2014 RESOLUTIONS PAGE 2

RESOLUTION NO. 89-2014

A RESOLUTION APPROVING THE REPORT OF THE COMMITTEE ON SOCIAL WELFARE HERETO ATTACHED IN THIS RESOLUTION AS
"ANNEX S" IN CONNECTION WITH THE ORIENTATION WORKSHOP-CONSULTATION FOR THE FORMULATION OF THE GENDER AND DEVELOPMENT (GAD) CODE FOR THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

  VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 90-2014

A RESOLUTION APPROVING THE REPORT OF THE COMMITTEE ON SOCIAL WELFARE HERETO ATTACHED IN THIS RESOLUTION AS "ANNEX T" IN CONNECTION WITH THE ORIENTATION WORKSHOP-CONSULTATION FOR THE YOUTH AND LGBT SECTOR FOR THE FORMULATION OF THE GENDER AND DEVELOPMENT (GAD) CODE FOR THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 91-2014

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR ARLENE B. ARCILLAS TO TRANSACT AND SIGN RELEVANT DOCUMENTS FOR THE POSSIBLE PURCHASE OF 1,100 SQ. M. PARCEL OF LAND , LOT NO. 2024-B-3-D-PT. , REGISTERED IN THE NAME OF TEOFICACION DIMAANO , LOCATED AT PULONG STA. CRUZ FOR ROAD WIDENING GOING THROUGH AND FROM THE RELOCATION AREA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 92-2014

A RESOLUTION AUHTORIZING CTIY MAYOR ARLENE B. ARCILLAS TYO TRANSACT AND SIGN RELEVANT DOCUMENTS FOR THE POSSIBLE PURCHASE OF PORTION OF LOT NO. 2022, REGISTERED IN THE NAME OF DOMINGO A ALVAREZ AND DIONISIA ALVAREZ, LOCATED AT PULONG STA. CRUZ FOR RIGHT-OF-WAY GOING TO AND FROM THE PABAHAY (RELOCATION AREA).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 93-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 3 - 2014 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG KANLURAN NA HUMIHILING SA SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, SA PAMAMAGITAN NI KGG. RUELITO B. MARAMBA, PUNONG-BARANGAY NG KANLURAN AT NI KGG. ALDRIN M. LUMAGUE, PUNONG-BARANGAY NG TAGAPO NA MAGKAROON NG ISANG KASUNDUAN NA MAIPAGKALOOB SA BARANGAY KANLURAN ANG KINATITIRIKAN NG GUSALING PAMAHALAAN NG BARANGAY KANLURA N NA MAY TCT BILANG T-501485 SA BLOCK 7 NA MAY SUKAT NA 1,001 METRO KUWADRADO NG BAGONG SANTA ROSA VILLAGE II AT KINATATAYUAN NG GUSALING DAY CARE CENTER AT BASKETBALL COVERED COURT NA MATATAGPUAN SA BLOCK 6, LOT 1 HANGGANG LOT 8 NA MAY SUKAT NA 756 METRO KUWADRADO NG BAGONG SANTA ROSA VILLAGE II.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 94-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGNG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P2,200,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG ''LOCAL ANANCE COMMITTEE''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 95-2014

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR ARLENE B. ARCILLAS TO SIGN A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA AND DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DOST) FOR THE PROPOSED PROJECT ON UPGRADING OF STREET VEND ING IN SELECTED MUNICIPALITIES AND CITIES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 96-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 007-2014 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD NG PAGTATALAGA NG MGA KABATAAN BILANG TASK FORCE ON YOUTH DEVELOPMENT NG BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 97-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 12-2014 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD NA MAGTATAG/MAGTAYO NG ISANG (1) AMBULATORY CENTER NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA TULONG GALING SA IBANG BANSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 98-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI NG PAG-AARAL NG "LOCAL ANANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 99-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BAD YET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, ANIMNAPU'T SIYAM NA LIBO, PITONG DAAN WALUMPU'T PITONG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P1,069,787.60) ALINSUNOD SA MUNGKAHI NG PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 100-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN PITUMPU'T PITONG LIBO, ANIM NA RAAN WALUMPU'T APAT NA PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P477,684.15) ALINSUNOD SA MUNGKAHI NG PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG !SANG MILYON, SIYAM NA RAAN LABING DALAWANG LIBO AT WALONG DAANG PISO (1,912,800.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI NG PAG-AARAL NG "LOCAL A'NANCE COMMITTEE''.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-2014

A RESOLUTION ADOPTING THE NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM (NHIP) IN ACCORDANCE WITH REPUBLIC ACT NO. 7875, AS FURTHER AMENDED BY REPUBLIC ACT NO. 10606, OTHERWI SE KNOWN AS THE NATIONAL HEALTH INSURANCE ACT OF 2013.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHANG BIG. 006-2014 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA
NAGSASAAD NG PAGTATALAGA NG PUROK MARKER, PARA MATUKOY ANG HANGGANAN AT SAKOP NG MGA PUROK SA BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA ATIKHA OVERSEAS WORKER & COMMUNITIES INITIATIVE, INC. BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA D'OKAMA SOCIETY OF LAGUNA, INC. BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 108-2014

A RESOLUTION APPROVING THE REPORT OF THE COMMITTEE ON SOCIAL WELFARE HERETO ATTACHED IN THIS RESOLUTION IN CONNECTION WITH THE "ORIENTATION AND WORKSHOP CONSULTATION WITH THE TRANSPORT SECTOR (TODA, PODA, PUJ, AUV) FOR THE FORMULATION OF THE GENDER AND DEVELOPMENT (GAD) CODE FOR THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BAD YET NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, PITONG DAAN LASING ISANG LIBO, TATLUMPU'T ISANG PISO AT PITONG SENTIMO (P2,711,031.07) ALINSUNOD SA MUNGKAHI NG PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. NA PUNONG-LUNGSOD ARLENE 8. ARCILLAS NA MAATASAN ANG TAGAPAMAHALA, HOSPITAL DIRECTOR, DR. PARNEL PATACSIL NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL NA MAISAGAWA ANG PAGLALAGAY NG "INTENSIVE CARE UNIT" (ICU) NA HIGIT NA KINAKAILANANGAN PARA SA PAGKAKALOOB NG MAS KINAKAILANGANG SERBISYONG
PANGKALUSUGAN NG MAMAMAYANG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NANANAWAGAN SA LUPON NG PEACE AND ORDER AT LUPON NG TRANSPORTASYON NA MAPAG-ARALAN ANG KALALAGAYAN NG TRAPIKO AT PANUKALANG PAGSUSUSOG SA TRAFFIC CODE NG LUNGSOD NG SANTA ROSA SA PAMAMAGITAN NG MGA DALUBAHASA SA PAKSANG NABANGGIT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 112-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG LAWS AND GOVERNMENT BILANG PINAL NA PAGPAPASIYA SA USAPIN NG HANGGANAN NG BARANGAY SANTO DOMINGO AT DON JOSE AT BILANG KASAGUTAN SA ISINULIT NA "RESOLUTION NO 04, YEAR 2014" NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DON JOSE, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "U",

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG SAN LORENZO DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "VILLA LAS CASAS EXTENSION" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN PITUMPUT ISANG LIBO, PITONG DAAN ANIMNAPUT ISANG PISO AT APATNAPUT ANIM NA SENTIMO (P371,761.46) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-2014

A RESOLUTION REQUESTING HON. ACTING GOVERNOR RAMIL HERNANDEZ TO PROVIDE SANTA ROSA CITY WITH STEEL RAILINGS, FENCE AND OTHER FORMS OF MATERIALS THAT WILL SERVE AS BARRIER FOR ANTI-JAYWALKING PROVISION TO PROPERLY MOVE PEDESTRIAN FROM CROSSING THE STREET THROUGH THE USE OF OVERPASS FOOT BRIDGE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 116-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA ATASAN ANG CITY URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING OFFICE (CUDHO) UPANG MAKIPAG-UGNAYAN SA TANGGPAAN NG NATIONAL HOUSING AUTHORITY (NHA) AT MABIGYAN NG UPDATES AT REPORT ANG SANGGUNIANG PANLUNGSOD MAY KINALAMAN SA MGA YU NIT NA PINAUUPAHAN, IBENEBENTA AT BINABAWI SA SOUTHVILLE HOUSING PROJECT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA MAILIPAT NG LOKASYON ANG SANTA ROSA MANPOWER TRAINING CENTER SA KADAHILANANG KINAKAILANGANG MAPANGALAGAAN ANG KALUSUGAN NG MGA MAG-AARAL

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 118-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG FINANCE , BUDGET AND APPROPRIATIONS NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "V" MAY KINALAMAN SA "UNPAID RENTAL OF EQUIPMENT FOR THE 2013 ANIMATED CHRISTMAS DISPLAY" NA NAGKAKAHALAGA NG P150,000.00

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 119-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA MAILIPAT NG LOKASYON ANG SANTA ROSA MANPOWER TRAINING CENTER SA KADAHILANANG KINAKAILANGANG MAPANGALAGAAN ANG KALUSUGAN NG MGA MAG-AARAL

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 120-2014

A RESOLUTION APPROVING THE ESTABLISHMENT OF SISTER-CITY-TOWN TWINNING/SISTERHOOD PROGRAM BETWEEN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND THE MUNICIPALITY OF PAKIL, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-2014

A RESOLUTION APPROVING THE ESTABLISHMENT OF SISTER-CITY-TOWN TWINNING/SISTERHOOD PROGRAM BETWEEN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND THE MUNICIPALITY OF SIPOCOT, CAMARINES SUR.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 122-2014

A RESOLUTION APPROVING THE ESTABLISHMENT OF SISTER-CITY-TOWN TWINNING/SISTERHOOD PROGRAM BETWEEN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND THE CITY OF LUCENA, PROVINCE OF QUEZON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 123-2014

A RESOUITTON APPROVING THE ESTABLISHMENT OF SISTER-CITY-TOWN TlWINNING/SISTERHOOD PROGRAM BETWEEN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND THE MUNICIPALITY OF SANTA MARIA, PROVINCE OF LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 124-2014

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR ARLENE B. ARCILLAS TO SIGN THE AGREEMENT FOR EXTENSION OF LINES AND/OR ADDMONAL FACILMES TOGETHER WITH THE MANILA ELECTRIC COMPANY (MERALCO) FOR THE CITY HALL EXTENSION BUILDING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 125-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 126-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN ANIMNAPU'T WALONG LIBO, TATLUMPU'T PITONG PISO AT DALAWAMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P368,037.29) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL ANANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 127-2014

A RESOLUTION COMMENDING AND CONGRATULATING SM SUPERMALLS THROUGH MS. MILLIE DIZON, SR. VICE-PRESIDENT ON MARKETING & COMMUNICATIONS AND THE MANAGEMENT OF SMSANTA FOR THEIR EFFORTS IN PROMOTING THE CITY OF SANTA ROSA BY LAUNCHING "MY CITY, MY SM, MY CUISINE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 128-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG LIHAM NG MGA NANINIRAHAN SA PHASE 9, SOUTHVILLE IV SA GOLDEN VILLE REALTY CORPORATION HINGIL SA SULIRANIN NILA SA KURYENTE NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "Y" PARA SA MABILIS AT AGARANG KAUKULANG HAKBANGIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 129-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE NI G. SIMPLICIO T. DE GUZMAN, JR. PARA SA PROYEKTONG ''PROPOSED WALTERMART COMMUNITY MALRNA MATATAGPUAN SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG MAPAGKALOOBAN NG ''BUILDING PERMIT" MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA OLYMPIA PARK SUBDIVISION VNITEO TRICYCLE OPERATORS ANO DRIVER'S ASSOCIATION (OPSVTOOA) BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 131-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA SEVEN SQUARES ADVOCACY COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 132-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA MANGINGISDANG NAGKAKAISANG LAKAS SA SINALHAN (MNLS) BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 133-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA MARKET AREA PEDICAB OPERATORS AND DRIVER'S ASSOCIATION, INC. (MAPODA, INC.) BI LANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 134-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG HEALTH AND SANITATION NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "W" KAUGNAY NG PANUKALANG PAGPAPATUPAD NG PROGRAMANG DIALYSIS TREATMENT CENTER SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITALKUNG SAAN NAKAPALOOB ANG MGA SUMUSUNOD NA REKOMENDASYON:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 135-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG INPRASTRAKTURA NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "X" KAUGNAY NG MGA INFRASTRUCTURE PROJECTSSA LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 136-2014

A RESOLUTION REQUESTING THE LEGAL OPINION OF ATIY. ROMMERO ALOJADO, CITY LEGAL OFFICER ON THE ACTIONS TO BE TAKEN BY THE CITY IN THE EVENT THAT THE PROJECT SANTA ROSA CITY SPORTS COMPLEX WILL NOT BE COMPLETED PURSUANT TO THE CONTRACT SIGNED BY AND BETWEEN THE CITY AND THE IZUMO CONTRACTORS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 137-2014

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA IKA-100 TAONG ANIBERSARYO NG IGLESIA NI CRISTO SA IKA-27 NG HULYO, 2014 AT PAGPAPA-ABOT NG TAOS PUSONG PAGBATI SA KANYANG KAGALANG-GALANG NA EXECUTIVE MINISTER AT PANGKALAHATANG TAGAPAMAHALA, KA EDUARDO V. MANALO AT SA BUONG PAMUNUAN AT MGA MANANAMPALATAYA NITO SA KANILANG MATAGUMPAY SA PAGPAPAHAYAG NG MABUTING BALITA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 138-2014

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA IKA-100 TAONG ANIBERSARYO NG IGLESIA NI CRISTO SA IKA-27 NG HULYO, 2014 AT PAGPAPA-ABOT NG TAOS PUSONG PAGBATI SA KANYANG KAGALANG-GALANG NA EXECUTIVE MINISTER AT PANGKALAHATANG TAGAPAMAHALA, KA EDUARDO V. MANALO AT SA BUONG PAMUNUAN AT MGA MANANAMPALATAYA NITO SA KANILANG MATAGUMPAY SA PAGPAPAHAYAG NG MABUTING BALITA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 139-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS AT MGA KINAUUKULANG TANGGAPAN NG PAMAHALAANG LUNGSOD NA MAPAG-ARALAN AT IPATUPAD ANG 10 DAYS MONETIZATION NG MGA KAWANI AT PIN UNO NG TANGGAPAN NG PAMAHALAANG LUNGSOD MULA SA NAIPON NILANG LEAVE CREDITS AYON SA MEMORANDUM CIRCULAR NG CIVIL SERVICE COMMISSION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 140-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA PAGLAANAN ANG GASTUSIN PARA SA PAGPAPATUPAD NG PAGSASAGAWA NG ANNUAL GENERAL/MEDICAL CHECK-UP NG LAHAT NG MGA KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 141-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AT CITY SPORTS NA MAKAPAGSULIT NG PLANO PARA SA PAGPAPATUPAD NG MALAWAKANG "CITY EMPLOYEES SPORTS FESTIVAL" NA LALAHUKAN NG MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA MAKAPAGTAYO NG ISANG (1) CITY FIRE SUB-STATION SA BARANGAY BALIBAGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 143-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG KGG. MAR ROXAS, SECRETARY NG DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT SA PAMAMAGITAN NG KGG. PUNONGLUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA MAKAPAGTALAGA NG KARAGDAGANG KAGAWAD "UNIFORMED PERSONNEL" ANG BUREAU OF FIRE PROTECTION, CITY OF SANTA ROSA STATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 144-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGBABAGO NG PLANO NG SUBDIBISYON (ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN ) NA INIHAIN NG GREENFIELD DEVELOPMENT CORPORATION SA PAMAMGITAN NI ATTY.DUANNE ALEXANDER XAVIER F. SANTOS, EXECUTIVE VICE-PRESIDENT PARA SA KANILANG PROYEKTONG KILALA BILANG SOLEN RESIDENCES PHASE 3 NA NATATAGPUAN SA BARANGAY DON JOSE LUNGSOD NG SANTA ROSA LAGUNA ALINSUNOD SA ISINULIT NA "SUBDIVISION PLAN" AT PAAYONG PAG-AARAL NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 145-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA CENTRO DE SAN LORENZO HOMEOWNERSS ASSOCIATION INC. BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALMN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 147-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG MGA NANINIRAHAN SA ZERAMYR SUBDIVISION NA MAGAMIT NG MGA MAMAMAYAN NG ZERAMYR SUBDIVISION ANG GUSALING DTING GINAMIT BILANG BARANGAY HALL NG MARKET AREA, ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG BATAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 148-2014

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR ARLENE B. ARCILLAS TO TRANSACT ANG SIGN RELEVANT DOCUMENTS FOR THE POSSIBLE PURCHASE OF 8,305 SQ. M. PARCEL OF LAND, LOT NO. 1030-A, REGISTERED IN THE NAME of PACIFICO UANGCO, LOCATED AT BARANGAY LABAS, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA FOR THE EXTENSION OF THE RELOCATION AND PROPOSED EMPLOYEES HOUSING AS PER PROPOSAL OF THE NATIONAL HOUSING AUTHORITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 149-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LAHAT NG PINUNO NG TANGGAPAN NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SIYUDAD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAGSUMITE NG MAS MAAGA NG PANUKALANG TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2015 NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 150-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN APATNAPUT WALONG LIBO, ISANG DAAN WALUMPUT SIYAM NA PISO AT TATLUMPU'T TATLONG SENTIMO (P348,189.33) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL A'NANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 151-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 152-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA ATASAN ANG CITY LEGAL OFFICER NA IPARATING ANG MGA PROBLEMA NG ROSEWOOD SUBDIVISION AT MAKAPAGBIGAY NG LEGAL NA PAGPAPAYO HINGGIL SA KANILANG SULIRANIN ALINSUNOD SA LIHAM NA ISINULIT NG MGA NANINIRAHAN SA ROSEWOOD SUBDIVISION NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "A".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 153-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG PEACE AND ORDER AND PUBLIC SAFETY NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TAN DANG "B" KAUGNAY SA KAHILINGAN NG WILLTESS TRADING AND CONSTRUCTION SUPPLY (EXEMPTION FROM TRUCK BAN) KUNG SAAN ANG REKOMENDASYON AY ANG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 154-2014

A RESOLUTION APPROVING THE JOINT COMMITTEE REPORT OF COMMITTEE ON SOCIAL WELFARE AND COMMITTEE ON WOMEN AND FAMILY HERE TO ATTACHED IN THIS RESOLUTION IN CONNECTION WITH THE "ORIENTATION AND WORKSHOP CONSULTATION WITH THE SENIOR CITIZENS AND PERSONS WITH DISABILITY FOR THE FORMULATION OF THE GENDER AND DEVELOPMENT (GAD) CODE FOR THE CITY OF SANTA ROSA,LAGUNA."

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 155-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "C" KAUGNAY NG USAPIN SA PAGITAN NG PAMUNUAN NG ROSEWOOD I HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. AT SIBULO CONSTRUCTION DEVELOPMENT CORPORATION MAY KINALAMAN SA KANILANG WATER PROVIDER KUNG SAAN ANG REKOMENDASYON AY ANG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 156-2014

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR ARLENE B. ARCILLAS TO SIGN A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY (LLDA) IN RELATION TO THE EFFORTS TO PROTECT AND ADVANCE THE RIGHT OF THE PEOPLE TO A BALANCE AND HEALTHFUL ECOLOGY IN ACCORD WITH THE RHYTHM AND HARMONY OF NATURE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 157-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG !SANG MILYON, TATLONG DAAN LABING TATLONG LIBO, SIYAM NA RAAN TATLUMPU'T LIMANG PISO AT SIYAMNAPU'T WALONG SENTIMO (P1,313,935.98) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE."

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 158-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGBIBIGAY NG PAHINTULOT KAY PUNONG-JUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA LUMAGDA SA "MEMORANDUM OF AGREEMENT" KASAMA ANG ROTARY CLUB OF SANTA ROSA, LAGUNA KAUGNAY NG PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG LUNGSOD SA MGA IPINAGKALOOB NA PHYSICAL THERAPY REHABILITATION EQUIPMENT PARA SA SANTA ROSA PHYSICAL THERAPY REHABILITATION CENTERSA ILALIM NG PANGANGASIWA NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 159-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA ANGAT KABABAIHAN, INC. BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 160-2014

A RESOLUTION APPROVING THE COMMITTEE REPORT IN CONNECTION WITH THE ORIENTATION, INFORMATION, AND CONSULTATION WITH ALL THE BARANGAY OFFICIALS (BARANGAY CAPTAINS) FOR THE FORMULATION OF AN ORDINANCE CREATING, INSTITUTING, AND APPROVING GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF MASS BLOOD LETTING PROGRAM BETTER KNOWN AS "DUGO MO KARUGTONG NG BUHAY KO" WITH THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 161-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 08-2014 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA MALAGYAN NG STREET LIGHTS ANG KAHABAAN NG DAAN MULA SA BAGONG GAWANG RIP-RAP SA BALAGBAG ARAW HANGGANG SA PUTING TULAY AT MULA SA MAY CAMACHILLE HANGGANG SA DAAN PATUNGONG JORDAN 2 NG BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 162-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN BIG. 8-'14 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG PONDO PARA SA PAGBILI NG KARAGDAGANG MOTOR PATROL PARA SA PAGPAPATROLYA AT PAGRERESPONDE NG BPAT.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 163-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE B. ARCILLAS NA MAISAKATUPARAN AT MALAGYAN NG KAUKULANG PONDO ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BIG. 1936-2013 PARA SA PAGPAPATUPAD NG LIBRENG SINE PARA SA MGA SENIOR CITIZENS NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 164-2014

A RESOLUTION PREEMPTORILY MANDATING HEALTH CONCERNED OFFICERS, STAKEHOLDERS AND ALL BARANGAY OFFICIALS AND EMPLOYEES HEADED BY THEIR RESPECTIVE BARANGAY CAPTAIN TO CONVINCE AND GUIDE OVERSEAS WORKERS WHO RECENTLY ARRIVED FROM WORK ABROAD FOR PROPER MEDICAL EXAMINATION AND EVALUATION FOR POSSIBLE PRESENCE OF EBOLA VIRUS AND OR OTHER RELATED KILLER DISEASES AT PUBLIC HEALTH INSTITUTIONS SUCH AS HEALTH CENTER, CLINIC, HOSPITAL AND OR REFERRING TO OTHER QUALIFIED GOVERNMENT HEALTH AGENCY FOR THEIR MAXIMUM HEALTH SAFETY PROVIDING FUNDS THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 165-2014

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY CITY ENGINEER LAURO T. REYES NA AGARANG MABISITA ANG GUSALI NG QTY HEALTH OFFICE II NA NASA BARANGAY BALIBAGO AT ANG PAG-UULAT SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD ANG DAHILAN NG PAGKAKASIRA NG KISAME GAYUNG ITO AY ISANG NEWLY CONSTRUCTED BUILDING KASAMA RIN ANG IBANG ISTRAKTURA NA NASIRA NOONG NAKARAANG BAGYONG "GLENDA".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 166-2014

A RESOLUTION APPROVING THE COMMITTEE REPORT OF COMMITTEE ON LAWS AND GOVERNMENT HERETO ATTACHED AS ANNEX "D" IN CONNECTION WITH THE "RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR TO SIGN CONTRACT WITH CQ GLOBAL QUEST, INC. WITH THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 167-2014

A RESOLUTION CONFERRING RECOGNITION AND COMMENDATION TO CHIEF OF POLICE PSUPT PERGENTINO NOBLE MALABED, JR., CHIEF OF PCR PINSP JEAN NOCHE ALAGOS, PCR PNCO P03 MARLON TAWA PAPC0-0, PCR PERSONNELS P03 MYRILL MAGTARAYO OPIDA, POl NELSON ASPILAN SOCAYEN, POl CONSINO VILLANUEVA PERU I, POl MONNA FE ESPINA MAGHARI, ALL MEMBERS OF THE SANTA ROSA CITY POLICE STATION, PHIL. NATIONAL POLICE FOR THEIR EFFORTS AND EFFICIENT SERVICES THAT LED TO BEING THE AWARDEE OF THE NATIONAL AWARD AS "OUTSTANDING CITY POLICE STATION CY 2014" IN THE FIELD OF POLICE COMMUNITY AFFAIRS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 168-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA STA. ROSA CITY FEDERATION OF SENIOR CITIZENS ASSOCIATION, INC BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 169-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA MAGDALO MULTI-PURPOSE COOPERATIVE BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 170-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA CAINGIN-APLAYA PROFESSIONAL TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION, INC (CAPTODAI) BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 171-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA SANTA ROSA PODA FEDERATION OF LAGUNA, INC. (STAR PODA) BILANG ISANG LEHITIMONG SAMAHANG HINDI PAMPAMAHALAAN (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 172-2014

A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GENERAL SERVICES OFFICE TO CONDUCT APPRAISAL AND DISPOSAL OF UNSERVICEABLE GOVERNMENT PROPERTIES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 173-2014

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 04-2014 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA HUMIHILING NA MAGKAROON NG TAUNANG "TAKBO PARA SA KALIKASAN" NA GAGAWIN TUWING BUWAN NG PEBRERO ANG ISANG BARANGAY MARATHON NA HUMIHIMOK SA LAHAT NG NASASAKUPAN NG BARANGAY DILA PARTIKULAR ANG MGA PAARALAN PARA MAGKAISA SA KAMPANYA SA PAGTULONG SA PAGPAPANATILI NG ATING KALIKASAN AT KAMPANYA PARA SA MALUSOG NA PANGANGATAWAN.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock