2014 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1940-2014

AN ORDINANCE PROVIDING FOR A GENDER AND DEVELOPMENT CODE OF THE CITY OF SANTA ROSA AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1967-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DILA PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG LASING ANIM NA MIL YON, TATLONG DAAN ANIMNAPUNG LIBO, LIMANG DAAN ANIMNAPUNG PISO AT PITUMPU'T PITONG SENTIMO (P16,360,560.77) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1968-2014

AN ORDINANCE AUTHORIZING THE ANNUAL BUDGET FOR THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA FOR THE FISCAL YEAR 2014 IN THE AMOUNT OF ONE BILLION NINE HUNDRED FIFTY FIVE MILLION SIX HUNDRED EIGHTY THOUSAND PESOS (P1,955,680,000.00)COVERING THE VARIOUS EXPENDITURES FOR THE OPERATION OF THE CITY GOVERNMENT FOR FISCAL YEAR 2014, AND APPROPRIATING THE NECESSARY FUNDS FOR THE PURPOSE.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1969-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY LABAS PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ISANG MILYON, ISANG DAAN DALAWAMPUNG LIBO, LIMANG DAAN PITUMPU'T
ISANG PISO AT SIYAM NA SENTIMO (P11,120,571.09) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1970-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON, LIMANG DAAN LABING PITONG LIBO AT
DALAWAMPU'T PITONG PISO (P10,517,027.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL
FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1971-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY APLAYA PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON, TATLONG DAAN LABING AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P10,350,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1972-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING APAT NA MILYON, AT LIMANG DAANG LIBONG PISO (P14,5OO,OOO.OO) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1973-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ISANG MILYONG PISO (P11,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL
FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1974-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DON JOSE PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPU'T ISANG MILYON, LIMANG DAAN PITUMPU'T LIMANG LIBO, PITONG DAAN LIMAMPU'T WALONG PISO AT LIMAMPU'T DALAWANG SENTIMO (P21,575,758.52) ALINSUNOD
SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1975-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY IBABA PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, ISANG DAAN TATLUMPU'T SIYAM NA LIBO, LIMANG DAAN AT LIMAMPU'T DALAWANG PISO (P6,139,552.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE
COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1976-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MACABLING PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MIL YON AT LIMANG DAANG LIBONG PISO (P12,S00,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1977-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING APAT NA MILYON, SIYAM NA RAAN WALUMPU'T WALONG LIBO, DALAWANG DAAN AT SIYAMNAPUNG PISO (P14,988290.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE''.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1978-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG LASING WALONG MILYON, DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T LIMANG LIBO, DALAWANG DAAN APATNAPU'T SIYAM NA PISO AT WALONG SENTIMO (PLS,225,249.08) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE''.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1979-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY STO. DOMINGO PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING TATLONG MILYON, AT PITONG DAANG LIBONG PISO (P13,700,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AA RAL NG "LOCAL ANANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1981-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN PARA SA TAONG 2014 NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, ANIM NA RAAN LABING APAT NA LIBO, ANIM NA RAAN TATLUMPU'T LIMANG PISO AT DALAWAMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P6,614,635.29) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1982-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN WALUMPU'T LIMANG LIBO, ANIM NARAAN APATNAPU'T DALAWANG PISO AT LABING ISANG SENTIMO (P785,642.11) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1983-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, APAT NA RAAN WALUMPUNG LIBO, LIMANG DAAN AT APAT NA PISO (P6,480,504.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE",

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1984-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG LABING TATLONG MILYON, DALAWANG DAANG LIBO, WALUMPU'T TATLONG PISO AT DALAWAMPU'T PITONG SENTIMO (P13,200,083.27) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1985-2014

AN ORDINANCE AMENDING THE PROVISION IN ORDINANCE 1744, S-2011 TO FURTHER STRENGTHEN THE SERVICE CAPABILITY OF SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL BY PROVIDING ADDITIONAL PRESENCE OF IDENTIFIED MEDICAL SPECIALIST AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1986-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG LABING LIMANG MILYON, LIMANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P15,550,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1987-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG LABING LIMANG MILYON, APAT NA RAAN DALAWANG LIBO, WALONG DAAN SIYAMNAPU'T APAT NA PISO AT WALUMPUNG SENTIMO (P15,402,894.80) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1988-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG MILYON, LIMANG DAAN AT APATNAPU'T ISANG LIBONG PISO (P5,541,000.00) UPANG IUKOL SA "ANNIVERSARY BONUS OF 1,847 CITY GOVERNMENT EMPLOYEES @ P3,000.00 EACH"NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1989-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI BB. NECEMOVA S. PINEDA NA MAY LOTE BLG. 3, 5, 7, 9 AT 11 BLOCK 30 NA MATATAGPUAN SA GARDEN VILLAS SUBDIVISION, BARANGAY MALUSAK, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT INSTITUTIONAL.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1991-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI ENGR. ARIES M. VICENTE NG MASTERPIECE ASIA PROPERTIES, INC. NA MAY LOTE BLG. 2044-A-2 NA MATATAGPUAN SA BARNAGAY STO. DOMINGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-INDUSTRIAL AY ITINATALAGANG GAMIT-COMMERCIAL.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1992-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013"UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1993-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITUMPU'T ISANG LIBO, ANIM NA RAAN WALUMPU'T WALONG PISO AT LABING ANIM NA SENTIMO (P71,688.16) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1994-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUT LIMANG LIBO, ISANG DAANG PISO AT LIMAMPUT WALONG SENTIMO (P55,100.58) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013' UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1995-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN PITUMPUT PITONG LIBO, SIYAM NA RAAN LIMAMPUT APAT NA PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P177,954.20) UPANG IUKOL SA "REPRESENTATION AND TRANSPORTATION ALLOWANCE OF SPECIAL COUNSEL FROM JANUARY 13 TO DECEMBER 31, 2013 NG PROSECUTOR 'S OFFICE" NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013"

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1996-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON, LIMAMPU'T LIMANG UBO, WALONG DAAN TATLUMPU'T DALAWANG PISO AT APATNAPU'T LIMANG SENTIMO (P2,055,832.45) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1997-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON, ISANG DAAN LABING DALAWANG LIBO, ISANG DAAN TATLUMPUT DALAWANG PISO AT APATNAPUT DALAWANG SENTIMO (P1,112,132.42) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM 2013''UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1998-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAUT-GAMIT NG LUPAIN NI BB. NAOMI R. VELANDRES NA MAY LOTE BLG. 49 BLK. 2 NA MATATAGPUAN SA DIA-LEYCO, SUBD., BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENTIAL AY mNATALAGANG GAMIT-INSTITUTIONAL.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1999-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUNG MILYON, ISANG DAAN DALAWANG LIBO AT APAT NA RAANG PISO (P20,102,400.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA "ACQUISITION OF 4,420 SQ. M. LOT FOR THE PROPOSED RIGHTY-OF-WAY TO THE EXISTING RELOCATION SITE I, II, III AND GAWAD KALINGAN PROJECT LOCATED AT BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA. "

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2000-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA RAAN DALAWANG LIBO, ISANG DAAN ANIMNAPU'T ISANG PISO AT TATLUMPU'T WALONG SENTIMO (P902,161.38) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM 2013"UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2001-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG MILYON, UMANG DAAN LABING ANIM NA UBO, PITONG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG PISO AT ANIMNAPU'T WALONG SENTIMO (P7,516,792.68) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2002-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG MILYON, ISANG DAAN APATNAPU'T LIMANG LIBONG PISO (P7,145,000.00) UPANG IUKOL SA "LOYALTY AWARD 2014 OF CITY GOVERNMENT EMPLOYEES" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''2013 SAVINGS" ALINSUNOD SA PINAGTIBAY NA PROGRAM ON AWARDS & INCENTIVES FOR SERVICE EXCELLENCE (PRAISE) NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA PINAGTIBAY NG CIVIL SERVICE COMMISSION.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2003-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN TATLUMPU'T TATLONG LIBO, DALAWANG DAAN LABING WALONG PISO AT DALAWAMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P433,218.29) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2004-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLATAAN NG HALAGANG PITONG DAAN DALAWAMPU'T APAT NA LIBO, APAT NA RAAN SIYAMNAPU'T ISANG PISO AT TATLUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P724,491.39) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2005-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON, WALONG DAAN ISANG LIBO AT APAT NA RAANG PISO (P1,801,400.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA "SALARIES AND OTHER EMOLUMENTS OF ADDITIONAL TWENTY (20) CASUAL EMPLOYEES OF CITY DISASTER RISK REDUCTION MANANGEMENT OFFICE''.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2006-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON, TATLONG DAAN PITUMPUNG LIBO, PITONG DAAN AT WALUMPU'T DALAWANG PISO (P1,370,782.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2007-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI G. MARIO A. NOCHE, PRESIDENTE NG COMMONWEALTH INSURANCE COMPANY NA MAY LOTE BLG. 28, BLOCK 2, PHASE 1-B SAN LORENZO SOUTH NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT-COMMERCIAL.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2008-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET' NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG MILYON, ISANG DAAN TATLUMPU'T SIYAM NA LIBO, LIMANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG PISO AT SIYAMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P5,139,533.92) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA MGA GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD NA ANG TALAAN AY GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TAN DANG "I".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2009-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMAMPU'T APAT NA MILYON, ANIM NA RAAN WALUMPU'T PITONG LIBONG PISO (P54,687,000.00) NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKAL SA MGA GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSAD NA ANG TALAAN AY GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITA AT NILAGYAN NG TANDANG "J".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2010-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) UPANG IUKOL SA "INSURANCE AND REGISTRATION OF GOVERNMENT VEHICLES NG CITY GENERAL SETVICES OFFICE' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM 2013'.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2011-2014

AN ORDINANCE APPROVING THE RULES OF PROCEDURE GOVERNING ADMINISTRATIVE CASES FILED AND ENDORSED AT SANGGUNIANG PANLUNGSOD OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2012-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET'' NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON, LIMANG DAAN DALAWAMPUNG LIBO, LABING ANIM NA PISO AT DALAWAMPUT WALONG SENTIMO (P2,520,016.28) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "2013 SAVINGS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2013-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, ANIM NA RAAN DALAWAMPUT DALAWANG LIBO, WALONG DAAN SIYAMNAPUT PITONG PISO AT DALAWAMPUT ISANG SENTIMO (P2,622,897.21) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2014-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPUT TATLONG MILYON, WALONG DAAN TATLUMPUT DALAWANG LIBO, ANIM NA RAAN AT DALAWAMPUNG PISO (P43,832,620.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013' UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2015-2014

AN ORDINANCE ESTABLISHING THE CITY OF SANTA ROSA ONE STOP MIGRATION RESOURCE CENTER, APPROPRIATING FUNDS THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2016-2014

AN ORDINANCE ESTABLISHING PROCEDURAL GUIDELINES & REQUISITES PRIOR TO ACCREDITATION OF NONGOVERNMENT ORGANIZATIONS, PEOPLES ORGANIZATIONS & OTHERS WITHIN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2017-2014

AN ORDINANCE REQUIRING DAY CARE/EARLY CHILHOOD LEARNING CENTER/ SCHOOLS & DEPARTMENT OF
EDUCATION (DEPED) RUNNED SCHOOLS WITHIN THE CITY OF SANTA ROSA TO INCLUDE BIBLE BASED STORIES
IN THEIR CURRICULUM FOR AS EARLY AS PRE-SCHOOLERS TO INCULCATE MORAL DEVELOPMENT AT AN EARLY
AGE.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2018-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET' NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON, WALONG DAAN DALAWANG LIBO, DALAWANG DAAN AT LIMAMPUT TATLONG PISO (P2,802,253.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2019-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET' NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG MILYON, TATLONG DAAN AT PITUMPUT LIMANG LIBONG PISO (P5,375,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2020-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET' NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYONG PISO (P2,000,000.00) NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG PANLUNGSOD.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2022-2014

AN ORDINANCE AUTHORIZING THE ANNUAL BUDGET FOR THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA FOR THE FISCAL YEAR 2015 IN THE AMOUNT OF TWO BILLION NINETY FOUR MILLION NINE HUNDRED FORTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY SIX PESOS AND NINETY-TWO CENTAVOS (P2, 094,942,576.92) COVERING THE VARIOUS EXPENDITURES FOR THE OPERATION OF THE CITY GOVERNMENT FOR FISCAL YEAR 2015, AND APPROPRIATING THE NECESSARY FUNDS FOR THEPURPOSE.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2023-2014

AN ORDINANCE PRESCRIBING THE GUIDELINES IN GRANTING PERMITS AND CLEARANCES FOR THE DEVELOPMENT AND OPERATION OF GASOLINE PUMPS AND GASOLINE STATIONS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2024-2014

AN ORDINANCE GRANTING TAX RELIEF TO DELINQUENT REAL PROPERTY TAXPAYERS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA THROUGH THE CONDONATION AND/OR CANCELLATION OF PENAL TIES, INTEREST AND SURCHARGES IMPOSED THEREIN FROM DECEMBER 1, 2014 TO MAY 31, 2015.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2025-2014

AN ORDINANCE CREATING THE SANTA ROSA MULTI-SECTORAL STI, HIV AND AIDS COUNCIL AND ITS TECHNICAL WORKING GROUP, FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF SEXUALLY-TRANSMITTED INFECTIONS (STI), HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) AND ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS), DEFINING ITS FUNCTIONS, PROVIDING RESPONSE, APPROPRIATING FUNDS AND OTHER RELATED PURPOSES.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2026-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET" NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN TATLONG LIBO, PITONG DAAN SIYAMNAPUT WALONG PISO (P203,798.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG PANLUNGSOD.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2027-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET" NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON, ANIM NA RAAN AT ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P1,660,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2013" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG PANLUNGSOD.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2028-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET" NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) UPANG IUKOL SA ''ADVERTISING EXPENSES FOR THE DELINQUENT REAL PROPERTY TAXPAYERS AMNESTY PROGRAM 2014" NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA ''2013 SAVINGS."

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2029-2014

AN ORDINANCE CREATING, INSTITUTING AND APPROVING GUIDELINES IMPLEMENTATING MASS BLOOD LETTING PROGRAM OF THE CITY SANTA ROSA PROVIDING FUNDS THEREFORE AND FOR OTHER PURPOSES.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2030-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET' NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG "SIYAMNAPU'T WALONG LIBO, DALAWANG DAAN WALONG PISO AT LIMAMPU'T ISANG SENTIMO (P98,208.51) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MR. ROLANDO T. EPINO"NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA ''2013 SAVINGS."

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2031-2014

AN ORDINANCE IMPOSING BUSINESS TAXES, FEES AND OTHER REGULATION CHARGES ON TOLLWAY OPERATORS/CONCESSIONAIRES OPERATING TOLL COLLECTION PLAZAS LOCATED WITHIN THE JURISDICTION OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2032-2014

AN ORDINANCE APPROPRIATING THE AMOUNT OF TWELVE MILLION PESOS (PHP12,000,000.00) FOR ESTABLISHMENT OF THE CITY BLOODBANK/CENTER, FOR ITS CONSTRUCTION, OPERATION AND IMPLEMENTATION OF MASS BLOOD-LETTING IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2033-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET" NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN TATLONG LIBO, TATLONG DAAN ANIMNAPU'T WALONG PISO AT DALAWAMPU'T PITONG SENTIMO (P103,368.27) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS OF MR. BENITO CANDELARIA" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''2013 SAVINGS."

VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 2034-2014

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET" NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU'T TATLONG MILYON, DALAWANG DAAN LIMAMPU'T LIMANG LIBO, ISANG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG PISO (P63,255,152.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIORF" UPANG IUKOL SA "PRODUCTIVITY ENHANCEMENT INCENTIVES (PEI)" NG MGA KAWANI AT PINUNO NG TANGGAPAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA MGA DOKUMENTONG PANSUPORTA.

VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock