2017 RESOLUTIONS

RESOLUTION NO. 01-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DILA PARA SA TAONG 2016 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN PITUMPUNG LIBO, PITONG DAAN APATNAPUT LIMANG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P170,745.60) ALINSUNOD SA
MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 02-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DILA PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPU'T DALAWANG MILYON, DALAWANG DAAN PITUMPUT WALONG LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P22,278,500.00) ALINSUNOD
SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 03-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY IBABA PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON, TATLUMPUT WALONG LIBO, ANIM NA RAAN APATNAPU'T SIYAM NA PISO AT WALUMPUT TATLONG SENTIMO
(P10,038,649.83) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 04-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON, LIMANG DAAN SIYAMNAPUNG LIBO, PITONG DAAN AT LIMANG PISO (P8,590,705.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 05-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPUNG MILYON, PITONG DAAN AT DALAWAMPUNG LIBO, WALONG DAAN AT LIMAMPU'T APAT NA PISO (P20,720,854.00)
ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 06-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG LASING TATLONG MILYON, SIYAM NA RAAN WALONG LIBO, WALONG DAAN AT LIMAMPU'T LIMANG PISO (P13,908,855.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 07-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPUNG MILYONG PISO (P30,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 08-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING WALONG MILTON, DALAWANG DAAN DALAWANG LIBO, TATLONG DAAN DALAWAMPU'T ISANG PISO AT SAMPUNG SENTIMO (P18,202,321.10) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 09-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING-ANIM NA MILYONG PISO (P16,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 10-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPUT ANIM NA MILYON, WALONG DAAN PITUMPU'T ISANG LIBO,WALONG DAAN ANIMNAPUT-APAT NA PISO (P 26,871,864.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 11-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT NA LUMAGDA ANG PUNONG-LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ KASAMA ANG MAY-ARI NG LUPA NA SI G. HERMAN BENEDICT B. HERNANDEZ SA KONTRATA NG PAG-UPA SA LUPANG GAGAMITIN BILANG DAY CARE CENTER NA MATATAGPUAN SA BAYSHOREVILLE SUBDIVISION, BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, ALINSUNOD SA LAHAT NG ITINATADHANA NG BATAS AT IBA PANG ALINTUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 12-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO RATIFY ALL THE CONTRACTS OF CONSULTANCY AND SERVICE ENTERED INTO BY THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE, SUBJECT TO ALL LEGAL RULES, LAWS AND REGULATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 13-2017

A RESOLUTION ADOPTING THE PEACE AND ORDER AND PUBLIC SAFETY (POPS) PLAN, FY 2017-2019 FOR THE CITY OF SANTA ROSA LAGUNA, SUBJECT TO ALL LEGAL RULES, LAWS AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 14-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT NA LUMAGDA ANG PUNONG-LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ KASAMA ANG MAY-ARI NG LUPA NA SI Bb. JOCELYN HERNANDEZ SA CONTRACT OF LEASE PARA SA PARSELA NG LUPA NA MATATAGPUAN SA ALFONSO HOMES II, BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA GAGAMITIN BILANG DAY CARE CENTER, SANG-AYON SA LAHAT NG ITINATADHANA NG BATAS, PAMANTAYAN AT IBA PANG ALITUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 15-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO ENTER INTO AND SIGN FOR AND IN BEHALF OF THE CITY OF SANTA ROSA LAGUNA, A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA), WITH APLAYA NATIONAL HIGH SCHOOL SUBJECT TO ALL LEGAL RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 16-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO SIGN THE MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH THE PAMANTASAN NG CABUYAO FOR THE ON-THE-JOB TRAINING (OJT) OF THEIR STUDENT TRAINEES SUBJECT TO ALL LEGAL RULES, LAWS AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 17-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA AT PAGKAKALOOB NG AKREDITASYON SA SAMAHANG BANTAY BAYAN FOUNDATION, INC. BILANG ISANG NONGOVERNMENT ORGANIZATION SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 18-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DITA PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPU'T TATLONG MILYON, LIMANG DAAN ANIMNAPUT ANIM NA LIBO, WALONG DAAN TATLUMPU'T PITONG PISO AT ANIMNAPUT APAT NA SENTIMO (P23,566,837.64) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 19-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DON JOSE PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPU'T ANIM NA LIBO, WALONG DAAN WALUMPUT SIYAM NA MILTON, SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T ISANG PISO AT DALAWAMPUT SIYAM NA SENTIMO (P26,889,991.29) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE'.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 20-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPU'T SIYAM NA MILYON, TATLONG DAAN APATNAPUNG LIBO, ISANG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA PISO AT DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P29,340,156.25) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE' .

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 21-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO SIGN THE MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) BETWEEN THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA AND DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT (DSWD) IN CONNECTION WITH THE SUPPLEMENTARY FEEDING PROGRAM (SFP) OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT (DSWD), SUBJECT TO ALL LEGAL RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 22-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE HONORABLE DANILO RAMON S. FERNANDEZ, CITY MAYOR OF SANTA ROSA, LAGUNA TO ENTER INTO AND SIGN FOR AND IN BEHALF OF THE CITY GOVERNMENT, A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH APLAYA NATIONAL HIGH SCHOOL FOR WORK IMMERSION PARTNERSHIP.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 23-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO SIGN A MEMORANDUM OF AGREEEMNT (MOA) WITH PHILIPPPINE OVERSEAS EMPLOYMENT ADMNISTRATION (POEA), DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT (DOLE) AND TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY (TESDA) SUBJECT TO ALL LEGAL RULES, LAWS AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 24-2017

ANG KAPASIYAHAN NG PAGKILALA AT PAGKAKALOOB NG AKREDITASYON SA SAMAHANG BUKLOD NG PAGKAKAISA NG SOUTHVILLE 4 BILANG ISANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 25-2017

A RESOLUTION APPROVING THE 2016 TO 2018 CITY DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT (CDRRM) PLAN, SUBJECT TO ALL LEGAL RULES, LAWS AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 26-2017

A RESOLUTION SUPPORTING THE ESTABLISHMENT OF LABAS SENIOR HIGH SCHOOL AT BARANGAY LABAS, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA, SUBJECT TO EXISTING LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 27-2017

A RESOLUTION SUPPORTING THE ESTABLISHMENT OF SINALHAN SENIOR HIGH SCHOOL AT BARANGAY SINALHAN, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA, SUBJECT TO EXISTING LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 28-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG LUNGSOD SA LAHAT NG DAAN (ROAD LOTS), HANGYA (ALLEYS) AT BREAKERS NG "VILLA SANTA ROSA HOUSING PROJECT PHASE 1" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY CAINGIN ALINSUNOD SA INIHAING KASULATAN -"DEED OF DONATION" NA ISINULIT NG TAGAPAG-UNLAD (DEVELOPER) AT MGA DOKUMENTONG KINAKAILANGAN, ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG BATAS, PAMANTAYAN AT IBA PANG ALITUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 29-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG-LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ NA LUMAGDA SA KASULATANG "DEED OF DONATION' PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG PAGTANGGAP NG LAHAT NG DAAN (ROAD LOTS), HANGYA (ALLEYS) AT BREAKERS SA KABUUANG PROYEKTONG KILALA BILANG "VILLA SANTA ROSA HOUSING PROJECT PHASE 1" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY CAINGIN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA PINAUNLAD NG ALTISSIMA CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG BATAS, PAMANTAYAN AT IBA PANG ALITUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 31-2017

ANG KAPASIYAHAN NG PAGKIIALA KAY ENGR. JOEL LIMPENGCO, DISTRICT ENGINEER NG DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS (DPWH) SA MABILIS NA PAGTUGON SA PINAGTIBAY NA KAPASIYAHAN BLG. 271-2016 NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAGLAGAY NG PEDESTRIAN LANE SA TAPAT NG VILLA ANTHURIUM, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 32-2017

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ SA PAMAMAGITAN NI PUNONG ADMINISTRADOR MANUEL G. ALIPON NA MAGSULIT NG PALIWANAG AT PLANO HINGGIL SA NAGANAP NA CLEARING OPERATION SA BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 33-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO SIGN A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH THE DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECT TULONG PANGHANAPBUHAY SA ATING DISADVANTAGED (TUPAD) WORKERS PURSUANT TO DEPARTMENT ORDER No. 137-14 SEC. 18 AND 21 AND COA CIRCULAR 2007-01.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 34-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO SIGN A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) TOGETHER WITH MS. CARMELITA C. DICTADO, RM MIDWIFE AT CITY HEALTH OFFICE AND THE DEPARTMENT OF HEALTH (DOH) REPRESENTED BY MS. RIO L. MAGPANTAY, MD. PHSAE, CESO III DIRECTOR IV FOR BASIC OBSTETRIC AND NEW BORN CARE TRAINING (BEmONC), SUBJECT TO ALL EXISTING LEGAL, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 35-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAUTUSAN BLG. 01-2017 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA NAGSASAAD NG 'ANG KAUTUSANG BARANGAY NA NAGPAPATUPAD NG PAGPAPATALA NG LAHAT NG MGA NANGUNGUPAHAN/NANINIRAHAN SA MGA PAUPAHANG BAHAY/APARTMENT/BOARDING HOUSE SA BARANGA Y AT PAGTATAKDA NG MULTA SA LALABAG SA KAUTUSANG BARANGAY".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 39-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECTUIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO SIGN AND REPRESENT THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA IN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE DEPARTMENT OF LABOR AND
EMPLOYMENT (DOLE), REGION OFFICE NO. IV-A AS REPRESENTED BY ITS DIRECTOR MA. ZENAIDA ANGARA CAMPITA, FOR THE ESTABLISHMENT OF A NATIONAL SKILLS REGISTRY SYSTEM (NSRS) SUBJECT TO ALL LEGAL RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 40-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO ACCEPT AND SIGN THE DEED OF DONATION BETWEEN THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA AND THE DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT(DOLE) FOR ONE (1) UNIT OF COMPUTER TO BE USED IN THE IMPLEMENTATION OF NSRS PROGRAM.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 41-2017

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG PUNONG-LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ NA ATASAN ANG ATING PAMBANSANG KAPULISAN AT ANG CITY TRAFFIC MANAGEMENT ENFORCEMENT OFFICE (CTMEO) SA PAMUMUNO NI POLICE SENIOR OFFICER IV GENE MIRAN EUGENIO NA PAIGTINGIN ANG KAMPANYA LABAN SA MGA KOLORUM NA TRICYCLE NA ILEGAL NA PUMAPASADA SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 42-2017

A RESOLUTION EXPRESSING SUPPORT TO THE REQUEST OF HONORABLE CITY MAYOR DANILO RAMON S. FERNADEZ TO ATTY. PERSIDA V. RUEDA-ACOSTA, PUBLIC ATTORNEY'S CHIEF FOR THE ESTABLISHMENT OF PUBLIC ATTORNEY'S OFFICE (PAO) DISTRICT OFFICE IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 44-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO SIGN AND ENTER INTO A DEED OF SALE IN BEHALF OF THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA FOR THE POSSIBLE PURCHASE OF LOT NOS. 1292-A-1, 1292-A-2, 1292-B AND 2128 LOCATED AT BARANGAY TAGAPO CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA, SUBJECT TO ALL EXISTING LEGAL LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 45-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG LUNGSOD SA LAHAT NG DAAN (ROAD LOTS), BAKANTENG LOTE (OPEN SPACES), HANGYA (ALLEYS), PARKS AT PLAYGROUND NG SANTA ROSA GARDEN VILLAS III PHASE 6 NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALUSAK, CAINGIN AT POOC ALINSUNOD SA INIHAING KASULATAN -"DEED OF DONATION" NA ISINULIT NG DDC LAND, INC. AT MGA DOKUMENTONG KINAKAILANGAN ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG BATAS, PAMANTAYAN AT IBA PANG ALITUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 46-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN KAY PUNONG-LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ NA LUMAGDA SA KASULATANG "DEED OF DONATION' PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG PAGTANGGAP NG LAHAT NG DAAN (ROAD LOTS), BAKANTENG LOTE (OPEN SPACES), HANGYA (ALLEYS), PARKS AT PLAYGROUND NG SANTA ROSA GARDEN VILLAS III PHASE 6 NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALUSAK, CAINGIN AT POOK, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG BATAS, PAMANTAYAN AT IBA PANG ALITUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 48-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG TRADITION HOMES PROJECT MANAGERS & DEVELOPMENT, INC. PARA SA PAGTATAMA NG PANGALAN NG MAY-ARI 0 DEVELOPER MULA SA TRADITION HOMES DEVELOPMENT CORPORATION AY MAGING "TRADITION HOMES PROJECT MANAGERS & DEVELOPMENT, INC." AT PARA SA KANILANG PROYEKTONG SOUTHVIEW HOMES SUBDIVISION AY MAGING "SOUTHVIEW HOMES-SANTA ROSA" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 49-2017

A RESOLUTION REQUESTING THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS (DPWH) UNDER THE LEADERSHIP OF SECRETARY MARK A. VILLAR AND FIRST DISTRICT REPRESENTATIVE CONGRESSWOMAN ARLENE B. ARCILLAS, THAT THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA HAS AN AVAILABLE PARCEL OF LAND LOCATED IN BARANGAY TAGAPO, INTENDED FOR THE CONSTRUCTION OF EVACUATION CENTER, SUBJECT TO ALL LEGAL LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 50-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE HON. DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO ENTER INTO AND SIGN FOR IN BEHALF OF THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA AS SELLER , A DEED OF ABSOLUTE SALE AND OTHER DOCUMENTS BETWEEN THE BUYERS, SPOUSES VICTORIA C. DESCALLAR MARRIED TO MARVIN B. VILLA, FOR A PARCEL OF LAND WITH IMPROVEMENTS EXISTING THEREON, LOCATED AT BARANGAY POOC, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA MORE SPECIFICALLY KNOWN AS BAGONG SANTA ROSA VILLAGE 1, PARTICULARLY LOT 3 BLOCK 4 WITH A LOT AREA OF FOURTY (40) SQUARE METERS, MORE OR LESS OF TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE NO. T-466921, SUBJECT TO ALL EXISTING LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 51-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO ENTER INTO AND SIGN FOR AND IN BEHALF OF THE CITY OF SANTA ROSA LAGUNA, A MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH LANDBANK OF THE PHILIPPINES IN ACCORDANCE TO "REPUBLIC ACT NO. 8792", FOR THE FUNCTION OF ELECTRONIC PAYMENT PORTAL (ePP), SUBJECT TO ALL EXISTING LAWS, RULES, AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 52-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ IN BEHALF OF THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA LAGUNA, TO ENTER INTO AND SIGN IN A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH THE DEPARTMENT OF HEALTH REGIONAL OFFICE IV-A, REPRESENTED BY ITS REGIONAL DIRECTOR IV, RIO L. MAGPANTAY, FOR THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED CLINIC INFORMATION SYSTEM (iClinicSys), SUBJECT TO ALL LEGAL LAWS, RULES, AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 53-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO SIGN IN A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT (DOLE) REGIONAL OFFICE IV-A, FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 2016 BOTTOM-UP BUDGETING (BUB) AND DOLE INTEGRATED LIVELIHOOD (KABUHAYAN) PROGRAM UNDER THE AUSPICES OF THE CITY LABOR AND EMPLOYMENT OFFICE (PESO), SUBJECT TO ALL LEGAL LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 54-2017

A RESOLUTION RECOGNIZING THE MATERNAL, NEONATAL, CHILD HEALTH AND NUTRITION (MNCHN) PROGRAM OF THE CITY HEALTH OFFICE BEING SUPPORTED BY THE LOCAL GOVERNMENT UNIT OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 55-2017

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ NA MAISAMA SA PAG-AARAL NG TECHNICAL WORKING GROUP (TWG) PARA SA TRANSPORT TRAFFIC AND MANAGEMENT PLAN (17MP) NA NABUO SA PAMAMAGITAN NG EXECUTIVE ORDER NO. 06, SERIES OF 2016, ANG PAGLALAGAY NG PEDESTRIAN LANE AT MGA ROAD SIGNAGES SA MGA DAAN SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ PARTIKULAR SA KAHABAAN NG DAAN TAPAT NG SAN MIGUEL, COCA-COLA, MERCADO VILLAGE AT EL CIELITO INN SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 56-2017

A RESOLUTION INTERPOSING NO OBJECTION FOR THE APPLICATION OF SHONDI GAS STATION TO CONSTRUCT AND OPERATE A FUEL REFILLING STATION LOCATED IN BARANGAY CAINGIN, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA, IN A MANNER CONSISTENT WITH THE
EXISTING LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 57-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA UNITED KABALIKAT CIVIC COMMUNICATORS (KABALIKAT CIVICOM) ASSOCIATION INC. BILANG ISANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 58-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ IN BEHALF OF THE CITY OF SANTA ROSA LAGUNA, TO SIGN AND ENTER INTO A MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH THE DEPARTMENT OF HEALTH (DOH) REPRESENTED BY USEC. HERMINIGILDO V. VALLE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED HOSPITAL OPERATIONS AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (iHOMIS), SUBJECT TO ALL LEGAL LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 59-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR DANILO RAMON S. FERNANDEZ TO SIGN AND REPRESENT THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA IN A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) BY AND BETWEEN THE DEPARTMENT OF HEALTH (DOH) REGIONAL OFFICE IV-A (CALABARZON) REPRESENTED BY DR. RIO L. MAGPANTAY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MEDICAL ASSISTANCE TO INDIGENT AND POOR PATIENTS AT THE PROVINCIAL/DISTRICT HOSPITAL LEVEL, SUBJECT TO ALL LEGAL LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 60-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA/AKREDITASYON SA SAMAHAN NGTATLONG PERSONA SOLO DIOS (PAMBANSANG PANALANGIN UKOL SA KAPAYAPAAN NGBAYAN,INC.) BILANG ISANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) NG LUNGSOD NGSANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 62-2017

A RESOLUTION REQUESTING THE DEPARTMENT OF EDUCATION (DepEd) FOR THE CONVERSION OF BALIBAGO NATIONAL HIGH SCHOOL INTO AN INTEGRATED SCHOOL TO BE NAMED AND KNOWN AS BALIBAGO INTEGRATED SCHOOL, SUBJECT TO ALL EXISTING LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 63-2017

A RESOLUTION REQUESTING THE DEPARTMENT OF EDUCATION (DepEd) FOR THE CONVERSION OF DON JOSE NATIONAL HIGH SCHOOL INTO AN INTEGRATED SCHOOL TO BE NAMED AND KNOWN AS DON JOSE INTEGRATED SCHOOL , SUBJECT TO ALL EXISTING LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 64-2017

A RESOLUTION REQUESTING THE DEPARTMENT OF EDUCATION (DepEd) FOR THE CONVERSION OF SANTO DOMINGO NATIONAL HIGH SCHOOL INTO AN INTEGRATED SCHOOL TO BE NAMED AND KNOWN AS SANTO DOMINGO INTEGRATED SCHOOL, SUBJECT TO ALL EXISTING LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 65-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGSANG-AYON SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG DDC LAND, INC. SA PAMAMAGITAN NI ENGR. EDNA R. SUTTER PARA SA PANUKALANG "SANTA ROSA GARDEN VILLAS 3 PHASE 68 AT SANTA ROSA GARDEN VILLAS 1 PHASE 18 AT PHASE 2B" NA MAY KABUUANG SUKAT NA 7,206 METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA BARANGAY CAINGIN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, AYON SA ALITUNTUNIN NG BATAS AT PAMANTAYAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 66-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAUTUSANG PAMBARANGAY BLG. 05-2016 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NG "ISANG KAUTUSANG PAMBARANGAY' NA NAGAATAS SA LAHAT NG BUSINESS ESTABLISHEMENT/PABRIKA 0 KUMPANYA NA KUMUHA NG BUSINESS PLATE/STICKER SA TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN NG BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA"NA NAPAPAILALIM SA MGA UMIIRAL NA BATAS, ALITUNTUNIN AT REGULASYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 67-2017

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ NA ATASAN ANG CITY ENGINEERING OFFICE AT CITY DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE UPANG MAGSAGAWA NG PAGBISITA AT PAGTITIYAK NG MGA KALAGAYAN NG MGA GUSALI, PASILIDAD, KALSADA AT MGA TULAY NA PAG-AARI NG PAMAHALAAN NA SAKOP NG LUNGSOD NG SANTA ROSA LALO NA ANG MGA PAARALANG PAMPUBLIKO BILANG PAGHAHANDA SA MGA PAGLINDOL AT IBA PANG KALAMIDAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 68-2017

A RESOLUTION ESTABLISHING A SISTERHOOD TIE BETWEEN THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA AND THE MUNICIPALITY OF PAETE, PROVINCE OF LAGUNA, SUBJECT TO ALL EXISTING LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 69-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ IN BEHALF OF THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA - CITY HEALTH OFFICE 1, TO SIGN AND ENTER INTO A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) BETWEEN THE PHILIPPINE BUSINESS FOR SOCIAL PROGRESS INC. (PBSP) TO FURTHER REDUCE THE PREVALENCE, INCIDENCE AND MORTALITY OF TUBERCULOSIS IN THE PHILIPPINES, SUBJECT TO ALL LEGAL LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 70-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPUT APAT NA MILYON LIMANG DAANG LIBONG PISO (P24,500,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMIREE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 71-2017

ANG KAPASIYAHANG MAY KINALAMAN SA PAGPAPAHAYAG NG DI PAGTUTOL NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA APLIKASYON NI GINOONG VICENTE WONG PARA SA "PROPOSED SHELL GASOLINE STATION' NA MATATAGPUAN SA BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 72-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG MARUBDOB AT TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY SA PAMILYA AT KAANAK NG YUMAONG MANUEL B. BARRERA, SR., KAWANI NG TANGGAPAN NG INHINYERO NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA SUMAKABILANG BUHAY NOONG IKA-20 NG ABRIL, 2017.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 73-2017

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ NA MAGKAROON NG KARAGDAGANG "FIRE TRUCK WITH TELESCOPIC LADDER" UPANG MAGAMIT NG ATING BUREAU OF FIRE PROTECTION SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA SA PAMUMUNO NI MAJOR ROWENA GOLOD, UPANG DAGLIANG MAABOT ANG MATATAAS NA GUSALI 0 ESTABLISYIMENTO SA ATING LUNGSOD SA PANAHON NG SAKUNA 0 KALAMIDAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 74-2017

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ NA ATASAN ANG HEPE NG BUREAU OF FIRE PROTECTION SA PAMUMUNO NI MAJOR ROWENA GOLOD AT ANG ENGINEERING DEPARTMENT NA PINAMUMUNUAN NI ENGR. LAURO T. REYES, NA MAGKAROON NG MASUSING PAG-AARAL PATUNGKOL SA PAGLALAGAY NG MGA KARAGDAGANG FIRE HYDRANT SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA PARTIKULAR SA MGA PAMPUBLIKONG LANSANGAN AT PAMILIHAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 75-2017

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD DANILO RAMON S. FERNANDEZ NA ATASAN ANG PANLUNGSOD NA INHINYERO, INH. LAURO T. REYES NA MAGBIGAY NG NAKASULAT NA ULAT (WRITTEN REPORT) HINGGIL SA MGA NANGYARI AT KASALUKUYANG KALAGAYAN NG KALSADA SA KAHABAAN NG LEON C. ARCILLAS BOULEVARD, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 76-2017

A RESOLUTION APPROVING THE ACCREDITATION OF PANORAMAVILLE HOMEOWNER'S ASSOCIATION, INC. (PHAI) AS NON-GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA, SUBJECT TO ALL LEGAL LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 78-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG MARUBDOB AT TAOS PUSONG PAKIKIRAMAY KAY KGG. JOSE JOEL L. AALA, KAGAWAD NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA PAGPANAW NG KANYANG INA NA SI GNG. CATALINA LUMBRES AALA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 79-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ IN BEHALF OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO SIGN AND ENTER INTO A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE SCHOOLS DIVISION OFFICE OF THE CITY OF SANTA ROSA, FOR THEIR SENIOR HIGH SCHOOL ACADEMIC TRACK AND TECHNICAL-VOCATIONAL LIVELIHOOD TRACK, SUBJECT TO ALL LEGAL LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 80-2017

A RESOLUTION AUTHORIZING LOCAL CHIEF EXECUTIVE DANILO RAMON S. FERNANDEZ IN BEHALF OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA, TO SIGN AND ENTER INTO A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH THE DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY (DICT) REPRESENTED BY SECRETARY RODOLFO A. SALALIMA FOR THE IMPLEMENTATION OF FREE WI-FI INTERNET ACCESS IN PUBLIC PLACES PROJECT IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA SUBJECT TO ALL LEGAL LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 81-2017

A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION FOR ALTERATION OF PLAN OF GREENFIELD DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE PROPOSED PROJECT "SOLEN RESIDENCES PHASE 3" LOCATED AT BARANGAY DON JOSE, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA SUBJECT TO ALL EXISTING LAWS, RULES AND REGULATIONS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 83-2017

A RESOLUTION ADOPTING AND APPROVING THE CITY DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION 02-2017 SERIES OF 2017 RESOLUTION RECOMMENDING APPROVAL OF SUPPLEMENTAL INVESTMENT PLAN FOR CURRENT YEAR 2017 OF ELEVEN MILLION FIVE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY FIVE AND 53/100 PESOS (PHP11,551,265.53) BE ALLOCATED AND UTILIZED FOR VARIOUS EXPENSES OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 84-2017

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN SIYAMNAPU'T SIYAM NA LIBO, APAT NA DAAN AT LIMAMPUT WALONG PISO (Php. P699,458.00), NA NAPAIILALIM SA MGA ITINATADHANA NG MGA BATAS, PAMANTAYAN AT IBA PANG ALITUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 85-2017

ANG KAPASYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2017 NG BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG-DAAN LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00), ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE' , NA NAPAIILALIM SA MGA ITINATADHANA NG MGA BATAS, PAMANTAYAN AT IBA PANG ALITUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 86-2017

ANG KAPASYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2017 NG BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG-DAAN LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00), ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE', NA NAPAIILALIM SA MGA ITINATADHANA NG MGA BATAS, PAMANTAYAN AT IBA PANG ALITUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 87-2017

ANG KAPASYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2017 NG BARANGAY STO. DOMINGO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG-DAAN LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00), ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE', NA NAPAIILALIM SA MGA ITINATADHANA NG MGA BATAS, PAMANTAYAN AT IBA PANG ALITUNTUNIN.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock