P2,380,112,662.05) ALINSUNOD SA TALAAN AT BALANGKAS NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "O".

 VIEW DOCUMENT

1

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock