2015 ORDINANCES

ORDINANCES NO. 2022-2015

AN ORDINANCE AUTHORIZING THE ANNUAL BUDGET FOR THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA FOR THE FISCAL YEAR 2015 IN THE AMOUNT OF TWO BILLION NINETY FOUR MILLION NINE HUNDRED FORTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY SIX PESOS AND NINETY-TWO CENTAVOS (P2, 094,942,576.92) COVERING THE VARIOUS EXPENDITURES FOR THE OPERATION OF THE CITY GOVERNMENT FOR FISCAL YEAR 2015, AND APPROPRIATING THE NECESSARY FUNDS FOR THE PURPOSE.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2035-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI G. JOHN JOSEPH E. CONSULTA NA MAY LOTE BLG. 3 AT 3-B, BLOCK 3 PHASE 1-A NA MATATAGPUAN SA VILLA LAS CASAS, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT INSTITUTIONAL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2037-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA DAAN AT ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P460,000.00) NA MAGMUMULA SA ANUMANG " SAVINGS' SA TAUNANG BADYET NG TAONG 2014 UPANG IUKOL AT IPAGKALOOB BILANG TULONG PINANSIYAL SA :

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2039-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING "SUPPLEMENTAL BUDGET" NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE" NA NAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN ANIMNAPUNG LIBO, WALUMPU'T ISANG PISO AT DALAWAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P360,081.26) NA NAG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2041-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MIL YON, ISNG DAAN PITUMPU'T ISANG LIBO, LABINDALAWANG PISO AT WALUMPU'T TATLONG SENTIMO (P2,171,012.83) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2042-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "SUPPLEMENTAL BUDGET' NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON AT LIMANG DAANG LIBONG PISO (P5,500,000.00) UPANG IUKOL SA "COLLECTING, HAULING AND DISPOSAL OF SOLID WASTE OF THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2043-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUNG MIL YONG PISO (P30,000,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPATUPAD NG "EXECUTIVE ORDER NO. 181, S. 2015" NA PINAGTIBAY NI PANGULONG BENIGNO S. AQUINO III, NILAGDAAN NOONG IKA-15 NG MAYO, 2015 - ANG PAGKAKALOOB NG 2015 PRODUCTIVITY ENHANCEMENT INCENTIVE (PEI) SA MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG PANLUNGSOD NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2044-2015

AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS OF CITY ORDINANCE NO. 1940-2014 "AN ORDINANCE PROVIDING FOR A GENDER AND DEVELOPMENT CODE OF THE CITY OF SANTA ROSA AND FOR OTHER PURPOSES"

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2045-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "SUPPLEMENTAL BUDGET" NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU'T ISANG MILYON, TATLONG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA LIBO, WALUMPU'T LIMANG PISO AT ANIMNAPU'T APAT NA SENTIMO (P31,356,085.64) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014"UPANG IUKOL SA IBA'T IBANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "H".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2046-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "SUPPLEMENTAL BUDGET" NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN SIYAMNAPUT ISANG LIBO AT DALAWANG DAANG PISO (P891,200.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014" UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2047-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "SUPPLEMENTAL BUDGET' NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON AT TATLUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P2,035,000.00) UPANG IUKOL SA CASH INCENTIVES FOR PROGRAM ON AWARDS AND INCENTIVES FOR SERVICE (PRAISEJ 2015 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2049-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "SUPPLEMENTAL BUDGET# 10, 2015" NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON, TATLONG DAAN LIMAMPUNG LIBO, DALAWANG DAAN AT APATNAPU'T DALAWANG PISO (P2,350,242.00) UPANG IUKOL SA - "CREATION OF POSITIONS AND FUNDING FOR THE FOLLOWING OFFICES AT UNPAID HONORARIUM OF CONSULTANT ESPERANZA R. CALUPAD COVERING THE MONTHS OF NOVEMBER AND DECEMBE 2014 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014", ALINSUNOD SA ISINULIT NA TALAAN NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE" NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "L".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2050-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "SUPPLEMENTAL BUDGET #9 2015 NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPU'T ISANG MILYON, DALAWANG DAAN PITUMPU'T DALAWANG LIBO, APATNARAAN WALUMPU'T TALONG PISO AT APATNAPU'T TATLONG SENTIMO (P51,272,483.43) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014”, UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD ALINSUNOD SA ISINULIT NA TALAAN NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE" NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "M".

 VIEW DOCUMENT 

ORDINANCES NO. 2053-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 11" NA ISINULIT NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN WALONG LIBO, WALONG DAAN PITUMPUT ANIM NA PISO AT ANIMNAPUT LIMANG SENTIMO (P608,876.65) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014' UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2057-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 12' NA ISINULIT NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN TATLUMPU'T SIYAM NA LIBO, PITONG DAAN ANIMNAPU'T ANIM NA PISO AT ANIMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P739,766.66) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2058-2015

AN ORDINANCE APPROPRIATING THE AMOUNT OF ONE BILLION SEVEN HUNDRED NINETY NINE MILLION SIXTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY ONE PESOS AND TWELVE CENTAVOS (P1,799,062,681.12) TO BE MADE AVAILABLE AS APPROPRIATIONS OF THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA TO BE TAKEN FROM THE INCOME CERTIFIED AS REASONABLY COLLECTIBLE BY THE LOCAL FINANCE COMMITTEE FOR THE CALENDAR YEAR 2016.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2059-2015

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG "SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 13' NA ISINULIT NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN WALUMPUT ISANG LIBO, APATANARAAN LIMANG PISO AT TATLUMPUT SIYAM NA SENTIMO (P281,405.39) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 2014' UPANG IUKOL SA IBA'T·IBANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCES NO. 2061-2015

ANG KAUIUSANG PANLUNGSOO NA NAGPAPATIBAY SA INIHAING ''SUPPLEMENTAL BUDGET" NG LOCAL FINANCE COMMITTEE NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPU'T TATLONG MILYON, ISANG DAAN APATNAPU'T ISANG UBO, ANIM NA RAAN AT LABING ISANG PISO (P73,141,611.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS"UPANG IUKOL SA "PERFORMANCE INCENTIVE BONUS" NG MGA KAWANI AT PINUNO NG TANGGAPAN SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA MGA DOKUMENTONG PANSUPORTA.

 VIEW DOCUMENT

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock