2012 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1789-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1790-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT SAMPUNG LIBONG PISO (P110,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1791-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY LABAS PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON, SIYAM NA RAAN PITUMPU'T PITONG LIBO, DALAWANG DAAN PITUMPU'T WALONG PISO AT PITUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P8,977,278.72) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1792-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DITA PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ISANG MILYON, APAT NA RAAN LABING WALONG LIBO, DALAWANG DAAN ANIM NA PISO AT PITUMPUNG SENTIMO (P11,418,206.70) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1793-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY BAUBAGO PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ISANG MILYONG PISO (P11,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1794-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALITUT PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ISANG MILYON, ISANG DAAN APATNAPU'T ANIM NA LIBO, TATLONG DAAN PITUMPU'T WALONG PISO (P11,146,378.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1795-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ISANG MILYON, DALAWAMPU'T APAT NA LIBO, DALAWANG DAAN UMAMPU'T ANIM NA PISO AT SIYAMNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P11,024,256.99) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1796-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY IBABA PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, PITUMPUNG LIBO, WALUMPU'T SIYAM NA PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P5,070,089.20) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1797-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING APAT NA MILYON, ISANG DAAN DALAWAMPU'T LIMANG LIBO, SIYAM NA RAAN PITUMPU'T WALONG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P14,125,978.40) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1798-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYONG PISO (P8,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE
COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1799-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY APLAYA PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, PITONG DAAN TATLUMPU'T LIMANG LIBO AT LABING WALONG PISO (P7,735,018.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1800-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY STO. DOMINGO PARA SA TAONG 2012 NA
NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYONG PISO (P7,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1801-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MAARKET AREA PARA SA TAONG 2012 NA
NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON, SIYAM NA RAAN DALAWAMPU'T ISANG LIBO, ISANG DAAN AT SIYAMNAPU'T LIMANG PISO (P9,921,195.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1802-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DILA PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING TANONG MILYON, SIYAMNARAAN DALAWAMPU'T APAT NA LIBO, ISANG DAAN AT PITUMPU'T PITONG PISO (P13,924,177.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1803-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYETNG BARANGAY SINALHAN PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON, APATNAPUNG LIBO, WALONG DAAN APATNAPU'T LIMANG PISO (P9,040,845.00)
ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1804-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DON JOSE PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING TATLONG MILYON, LIMANG DAAN PITUMPU'T WALONG LIBO, SIYAM NA RAAN LABING WALONG PISO AT PITUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P13,578,918.79) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1805-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MACABUNG PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, ANIM NA RAAN TATLUMPU'T TATLONG LIBO, SIYAM NA RAAN AT PITUMPU'T LIMANG PISO (P7,633,975.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1806-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T ISANG LIBO, TATLONG DAAN AT TATLUMPU'T ANIM NA PISO (P4,661,336.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1807-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK PARA SA TAONG 2012 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON, ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T ANIM NA LIBO, ISANG DAAN DALAWAMPU'T ISANG PISO AT ANIM NA SENTIMO (P4,626,121.06) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1808-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAAN SAMPUNG LIBO, ANIM NA RAAN
LIMAMPU'T ISANG PISO AT DALAWAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P710,651.26) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS" NI BB. ELVIRA L. MANALO AT "BACKWAGES AND OTHER EMOLUMENTS" NI G. RICARDO G. BARAHIL NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1809-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, PITUMPU'T APAT NA LIBO, SIYAM NA RAAN APATNAPUNG PISO AT WALUMPU'T ANIM NA SENTIMO (P1,074,940.86) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1810-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG
LASING ANIM NA MILYON, AT LIMANG DAANG LIBONG PISO (P16,500,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1811-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T ANIM NA UBONG PISO (P66,000.00) UPANG IUKOL SA "TRANSPORTATION ALLOWANCE (TA)" NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD SECRETARIAT NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1812-2012

AN ORDINANCE ON THE USE, MANAGEMENT AND DISPOSITION OF THE TB DOTS PACKAGE FROM THE PHIUPPINE HEALTH INSURANCE CORPORATION (PHILHEALTH) OF THE SANTA ROSA PPMD UNIT OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1813-2012

AN ORDINANCE APPROVING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OMNIBUS TERM LOAN AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND THE LAND BANK OF THE PHILIPPINES, THE SPECIFIC PURPOSE AND AUTHORITY TO WAIVE THE RIGHTS OF THE CITY TO CONFIDENTIALITY OF INFORMATION PURSUANT TO THE PROVISION OF SECTION 2 AND 3 OF REPUBLIC ACT NO. 1405 AND OTHER LAWS RELATIVE TO THE SECRECY OF BANK DEPOSITS.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1814-2012

AN ORDINANCE AUTHORIZING ALL MOVIE HOUSES/CINEMAS WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF THE CITY OF SANTA ROSA, TO ADD AND COLLECT PHP 2.00 SURCHARGE ON ALL TICKETS SOLD TO MOVIEGOERS AS CONTRIBUTION TO THE BOY SCOUTS OF THE PHIUPPINES, CITY OF SANTA ROSA COUNCIL DURING THE SCOUTING MONTH OF OCTOBER FROM OCTOBER 1 TO 31, 2012 AND EVERY YEAR THEREAFTER, AS CONTINUING SUPPORT TO THE YOUTH DEVELOPMENT PROGRAMS OF THE BOY SCOUTS OF THE PHILIPPINES, CITY OF SANTA ROSA COUNCIL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1815-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG UMAMPU'T ISANG LIBO, WALONG DAAN LABING TATLONG PISO AT DALAWAMPU'T DALAWANG SENTIMO (P51,813.22) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MR. JOSELITO P. CRUZ OF CITY VETERINARY OFFICE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1816-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1817-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1818-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABUNG NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1819-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI BB. VICTORIA LA TORRE NA MAY LOTE BLG. 5 AT 7 BLK. 2, MATATAGPUAN SA SANTA ROSA DE LIMA SUBDIVISION, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT-COMMERCIAL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1820-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BAUBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG
MILYON, APAT NA RAAN AT LIMAMPUNG UBONG PISO (P1,450,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1821-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BAUBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1822-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN SIYAMNAPUNG LIBO, PITONG DAAN TATLUMPU'T APAT NA PISO AT UMAMPU'T DALAWANG SENTIMO (P390,734.52) ALLNSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1823-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABUNG NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN TATLUMPU'T DALAWANG UBO, TATLONG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG PISO AT TATLUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P932,362.32) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1824-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, ANIM NA RAAN WALUMPUT ISANG UBO, AT UMANG DAANG PISO (P1,681,500.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1825-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY STO. DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN SIYAMNAPU'T LIMANG LIBO, LIMANG DAAN ANIMNAPUNG PISO AT PITUMPU'T LIMANG SENTIMO (P495,560.75) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1826-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN
PITUMPU'T APAT NA LIBO, SIYAM NA RAAN PITUMPU'T ANIM NA PISO AT TATLUMPU'T APAT NA SENTIMO (P174,976.34) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1827-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI PASTOR LEONILO ANDAL NG FAITHFUL GRACE CHRISTIAN SCHOOL PARA SA LOTE BLG. 20 BLOCK 15 NA MATATAGPUAN SA CELINA PLAINS SUBDIVISION, BARANGAY
LABAS, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUTIONAL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1828-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN DALAWAMPU'T ISANG LIBONG PISO (P121,000.00) UPANG IUKOL SA "REPRESENTATION ALLOWANCE (RA/TA) OF THE OFFICE OF THE MANPOWER AND
DEVELOPMENT FOR THE MONTH OF FEBRUARY TO DECEMBER, 2012" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS
FROM VACANT POSITIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1829-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPUT APAT NA UBO, TATLONG DMN SIYAMNAPU'T ANIM NA PISO AT APATNAPU'T ISANG SENTIMO (P64,396.41) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS
OF MR. ROBERTO DC DE GUZMAN, JR. OF CITY VICE-MAYOR'S OFFICE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS
FROM VACANT POSITIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1830-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P392,500.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1831-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P160,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE
COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1832-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN PITUMPU'T PITONG LIBO, WALONG DAAN DALAWAMPU'T DALAWANG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P377,822.60) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1833-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG MILYON, ANIMNARAAN SIYAMNAPU'T PITONG LIBO, WALONG DAAN SIYAM NA PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P7,697,809.20) UPANG IUKOL SA "FULL
IMPLEMENTATION OF THE SECOND TRANCHE IMPLEMENTATION OF SALARY STANDARDIZATION OF OFY OFFICIALS, REGULAR
AND CASUAL EMPLOYEES AS PER DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT (DBM) CIRCULAR NO. 95 DATED JUNE 29, 2010.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1834-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T WALONG MILYON, SIYAM NA RAAN LABING
ISANG UBO, PITONG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA PISO AT ANIMNAPU'T APAT NA SENTIMO (P38,911,756.64) UPANG IUKOL SA "THIRD TRANCHE IMPLEMENTATION OF SALARY STANDARDIZATION OF CITY OFFICIALS, REGULAR AND CASUAL EMPLOYEES FOR THE BUDGET YEAR 2012 AS PER DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT (DBM) CIRCULAR NO. 97 DATED MAY 11, 2011.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1835-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T LIMANG LIBO, TATLONG DAAN LABING LIMANG PISO AT ANIMNAPU'T TATLONG SENTIMO (P55,315.63) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MS. PERLITA DC PARAO OF CITY CIVIL REGISTRAR'S OFFICE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1836-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, ISANG DAAN PITUMPU'T ISANG LIBO, UMANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG PISO AT DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P1,171,533.25) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1837-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN DALAWAMPU'T DALAWANG LIBO, WALONG DAAN DALAWAMPU'T PITONG PISO AT SIYAMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P322,827.92) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1838-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUT APAT NA UBONG PISO (P24,000.00) UPANG IUKOL SA "ALLOWANCE OF THE DEPLOYED NURSES FOR HEALTH ENHANCEMENT AND LOCAL SERVICE (RNHEA/S) PROJECT OF THE DEPARTMENT OF HEALTH (DOH) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1839-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN TATLUMPUT APAT NA LIBO, ANIM NA RAAN WALONG PISO AT ISANG SENTIMO (P434,608.01) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1840-2012

AN ORDINANCE DEFINING THE POWERS AND FUNCTIONS, AND OTHER PURPOSES OF THE CITY URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING BOARD.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1841-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN APATNAPUT APAT NA LIBO, ISANG DAAN PITUMPUT PITONG PISO AT LIMAMPUT ISANG SENTIMO (P144,177.51) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS' NINA G. MACARIO O. MILA NG CIVIL SECURITY OFFICE AT DR. RYAN M. ARISTORENAS NG CITY HEALTH OFFICE II NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA"LUMPSUM APPROPRIATIONS”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1842-2012

AN ORDINANCE APPROVING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OMNIBUS TERM LOAN AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND THE LAND BANK OF THE PHILIPPINES, THE SPECIFIC PURPOSE AND AUTHORITY TO WAIVE THE RIGHTS OF THE CITY TO CONFIDENTIALITY OF INFORMATION PURSUANT TO THE PROVISION OF SECTION 2 AND 3 OF REPUBLIC ACT NO. 1405 AND OTHER LAWS RELATIVE TO THE SECRECY OF BANK DEPOSITS.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1843-2012

ORDINANCE IMPLEMENTING AND PROVIDING FOR BENEFITS AND PRIVILEGES TO CITY OF SANTA ROSA SINGLE PARENTS AND THEIR CHILDREN AND PRESCRIBING PENALTIES VIOLATIVE TO THIS ORDINANCE AND APPROPRIATING FUNDS THEREFORE AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1844-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI GNG. ANA ELIZABETH C. DEFANTE NA MAY LOTE BLG. 1, BLOCK 8, NA MATATAGPUAN SA CELINA PLAINS SUBDIVISION PHASE 3, BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENTIAL AY IBNATALAGANG GAMITINSTITUTIONAL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1845-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT UMAMPUNG UBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1846-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1847-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING ANIM NA LIBO, DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T ISANG PISO AT APATNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P16,291.49) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS NI BB. ANITA 0. QUISING NG CITY GENERAL SERVICES OFFICE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1848-2012

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1849-2012

AN ORDINANCE AMENDING THE CITY ORDINANCE NO. 1677-2011 MANDATING THE REPORTING OF COMMUNICABLE DISEASES, FURTHER LISTING OTHER INFECTIOUS DISEASE FOR REPORTING, AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1850-2012

AN ORDINANCE PROMOTING POSIDVE AND NON-VIOLENT FORMS OF DISCIPLINE OF CHILDREN, PROHIBIDNG CORPORAL PUNISHMENT AND ALL FORMS OF DEGRADING AND HUMILIATING PUNISHMENT OF CHILDREN AND PROVIDING PENALTIES THEREOF.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1851-2012

AN ORDINANCE APPROVING THE TERMS AND CONDITTONS OF THE OMNIBUS TERM LOAN AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA ANG THE LAND BANK OF THE PHILIPPINES, THE SPECIFIC PURPOSE OF FINANCING - MULTI-PURPOSE STADIUM/ARENA, AND THE AUTHORITY TO WAIVE THE RIGHTS OF THE CITY TO CONFIDENTIALITY OF INFORMATION PURSUANT TO THE PROVISION OF SECTION 2 AND 3 OF THE REPUBLIC ACT NO. 1405 AND OTHER LAWS RELATIVE TO THE SECRECY OF BANK DEPOSITS.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1852-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA ''SUPPLEMENTAL BUDGET" NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPU'T PITONG MILYON DALAWANG DAAN AT UMAMPUNG UBONG PISO (P27,250,000.00) NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "M" ALINSUNOD SA ''CITY DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION NO. 02, SERIES OF 2012- A RESOLUTION APPROVING THE RE-ALIGNMENT OF THE 2012 ANNUAL INVESTMENT PROGRAM FROM VARIOUS INFRASTRUCTURE PROJECTS TO PRIORITY PROJECTS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1853-2012

AN ORDINANCE PEREMPTORILY REQUIRING THE PRIVATE AND PUBLIC HEALTH FAOLITTES TO RECORD THE OCCURRENCE OF DEATH AND TO CERTIFY THE SAME IN ACCORDANCE WITH THE LAW ON CIVIL REGISTRATION, PROVIDING THE PENALTIES THEREFORE AND FOR OTHER PURPOSES REPRESENTED.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1854-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN WALUMPUT DALAWANG LIBO, ANIMNARAAN AT DALAWAMPUT ISANG PISO AT DALAWAMPUT ISANG SENTIMO (P382,621.21) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS"UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1855-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1856-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MAUTLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1857-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT UMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE":

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1859-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1860-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY STO. DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN AT SIYAMNAPUNG LIBONG PISO (P890,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1861-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'F ANIM NA MIL YON, !SANG DAAN AT APATNAPUNG LIBO, DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P46,140,250.00) UPANG IUKOL SA PAGKAKALOOB NG PRODUCTIVITY ENHANCEMENT INCENTIVE (PEI) SA MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD, ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA TALAAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1862-2012

AN ORDINANCE CREATING, INSTITUTING, APPROVING POLICIES ON THE IMPLEMENTATION OF STUDY-NOW-PAY-LATER
PROGRAM FOR POOR BUT DESERVING STUDENTS OF SANTA ROSA. APPROPRIATING ALLOCATING FUNDS AND FOR OTHER
PURPOSES (AS PROVIDED FOR UNDER THE APPROVED RESOLUTION NO. 13-2011).

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1863-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPUNG LIBONG PISO (P40,000.00) UPANG IUKOL SA ''ALLOWANCE OF THE DEPLOYED NURSES FOR HEALTH ENHANCEMENT AND LOCAL SETVICE (RNHEALS) PROJECT OF THE DEPARTMENT OF HEALTH (DOH)" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1864-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN APATNAPU'T DALAWANG UBO, WALONG DMN AT TATLUMPU'T SIYAM NA PISO (P642,839.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1865-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN PITUMPUT ISANG LIBO, ISANG DMN PITUMPUNG PISO AT APATNAPUT TATLONG SENTIMO (P871,170.43) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1866-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAANG UBONG PISO (P300,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1867-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT UMAMPUNG UBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1868-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1869-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT SAMPUNG UBONG PISO (P110,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1870-2012

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN ANIMNAPUT APAT NA LIBO, DALAWANG DAAN AT APATNAPUNG PISO (P564,240.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock